Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/135
Beszerzés tárgya:Szolgáltatási szerződés Füzesabony Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési, szociális, intézményekben közétkeztetés biztosítása fejlesztéssel, főző és tálalókonyhák bérlésével, azok berendezésével és működtetésével a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelően a szerződéskötéstől számított 5 éves időtartamra
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2013.11.15.
Iktatószám:20745/2013
CPV Kód:55520000-1;55523000-2;55510000-8;55521100-9;55321000-6;55322000-3;55523100-3;55524000-9;55500000-5
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.11.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: +36 36341752
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Szolgáltatási szerződés Füzesabony Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében lévő
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Szolgáltatási szerződés Füzesabony Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében lévő
köznevelési, szociális, intézményekben közétkeztetés biztosítása fejlesztéssel, főző és
tálalókonyhák bérlésével, azok berendezésével és működtetésével a dokumentációban
meghatározott feltételeknek megfelelően a szerződéskötéstől számított 5 éves időtartamra
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
További tárgyak:55523000-2
55510000-8
55521100-9
55321000-6
55322000-3
55523100-3
55524000-9
55500000-5

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18845 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/10/24 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/10/28 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/11/14 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
  Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3)
A következő helyett
Dátum: 2013/11/14 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/11/25 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)
A következő helyett
Dátum: 2013/11/14 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/11/25 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8)
A következő helyett
Dátum: 2013/11/14 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/11/25 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
II.2.1.
A következő helyett:
Óvodai, bölcsődei, általános iskolai és középiskolai, szociális intézményei részére közétkeztetés
biztosítása, melynek mértéke a megrendelések alapján évente +15%-kal eltérhet az óvodai, a
bölcsődei, az általános- és középiskolai létszámok változása miatt.
Az iskolai tanévre szóló ételadagok korcsoportonkénti bontásban:
Bölcsőde (napi négyszeri étkezés):
reggeli: 32 adag/nap
tízórai: 32 adag/nap
ebéd: 32 adag/nap
uzsonna: 32 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Óvodák (napi háromszori étkezés):
tízórai: 193 adag/nap
ebéd: 193 adag/nap
uzsonna: 193 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Általános iskola (napi háromszori étkezés):
tízórai: 105 adag/nap
ebéd: 116 adag/nap
uzsonna: 105 adag/nap
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola (napi egyszeri étkezés):
ebéd: 22 adag/nap
Élelmezési napok száma: 180 nap/év
Szociális intézmények (egyszeri étkezés):
ebéd: 42 adag/nap
Élelmezési napok száma: 250 nap/év
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani:
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
6
Általános iskolában napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközép iskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Szociális intézményben:
napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 10.30-12.00
Jelen beszerzés tárgyát képezi egy általános iskolai tálalókonyha, felújítása is, amely
tálalókonyhának a szolgáltatás teljesítésének megfelelő eszközökkel történő felszerelését,
valamint az iskolai tálalókonyhához tartozó éttermi bútorzat szükség szerinti cseréjét jelenti, mely
feladatok az ellátást a szerződés megkötésétől számított 2 hónapon belül kell, hogy teljesítse az
ajánlattevő.
Jelen beszerzés tárgyát képezi a Gimnáziumban történő konyha szellőztetés, valamint a
szagelszívás megoldása, a szerződés megkötésétől számított 1 hónapon belül kell, hogy teljesítse
az ajánlattevő.
Az ajánlattevőnek az alábbiak szerint speciális étkeztetést is kell biztosítania, melyre vonatkozóan
külön díjat nem jogosult megállapítani, ezeket a költségek (mind nyersanyag, mind pedig
rezsiköltség tekintetében) megajánlásánál figyelembe kell vennie:
Liszt érzékeny: 6 fő
Cukorbeteg: 8 fő
Tejcukor érzékeny: 7 fő
CHRON beteg: 1 fő
A fenti adatok intézmények szerinti felosztását a dokumentáció tartalmazza. Ezen személyek az
étkeztetést igénybe vevők adagszámában figyelembevételre kerültek, azaz nem nő a fent
meghatározott adagszám ezen adagok számával.
A megadott létszámtól valamint adagszámoktól +15%-os eltérés lehetséges. A vállalkozónak az
étrend elkészítésekor figyelemmel kell lennie a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendeletben, valamint a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet foglaltakra, ezekre tekintettel
az óvodák, az általános iskolák, a középfokú számára külön étlapot kell készítenie ajánlattevőnek,
és az első 4 hétre vonatkozó étlaptervezeteket az ajánlatában be kell csatolnia. Ajánlattevő a
megajánlásánál vegye figyelembe, hogy az általános iskolákban mindkét korosztály (1-4, illetve 5-8.
