Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/127
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2013.10.28.
Iktatószám:18845/2013
CPV Kód:55520000-1;55523000-2;55510000-8;55521100-9;55321000-6;55322000-3;55523100-3;55524000-9;55500000-5
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:1. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (3390 Füzesabony Honvéd út 21.) 2. Pöttömke Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (3390 Füzesabony Rákóczi út 16.) 3. Teleki Blanka Általános Iskola (3390 Füzesabony Szabadság út 33.) 4. Remenyik Zsigmond Gimnázium (3390 Füzesabony Ifjúság út 17.) 5. I. számú Öregek Napközi Otthona (3390 Füzesabony Honvéd út 68.) 6. II. számú Öregek Napközi Otthona (3390 Füzesabony Zrínyi út 21.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.11.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: +36 36341752
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Általános közigazgatás
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szolgáltatási szerződés Füzesabony Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési, szociális,intézményekben közétkeztetés biztosítása fejlesztéssel
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (3390 Füzesabony Honvéd út 21.)
2. Pöttömke Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (3390 Füzesabony Rákóczi út 16.)
3. Teleki Blanka Általános Iskola (3390 Füzesabony Szabadság út 33.)
4. Remenyik Zsigmond Gimnázium (3390 Füzesabony Ifjúság út 17.)
5. I. számú Öregek Napközi Otthona (3390 Füzesabony Honvéd út 68.)
6. II. számú Öregek Napközi Otthona (3390 Füzesabony Zrínyi út 21.)
NUTS-kód: HU312
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szolgáltatási szerződés Füzesabony Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési, szociális, intézményekben közétkeztetés biztosítása fejlesztéssel, főző és tálalókonyhák bérlésével, azok berendezésével és működtetésével a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelően a szerződéskötéstől számított 5 éves időtartamra
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
További tárgyak:55523000-2
55510000-8
55521100-9
55321000-6
55322000-3
55523100-3
55524000-9
55500000-5
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Óvodai, bölcsődei, általános iskolai és középiskolai, szociális intézményei részére közétkeztetés biztosítása, melynek mértéke a megrendelések alapján évente +15%-kal eltérhet az óvodai, a bölcsődei, az általános- és középiskolai létszámok változása miatt.
Az iskolai tanévre szóló ételadagok korcsoportonkénti bontásban:
Bölcsőde (napi négyszeri étkezés):
reggeli: 32 adag/nap
tízórai: 32 adag/nap
ebéd: 32 adag/nap
uzsonna: 32 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Óvodák (napi háromszori étkezés):
tízórai: 193 adag/nap
ebéd: 193 adag/nap
uzsonna: 193 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Általános iskola (napi háromszori étkezés):
tízórai: 105 adag/nap
ebéd: 116 adag/nap
uzsonna: 105 adag/nap
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola (napi egyszeri étkezés):
ebéd: 22 adag/nap
Élelmezési napok száma: 180 nap/év
Szociális intézmények (egyszeri étkezés):
ebéd: 42 adag/nap
Élelmezési napok száma: 250 nap/év
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani:
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Általános iskolában napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközép iskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Szociális intézményben:
napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 10.30-12.00

Jelen beszerzés tárgyát képezi egy általános iskolai tálalókonyha, felújítása is, amely tálalókonyhának a szolgáltatás teljesítésének megfelelő eszközökkel történő felszerelését, valamint az iskolai tálalókonyhához tartozó éttermi bútorzat szükség szerinti cseréjét jelenti, mely feladatok az ellátást a szerződés megkötésétől számított 2 hónapon belül kell, hogy teljesítse az ajánlattevő.
Jelen beszerzés tárgyát képezi a Gimnáziumban történő konyha szellőztetés, valamint a szagelszívás megoldása, a szerződés megkötésétől számított 1 hónapon belül kell, hogy teljesítse az ajánlattevő.
Az ajánlattevőnek az alábbiak szerint speciális étkeztetést is kell biztosítania, melyre vonatkozóan külön díjat nem jogosult megállapítani, ezeket a költségek (mind nyersanyag, mind pedig rezsiköltség tekintetében) megajánlásánál figyelembe kell vennie:
Liszt érzékeny: 6 fő
Cukorbeteg: 8 fő
Tejcukor érzékeny: 7 fő
CHRON beteg: 1 fő
A fenti adatok intézmények szerinti felosztását a dokumentáció tartalmazza. Ezen személyek az étkeztetést igénybe vevők adagszámában figyelembevételre kerültek, azaz nem nő a fent meghatározott adagszám ezen adagok számával.
A megadott létszámtól valamint adagszámoktól +15%-os eltérés lehetséges. A vállalkozónak az étrend elkészítésekor figyelemmel kell lennie a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, valamint a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet foglaltakra, ezekre tekintettel az óvodák, az általános iskolák, a középfokú számára külön étlapot kell készítenie ajánlattevőnek, és az első 4 hétre vonatkozó étlaptervezeteket az ajánlatában be kell csatolnia. Ajánlattevő a megajánlásánál vegye figyelembe, hogy az általános iskolákban mindkét korosztály (1-4, illetve 5-8. évfolyam) számára naponta az ebédet kétféle teljes menüben kell szolgáltatnia (A és B menü), a gimnáziumbanaz ebédet kétféle teljes menüben (A, B) kell szolgáltatnia. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az étlaptervezeteket ezen feltételeknek megfelelően készítsék el és nyújtsák be.
