Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1
Beszerzés tárgya: Tervezési szerződés a 67. sz. főút Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta és Somogybabod elkerülő (III, V, VII, IX), valamint a köztes szakaszok 11,5 tonnás burkolatmegerősítése (II, IV,VI, VIII) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a jogerős építési engedélyek megszerzésében történő közreműködés, továbbá a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatának tárgyában. Az alábbi feladatok megvalósítása szükséges: 8 db útszakasz engedélyezési tervdokumentációja, 8db útszakasz építési engedélyének beszerzése, 8 db útszakasz kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, valamint 9 útszakaszra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. El kell készíteni a 67.sz. főút Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta és Somogybabod elkerülő(III, V, VII, IX), valamint a köztes szakaszok 11,5 tonnás burkolat megerősítése (II, IV, VI, VIII)engedélyezési terveit a jelenleg érvényben lévő útügyi műszaki előírások és jogszabályi környezetet figyelembe véve. Az engedélyezési tervek készítése során a tervezési diszpozícióban felsorolt - a tervezéshez ajánlatkérő által szolgáltatott adatok - előzmény terveket, építési engedélyeket, előzetes környezeti vizsgálati eljárást lezáró határozatban foglaltakat, valamint az Útügyi Műszaki Előírás alóli felmentést figyelembe kell venni. Szükség esetén az Útügyi Műszaki Előírás alóli felmentést ki kell egészíteni és ismételten felmentést kell kérni. A jelen tervezési feladat részeként elkészített engedélyezési tervek alapján az építési engedélyeket meg kell hosszabbítani, illetve szükség esetén az építési engedélyeket módosítani kell, illetve új engedélyt kell szerezni. A tervezési feladat részeként mindösszesen 25,77 km hosszúságú útszakasz engedélyezési és kiviteli terveit kell elkészíteni, melyből az új nyomvonalú települést elkerülő útszakaszok hossza 13,70 km, a tervezett elkerülő utak közötti 11.5 tonnás burkolat-megerősítésre tervezett meglévő útszakaszok hossza 12,07 km. A tervezés során mindösszesen 28 db műtárgy engedélyezési és kiviteli terveit kell elkészíteni, melyből 19 db új híd, 8 db meglévő híd bontása és 1 db meglévő híd átépítése. A 30 m szabad nyílást meghaladó műtárgyak száma 4 db. Az engedélyköteles műtárgyak száma 19 db. A tervezési szakaszon mindösszesen 6 db különszintű csomópontot kell tervezni. A tervezési feladat részeként az alábbi jelentősebb közmű kiváltásokat kell megtervezni és engedélyeztetni: hírközlés (gerinc, körzet optika és helyi hálózat), elektromos vezetékek (400 kV, 20 kV és 0,4 kV), közvilágítás létesítése, vízvezeték, szennyvíz vezeték, szénhidrogén vezetékek (termékvezeték és annak hírközlő kábele, továbbá elosztó vezetékek, Adria kőolajvezeték). A tervezési feladat részeként készítendő megvalósíthatósági tanulmányt 32,62 km hosszúságú útszakaszra kell elkészíteni. A tervezési feladat részeként készítendő megvalósíthatósági tanulmányt 32,62 km hosszúságú útszakaszra kell elkészíteni. Az EU támogatás elnyeréséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt a Közreműködő Szervezettel jóvá kell hagyatni (minőségbiztosítás). A feladat részletes leírását a Tervezési Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
Hirdetmény típusa: További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.01.05.
Iktatószám: 27003/2014
CPV Kód: 71240000-2;71245000-7;71241000-9
Ajánlatkérő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Tervezési szerződés: a 67. sz. főút Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta és Somogybabod elkerülő (III, V, VII, IX), valamint a köztes szakaszok 11,5 tonnás burkolatmegerősítése (II, IV, VI, VIII) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a jogerős építési engedélyek megszerzésében történő közreműködés, továbbá a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatának tárgyában.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Tervezési szerződés a 67. sz. főút Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta és Somogybabod elkerülő (III, V, VII, IX), valamint a köztes szakaszok 11,5 tonnás burkolatmegerősítése (II, IV,VI, VIII) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a jogerős építési engedélyek megszerzésében történő közreműködés, továbbá a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatának tárgyában.
Az alábbi feladatok megvalósítása szükséges:
8 db útszakasz engedélyezési tervdokumentációja, 8db útszakasz építési engedélyének beszerzése, 8 db útszakasz kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, valamint 9 útszakaszra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
El kell készíteni a 67.sz. főút Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta és Somogybabod elkerülő(III, V, VII, IX), valamint a köztes szakaszok 11,5 tonnás burkolat megerősítése (II, IV, VI, VIII)engedélyezési terveit a jelenleg érvényben lévő útügyi műszaki előírások és jogszabályi
környezetet figyelembe véve. Az engedélyezési tervek készítése során a tervezési diszpozícióban felsorolt - a tervezéshez ajánlatkérő által szolgáltatott adatok - előzmény terveket, építési engedélyeket, előzetes környezeti vizsgálati eljárást lezáró határozatban foglaltakat, valamint az
Útügyi Műszaki Előírás alóli felmentést figyelembe kell venni. Szükség esetén az Útügyi Műszaki Előírás alóli felmentést ki kell egészíteni és ismételten felmentést kell kérni.
A jelen tervezési feladat részeként elkészített engedélyezési tervek alapján az építési engedélyeket meg kell hosszabbítani, illetve szükség esetén az építési engedélyeket módosítani kell, illetve új engedélyt kell szerezni.
A tervezési feladat részeként mindösszesen 25,77 km hosszúságú útszakasz engedélyezési és kiviteli terveit kell elkészíteni, melyből az új nyomvonalú települést elkerülő útszakaszok hossza 13,70 km, a tervezett elkerülő utak közötti 11.5 tonnás burkolat-megerősítésre tervezett
meglévő útszakaszok hossza 12,07 km.
A tervezés során mindösszesen 28 db műtárgy engedélyezési és kiviteli terveit kell elkészíteni, melyből 19 db új híd, 8 db meglévő híd bontása és 1 db meglévő híd átépítése. A 30 m szabad nyílást meghaladó műtárgyak száma 4 db. Az engedélyköteles műtárgyak száma 19 db. A tervezési szakaszon mindösszesen 6 db különszintű csomópontot kell tervezni.
A tervezési feladat részeként az alábbi jelentősebb közmű kiváltásokat kell megtervezni és engedélyeztetni: hírközlés (gerinc, körzet optika és helyi hálózat), elektromos vezetékek (400 kV, 20 kV és 0,4 kV), közvilágítás létesítése, vízvezeték, szennyvíz vezeték, szénhidrogén vezetékek (termékvezeték és annak hírközlő kábele, továbbá elosztó vezetékek, Adria
kőolajvezeték).
A tervezési feladat részeként készítendő megvalósíthatósági tanulmányt
32,62 km hosszúságú útszakaszra kell elkészíteni.
A tervezési feladat részeként készítendő megvalósíthatósági tanulmányt 32,62 km hosszúságú útszakaszra kell elkészíteni. Az EU támogatás elnyeréséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt a Közreműködő Szervezettel jóvá kell hagyatni (minőségbiztosítás).
A feladat részletes leírását a Tervezési Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71241000-9

