Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.03.11.
Iktatószám: 3872/2015
CPV Kód: 45316100-6;45317000-2;45310000-3;71356400-2;50232110-4
Ajánlatkérő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Szolnok közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.;ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város/Község: Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Balla Vilmos
Telefon: +36 56503811
E-mail: ballav@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0325 azonosító számú „Szolnok város közvilágítás energiatakarékos átalakítása I. ütem” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére.
Vállalkozási szerződés a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0313 azonosító számú „Szolnok város közvilágítás energiatakarékos átalakítása II. ütem” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Szolnok közigazgatási területe
NUTS-kód: HU322
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0325 azonosító számú „Szolnok város közvilágítás energiatakarékos átalakítása I. ütem” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére.
Vállalkozási szerződés a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0313 azonosító számú „Szolnok város közvilágítás energiatakarékos átalakítása II. ütem” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére.
Nyertes ajánlattevő az alábbi feladatokat köteles elvégezni a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározottak, illetve részletezettek szerint:
I. rész:
A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0325 azonosító számú „Szolnok város közvilágítás energiatakarékos átalakítása I. ütem” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése.
A közvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átalakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati régió és a település jegyzője, valamint az országos fő közlekedési utak kezelője általi jóváhagyatása az ajánlattételi dokumentációba előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte az ajánlattételi dokumentációban előírtak figyelembevételével. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket nyertes ajánlattevőnek 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban kell elkészítenie és ajánlatkérő részére átadnia a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 60. napig.
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki
mennyiségei az alábbiak:
Új LED-es világítótestek felszerelése:
• 297 db minimum 2650 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 323 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 671 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 110 db minimum 1000 lm fényáramú fényforrású, maximum 10 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 85 db minimum 1300 lm fényáramú fényforrású, maximum 14 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 54 db minimum 1900 lm fényáramú fényforrású, maximum 20 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 169 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 259 db minimum 3800 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
• 5 db minimum 5800 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
• 268 db minimum 5800 lm fényáramú fényforrású, maximum 58 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 57 db minimum 9700 lm fényáramú fényforrású, maximum 95 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 116 db minimum 11600 lm fényáramú fényforrású, maximum 113 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 121 db minimum 13600 lm fényáramú fényforrású, maximum 130 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 54 db minimum 12200 lm fényáramú fényforrású, maximum 115 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
6
• 30 db minimum 15600 lm fényáramú fényforrású, maximum 173 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 48 db minimum 21100 lm fényáramú fényforrású, maximum 226 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
A korszerűsítés keretében 2.667 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelésre, valamint a meglévő 2.667 db lámpatest leszerelése a nyertes ajánlattevő feladata a dokumentációban részletezettek szerint. A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell a közlekedést.
Nyertes ajánlattevő feladata a beruházással érintett közvilágítás üzembe helyezése. Ajánlattevő feladata a dokumentációban rögzített hulladék elszállítása, a műszaki leírás szerinti vagyonvédelem biztosítása az anyagokra vonatkozóan, valamint a kiviteli tervek elkészítése mellett a megvalósulási terv elkészítése és átadása, valamint az üzempróba lefolytatása is.
Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem foglal a szerződésbe.
II. rész:
A KEOP 5.5.0./A/12-2013-0313 azonosító számú „Szolnok város közvilágítás energiatakarékos átalakítása II. ütem” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és
kivitelezési feladatok elvégzése. A közvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átalakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati régió és a település jegyzője, valamint az országos fő közlekedési utak kezelője általi jóváhagyatása az ajánlattételi dokumentációba előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte az ajánlattételi dokumentációban előírtak figyelembevételével. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket nyertes ajánlattevőnek 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban kell elkészítenie és ajánlatkérő részére átadnia a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 60. napig.
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki
mennyiségei az alábbiak:
Új LED-es világítótestek felszerelése:
• 192 db minimum 2650 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 531 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 420 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 73 db minimum 1000 lm fényáramú fényforrású, maximum 10 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 83 db minimum 1300 lm fényáramú fényforrású, maximum 14 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 41 db minimum 1900 lm fényáramú fényforrású, maximum 20 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 145 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 259 db minimum 3800 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
7
• 235 db minimum 5800 lm fényáramú fényforrású, maximum 58 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 272 db minimum 9700 lm fényáramú fényforrású, maximum 95 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 208 db minimum 11600 lm fényáramú fényforrású, maximum 113 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 130 db minimum 13600 lm fényáramú fényforrású, maximum 130 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 9 db minimum 12200 lm fényáramú fényforrású, maximum 115 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 8 db minimum 15600 lm fényáramú fényforrású, maximum 173 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 83 db minimum 19200 lm fényáramú fényforrású, maximum 208 W teljesítményfelvételű LED
fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
A korszerűsítés keretében 2.689 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége)
felszerelésre , valamint a meglévő 2.759 db lámpatest leszerelése a nyertes ajánlattevő feladata
dokumentációban részletezettek szerint. A kivitelezési munkák megvalósítása során a
kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell a közlekedést.
A korszerűsítés tartalmazza 26 db 1x50W nagynyomású Nátriumlámpa és 44 db 1x70W nagynyomású Nátriumlámpa átalakítását elektronikus előtéttel. Nyertes ajánlattevő feladata a beruházással érintett közvilágítás üzembe helyezése. Ajánlattevő feladata a dokumentációban rögzített hulladék elszállítása, a műszaki leírás szerinti vagyonvédelem biztosítása az anyagokra vonatkozóan, valamint a kiviteli tervek elkészítése mellett a megvalósulási terv elkészítése és átadása, valamint az üzempróba lefolytatása is.
Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem foglal a szerződésbe.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az 1. részajánlat (I. ütem) és a 2. részajánlat (II.
ütem) keretében megvalósítandó beruházást egymással párhuzamosan kívánja megvalósítani.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak: 45317000-2
45310000-3
71356400-2
50232110-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 877387300
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft) 60
Jótállás időtartama a LED világítótestekre és tápegységekre (hónap) (a Kbt. 71. § (7) bek. szerint a minimális elvárás: 12 hónap, a megajánlás legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 10
Késedelmi kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %-a / késedelmes naptári nap) (a Kbt. 71. § (7) bek. szerint a minimális elvárás: 0,4 %, a megajánlás legkedvezőbb szintje: 1 %) 15
Meghiúsulási kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %-a) (a Kbt. 71. § (7) bek. szerint a minimális elvárás: 10 %, a megajánlás legkedvezőbb szintje: 15 %) 15
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22574 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/10/27 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23722 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/11/14 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/02/24 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. I/6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 439910840 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 438877300 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 438877300 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 438877300 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. (név) 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/02/24 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. I/6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 438926730 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 438510000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 438510000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 438510000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. (név) 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0325; KEOP 5.5.0./A/12-2013-0313
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/05 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------