Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2006/122
Beszerzés tárgya: [Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának]; Árubeszerzés; Adásvétel
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2006.10.20.
Iktatószám: 22580/2006
CPV Kód: 29.81.23.00-7; 50.92.30.00-8
Ajánlatkérő: Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység [továbbiakban: KPSZE (CFCU)]
Teljesítés helye: Budapest, ORFK REBISZ Légirendészeti Parancsnokság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2006.11.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (22580/2006)

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység [továbbiakban: KPSZE (CFCU)]
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 42–46. III. 301.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Rónaszéki Gábor igazgató
Telefon: 327-2800 vagy 327-2801
Fax: 266-4858 vagy 266-4859
E-mail: horvath.eva@cfcu.gov.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cfcu.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X

A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A TOVÁBBI IRATOK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
AZ AJÁNLATOKAT VAGY RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik: X
Egyéb (nevezze meg): Európai Unióból származó támogatások közbeszerzési eljárásainak lefolytatása

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 
Helikopter fedélzetére építendő új, gyártásban lévő korszerű kutató- és éjszakai repülést segítő eszközök beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának]
b) Árubeszerzés: X
Adásvétel: X
A teljesítés helye: Budapest, ORFK REBISZ Légirendészeti Parancsnokság
NUTS-kód: HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása: X

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Helikopter fedélzetére építendő új, jelenleg is gyártásban lévő típusú, korszerű kutató és éjszakai repülést segítő eszközök beszerzése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
29.81.23.00-7
További tárgy(ak): 
50.92.30.00-8
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.1.7) A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen: X
Nem: –

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
Igen: –
Nem: X

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Igen: –
Nem: X
II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt és opciót beleértve)
Összesen legfeljebb 7db (3 db Mi-2 és 4 db MD500E típusú) helikopter felszerelése a következő eszközökkel a légijárművek jelenlegi kiépítettsége, felszereltsége függvényében az alábbi mennyiségben. (ld. még a műszaki leírás mellékletét):
– 3 db –67% Mi-2 és 4 db MD500E helikopter viszonylatában mozgó térképes GPS-rendszer kiépítése.
– 1 db MD500E és 1 db Mi-2 helikopter vonatkozásában két teljes rendszer komplett kiépítése (integrált opto-elektronikus berendezés, kereső fényszóró, integrált fedélzeti navigációs-képfeldolgozó-kezelő munkahely, valamint vezérlést szolgáló eszközök kialakítása).
– 2 db –50% Mi-2 és 3 db –67% MD500E helikopteren előbeépítés a modulok fogadására (a helikoptereken ki kell alakítani az összes mechanikai és elektromos csomópontot az opto-elektonikai berendezés, a keresőfényszóró, az operátor monitorának, illetve a szükséges kiszolgáló és vezérlő berendezések tárolására, felerősítésére. Ezen kívül el kell végezni a helikopterek törzsén belüli összes vezetékezést a rendszer elektromos táplálásához, vezérléséhez és a jel/adat átviteléhez. Fel kell szerelni az összes elektromos gyorscsatlakozót a fenti berendezések egyszerű csatlakoztatásához).
– 1 db Mi-2 –100% és 4 db –50% MD500E helikopter NVG- kompatíbilissá tétele (a helikopter fülke – mint munkahely – alkalmas kell hogy legyen a csillagfény-erősítés elvén működő éjjellátó készülék korlátozás nélküli használatára. Ehhez meg kell oldani a kabin csillogásmentesítését, a fedélzeti berendezések (rádiók, kontrollámpák,stb.) fényének szűrését, átalakítását).
A végleges szerződéses mennyiségeket az ajánlattevő legkésőbb az eredményhirdetést követő 5. napon írásban küldi meg a nyertes ajánlattevőnek.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen: –
Nem: X

