Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/2
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2013.01.07.
Iktatószám:20344/2012
CPV Kód:71321000-4;71245000-7
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:Magyarország, 1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungaroproject Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Főosztály H-1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 617. szoba
Telefon: 441-6498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Hungaroproject Mérnökiroda Kft.
Postai cím: 1016 Budapest, Naphegy u. 38.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hungaroproject Mérnökiroda Kft.1016 Budapest, Naphegy u. 38.
Telefon: +36 14715101
E-mail: hpm@hungaroproject.hu
Fax: +36 14715102
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.hungaroproject.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezési szerződés az Országház északi, keleti, déli homlokzata és tetőzete díszvilágítására vonatkozó tervek elkészítése (482/2012) tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, 1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 1-3.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2012/11/19 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az Országház északi, keleti, déli homlokzata és tetőzete díszvilágítására vonatkozó tervek elkészítése a 2011. évben elkészített „Országház díszvilágítása koncepcióterv” felhasználásával, egyeztetve a Kossuth tér rekonstrukciójára vonatkozó tervvel a következők szerint:
a) Az Országház északi, keleti, déli homlokzata és tetőzete díszvilágítására vonatkozó, hatósági engedélyeztetési eljárás alapjául szolgáló terv elkészítése, valamint az összes szükséges hatósági engedély (beleértve a szakhatósági engedélyeztetési eljárásokat és szükséges hozzájárulások megszerzését) kiadása érdekében ügyintézés, továbbá a hatóság(ok) észrevételei alapján a terv módosítása;
b) Az Országház a) pont szerinti részei díszvilágítása kivitelezése érdekében kiírandó közbeszerzési eljárás műszaki leírása és kivitelezési dokumentáció (lámpaelhelyezési, vezetékezési, kábelfektetési tervek, elosztó és főkapcsoló berendezés- és szekrény terve) elkészítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ideértve a következőket is:
ba) árazatlan költségvetés elkészítése az elvégzendő munkafolyamatokról tételszerűen kidolgozva, az egyes tételek felhasználásra tervezett anyagainak, minőségének és mennyiségének meghatározásával;
bb) költségbecslés elkészítése az árazatlan költségvetés alapján a főbb költségelemek meghatározásával és rövid indokolásával.
Vállalkozó a terveket 5 példányban papíron és AutoCAD program segítségével kezelhető „.dwg” vagy „.dxf” formátumban köteles Megrendelő részére szolgáltatni.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71321000-4
További tárgyak:71245000-7
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 14 500 000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/11/19 (év/hó/nap)
Befejezés 2012/12/14 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2012/10/16 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18356 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/11/30 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltételek:
„4.1. Az 1. pontban meghatározottak teljesítésének kötbérterhes határideje:
4.1.1. 1.1.a) feladat tekintetében: 2012. november 30.
4.1.2. 1.1.b) feladat tekintetében: 2012. december 14.
azzal, hogy Megrendelő előzetesen egyeztetett időpontban történő előteljesítést elfogad.”
„11.1. A Tervező a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként – a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelő – teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére a teljes vállalkozási díj áfa nélküli összegének 5 %-át kitevő értékben, a 4.1.2. pont szerinti határidőt egy hónappal meghaladó érvényességi idővel.”
„14.2. Tervező köteles a tervek, kivitelezési dokumentáció jelen Szerződés szerinti elfogadásáig, azok elfogadásának feltételeként, saját maga és alvállalkozói, továbbá közreműködői által jelen szerződés alapján illetve annak teljesítése során nyújtott szolgáltatásokkal, tervezési munkákkal okozott károkra vonatkozó, 2015. november 30-ig terjedő érvényességi idejű, a Megrendelő által elfogadott tartalmú, teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy érvényes biztosítását e szolgáltatásokra, munkákra kiterjeszteni, és a biztosítási okmányt (biztosítási fedezetigazolást) eredeti példányban Megrendelőnek átadni.”

Módosított szerződéses feltételek:
1. A Szerződés 4.1. pontját a felek a következők szerint módosítják:
„4.1. Az 1. pontban meghatározottak teljesítésének kötbérterhes határideje:
4.1.1. 1.1.a) feladat tekintetében: 2013. január 25.
4.1.2. 1.1.b) feladat tekintetében: 2013. február 28.
azzal, hogy Megrendelő előzetesen egyeztetett időpontban történő előteljesítést elfogad.”
2. Tervező vállalja, hogy a Szerződés 11.1. pontjában foglalt biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsátja 2013. január 08-ig olyan módon, hogy annak érvényességi ideje a szerződés – jelen módosítás szerinti – 4.1.2. pontjában meghatározott határidőt egy hónappal meghaladja.
3. A Szerződés 14.2. pontját a felek a következők szerint módosítják:
„Tervező köteles a tervek, kivitelezési dokumentáció jelen Szerződés szerinti elfogadásáig, azok elfogadásának feltételeként, saját maga és alvállalkozói, továbbá közreműködői által jelen szerződés alapján illetve annak teljesítése során nyújtott szolgáltatásokkal, tervezési munkákkal okozott károkra vonatkozó, 2016. február 15-ig terjedő érvényességi idejű, a Megrendelő által elfogadott tartalmú, teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy érvényes biztosítását e szolgáltatásokra, munkákra kiterjeszteni, és a biztosítási okmányt (biztosítási fedezetigazolást) eredeti példányban Megrendelőnek átadni.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződésmódosításra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. §-ában foglaltakra figyelemmel kerül sor. A módosítás indoka a következő:
Tervező az engedélyezési tervet elkészítette, a koncepció igazolására 2012. november 28-án próbavilágítás megtartására került sor, amely nem maradéktalanul sikeresen zárult. A jelenlegi tervet a korábban készült, az Országház valamennyi homlokzatára kiterjedő koncepciótervvel és a Kossuth tér felszínrendezésére vonatkozó tervvel kellett egyeztetni. A felszínrendezés tervezett állapotában a díszvilágítás elhelyezésére szolgáló oszlopok nem helyezhetőek el, ezért az épület homlokzatára kell helyezni korábban nem tervezett fényforrásokat. Ennek következtében a díszvilágítás és a homlokzaton elhelyezett jelentős számú fényforrás látványa a korábbihoz képest eltérő, ezért további egyeztetésre, állásfoglalásra van szükség.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2012/11/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetmény tartalmával egyetértek.


V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/12/19 (év/hó/nap)