évfolyam) számára naponta az ebédet kétféle teljes menüben kell szolgáltatnia (A és B menü), a
gimnáziumbanaz ebédet kétféle teljes menüben (A, B) kell szolgáltatnia. Kérjük a Tisztelt
Ajánlattevőket, hogy az étlaptervezeteket ezen feltételeknek megfelelően készítsék el és nyújtsák
be.
Ajánlattevő köteles az átvett technikai eszközök és berendezések javításának és karbantartásának
költségeit vállalni. Ugyancsak köteles az elhasználódott, kiselejtezett eszközök cseréjére, illetve
pótlására. A szükség szerinti csere, illetve pótlás csak a megrendelővel egyeztetve, annak
beleegyezésével végezhető. A szerződéses időszakban elvégzett eszközcserével érintett technikai
eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával megrendelő részére vállalkozó átadja, a
használhatósági fok különbözetének megrendelő általi megtérítése mellett.
7
A tálaláshoz szükséges fogyóeszközöket (tálak, tányérok, poharak, evőeszközök) és az ételek
elkészítéséhez szükséges konyhai eszközöket (fazék, lábas) nyertes ajánlattevő biztosítja, és saját
költségén gondoskodik azok pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről.
A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az étkeztetés biztosításán túl a takarítási, a keletkező
hulladék kezelési és elszállítási tevékenységet és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is,
mely szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak.
A nyertes ajánlattevőnek a főzőkonyha használata után nem kell bérleti díjat kell fizetnie, a melegítő
konyhák esetében pedig költségtérítést köteles fizetni a dokumentációban meghatározottak
szerint.
A következő irányadó:
Óvodai, bölcsődei, általános iskolai és középiskolai, szociális intézményei részére közétkeztetés
biztosítása, melynek mértéke a megrendelések alapján évente +15%-kal eltérhet az óvodai, a
bölcsődei, az általános- és középiskolai létszámok változása miatt.
Az iskolai tanévre szóló ételadagok korcsoportonkénti bontásban:
Bölcsőde (napi négyszeri étkezés):
reggeli: 32 adag/nap
tízórai: 32 adag/nap
ebéd: 32 adag/nap
uzsonna: 32 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Óvodák (napi háromszori étkezés):
tízórai: 193 adag/nap
ebéd: 193 adag/nap
uzsonna: 193 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Általános iskola (napi háromszori étkezés):
tízórai: 105 adag/nap
ebéd: 116 adag/nap
uzsonna: 105 adag/nap
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola (napi egyszeri étkezés):
ebéd: 22 adag/nap
Élelmezési napok száma: 180 nap/év
Szociális intézmények (egyszeri étkezés):
ebéd: 42 adag/nap
Élelmezési napok száma: 250 nap/év
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani:
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
6
Általános iskolában napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközép iskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Szociális intézményben:
napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 10.30-12.00
Jelen beszerzés tárgyát képezi egy általános iskolai tálalókonyha, felújítása is, amely
tálalókonyhának a szolgáltatás teljesítésének megfelelő eszközökkel történő felszerelését,
valamint az iskolai tálalókonyhához tartozó éttermi bútorzat szükség szerinti cseréjét jelenti, mely
feladatok az ellátást a szerződés megkötésétől számított 2 hónapon belül kell, hogy teljesítse az
ajánlattevő.
Jelen beszerzés tárgyát képezi a Gimnáziumban történő konyha szellőztetés, valamint a
szagelszívás megoldása, a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül kell, hogy teljesítse
az ajánlattevő.
Az ajánlattevőnek az alábbiak szerint speciális étkeztetést is kell biztosítania, melyre vonatkozóan
külön díjat nem jogosult megállapítani, ezeket a költségek (mind nyersanyag, mind pedig
rezsiköltség tekintetében) megajánlásánál figyelembe kell vennie:
Liszt érzékeny: 6 fő
Cukorbeteg: 8 fő
Tejcukor érzékeny: 7 fő
CHRON beteg: 1 fő
A fenti adatok intézmények szerinti felosztását a dokumentáció tartalmazza. Ezen személyek az
étkeztetést igénybe vevők adagszámában figyelembevételre kerültek, azaz nem nő a fent
meghatározott adagszám ezen adagok számával.
A megadott létszámtól valamint adagszámoktól +15%-os eltérés lehetséges. A vállalkozónak az
étrend elkészítésekor figyelemmel kell lennie a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendeletben, valamint a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet foglaltakra, ezekre tekintettel
a bölcsődék 1-3 éves korosztálya számára az óvodák 4-6 éves korosztálya számára, az általános iskola két korosztálya számára (7-10 éves korosztály és 11-14 éves korosztály), a középfokú középiskola 15-18 éves korosztálya számára, valamint felnőtt korcsoport 19-60 éves korcsoport, valamint az idős korcsoport 60 feletti korosztály külön étlapot kell készítenie ajánlattevőnek,
és az első 4 hétre vonatkozó étlaptervezeteket az ajánlatában be kell csatolnia. Ajánlattevő a
megajánlásánál vegye figyelembe, hogy a Bölcsődében egy korosztály számára az Óvodában egy korosztály számára, az általános iskolákban mindkét korosztály (7-10 éves, illetve 11-14 éves)
számára naponta az ebédet kétféle teljes menüben kell szolgáltatnia (A és B menü), a
gimnáziumban az ebédet kétféle teljes menüben (A, B) kell szolgáltatnia. A felnőtt korosztály részére az ebédet kétféle teljes menüben, és a idős korosztály étkeztetésére az ebédet kétféle teljes menüben kell szolgáltatnia. Kérjük a Tisztelt
Ajánlattevőket, hogy az étlaptervezeteket ezen feltételeknek megfelelően készítsék el és nyújtsák
be.