Ajánlattevő köteles az átvett technikai eszközök és berendezések javításának és karbantartásának költségeit vállalni. Ugyancsak köteles az elhasználódott, kiselejtezett eszközök cseréjére, illetve pótlására. A szükség szerinti csere, illetve pótlás csak a megrendelővel egyeztetve, annak beleegyezésével végezhető. A szerződéses időszakban elvégzett eszközcserével érintett technikai eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával megrendelő részére vállalkozó átadja, a használhatósági fok különbözetének megrendelő általi megtérítése mellett.
A tálaláshoz szükséges fogyóeszközöket (tálak, tányérok, poharak, evőeszközök) és az ételek elkészítéséhez szükséges konyhai eszközöket (fazék, lábas) nyertes ajánlattevő biztosítja, és saját költségén gondoskodik azok pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről.
A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az étkeztetés biztosításán túl a takarítási, a keletkező hulladék kezelési és elszállítási tevékenységet és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is, mely szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak.
A nyertes ajánlattevőnek a főzőkonyha használata után nem kell bérleti díjat kell fizetnie, a melegítő konyhák esetében pedig költségtérítést köteles fizetni a dokumentációban meghatározottak szerint.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér:
Amennyiben az ajánlattevő az étkezést az előírt határidőn belül nem teljesíti, azaz az étkeztetés kapcsán késedelembe esik, az Ajánlatkérő a szolgáltatást elnyerő ajánlattevő számára késedelmi kötbér fizetését írja elő. Ajánlattevő a késedelembe eséstől számított minden megkezdett késedelmes óra után késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelemmel érintett intézmény megrendelése tekintetében a késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértékének 5%-a/óra: Késedelmi kötbér naptári félévente maximum három alkalommal érvényesíthető, a negyedik eset a szerződés rendkívüli felmondást eredményezheti.
Meghiúsulási kötbér:
Feladat ellátásra: ajánlatkérő az élelmezési feladat-ellátás vonatkozásában, a szerződés ajánlattevő számára felróható okból történő meghiúsulása esetére meghiúsulási kötbér fizetést írja elő, melynek mértéke az adott intézményre vonatkozó nettó éves szolgáltatási díj – a meghiúsulást megelőző 12 hónap alapján számított, vagy amennyiben a szolgáltatás az első 12 hónapban hiúsul meg, úgy a szolgáltatásból addig eltelt idő alapján felszorzott 12 hónapra jutó szolgáltatási díj – 10%-a.
A fejlesztésre vonatkozóan is van meghiúsulási kötbér, amelynek mértéken a fejlesztés értékének 1%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A szolgáltatás ellenértékét az Ajánlatkérő intézményei a teljesített szállításokat igazoló és összesítő dokumentumok és minden hónap 5. napjáig kiállított számla ellenében átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett a Kbt. 130.§ (1), (6) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a Ptk. 292/B. §. (1) bekezdése alapján fizetik meg. A kifizetésre az adózásról szóló 2003. XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
A fejlesztések megvalósítását a vállalkozó saját költségén végzi el.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak az irányadóak.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
- 62/2011. (VI.30. VM. rendelet) a vendéglátó- ipari termékek előállításának, és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről;
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről;
- 68/2007.(VII:26.) FVM- EüM - SZMM együttes rendelet az élelmiszer - előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer - higiéniai feltételeiről és; az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről;
- A közétkeztetés megfelelő színvonalú ellátásának biztosításához szükséges tálaló konyhai fejlesztéseket követően, amennyiben szükséges az építési-, és használatbavételi engedély, a működési engedély és az ÁNTSZ engedély beszerzése a nyertes ajánlattevő kötelezettsége.
- Nyertes ajánlattevő feladatának ellátása során az ÁNTSZ közszabályait köteles teljes körűen betartani
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés, továbbá a Kbt. 57. §. hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. §. (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 10-12. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában::
Az ajánlattevő a Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmassága igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. §. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya lá.
