Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/137
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.11.20.
Iktatószám: 20607/2013
CPV Kód: 32234000-2;50343000-1
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
Teljesítés helye: Budapest magyar-ukrán határszakasz magyar-szerb határszakasz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.12.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08073
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: NAV KH Közbeszerzési Főosztály Dr. Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 13731661
E-mail: kh.kf@nav.gov.hu
Fax: +36 13731798
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest
magyar-ukrán határszakasz
magyar-szerb határszakasz
NUTS-kód HU101, HU31, HU33
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés keretében határátkelőhelyek térfigyelő kamerarendszerének továbbfejlesztése (tervezés és kivitelezés), bővítése, korszerűbb típusra cserélésre, valamint járulékos szolgáltatások elvégzése.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32234000-2
További tárgyak: 50343000-1
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Határátkelőhelyek térfigyelő kamerarendszerének továbbfejlesztése Záhony közúti és vasúti, Eperjeske vasúti, Lónya közúti, Barabás közúti, Beregsurány közúti, Tiszabecs közúti, Tiszasziget közúti, Röszke közúti, Kelebia vasúti, Tompa közúti, Bácsalmás közúti, Hercegszántó közúti és Mohács vízi határátkelőhelyen.
A projekt keretében a NAV működtetésében álló, Dallmeier típusú térfigyelő rendszerek továbbfejlesztésének tervezését és kivitelezését kell elvégezni a kompatibilitási szempontok figyelembe vételével. A vasúti és vízi határátkelőhelyeken jelenleg nem működik videórendszer, ezeket ki kell alakítani.
A határátkelőhelyek alépítmény hálózata felhasználható.
A jelenleg összesen 298 db kamerát tartalmazó térfigyelő rendszert – elsősorban a határátkelőhelyek perem területein - bővíteni kell.
A bővítés megosztása kamera típusonként (új telepítési pontok):
• 24 db forgatható dome, kültéri
• 97 db normál fix kültéri,
• 17 db nagyfelbontású fix kültéri,
• 72 db „éjjellátó” fix kültéri,
• 9 db beltéri fix
Az új kamerák képét nem kell rögzíteni a NAV rendszerében, csupán az élőképek megjelenítése a forgatható kamerák vezérlése a feladat.
Fentieken felül a meglévő kamerák közül korszerűbb típusra kell cserélni:
• 14 db kültéri fix kamerát forgatható dome-ra,
• 19 db kültéri fix kamerát nagyfelbontású fix-re,
• 27 db kültéri fix kamerát „éjjellátó” fix-re.
Az összességében 517 db kamerára bővülő rendszerben a videójelek szétosztásával a Rendőrség informatikai hálózatára kapcsolódó - ONVIF platformon működő - videórögzítőn is tárolni kell valamennyi kameraképet. A rögzítést rendőrségi oldalon 3 munkanap időtartamban kell biztosítani.
A rendszer részletes műszaki paramétereit a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
Az elvégzett munkára, és a beépített új eszközökre 3 év teljeskörű garanciát kell vállalni
Fenti feladatokon felül:
• Járulékos munkák elvégzése, munkaterület helyreállítása, stb.
• Műszaki átadás lebonyolítása (kezelési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók, érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek átadása)
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Amennyiben a Vállalkozó a tervezést és/vagy a kivitelezést/rendszerintegrációt neki felróható okból nem teljesíti a meghatározott teljesítési véghatáridőn belül, úgy Megrendelő a késedelem megszűnéséig késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke - az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmes nap után - tervezés esetén a nettó Tervezési díj 1 %-a, kivitelezés/rendszerintegráció esetén a Nettó összesen ellenszolgáltatás 0,5 %-a.
Megrendelő a késedelmi kötbér mértékével megegyező összegű hibás teljesítési kötbért követelhet arra az időre, mely a póthatáridő eredménytelen elteltétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt, amennyiben a hibás teljesítés a Vállalkozónak felróható okból következik be.
A késedelmi és hibás teljesítési kötbér maximális mértéke külön-külön 25 %.
Ha Vállalkozó a tervezést és/vagy kivitelezést/rendszerintegrációt részben vagy egészében nem teljesíti, Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását. Ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okból következik be, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a Nettó összesen ellenszolgáltatás, mértéke annak 20 %-a. A meghiúsulási kötbér a fenti nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé.