Ajánlattevő köteles az átvett technikai eszközök és berendezések javításának és karbantartásának
költségeit vállalni. Ugyancsak köteles az elhasználódott, kiselejtezett eszközök cseréjére, illetve
pótlására. A szükség szerinti csere, illetve pótlás csak a megrendelővel egyeztetve, annak
beleegyezésével végezhető. A szerződéses időszakban elvégzett eszközcserével érintett technikai
eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával megrendelő részére vállalkozó átadja, a
használhatósági fok különbözetének megrendelő általi megtérítése mellett.
7
A tálaláshoz szükséges fogyóeszközöket (tálak, tányérok, poharak, evőeszközök) és az ételek
elkészítéséhez szükséges konyhai eszközöket (fazék, lábas) nyertes ajánlattevő biztosítja, és saját
költségén gondoskodik azok pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről.
A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az étkeztetés biztosításán túl a takarítási, a keletkező
hulladék kezelési és elszállítási tevékenységet és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is,
mely szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak.
A nyertes ajánlattevőnek a főzőkonyha használata után bérleti díjat kell fizetnie, a melegítő
konyhák esetében pedig költségtérítést köteles fizetni a dokumentációban meghatározottak
szerint.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
V.4. 18
A következő helyett:
18. Ajánlatkérőnek fontos érdeke fűződik a rendszeres étkezés biztosításához, ezért
ajánlattevőknek rendelkezniük kell olyan mértékű szabad kapacitással, amely a jelen eljárás alapján
üzemeltetett konyha működési zavara esetén lehetővé teszi az ellátott intézményekben a
közétkeztetés folyamatos biztosítását.
Ajánlattevő ajánlatában mutassa be, hogy honnan, milyen módon kívánja megoldani az
intézményekben az étkeztetést (ebédre melegétel szükséges, hidegcsomag adását nem fogadja el
Ajánlatkérő megoldásként!). Ajánlatkérő nem fogad el a székhelyétől 30 km-es körzeten kívüli
havaria főzőkonyhát megoldásként (ennek ellenőrzése a www.utvonalterv.hu internetes
útvonaltervező használatával történik).
Ajánlattevők kifejezett nyilatkozatot csatoljanak ajánlatukba, hogy a főzőkonyha működési zavara
esetén hogyan, milyen eszközökkel (kapacitásadatok) tudják biztosítani a szolgáltatás
folyamatosságát a megfelelő adagszámban és az előírt időpontokban.
A nyilatkozat hiánya vagy tartalmának nem megfelelősége az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatban megnevezett főzőkonyha érvényes működési
engedélyének másolatát is.
A következő irányadó:
18. Ajánlatkérőnek fontos érdeke fűződik a rendszeres étkezés biztosításához, ezért
ajánlattevőknek rendelkezniük kell olyan mértékű szabad kapacitással, amely a jelen eljárás alapján
üzemeltetett konyha működési zavara esetén lehetővé teszi az ellátott intézményekben a
közétkeztetés folyamatos biztosítását.
Ajánlattevő ajánlatában mutassa be, hogy honnan, milyen módon kívánja megoldani az
intézményekben az étkeztetést (ebédre melegétel szükséges, hidegcsomag adását nem fogadja el
Ajánlatkérő megoldásként!).
Ajánlattevők kifejezett nyilatkozatot csatoljanak ajánlatukba, hogy a főzőkonyha működési zavara
esetén hogyan, milyen eszközökkel (kapacitásadatok) tudják biztosítani a szolgáltatás
folyamatosságát a megfelelő adagszámban és az előírt időpontokban.
A nyilatkozat hiánya vagy tartalmának nem megfelelősége az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatban megnevezett főzőkonyha érvényes működési
engedélyének másolatát is.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
36. pont
28. oldal
29. oldal 2.7. pont
Szerződéstervezet 1. pont
VI.1. pont
VI.10. pont
VIII. 6. pont
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2013/11/25 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/11/08 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky út 5-7. I. em. 2. ajtó
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bakondi Attila
Telefon: +36 36784924
E-mail: bakondi@eupconsult.hu
Fax: +36 36784701
Internetcím (URL):