Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2015.12.18.
Iktatószám:27038/2015
CPV Kód:45000000-7;45321000-3;45421100-5
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3390 Füzesabony, Szabadság u. 33.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VivaPalazzo Épület-Közmű Tervező és Kivitelező Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: 36/542-510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: 36/341-752
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: VivaPalazzo Épület-Közmű Tervező és Kivitelező Kft.
Postai cím: Szentkút utca 34.
Város/Község: Siklós
Postai irányítószám: 7800
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Építési szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
3390 Füzesabony, Szabadság u. 33.
NUTS-kód HU312
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/18 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Teleki Blanka Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése
- 2792 m2 homlokzati hőszigetelés készítése
- 230 m2 lábazati hőszigetelés készítése
- 1358 m2 padlásfödém hőszigetelése
- 263 db homlokzati nyílászáró cseréje
A részletesebb műszaki tartalmat, mennyiségi kimutatást a műszaki dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések tartalmazzák.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45321000-3
45421100-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 103099769 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/09/18 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/11/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/08/13 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19015 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/02 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. A vállalkozási szerződés III.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép
3) Szerződő felek a teljesítési véghatáridő figyelembe vételével a vállalkozói díj alábbi pénzügyi ütemezésében állapodnak meg:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. §. (1) és (4) bekezdésekkel összhangban, 30 napon belül utónszírozás keretében történik.
Az Ajánlatkérő 4 db résszámlázási lehetőséget biztosít azzal a feltétellel, hogy résszámla 25%, 50%, 75% és 90%-os készültségi fok esetén nyújtható be.
Az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII Tv. 36/A §. alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel.
A teljes mű készre jelentésénél az ajánlattevőnek be kell nyújtania a minőségi bizonylatokat, jegyzőkönyveket és tanúsítványokat.
Megrendelő a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján lehetőséget biztosít a Vállalkozó részére az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igényléséhez.
A kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
2. A vállalkozási szerződés III.5). pont második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
A vállalkozó - a szerződés III.3) pontja szerint benyújtott - számláinak ellenértéke utalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó OTP Bank pénzintézetnél vezetett: 11731018-29901096-00000000 számú bankszámlájára.
3. A Vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetési kiírás homlokzati hőszigetelés és padlásfödém tételei kiírása jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerint módosul.
IV.1.3) A módosítás indoka:
1. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet 114/F. § alapján ha a kedvezményezett valamely projektelem tekintetében szállítói finanszírozást választott, és az utolsó szállítói finanszírozású számlát - ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is - tartalmazó kifizetési igénylését várhatóan nem nyújtja be 2015. október 31-ig, köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni és 2015. október 31-ét követően kizárólag utófinanszírozású számla nyújtható be. 2015.09.25. napján módosult a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című (KEOP-2015-5.7.0 kódszámú) kiemelt felhívás, melynek célja a kiemelt jelentőségű középületek épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása, mely jelen szerződés pénzügyi fedezetét képezi. A felhívás módosítása kizárólag a „D4. Előleg igénylés” című pontban és az „F5.2 Támogatási szerződés” című pontban foglaltakat érintette. Ezen előre nem látható módosítás következtében Megrendelő áttér a korábbi szállítói finanszírozásról utó finanszírozásos elszámolási módra, mely következtében a szerződés szállítói finanszírozásra vonatkozó részei utófinanszírozásra változnak, a szállítói előleggel kapcsolatos előírások pedig törlésre kerülnek.
2. Vállalkozó tájékoztatása alapján a vállalkozási szerződésben rögzített bankszámlaszáma megszűnt, ezért annak módosítása indokolt.
3. A közbeszerzési eljárás mellékletét képező költségvetés a homlokzati hőszigetelés vonatkozásában 10cm EPS hőszigetelő rendszer beépítését, míg a padlásfödém esetében 20cm szigetelőanyag beépítését írja elő. A KEOP-2015-5.7.0. pályázati felhívás követelményeinek a költségvetési kiírás tételei nem felelnek meg. Erre tekintettel Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a kivitelezés során olyan vastagságú és anyagminőségű szigetelőanyagot épít be, amely megfelel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. melléklet V. részében és az 5. melléklet I. részében meghatározott követelményeknek valamint a fejlesztési pályázathoz készült energetikai tanusítványban foglaltaknak azzal, hogy a beépítésre kerülő szigetelőanyag vastagsága semmilyen esetben sem lesz vékonyabb, mint a költségvetésben meghatározott mérték.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/24 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
egyetért
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/15 (év/hó/nap)