Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2011/103
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2011.09.05.
Iktatószám:21666/2011
CPV Kód:33190000-8;33100000-1
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3390 Füzesabony, Rákóczi u. 36-40
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi u. 48.
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gulyás László polgármester
Telefon: 06 36 542 500
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: 05 36 341 752
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1.) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I. 4)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Alapszintű járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosítása a füzesabonyi Egészségügyi és Szociális Központban
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 36-40
NUTS-kód HU312
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Szállítói szerződés az alapszintű járóbeteg szakellátás eszközeinek beszerzésére Füzesabonyban
1. Távvezérelt, átvilágító-felvételi röntgen berendezés Mennyiség: 1 rendszer,
2. leletező munkaállomás 1 db monitorral Mennyiség: 2 db
3. Radiológiai leletező szoftver Mennyiség: 1 db
4. PACS szerver Mennyiség: 1 db
5. Szünetmentes tápellátás Mennyiség: 2 db
6. Megtekintő munkaállomás Mennyiség: 1 db
7. Doppler keringésvizsgáló Mennyiség: 1 db
8. Rektoszkóp Mennyiség: 1 db
9. Anoszkóp Mennyiség: 1 db
10. Autoklav Mennyiség: 1 db
11. műszertálca Mennyiség: 3 db
12. Gipszelő asztal Mennyiség: 1 db
13. Gipszfűrész Mennyiség: 1 db
14. gipszvágó olló Mennyiség: 2 db
15. gipszkés Mennyiség: 2 db
16. gipszhajlító Mennyiség: 1 db
17. Gipszpólya tároló Mennyiség: 1 db
18. Belgyógyászati vizsgáló asztal Mennyiség: 1 db
19. Urológiai vizsgáló asztal Mennyiség: 1 db
20. Sterildoboz tároló és állvány Mennyiség: 3 db
21. Áztató kád Mennyiség: 1 db
22. Jet pisztoly Mennyiség: 1 db
23. Uroflowmeter Mennyiség: 1 db
24. Hidegfényforrás Mennyiség: 1 db
25. Műszer kocsi Mennyiség: 2 db
26. Urethrocisztoszkóp diagnosztika Mennyiség: 2 db
27. Röntgenfilm-néző szekrény Mennyiség: 1 db
28. Vizsgálólámpa Mennyiség: 1 db
29. Biopsziás és idegentest fogó Mennyiség: 2 db
30. Biplane rektális vizsgálófej Mennyiség: 1 db
31. Biopszia adapter Mennyiség: 1 db
32. Fém biopszia adapter Mennyiség: 1 db
33. Steril víz előállító rendszer Mennyiség: 1 db
34. Kisbútorok Mennyiség: 1 db
35. Műszertálca Mennyiség: 3 db
36. Fénykábel Mennyiség: 4 db
37. Kézfertőtlenítő adagoló Mennyiség: 2 db
38. Műszermosó elő sterilező Mennyiség: 3 db
39. Hűtőszekrény Mennyiség: 1 db
40. Kötszerdoboz Mennyiség: 1 db
41. Kézi műszer készlet Mennyiség: 6 db
42. Hulladéktároló Mennyiség: 9 db
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33190000-8
További tárgyak:33100000-1
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 0
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Ajánlati ár (nettó HUF)60
2. Szervizóradíj kedvezmény (%)15
3. Késedelmi kötbér (Ft/nap)20
4. Garanciális hiba bejelentését követő javítás megkezdése (nap)5
III.1.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.1.3) A keretmegállapodás megkötésére milyen eljárás alkalmazásával került sor?
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
III.2) Adminisztratív információk
III.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
ÉMOP-4.1.1/B-2008-0001
III.2.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.2.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 16866 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/07/11 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1
Megnevezése: Alapszintű járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosítása a füzesabonyi Egészségügyi és Szociális Központban
IV.1)
A szerződéskötés dátuma: (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
IV.5)
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
ÉMOP-4.1.1/B-2008-0001
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2011/08/22 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
Az ajánlattevők a hiánypótlást nem teljesítették a megadott határidőig, a Kbt. 92.§. (b.) pont alapján kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E részből szükség esetén több példány használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------------------- (E pontból szükség esetén több példány használandó) -------------------------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is)
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott ajánlatok száma (adott esetben)
 
Gerontex-MED Kft (név)
2049 Diósd, Vadrózsa u. 3 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)

Mediplan Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó Kft (név)
1011 Budapest, Hunyadi út 13. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból szükség esetén több példány használandó) -------------------------------
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/08/24 (év/hó/nap)