Az elvégzett munkára, és a beépített új eszközökre 3 év teljeskörű garanciát kell vállalni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Szállító a Projektszintű Teljesítésigazolási jegyzőkönyv, amely a területenkénti részfeladatok teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolási jegyzőkönyvek alapján készül jogosult az ellenszolgáltatás összegéről a dokumentációban meghatározott ütemezés szerint, teljesítményarányosan 4 db számlát kiállítani és benyújtani a Megrendelő részére az alábbi feltételekkel:
A számla ellenértékének kifizetése a többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a szerint csak akkor teljesíthető, ha Megrendelő a kifizetési igénylés formanyomtatványon nyilatkozik, hogy Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy ennek hiányában mellékelten bemutatja a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi, Szállító részére kiállított nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Közös ajánlattétel esetén gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén együttműködési (konzorciumi) megállapodást kell kötni, amelyben meg kell jelölni a közös ajánlattevők közül egy, a közös ajánlattevők nevében a közbeszerzési eljárásban teljes körűen eljárni jogosult képviselőt (vezető céget), kapcsolattartóit, (aláírásra jogosultakat), továbbá rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását az ajánlat tartalmáért és – megkötése esetén - a szerződés teljesítéséért. Az együttműködési (konzorciumi) megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a közbeszerzési szerződés teljesítése során mely közös ajánlattevő melyik feladatokat látja el, milyen kötelezettségeket teljesít, illetőleg a szerződés teljesítését követően – az egyetemleges helytállási kötelezettség érintése nélkül – a jótállási, szavatossági jogok gyakorlásával összefüggésben mely feladatokat, kötelezettségeket mely ajánlattevő teljesíti [Kbt. 25. § - 26. §]
Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő a közös ajánlattevők alkalmasságát a Kbt. 55.§ (4) bekezdése szerint vizsgálja.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-11.§-ai szerint. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá a Közbeszerzési Hatóság 2012. 05. 23-én (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában), valamint 2012. 06. 01-jén (az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában) közzétett útmutatóira a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) A 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata egyszerű másolati formában az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számla száma, és a számlanyitás napja,
- a pénzforgalmi számlán – beleértve az időközben megszűnt, megszüntetett számlákat is - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapos időtartam alatt (ill. amennyiben ajánlattevő később jött létre, vagy kezdte meg tevékenységét, ezen időponttól számítva, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) előfordult-e 15 napot meghaladó sorba állított tétel,
- pénzforgalmi számlájával szemben volt-e végrehajtási eljárás folyamatban.
[Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont szerint]
Sorba állítás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti fogalmat érti.
b) A 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (CCTV (zárt láncú videó) rendszerek tervezésére és kivitelezésére, vagy videó rendszerek kivitelezésére) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmas az ajánlattevő, ha:
a) nincs olyan pénzforgalmi számlája– beleértve az időközben megszűnt, megszüntetett számlákat is -, amelyen az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapos időtartam alatt előfordult 15 napot meghaladó sorba állított tétel, vagy bármely pénzügyi intézményi pénzforgalmi számlával szemben nincs végrehajtási eljárás folyamatban.
(A 15 napos sorba állítás tekintetében az időszak vizsgálatánál a sorba állítás megszűnésének időpontja az irányadó, azaz ajánlattevő alkalmatlan, ha a 15 napot meghaladó sorba állítás akár egyetlen nappal is a vizsgált időszakra esik).
b) ha az előző három üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (CCTV (zárt láncú videó) rendszerek tervezésére és kivitelezésére, vagy videó rendszerek kivitelezésére) származó összesen legalább nettó 150 millió Ft értékű árbevétellel.
Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet az alkalmassági feltételeknek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év vonatkozásában az előírt minimumkövetelményeknek megfelelő, az eljárás tárgyával megegyező (CCTV (zárt láncú videó) rendszerek tervezésére és kivitelezésére, vagy videó rendszerek kivitelezésére), legjelentősebb referenciáit a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének megfelelő igazolási mód szerint.
A referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe
- referenciát adó személy megnevezése, elérhetősége
- a teljesítés időpontja
- a teljesítés tárgyának a leírása
- a teljesített ellenszolgáltatás összege
- egyéb releváns mennyiségi adatok
- nyilatkozat a szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítésről.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen értékben és mely tevékenységek elvégzésében vett részt ténylegesen.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre, szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
2) Az ajánlatban csatolni kell, a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő mutassa be az alkalmasság igazolása érdekében bevonni kívánt szakemberei, képesítését/előírt tagságát igazoló dokumentumokat, egyszerű másolati formában, az alábbiak szerint:
- vagyonvédelmi biztonságtechnikai mérnök esetében vagyonvédelmi biztonságtechnikai vezető tervezői tevékenység végzésére jogosító érvényes hatósági igazolványt, illetve végzettséget igazoló diplomamásolatot, valamint biztonságtechnikai vezető tervezői tevékenységet igazoló hatósági igazolványt,vagyonvédelmi szerelők esetében vagyonvédelmi szerelői tevékenység végzésére jogosító érvényes hatósági igazolványt.
- a szakemberek saját kezűleg valamennyi oldalon aláírt szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza legalább a szakember adatait, a korábbi és fennálló foglalkoztatási jogviszonyainak bemutatását, végzettségeinek, képzettségeinek bemutatását és megszerzésének időpontját, a releváns szakmai tapasztalat részletes bemutatását. E körben az önéletrajznak minimálisan tartalmaznia kell a tapasztalattal érintett projekt megrendelőjének nevét és címét, a kapcsolattartó adatait és elérhetőségét, a tapasztalat kifejtésének helyét, kezdő és befejező időpontját (év, hónap, bontásban), azt, hogy a szakember mely jogviszonya alapján végezte az adott tevékenységet, a végzett tevékenység részletes bemutatását,
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállal ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű nyilatkozatát arra, hogy nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonya, amely a jelen szerződés szerinti kötelezettsége teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot a szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok ellenőrzésére.
3) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés. e) pontja alapján az ajánlatban csatolni kell bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiadott, biztonságtechnikai rendszerek kivitelezésére vonatkozó, érvényes MSZ EN ISO 9001:2001 jelzésű vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvány egyszerű másolatát. A minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány terjedelme igazolható a minőségbiztosítási rendszer bevezetése, felülvizsgálata során készített, a vizsgált tevékenységekre vonatkozó egyéb dokumentummal, jegyzőkönyvvel is.A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványai, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai is benyújthatók.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 55. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben előírtak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Műszaki szempontból alkalmas az ajánlattevő ha:
1) Az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három évben rendelkezik CCTV (zárt láncú videó) rendszerek tervezésére és kivitelezésére, vagy videó rendszerek kivitelezésére vonatkozó legalább 2 db szerződésszerűen teljesített referenciával, melyek értéke egyenként minimálisan eléri a nettó 15 millió Ft-ot.
2) Továbbá rendelkezik legalább
- 3 fő villamos- vagy biztonságtechnikai mérnökkel (akik közül legalább 2 fő rendelkezik vagyonvédelmi biztonságtechnikai vezető tervezői tevékenység végzésére jogosító érvényes hatósági igazolvánnyal), valamint további
- 6 fő vagyonvédelmi szerelővel (akik közül mind a hat fő rendelkezik biztonságtechnikai szerelői tevékenység végzésére jogosító érvényes hatósági igazolvánnyal) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 1. § (4), (5) bekezdései szerint.

3) A minőségbiztosítása érdekében rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiadott, biztonságtechnikai rendszerek kivitelezésére vonatkozó, érvényes MSZ EN ISO 9001:2001 jelzésű vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/12/30 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/12/30 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2013/12/30 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala Közbeszerzési Főosztály 1051 Budapest, Sas u. 23. IV. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerinti személyek.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) biztonsági térfigyelő kamerarendszere a Schengen Alap SA-VPOP-13 számú projektje keretében többszintű hierarchiában összesen 21 helyszínen 2007-ben került kialakításra. A NAV az Európai Bizottság Külső Határok Alap (KHA) 2012. évi programja - BM/9297-1/2011. számon és a BM/9833-1/2012. számon meghirdetett pályázati felhívások - keretében a rendszer továbbfejlesztésére irányuló pályázatot nyújtott be. A KHA/2012/3.1.1. azonosítójú „Határátkelőhelyek térfigyelő rendszerének továbbfejlesztése” elnevezéssel benyújtott projekt támogathatósága esetén a tervezett fejlesztés költsége 75%-ban KHA program által, illetve 25%-ban hazai forrásból (Belügyminisztérium) finanszírozott.
