Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/34
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2016.03.23.
Iktatószám:3311/2016
CPV Kód:45262690-4;45330000-9;45331000-6
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3390 Füzesabony, Szabadság u. 33.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GARANCIA ÚT Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: 36/542-510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: 36/341-752
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.fuzesabony.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: GARANCIA ÚT Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Templom út 26.
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Építési szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
3390 Füzesabony, Szabadság u. 33.
NUTS-kód HU312
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/12/07 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Sportcsarnok öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása (összesen 48 helyiség):
- Tornaterem szellőzőrendszerének javítása - 1 db
- Vizesblokkok (zuhanyzóhelyiségek, toaletthelyiségek) teljeskörű felújítása - 25 helyiség
- Öltözőhelyiségek és egyéb kapcsolódó helyiségek (előtér, raktár, folyosó) teljeskörű felújítása - 22 helyiség
- Kiépített fűtési rendszer megosztása: iskolai és tornacsarnok rész szétválasztása
A részletesebb műszaki tartalmat, mennyiségi kimutatást a műszaki dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Amennyiben a kivitelezés megkezdéséhez közműegyeztetés szükséges, akkor azt a kivitelezőnek kell elvégeznie a szükséges önkormányzati meghatalmazások kikérést követően.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
További tárgyak:45330000-9
45331000-6
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 23649481 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/12/07 (év/hó/nap)
Befejezés 2016/05/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/10/25 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 27037 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/01/08 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1.
Módosul a Szerződés műszaki tartalma jelen szerződés módosítás 1.sz. mellékletében részletezett építési tételekkel.
2.
Módosul a Szerződés III.1.) pontjában meghatározott vállalkozói díj összege.
Eredeti:
Vállalkozót az I-II. pontokban meghatározott építési munka ellenértékeként az alábbi átalányösszegű vállalkozói díj illeti meg: nettó 23.649.481,-Ft + ÁFA, azaz nettó huszonhárommillió-hatszáznegyvenkilencezer-négyszáznyolcvanegy forint plusz általános forgalmi adó.
Módosítás:
Vállalkozót az I-II. pontokban meghatározott építési munka ellenértékeként az alábbi átalányösszegű vállalkozói díj illeti meg: nettó 25.019.203,-Ft + ÁFA, azaz nettó huszonötmillió-tizenkilencezer-kétszázhárom forint plusz általános forgalmi adó.
3.
Módosul a Szerződés III.3.) pontjában részletezett fizetési ütemezés pontja.
Eredeti:
Szerződő felek a teljesítési véghatáridő figyelembe vételével a vállalkozói díj alábbi pénzügyi ütemezésében állapodnak meg:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. §.-ával összhangban, 30 napon belül, utófinanszírozás keretében történik. A Megrendelő 1 db részszámlázási és 1 db végszámlázási lehetőséget biztosít azzal a feltétellel, hogy a részszámla a Tornaterem szellőzőrendszerének javítása, a Vizesblokkok (zuhanyzóhelyiségek, toaletthelyiségek) teljeskörű felújítása és az Öltözőhelyiségek teljeskörű felújítása munkarészek sikeres részműszaki átadás-átvételi eljárása után nyújtható be.
Módosítás:
Szerződő felek a teljesítési véghatáridő figyelembe vételével a vállalkozói díj alábbi pénzügyi ütemezésében állapodnak meg:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. §.-ával összhangban, 30 napon belül, utófinanszírozás keretében történik. A Megrendelő 2 db részszámlázási és 1 db végszámlázási lehetőséget biztosít azzal a feltétellel, hogy az 1.sz. részszámla a műszaki ellenőr által leigazolt, nettó 18.919.026,- Ft + ÁFA összegű teljesítés esetén nyújtható be, a 2.sz részszámla pedig a Tornaterem szellőzőrendszerének javítása, a Vizesblokkok (zuhanyzóhelyiségek, toaletthelyiségek) teljeskörű felújítása és az Öltözőhelyiségek teljeskörű felújítása munkarészek (ami tartalmazza jelen szerződés módosítás 1.sz. mellékletében részletezett, műszaki tartalom változással érintett munkarészeket is) sikeres részműszaki átadás-átvételi eljárása után nyújtható be. A végszámla a Kiépített fűtési rendszer megosztása: iskolai és tornacsarnok rész szétválasztása munkarész kivitelezési munkáinak sikeres részműszaki átadás-átvételi eljárása után nyújtható be.
4.
Módosul a Szerződés IV.2.) pontjában részletezett teljesítési határidők pontja.
Eredeti:
A szerződéskötéskor lép hatályba és 2016. május 15.-ig hatályos.