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés // (nap/hó/év)
befejezés 10/09/2007 (nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Teljesítést biztosító mellékkötelezettség (TBM): ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja alapján a szerződésszerű teljesítés biztosítékául a szállítói díj (a szerződés összértéke, belföldi szállító esetén áfa nélküli érték) 10%-át kitevő mértékű bankgaranciát, bankszámlára történő befizetést vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – biztosítási kötelezvény nyújtását írja elő. A nyertes ajánlattevő a TBM-vállalását bizonyító eredeti dokumentumot [IBM-dokumentum: bankgarancia, bankszámlára történő befizetést igazoló bizonylat (terhelési értesítés) vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – biztosítási kötelezvény eredeti példánya, értelemszerűen] az eredményhirdetést követő 8 napon belül köteles ajánlatkérő részére átadni. Amennyiben a TBM-dokumentum előírt tartalommal és előírt módon történő benyújtását a nyertes ajánlattevő elmulasztja, ajánlatkérő maximum 2 napos póthatáridőt biztosít. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen pontban foglaltakkal ellentétben a TBM-dokumentumot az előírt tartalommal és előírt módon a 2 napos póthatáridőn belül sem nyújtja be, az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel szerződhet, amely ajánlattevő az ilyen tárgyú közléstől számított 8 napon belül (maximum 2 napos póthatáridő betartásával) köteles ajánlatkérő részére átadni az előírásszerű TBM- dokumentumot. A TBM-dokumentumnak benyújtásakor érvényesnek, a tartalmának megfelelő TBM-nek pedig a szerződés nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő általi aláírásától kezdően a teljesítés véghatáridején túl még legalább további 60 napig hatályosnak kell lennie, illetve kell rendelkezésre állnia.
Jótállást biztosító mellékkötelezettség (JBM): ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja alapján a jótállási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése biztosítékául a szállítói díj (a szerződés összértéke, belföldi szállító esetén áfa nélküli érték) 5%-át kitevő mértékű bankgaranciát, bankszámlára történő befizetést vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – biztosítási kötelezvény nyújtását írja elő. A nyertes ajánlattevő a JBM-vállalását bizonyító eredeti dokumentumot [JBM-dokumentum: bankgarancia, bankszámlára befizetést igazoló bizonylat (terhelési értesítés) vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – biztosítási kötelezvény eredeti példánya, értelemszerűen] a kedvezményezett részére legkésőbb a számla benyújtásával együtt köteles benyújtani. A JBM-dokumentumnak benyújtásakor érvényesnek, a tartalmának megfelelő JBM-nek pedig a végszámla kiállításának napjától számított 24 hónapos időtartam lejártán túl még legalább további 60 napig kell érvényesnek és hatályosnak lennie, illetve kell rendelkezésre állnia.
További mellékkötelezettségek: a dokumentációban meghatározott mértékű késedelmi kötbér, hibás teljesítés miatti kötbér és meghiúsulási kötbér, valamint jótállási kötelezettség.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A dokumentációban meghatározottak szerint van lehetőség részszámlák benyújtására.
A rész-, illetve végszámlák kiegyenlítésére a szerződésszerű és igazolt teljesítést követően kiállított számla megrendelőnek történő benyújtását követő 60 napon belül kerül sor, a Magyar Államkincstáron keresztül történő átutalással HUF-ban vagy EUR-ban, a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben): –

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő:
– aki vagy akinek alvállalkozója (a teljesítésben való részvétel mértékétől függetlenül) a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–h) pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll,
– aki vagy akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–c) pontokban, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
– A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–h) pontjaiban foglalt kizáró okok megfelelően alkalmazandóak a 66. § (2) bekezdése, illetve a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetekre is.
Igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók) esetében a Kbt. 63. § (2)–(3) és (5) bekezdése szerint, valamint – a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében – a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat. A nyilatkozatok és igazolások – a Kbt. 60. § (1) bekezdés e) és g) pontjainak igazolására benyújtott igazolások kivételével – nem lehetnek az ajánlattételi határidőhöz képest hatvan (60) napnál korábbi keltezésűek.
A 66. § (2) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet az ajánlattételi határidő lejártához képest hatvan (60) napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–h) pontjainak hatálya alá.
Az igazolások és nyilatkozatok eredeti vagy hiteles másolati példányát kell benyújtani.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Igazolási mód: 
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 2003., 2004. és 2005. évi, a számviteli jogszabályok beszámolójának (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét) mérleg, eredménykimutatás és független könyvvizsgálói jelentés részeinek eredeti, vagy meghaladó hitelesített másolati példánya. Amennyiben a könyvvizsgálat nem kötelező, nyilatkozat arról, hogy a 2003., 2004. és 2005. évi számviteli beszámoló a letelepedése szerinti ország számviteli előírásainak megfelel.
– A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nyilatkozata 2003., 2004. és 2005. évi teljes forgalmáról (nettó árbevételéről).
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt 66. § (2) bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának eredeti vagy hitelesített másolati példánya.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 
– Az ajánlattevő(k) vagy bármelyik, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mérleg szerinti eredménye egynél több esetben negatív.
– Az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 2003., 2004. és 2005. években összesen teljesített együttes forgalma (nettó árbevétele) nem ér el 1 milliárd forintot, vagy azzal egyenértékűnek tekintett 3,57 millió eurót.
– Amennyiben ajánlattevő vagy valamelyik 10% feletti alvállalkozó a fenti időpontok valamelyikénél később jött létre, ajánlatkérő az alkalmasságot értelemszerűen a létesítést követő évek figyelembevételével vizsgálja.
– Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján jelen pont szerinti alkalmassági követelményeknek megfelelhetnek úgy is, hogy más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodnak. Ebben az esetben igazolni szükséges azt is, hogy az erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
– A Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő(k) és a 10% feletti alvállalkozó(k) 2003., 2004 és 2005. években teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése [legalább a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése].
– A Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően referencialevél (levelek) vagy referencianyilatkozat(ok) eredeti vagy hiteles másolati példánya.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt 67. § (4) bekezdése alapján más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik, az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának eredeti vagy hiteles másolati példánya.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 
– az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen nem rendelkeznek 2003., 2004. és 2005. években teljesített legalább 1 db, összesen 500 millió forintnak megfelelő vagy azzal egyenértékű 1,78 millió euró értékű repülőgép és/vagy helikopter fedélzetére szánt navigációs, és/vagy rádiótechnikai, és/vagy rádió navigációs, és/vagy felderítő, és/vagy kutató eszközök szállítására, és/vagy azok beszerelésére, telepítésére, és/vagy a repülőgép/helikopter rendszereinek bármely ország légügyi hatósága által jóváhagyott átalakítására referenciával, igazolással.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt: X

