Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2016.03.30.
Iktatószám: 3497/2016
CPV Kód: 45000000-7;45212200-8;45212000-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: Fehér úti Sporttelep, 1106 Budapest, Fehér út 9-11. Hrsz.:39206/11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Pharos ’95 Sportpályaépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Postai cím: Hermina út 49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Práth-Lévai Erzsébet
Telefon: +36 14714105
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): sport
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Fehér úti Sporttelep, 1106 Budapest, Fehér út 9-11. Hrsz.:39206/11
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A beruházás keretén belül kerül megvalósításra a meglévő lőtér bővítése fedett illetve nyitott 50 méteres lőtérrel, kiszolgáló funkciókkal, úgy, hogy a meglévő 25 m-es lőtér és az újonnan kialakított lőterek egymással párhuzamosan tudjanak üzemelni, fontos az átjárás fedett biztosítása. Ennek érdekében egy új fogadó épület létrehozása valósul meg, az épülettömegek között elhelyezve, melyben recepció és egy büfé kap helyet.
A gazdaságos üzemeltetés érdekében a lehetőségeket figyelembe véve a legtöbb helyiség természetes szellőzést kap.
A nyitott 50 méteres lőtér területe: 3508,26 m2, a fedett 50 méteres lőtér területe: 1245,93 m2, a fogadó épület területe: 210,1 m2.meglévő 25 méteres lőtér raktár blokk felújítása területe: 112, 1 m2.
A teljes alapterület a régi épület felújításával együtt: 5076,39 m2
Alkalmazandó épületszerkezetek
A lőtereknél nagy fesztávolságú (18 ill. 22 m) üreges födémpallók, a fogadó épületnél monolit vb. födémlemez készül.
A lőtér falazatát körben 30 cm vtg. vasbeton vázszerkezetű zsaluzóelemes, a nyitott lőtér déli oldalán ugyanilyen struktúrájú 40 cm vtg. zsalukő falazat adja.
A lőterek padlóburkolata koptató réteggel ellátott EQ2 felületi minőségben kialakított beton aljzat, míg a vizesblokkoknál csúszásmentes sajtolt kőkerámia lapburkolatok kerülnek kialakításra.
Az épület általánosságban EPS hab homlokzati hőszigetelő rendszerrel van ellátva, így a külső homlokzatburkolatot kapart felületű nemes vakolati rendszer adja majd.
Az épületek nem járható lapostetővel rendelkeznek, egyenes rétegrendű leterhelt UV álló PVC vízszigeteléssel készülnek.
A zsalukő falazatok valamint a belső YTONG válaszfalak vakolat nélkül jelennek meg. A lőállások valamint a vizesblokkokat elválasztó gipszkarton falazat szürke festéssel lesz ellátva. A vizesblokkoknál a falazatra kerámia burkolat kerül 2,0 m magasságig.
Hőhíd-mentes, min. 5 kamrás műanyag szerkezetű hőszigetelő üvegezésű nyílászárók készülnek. Minden ablak és portál hőhíd-mentes, a gyártó által méretezett műanyag profilból kell, hogy készüljön. Az üvegezés minimum k=1.1 W/m2K hőszigetelő értékű, a gyártó által méretezett üvegvastagságú hőszigetelő üvegezéssel.
Az épületeket egységesen expandált polisztirol habbal kell hőszigetelni. A külső falazaton 14 cm, a tetőn 20 cm vastagságban. A belső fűtött és fűtetlen térelválasztó gipszkarton falazat 12 cm hőszigeteléssel fog rendelkezni.
Környezetrendezés
A beépítés a teljes teleknek csak egy szűkebb részét érinti, valamint a bevezető út és a parkoló állások kialakítása jelent még jelentősebb beavatkozást. Az ezeken kívüli telekrészeken nem történik környezetalakítás.
A bevezető út 6 méter szélességűre történő kiszélesítésével alkalmassá válik kétirányú forgalomra és a merőleges állású (50db) parkoló szabványos használatára. A mozgássérült 2db parkoló az építészeti koncepció szerint a főbejárati épületekkel közrefogott bejárati út előtt a régi lőtér oldalán kerül kijelölésre.
Gépészet
Az épület hőigényét 2db 105 kW-os kondenzációs falikazán fedezi, külső hőmérsékletfüggő módon. A kazán 2 db 750 l-es HMV tároló segítségével biztosítja a használati meleg vizet. Az épület hőleadói a termosztatikus radiátor szeleppel ellátott lapradiátorok.
A szellőztetésről általános terekben gravitációs módon szükséges gondoskodni. Azokban a terekben ahol lőpor szabadul fel (zárt lőállások) kényszeráramlás biztosítja a lövő állásban elhelyezkedő személy megfelelő környezetét. A belső lőállásoknál gépi szellőzéssel, szűrt levegő keringtetésével, a szükséges friss levegő bejuttatásával lesz biztosítva a belső légállapotot.
Elektromos munkák
A létesítményen belüli villamos energia elosztás, az épületen belüli teljes villamos installációs (világítási, csatlakozó aljzat, erőátviteli és gépészeti áramkörök) hálózatok, a gyengeáramú hálózatok, valamint az érintésvédelmi hálózat kerülnek kiépítésre.
A beruházást a Kormány a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212200-8
45212000-6
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 599013403
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 90
Teljesítési időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; minimum 150 naptári nap, maximum 180 naptári nap 10
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
75-15-2439
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20321 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/16 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 13
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/03/07 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pharos ’95 Sportpályaépítő Kft.
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város/Község: Dunavarsány
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 656972322 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 599013403 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Cím:
6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 627257879 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név) 6344 Hajós, Kossuth L. u. 21. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ÉPKAR Zrt. (név) 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

FEHÉRÉP Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

HC Építő Kft. - HUNÉP Universal Építőipari Zrt. közös ajánlattevők (név) 1094 Budapest, Bokréta u. 19. és 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Jánosik és Társai Kft. (név) 1047 Budapest, Attila u. 34. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (név) 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

LATEREX Építő Zrt. - PRIMOFOR Kft. közös ajánlattevők (név) Budapest, Hídépítő u. 1-12. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Market Építő Zrt. (név) 1037 Budapest, Bojtár utca 53. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Mester-Építő Fővállakozó és Kivitelező Kft. (név) 1042 Budapest, Munkásotthon u.46. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Pharos ’95 Sportpályaépítő Kft. (név) 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Progress-B’90 Zrt. (név) 1203 Budapest, Emília u. 15. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

SWIETELSKY Magyarország Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. (név) 8200 Veszprém, Pillér u. 11. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/03/25 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------