Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/6
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.01.15.
Iktatószám:631/2014
CPV Kód:79340000-9;72413000-8;79416000-3;79952000-2;92111200-4
Ajánlatkérő:Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PLANB-MEDIA KFT.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Postai cím: Diós árok - 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Balogh Tamás, közbeszerzési referens
Címzett: Bárkai Anikó
Telefon: +36 13561522
E-mail: barkai.aniko@gyemszi.hu
Fax: +36 13757253
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyemszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
GYEMSZI Kommunikációs feladatok ellátása és nyilvánosság biztosítása a TÁMOP-6.2.5/A projekt keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 13
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A nyertes ajánlattevőnek a következő szolgáltatásokat, feladatokat (eszközök, termékek elkészítését) kell ellátnia a közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés alapján, a TÁMOP-6.2.5.A/-12/1-2012-0001 projekt keretében:
ELLÁTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK, ILL. A TÁJÉKOZTATÁS (NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA) SORÁN HASZNÁLT PUBLIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, A CÉLÉRTÉK (DB) MEGJELÖLÉSÉVEL:
1. C TÍPUSÚ HIRDETŐTÁBLA 10
2. D TÍPUSÚ EMLÉKEZTETŐTÁBLA 10
3. NYOMTATOTT SAJTÓ (CIKKEK, INTERJÚK) 40
4. TELEVÍZIÓ MEGJELENÉS 10
5. RÁDIÓ MEGJELENÉS 10
6. INTERNET (BANNER) 28
7. NYITÓ RENDEZVÉNY 1
8. ZÁRÓ RENDEZVÉNY 1
9. EGYÉB RENDEZVÉNY, KONFERENCIA 25
10. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 3
11. SAJTÓKÖZLEMÉNY 5
12. SZÓRÓLAP, VAGY EGYÉB NYOMDAI KIADVÁNY (CSOMAG) 5
13. PR FILM 1
14. ÖNÁLLÓ INTERNETES HONLAP 1
15. DM – LEVÉLKAMPÁNY 10
16. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS 2
17. EGYÉB: KOMMUNIKÁCIÓS TERV, VÁLSÁGTERV, MÉDIATRÉNING, FOTÓDOKUMENTÁCIÓ (CSOMAG) 1
18. ARCULATI KÉZIKÖNYV, ARCULATI ELEMEK (CSOMAG) 1
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
További tárgyak:72413000-8
79416000-3
79952000-2
92111200-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 37700000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
C TÍPUSÚ HIRDETŐTÁBLA ajánlati egységára (nettó HUF)1
D TÍPUSÚ EMLÉKEZTETŐTÁBLA ajánlati egységára (nettó HUF)1
NYOMTATOTT SAJTÓ (CIKKEK, INTERJÚK) ajánlati egységára (nettó HUF)8
TELEVÍZIÓ MEGJELENÉS ajánlati egységára (nettó HUF) ajánlati egységára (nettó HUF)7
RÁDIÓ MEGJELENÉS ajánlati egységára (nettó HUF)5
INTERNET (BANNER) ajánlati egységára (nettó HUF)4
NYITÓ RENDEZVÉNY ajánlati egységára (nettó HUF)4
ZÁRÓ RENDEZVÉNY ajánlati egységára (nettó HUF)4
EGYÉB RENDEZVÉNY, KONFERENCIA ajánlati egységára (nettó HUF)7
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ajánlati egységára (nettó HUF)5
SAJTÓKÖZLEMÉNY ajánlati egységára (nettó HUF)1
SZÓRÓLAP, VAGY EGYÉB NYOMDAI KIADVÁNY ajánlati egységára (nettó HUF)9
PR FILM ajánlati egységára (nettó HUF)10
ÖNÁLLÓ INTERNETES HONLAP ajánlati egységára (nettó HUF)14
DM - LEVÉLKAMPÁNY ajánlati egységára (nettó HUF)4
KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ajánlati egységára (nettó HUF)6
EGYÉB: KOMMUNIKÁCIÓS TERV, VÁLSÁGTERV, MÉDIATRÉNING, FOTÓDOKUMENTÁCIÓ ajánlati egységára (nettó HUF)4
ARCULATI KÉZIKÖNYV, ARCULATI ELEMEK ajánlati egységára (nettó HUF)6
Késedelmi kötbér mértéke. (4%/napnál kedvezőtlenebb értéket nem lehet megajánlani, 7%/nap vagy annál kedvezőbb magajánlás esetén a maximális pontszám kerül megadásra)1
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
GYEMSZI/000042/2013
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12812 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/07/31 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: GYEMSZI kommunikációs feladatok ellátása és nyilvánosság biztosítása a TÁMOP-6.2.5/A projekt keretében
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/12/17 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PLANB-MEDIA KFT.
Postai cím: Nyúl u. 16. I/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 37700000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 37700000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
C típusú hirdetőtábla, D típusú hirdetőtábla, Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk), televízió megjelenés, rádió megjelenés, internet (banner), nyitó rendezvény, záró rendezvény, egyéb rendezvény, konferencia, sajtótájékoztató, szórólap vagy egyéb nyomdai kiadvány, pr film, önálló internetes honlap, közvélemény-kutatás, egyéb: kommunikációs terv, válságterv, médiatréning, fotódokumentáció.
[A nyertes ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben kíván igénybe venni alvállalkozó(ka)t.]
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
PLANB-MEDIA KFT. (név) 1026 Budapest, Nyúl u. 16. I/1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

BELL AND PARTNERS KFT. (név) 2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 19. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

GOODWILL COMMUNICATIONS KFT. (név) 1037 Budapest, Montevideo u. 16/b. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

FERLING PR KFT. (név) 7621 Pécs, Mária u. 8. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

MEDIA FACTORY KFT. (név) 1052 Budapest, Fehér hajó u. 8-10. I/7. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

ERUDITIO OKTATÁSI ZRT. (név) 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

2REPUBLIC BTL KFT. (név) 1051 Budapest, Vigyázó F. u. 4. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél: Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban” elnevezésű, TÁMOP-6.2.5.A/-12/1-2012-0001 kódszámú projekt
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/01/10 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------