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Igen: –
Nem: X

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben):
 SA 102

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? 
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén:
Előzetes összesített tájékoztató: X
A hirdetmény száma a H. L.-ben: 
2006/S 72-075220
13/04/2006 (nap/hó/év) 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje:
Dátum: 23/11/2006 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén:
Ár (számokkal): 50 000 Ft
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE) 10032000-00287106-00000000 számú számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában az „SA 102 dokumentáció ára” szöveget kell szerepeltetni.
Külföldi ajánlattevő esetén az átutaláskor a következőket kell meghatározni:
National Development Agency
IBAN: HU14-10032000-00287106-00000000
Bank: Hungarian National Bank
Swift Code: MANEHUB

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 23/11/2006 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS  DA DE ET EL EN FR IT LV
             
LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
   X           
Egyéb: –
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
nap(ok)ban: 90
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/11/2006 (nap/hó/év)
Időpont: 10.00
Hely (adott esetben): lásd I.1) pont
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
Igen: X
Nem: –
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő és az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: –

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 
A Csatlakozási Okmány 35. cikkelye alapján Magyarország számára biztosított Shengen Alapból finanszírozott fejlesztés.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció személyesen az ajánlatkérő I.1) pontban megadott címén vehető át munkanapokon 9.00–15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00–10.00 óra között, a dokumentáció árának átutalásáról szóló eredeti, a bank által aláírt és lepecsételt terhelési értesítő, valamint – amennyiben szükséges – a meghatalmazás eredeti példánya ellenében.
Az ajánlatkérő a befizetés igazolására elfogadja továbbá a zárt rendszerből nyomtatott bankszámlakivonat eredeti példányát, amelyen látható a megterhelés a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység számlája javára, és amelyet az ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője aláírt és pecséttel ellátott. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció postai megküldését kéri, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdésével összhangban jár el. Ebben az esetben az írásbeli kérelemhez csatolni kell az átutalást igazoló fenti okmányok valamelyikének eredeti példányát.
A dokumentáció átvételekor az ajánlatkérő a következő adatokat kéri megadni:
– a dokumentációt megvásárló (ajánlattevő) cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma;
– kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax- száma.
2. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a Kbt. 54. § (6) bekezdésében foglalt esetekben milyen bankszámlaszámra kéri a dokumentáció árának visszautalását.
3. Ajánlattevő ajánlatában – a Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően jelölje meg:
a) a közbeszerzés azon részét, amellyel összefüggésben harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetőleg
b) az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)at (név, székhely, elérhetőség) vagy nyilatkozzon azok nem létéről.
4. Ajánlattevő ajánlatába csatolja a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát (a dokumentációban meghatározott minta szerint).
5. Az ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) az ajánlatban nyilatkozzanak arról, hogy a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. hatálya alá tartoznak-e.
6. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)nek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt, nem Magyarországon letelepedett alvállalkozó(k)nak a Kbt. 60. és 61. § szerinti kizáró okokkal kapcsolatban a III.2.1) pontban foglaltak teljesítése mellett a Kbt. 63. §-ára figyelemmel nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások alkalmasak, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
A kizáró okok hiányát a fenti nyilatkozatban megnevezett hatóságok, szervezetek által kibocsátott igazolásokkal kell igazolni.
A fentieken kívül nyilatkozzanak arról, hogy
– a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. tv. hatálya alá tartoznak-e.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) cégjegyzésre jogosult képviselői aláírási címpéldányának eredeti vagy hiteles másolati példányát. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, az ajánlatba csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult személy nevére szóló, annak aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy hitelesített másolati példányát.
8. Az ajánlattevőnek – a kereskedelmi ajánlat részeként – nyilatkoznia kell a megajánlott termékek származási helyéről a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályoknak megfelelően.