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
A dokumentáció illetve az arculati kézikönyv átvehető az ajánlati felhívás közzétételének napjától az ajánlattétel határidejének lejártáig, munkanapokon 9.00 – 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9.00-10.00 óráig. Ha a Dokumentáció megküldését kérik (elektronikusan is), az Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerint 2 munkanapon belül teljesíti. A dokumentáció elektronikus úton történő megküldéséhez előzetes regisztráció szükséges. A regisztrációhoz az alábbi tartalmú űrlapot kell megküldeni a kh.kf@nav.gov.hu e-mail címre:
-Cégnév
-Kapcsolattartó
-Cím
-Telefon
-Fax
-E-mail
A levél tárgyaként az eljárás megnevezése és KÉ száma kerüljön feltüntetésre.
Az arculati kézikönyv elektronikusan történő átadására - a nagy terjedelem miatt - kizárólag CD lemezen van lehetőség.
2. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, kötött vagy fűzött formában, 1 eredeti és 1 másolati példányt elektronikus adathordozón kell benyújtani. Az ajánlatok elektronikus adathordozón benyújtott példánya tekintetében ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható file-ben (.pdf formátumban) kell elkészíteni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
3. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Ajánlattevő neve és székhelye; "Határátkelőhelyek térfigyelő kamerarendszerének továbbfejlesztése”, Iktatóban és határidő előtt felbontani tilos.
4. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "Eredeti" jelzéssel ellátott papíralapú példány tekintendő érvényesnek és irányadónak.
5. Az ajánlati adatlapon (felolvasólapon) közölni kell az ajánlatok felbontásakor felolvasásra kerülő alábbi adatokat:
- Ajánlattevő nevét, címét,
- Nettó ajánlati árat.
6. Az ajánlatot az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
7. A Kbt. 62.§ (4) bekezdése alapján bontáskor ismertetésre kerül a becsült érték és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összege.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind a felhívásban, mind a dokumentációban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat, illetve a Kbt. szerinti következő dokumentumokat.
- ajánlattevő nyilatkozatai a Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan.
- jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i) (egyszerű másolat). Amennyiben meghatalmazott jár el az eljárás során, úgy a meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
- az esetleges változásbejegyzési kérelemnek a cégbírósághoz érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolata.
10. Ajánlatkérő a közös ajánlattevők jognyilatkozatának az együttműködési megállapodásban megjelölt képviselő, vagy valamennyi közös ajánlattevő által cégszerűen vagy hatályos és megfelelően közölt meghatalmazás alapján aláíró személy által aláírt jognyilatkozatot fogad el.
11. Az ajánlattétel tekintetében felhívjuk ajánlattevő figyelemét a Kbt. 28. § (1) bekezdésében foglaltakra.
12. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. (2004. évi XXXIV. tv. 3.§) alapján milyen vállalkozásnak minősül. [Kbt. 60. § (5) bekezdés]
13. A Kbt. 45.§ (1) bekezdése szerinti gazdasági szereplők az eljárást megindító felhívással és az ajánlati dokumentációval kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérhetnek. Az Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat legkésőbb az ajánlatok bontását megelőző 6. napon minden Ajánlattevő részére megküldi.
14. Az ajánlat, az ajánlati felhívás, valamint az ajánlatkérési dokumentáció a megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
15. Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
16. Az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont]
- ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont], továbbá a tíz százalék fölötti alvállalkozó közreműködését a közbeszerzésben.
17. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek önállóan, vagy más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodva kíván megfelelni.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodik, úgy ezt a szervezetet az ajánlatban meg kell jelölni és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá ezen szervezetnek a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
18. Más szervezet kapacitására történő támaszkodás esetén ajánlattevőnek az igazolt alkalmassági minimumkövetelmény jellegéhez igazodóan megfelelően nyilatkoznia kell a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a)-c) pontjai tekintetében.
19. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezetet elfogadja.
20. A Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. §(3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.
21. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtásra kerüljön, a fordítás egyezőségéről Ajánlattevő nyilatkozzon a dokumentációban meghatározottak szerint.
22. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít a teljesítési helyszínen az alábbiak szerint:
1. nap: Tiszasziget közúti határátkelőhely
Röszke közúti határátkelőhely
Kelebia vasúti határátkelőhely
Tompa közúti határátkelőhely
Találkozás Tiszasziget közúti határátkelőhelyen 2013. november 25-án 10.00 órakor
2. nap: Bácsalmás közúti határátkelőhely
Hercegszántó közúti határátkelőhely
Mohács vízi határátkelőhely
Találkozás Bácsalmás közúti határátkelőhelyen 2013. november 26-án 10.00 órakor
3. nap: Lónya közúti határátkelőhely
Eperjeske Záhony vasúti határátkelőhely
Záhony vasúti határátkelőhely
Záhony közúti határátkelőhely
Találkozás Lónya közúti határátkelőhelyen 2013. november 27-én 10.30 órakor
4. nap: Barabás közúti határátkelőhely
Beregsurány közúti határátkelőhely
Tiszabecs közúti határátkelőhely
Találkozás Barabás közúti határátkelőhelyen 2013. november 28-án 10.30 órakor
A helyszínekre való eljutást az Ajánlattevőnek kell megoldania. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű.
23. Az eljárás tekintetében megadott időpontokat az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi idő szerint kell érteni.
24. A 310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 20.§ (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki alkalmassági feltételek és igazolás módjuk a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
25. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesüléséről.
26. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás lefolytatása a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm. rendeletben meghatározott engedélyezési eljárással valósul meg, amely folyamatba épített ellenőrzésnek minősül, ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 83.§ (7) bekezdésére- az ajánlati kötöttség időtartamát 60 napban határozza meg.
27. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
28. Ajánlattevő az általa külföldi pénznemben megadott adatokat, illetve azok értékét számolja át magyar forintra a jelen ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjában történő közzétételének napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos árfolyamon.
29. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a munkavégzés helyén köteles együttműködni a „Határátkelőhelyek rendszám- és konténerazonosító rendszerének továbbfejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként szerződéskötő féllel a hivatkozott projekt folyamatos és sikeres megvalósítása érdekében. Vállalkozó az együttműködés keretében köteles a vitás kérdésekben a másik féllel egyeztetéseket folytatni a Megrendelő egyidejű írásbeli értesítése mellett.
30. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) biztonsági térfigyelő kamerarendszere a Schengen Alap SA-VPOP-13 számú projektje keretében többszintű hierarchiában összesen 21 helyszínen 2007-ben került kialakításra. A NAV az Európai Bizottság Külső Határok Alap (KHA) 2012. évi programja - BM/9297-1/2011. számon és a BM/9833-1/2012. számon meghirdetett pályázati felhívások- keretében a rendszer továbbfejlesztésére irányuló pályázatot nyújtott be. A KHA/2012/3.1.1. azonosítójú „Határátkelőhelyek térfigyelő rendszerének továbbfejlesztése” elnevezéssel benyújtott projekt támogathatósága esetén a tervezett fejlesztés költsége 75%-ban KHA program által, illetve 25%-ban hazai forrásból (Belügyminisztérium) finanszírozott.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra:
(3) Ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, az eljárást megindíthatja – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére –, az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági szereplők figyelmét erre a körülményre, valamint a (4) bekezdésben foglaltakra.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.
31. A nyertes ajánlattevő részére bocsájtjuk rendelkezésre a meglévő tervrajzokat.
32. Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés aláírásának napjáig a közbeszerzés tárgya szerinti, legalább évi 50 millió Ft értékhatárig terjedő érvényes szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés időtartamára.
Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti érvényes szakmai felelősségbiztosítással fog rendelkezni a szerződés aláírásának napján, és azt a szerződés egész időtartama alatt fenntartja.
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés mellékletét képezi a biztosító társaság által kiállított igazolás a felelősségbiztosítás fennállásáról. A biztosítás kedvezményezettjeként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell szerepelnie. A fenti igazolás szerződés szerinti átadása, fennállása hiányában a szerződés nem kerül megkötésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/11/15 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Sas u. 23.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Soós Zsuzsanna ezredes, főosztályvezető
Telefon: +36 13731661
E-mail: kh.kf@nav.gov.hu
Fax: +36 13731798
Internetcím (URL): www.nav.gov.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Sas u. 23.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Soós Zsuzsanna ezredes, főosztályvezető
Telefon: +36 13731661
E-mail: kh.kf@nav.gov.hu
Fax: +36 13731798
Internetcím (URL): www.nav.gov.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Sas u. 23.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Soós Zsuzsanna ezredes, főosztályvezető
Telefon: +36 13731661
E-mail: kh.kf@nav.gov.hu
Fax: +36 13731798
Internetcím (URL): www.nav.gov.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.