A Tornaterem szellőzőrendszerének javítása, a Vizesblokkok (zuhanyzóhelyiségek, toaletthelyiségek) teljeskörű felújítása és az Öltözőhelyiségek teljeskörű felújítása munkarészek részteljesítési határideje 2016. február 28.
A Kiépített fűtési rendszer megosztása: iskolai és tornacsarnok rész szétválasztása munkarész kivitelezési munkái a fűtési szezont követően, azaz 2016. április 15-e után kezdődhet meg, befejezési határideje 2016. május 15.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosítás:
A szerződéskötéskor lép hatályba és 2016. május 15.-ig hatályos.
A Tornaterem szellőzőrendszerének javítása, a Vizesblokkok (zuhanyzóhelyiségek, toaletthelyiségek) teljeskörű felújítása és az Öltözőhelyiségek teljeskörű felújítása munkarészek részteljesítési határideje 2016. március 25.
Ezen belül:
1.számú, nettó 18.919.026,- Ft + ÁFA összegű részszámla részteljesítési határideje 2016. február 28.
2.számú, nettó 3.584.577,- Ft + ÁFA összegű részszámla részteljesítési határideje 2016. március 25.
A Kiépített fűtési rendszer megosztása: iskolai és tornacsarnok rész szétválasztása munkarész kivitelezési munkái a fűtési szezont követően, azaz 2016. április 15-e után kezdődhet meg, befejezési határideje 2016. május 15.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
IV.1.3) A módosítás indoka:
1.
A megvalósítás során a Kivitelező az ajánlatkérő dokumentációjának megfelelően végezte a kivitelezést. A kivitelezés kapcsán néhány módosítási igény merült fel a megvalósítandó cél teljes körű megtartása mellett:
a.) A tervdokumentáció a radiátorokat meglévő/megmaradó elemként kezeli. A kivitelezés során a tervezett burkolatfelújítás megvalósításához a radiátorokat le kell szerelni. Az összerozsdásodott csavaros kötések oldhatatlansága következtében a fekete acélcsövek hegesztései is megpattantak. Ezáltal a teljes fűtési csőhálózat állapota - előre nem látható módon - oly mértékben vált bizonytalanná, hogy a felújítással érintett öltözők és vizesblokkok tervezett kivitelezési munkáit tették veszélyeztetetté. A Megrendelő a feltárt helyzetet megszemlélte, ellenőrizte a megoldások lehetőségét. A felújítással érintett területen szükségesnek tartotta - a műszaki ellenőr véleményét is figyelembe véve - a fűtési csőhálózat és az elöregedett hőleadók cseréjét, a felújítás szintjéhez igazodó műszaki tartalommal és színvonallal.
b.) Az Illetékes Építéshatóság - egyeztetve a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályával - hiányosságot tárt fel az épület öltözőjének és vizesblokkjának kivitelezésével kapcsolatban, tekintettel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben (OTÉK) foglalt előírásokra. A Megrendelő a Építéshatóság kérésének megfelelően felkérte a Kivitelezőt, hogy a további üzemeltethetőség érdekében a zuhanyzókban elválasztó paneleket, törülköző tartó kampókat, szappantartókat és WC-papír tartókat helyezzen el a szükséges helyekre.
A fenti körülmények olyan mértékben befolyásolták az ajánlathoz csatolt műszaki tartalmat rögzítő tételes költségvetést, hogy szükségessé vált annak módosítása. A szükséges módosítások költségtöbbletet eredményeznek, mely a Szerződés további módosítását igényli.
2.
Jelen szerződés módosítás 1. pontjában részletezett indokok alapján előállt műszaki tartalom változás miatt emelkedik a vállalkozói díj is nettó 1.368.722,- Ft + ÁFA összeggel.
3.
A Megrendelő lehetőséget biztosít a Kivitelező részére a műszaki tartalom változása miatt arra, hogy a Tornaterem szellőzőrendszerének javítása, a Vizesblokkok (zuhanyzóhelyiségek, toaletthelyiségek) teljeskörű felújítása és az Öltözőhelyiségek teljeskörű felújítása munkarészekkel kapcsolatosan 2 db részszámla nyújthasson be a megnövekedett részteljesítési határidőre és költségekre tekintettel.
4.
Tekintettel jelen szerződés módosítás 1. pontjában részletezett indokok alapján előállt műszaki tartalom változásra, az eredetileg 2016. február 28.-ára tervezett részteljesítési határidő nem tartható, szükséges annak módosítása.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/02/26 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
egyetért
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/03/18 (év/hó/nap)