Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.12.07.
Iktatószám: 25843/2015
CPV Kód: 45000000-7;45210000-2;45223210-1;45230000-8;45350000-5
Ajánlatkérő: Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft.
Teljesítés helye: 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 9. sz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: "PHAROS '95" SPORTPÁLYAÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft.
Postai cím: Széchenyi út 9.
Város/Község: Mezőkövesd
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bocsi Anna
Telefon: +36 49511537
E-mail: mezokovesdzsory@gmail.com
Fax: +36 49511537
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: "PHAROS '95" SPORTPÁLYAÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. sz
Város/Község: Dunavarsány
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail: pharos95@pharos95.hu
Fax: +36 24484025
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg): sport
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
"Mezőkövesd, labdarúgó pálya fejlesztése keretében a pálya keleti lelátóinak (II. ütem) kivitelezési munkálatai" 1. sz. Vállalkozási szerződés módosítás
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 9. sz.
NUTS-kód HU311
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/05/04 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Mezőkövesd, labdarúgó pálya fejlesztése keretében a pálya keleti lelátóinak (II. ütem) kivitelezési munkálatai” tárgyú közbeszerzés
azaz:
A kivitelezés során a lelátó I. ütemének bővítése, a pálya arénaszerűen történő körbezárása valósul meg. Az építés kétféle tömegképzéssel készül. A pálya keleti oldalán egy 12 nézősort (1502 ülőhely) magába foglaló, egyenes vonalú és 3,0 és 6,0 méteres raszterben kialakított lelátó készül, melyet a sarkain a kivitelezés alatti lelátóval megegyező kialakítású 5 nézősoros (220 ülőhely) lelátóval záródik körbe.
A II. ütemben épülő lelátó hasznos alapterülete 2914,77 m2, amelyhez 1200 m2 térburkolattal ellátott parkoló készül el.
A lelátó teljes mértékben fedett lesz, amelynek teljes felülete 1938,15 m2.
A Széchenyi utca felőli egy törtfehér színű, festett fal adja a lelátó hátfalát, melyből a középső traktusban egy két szint magas látszóbordás függönyfal ugrik ki, melynek körítőfalai klinkerlap burkolatot kapnak.
Itt helyezkednek el az előcsarnok, az üzletek, a sajtó fogadását biztosító helyiségek, valamint az emeleti részen a VIP szekció (94 ülőhely), mely az előcsarnokban elhelyezett lépcsőn keresztül közelíthető meg. A VIP szekción belül kialakításra kerül egy nagyobb VIP terem, három VIP boksz, egy VIP tárgyaló, valamint kiszolgáló vizesblokkok.
A földszinten két teljes öltözőblokk kerül kialakításra az MLSZ Infrastruktúrális Szabályzatában meghatározott feltételek szerint. Kivitelezésre kerül továbbá két bírói (férfi, női) öltöző, egy dopping ellenőrző helyiségcsoport (váróval, tesztszobával, külön mosdóval mintavételezés céljából), egy elsősegély nyújtóhely, egy helyiség a sajtó munkájához, valamint a hazai öltözőblokkokhoz kapcsolódóan egy jacuzzi és egy szaunatér.
A földszinten kerül kialakításra továbbá az épület két végében a közönséget kiszolgáló vizesblokkcsoport (illemhelyek mennyiségére az MLSZ Infrastruktúrális Szabályzata megfelelően irányadó).
Közvetlen utcafronti megközelítéssel az épületben egy ajándéküzlet és egy kávézó került elhelyezésre.
A lelátó legfelső szintjén, annak két végében két büfé, a pálya felé- tűzvédelmi szempontból lényeges- lépcsők kerülnek kialakításra.
A kivitelezés a mozgáskorlátozottak elhelyezésére, higiénés igényeinek kiszolgálására is kiterjed.
A részletes szakági műszaki leírásokat/terveket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45223210-1
45230000-8
45350000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 599998074 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 70
Organizációs terv kidolgozottsága (A kivitelezés ideje alatt a stadion üzemszerű működésének leírását tartalmazó organizáció) 20
Teljesítési időtartam a szerződés-kötést követő naptól számítva naptári napokban megadva, minimum 180 naptári nap, maximum 290 naptári nap 10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2015 / 40 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/04/08 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2015 / 54 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/13 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük a fentiek szerint kötött Szerződés 4. pontjának alábbi, 4.1. alpontját hatályon kívül helyezik:
„Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat legkésőbb 2015. október 31. napjáig /180 naptári nap/ elvégezni.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat legkésőbb 2016. január 31. napjáig elvégezni.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A teljesítés során Vállalkozó 2015.10.09. napján akadályközléssel élt, amelyet a Megrendelő megvizsgált és a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján alaposnak és okszerűnek talált.
A szerződésmódosítás indoka az, hogy a kivitelezési munkálatok során a pályát megvilágító reflektorok vezetékének a nyomvonala előre nem látható módon az épület alapterületébe esett, amelynek következtében nyomvonalat kellett módosítani. A kiváltó vezeték elhelyezése nem volt ütemezett feladat, ezért ez csúszást eredményezett a további munkafolyamatokban.
Továbbá a II dilatációs egység szerkezeti kivitelezése folyamán a szakági csatlakozás során derült ki, hogy a csapadék elvezetése ebben az épületrészben nem megoldott és az alaplemez alá nem kerültek beépítésre a vízelvezetéshez szükséges csövek. A szükséges műszaki megoldás kivitelezése jelentős bontással jár. Az érintett részen a további munkálatok leállítása szükséges.
A hibák előre nem voltak láthatóak, Vállalkozó csak a kivitelezés során szembesült ezen problémákkal. Ezen előre nem látható műszaki probléma a műszaki megoldásig a kivitelezés előrehaladását akadályozza.
Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az alapszerződés módosítása szükséges a fenti indokolás alapján.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/10/26 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésmódosítás okán kártalanítási, vagy egyéb igénye Megrendelővel szemben nincs.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/07 (év/hó/nap)