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2014 - 24114 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2014 /S 222 - 392755 2014/11/18 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:
2014/11/14 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
  A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
 
Mindkettő
 
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
x
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
1.2. legalább 1 db, legalább 20 km hosszú országos első vagy másodrendű főút fejlesztésére (11,5 to-s megerősítés vagy négynyomúsítás) vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú (amely tartalmaz legalább 4 db külön-szintű csomópont, és legalább 10 km új elkerülő út tervezését) befejezett, saját teljesítésben elvégzett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó, 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése szerint igazolt referenciával.
Ajánlatkérő „saját teljesítésben elvégzett” munka alatt az adott referenciát igazoló gazdasági szereplő által önállóan, saját maga által elvégzett mennyiséget tekinti mérvadónak.
Helyesen:
1.2. legfeljebb 2 db befejezett, saját teljesítésben elvégzett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó, 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése szerint igazolt referencia, melyek együttesen tartalmazzák az alábbi minimumkövetelményeket:
- legalább 20 km hosszú országos első vagy másodrendű főút fejlesztésére (11,5 to-s megerősítés vagy négynyomúsítás) vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv elkészítése,
- legalább 4 db külön-szintű csomópont tervezésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv elkészítése,
- legalább 10 km új elkerülő út tervezésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv elkészítése.
Ajánlatkérő „saját teljesítésben elvégzett” munka alatt az adott referenciát igazoló gazdasági szereplő által önállóan, saját maga által elvégzett mennyiséget tekinti mérvadónak.
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok:
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A következő helyett:
2015/01/07 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
Helyesen:
2015/01/28 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett:
2015/01/07 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
Helyesen:
2015/01/28 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
2015/01/07 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
Helyesen:
2015/01/28 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az Ajánlatkérési Dokumentációt a jelen korrigendum nem érinti.
Az ajánlati felhívásban megadott eredeti ajánlattételi határidő (2015. január 7. napján 11:00 óra) módosításra került a TED 2014/S 244-429894 (KÉ-25954/2014) iktatószámon 2014. december 18. napján közzétett korrigendummal (2015. január 9. napján 11:00 órára).
A jelen korrigendum ismételten módosítja az ajánlattételi határidőt. A jelenleg irányadó ajánlattételi határidő 2015. január 28. napján 10:00 óra. Kérjük e határidő figyelembevételét és az ennek megfelelő ajánlattételt.
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2014/12/31 (nap/hónap/év)