9. Közös ajánlattevők esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, melyben részletesen rendelkezni kell a képviselet és a feladatok megosztásának kérdéseiről, valamint arról, hogy amennyiben nyertesként kerülnek kihirdetésre, a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni.
10. Közös ajánlattevők esetében a közös ajánlatot tevők ajánlatukban nyilatkozzanak arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
11. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 15 000 EUR.
A biztosítékot euróban kell nyújtani.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő által megadott bankszámlára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel az alábbiak szerint:
– az átutalást az ajánlattevő Magyar Államkincstárnál vezetett HU64-10004885-10022726-65000032 euró-devizaszámlára kell teljesíteni. (A bank címe: 1039 Budapest, Váci út 71., swift kód: MANEHUB). Az ajánlati biztosíték teljes összegének jóváírásra kell kerülnie az ajánlatkérő bankszámláján. (valamennyi felmerülő bankköltséget az ajánlattevőnek kell viselnie.) Amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, valamint az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kbt. 59. § (5) és (6) bekezdései szerinti esetekben milyen bankszámlaszámra kell a biztosíték összegét visszautalni;
– a bankgaranciát az ajánlattevő által kiválasztott banknak kell kibocsátani, a dokumentáció 7. számú mellékletében meghatározott formában és tartalommal. A minta szövegétől való bárminemű eltérés (szövegrész kihagyása vagy többlet szöveg szerepeltetése) az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! A garanciának az ajánlattételi határidő lejártát követő 90 napig kell érvényben lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell a bank által kibocsátott eredeti bankgaranciát.
– ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel teljesíti, az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő által választott biztosító kötelezvényét, amely tartalmazza, hogy a Kbt. 59. § (4) bekezdésében foglalt esetekben a biztosító a fenti összeg erejéig készfizető kezességet vállal az ajánlattételi határidő lejártát követő 90. napig terjedő időszakig.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján a fenti módok egyike szerint az ajánlati biztosítékot (annak teljes értékét) az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre kell bocsátania, és a benyújtott ajánlatban, az ajánlat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell ennek megtörténtét.
12. Amennyiben ajánlattevő alkalmassága igazolásához a Kbt. 66. § (2), illetve Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az ajánlathoz csatolni kell az ezen szervezet(ek) által kiállított dokumentumot, mely részletesen tartalmazza a rendelkezésre bocsátott erőforrás jellegét, biztosításának módját, valamint annak (jogi) alapját.
13. Ajánlatkérő – összhangban Kbt. 83. § (1) bekezdésével – a hiánypótlást az ajánlati biztosíték kivételével teljes körben biztosítja. Ennek megfelelően ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolást az ajánlattételi határidő lejártáig nem vagy nem az előírt módon illetőleg tartalommal nyújtotta be.
14. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (2) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás VI.2) pontjában megnevezett Schengen Alapból történő fejlesztés feladatait bemutató indikatív program Európai Bizottság általi el nem fogadása, illetve a kapcsolódó pénzügyi átutalások elmaradása olyan oknak, illetőleg körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 48. § (3) bekezdésében szereplő rendelkezések alkalmazásának lehetőségét.
16. Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 18. napon 12.00 óra.
A szerződéskötés tervezett időpontja az eredményhirdetéstől számított 10. napon 12.00 óra.
Az eredményhirdetés és a szerződéskötés helyszíne: lásd I.1) pont.
17. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni.
18. Az ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia kell a beszerzés tárgyát képező eszközök beszerzését, beszerelését, valamint azok szervizelését, karbantartását, illetve a légijárművön való munkavégzést lehetővé tevő, a MH KLH által kiállított, vagy az ajánlattevő országa szerinti illetékes légügyi hatóság által kiállított, és a MH KLH által honosított (a MH KLH által dokumentummal igazoltan elismert és elfogadott) légügyi hatósági engedélyének eredeti vagy hiteles másolati példányát.
19. A műszaki ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbi komplett rendszerek típusalkalmassági bizonyítványát (azok eredeti vagy hiteles másolatát):
– Mozgótérképes GPS,
– Kereső fényszóró a felfüggesztéssel és a kezelőszervekkel,
– A hő- és normálkamerát, illetve lézeres távmérőt magában foglaló opto-elektronikus egység a felfüggesztéssel és a kezelőszervekkel, a kijelzővel.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa 
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
E-mail: –
Internetcím (URL): –

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása [kérjük kitölteni a VI.4.2) rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3) rovatot]
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 323. §-ában foglaltak szerint.

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
12/10/2006 (nap/hó/év)