- A Kbt. a Kbt. 57. §. szerinti kizáró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §.-a alapján az ajánlattevő választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. §. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §. szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §. szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő előírja, hogy azokban az esetekben, amikor a kizáró ok hiánya a Kr. szerinti nyilatkozattal, irattal kerül igazolásra, az ajánlatba becsatolt nyilatkozat dátuma ne legyen korábbi az ajánlati felhívás feladásának időpontjánál, illetőleg alkalmasnak kell lennie arra, hogy a becsatolt igazolásban szereplő tényközlés alapján az ajánlatkérő a kizáró ok fennállásának a tárgyi közbeszerzési eljárásban való hiányát a Kbt-ben előírt módon ellenőrizni tudja.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság által 2012. május 23-án kiadott “A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”, és a 2012. június 1-én kiadott “A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” dokumentumokra is.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolja:
P/1.az előző három üzleti évre (2012..2011. 2010..) vonatkozó nyilatkozatát a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (gyermek-diák és szociális étkeztetési szolgáltatások) -általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele tekintetében, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
P/2. a közbeszerzés tárgya szerinti (gyermek-diák és szociális étkeztetési szolgáltatások) szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolását (felelősségbiztosítási kötvény vagy fedezetigazolás)
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében előírtakra
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
P/l. a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az előző három üzleti évben (2012. 2011.. 2010.. ) nem éri el az évi 57 millió Ft-ot. illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (gyermek-diák és szociális étkeztetés) – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el évente a 57 millió forintot
P/2. nem rendelkezik legalább 57 millió Ft/év összegű és káreseményeként maximum 5 millió Ft/káresemény összegű közétkeztetésre vonatkozó felelősségbiztosítással
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 55.§ (5) (6) bekezdésére
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolja:
M/1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése. szerint igazolva.
A dokumentumnak ( referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás) ki kell térnie legalább
- a teljesítés idejére,
- a szerződést kötő másik fél megnevezésére,
- a szolgáltatás tárgyára,
- az ellenszolgáltatás összegére,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a szerződés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
M/2. ajánlattevő nevezze meg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend 15. §. (3) d) pontja alapján azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe különösen azokat, akik a minőségellenőrzésért felelősek.
A szakemberek bemutatás során csatolandó a képzettséget igazoló szakmai önéletrajz, szakember saját kezű aláírásával, mely tartalmazza az adott szakember szakmai végzettségét, illetve a közétkeztetés területén szerzett gyakorlatának bemutatását is, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumot egyszerű másolata.
M/3. ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, leírását. Ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékait. Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (közétkeztetési szolgáltatások) végzésére is kiterjedő ISO 9001, és ISO 22000 (élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer) vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a minőségirányítás érdekében tett intézkedések leírásával, egyéb bizonyítékaival.
M/4. ajánlattevő mutassa be a HACCP (vagy azzal egyenértékű) minőségbiztosítási rendszer meglétéről szóló tanúsítvány másolatát, vagy ismertesse az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseit. Ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékait. Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
M/5. ajánlattevő mutassa be a Kbt. 55.§. (1) bekezdése és a Korm. rendeletet 15.§. (3) bekezdés i) pontja illetve a 17. § (3) bekezdése alapján, azoknak a környezetvédelmi intézkedéseket, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. Ennek hiányában a vonatkozó európai uniós rendeletnek megfelelő szervezet által tanúsított környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) vagy a vonatkozó európai vagy nemzetközi környezetvédelmi vezetési szabványoknak megfelelő , azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékait, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló jogi jellegtől függetlenül a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő ha;
M/1. nem rendelkezik legalább 1db, az eljárást megindító felhívást megelőző három évben teljesített saját üzemeltetésben végzett, évente nettó 57 millió forintot elérő nagyságú szerződés szerint teljesített közétkeztetési (óvoda, bölcsőde, általános iskolai, szociális étkeztetésre vonatkozó referenciával, amelyben az ellátást egyetlen főzőkonyhával teljesítette)
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó ajánlattevőre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
M/2.1. nem rendelkezik legalább a közétkezetés területén eltöltött 3 éves élelmezésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkező 1 fő élelmezésvezetővel;
M/2.2. nem rendelkezik legalább a közétkezetés területén eltöltött 3 éves dietetikus szakmai gyakorlattal rendelkező 1 fő felsőfokú végzettségű dietetikussal
M/3. nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (közétkeztetési szolgáltatások) végzésére is kiterjedő (élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer) vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a minőségirányítás érdekében tett intézkedések leírásával, egyéb bizonyítékaival.
M/4. nem rendelkezik HACCP minőségbiztosítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű bármely nemzeti rendszer rendelkezésére állásának igazolásával, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírásával. A tanúsítvány érvényességi területének ki kell terjednie a diétás étkeztetésre is.
M/5. nem rendelkezik EMAS, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival, egyenértékű környezetvédelmi intézkedések leírásával.
A Kbt. 55. §. (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlatkérő az alkalmasság igazolása tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 55.§. (5)-(6) bekezdéseire.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Első szolgáltatási évben az 1 főre jutó napi étkeztetési díj (nettó Ft-ban)60
1.1. Bölcsődei étkezés (Ft/adag) reggeli+ tízórai + ebéd+ uzsonna,10
1.2. Óvodás étkezés (Ft/adag) tízórai, ebéd, uzsonna20
1.3. Általános iskola tízórai, ebéd, uzsonna20
1.4. Középiskola ebéd5
1.5. Szociális intézmények ebéd5
2. Vállalt élelmiszer-alapanyag tartalom, ebéd esetében (10 élelmezési napra számítva, a dokumentációban megadott pontkiosztási módszer szerint)30
3. Étlap-változatossági mutató, ebéd esetében (számítása az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ajánlása szerint)30
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/11/14 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25 000 -HUF + 27 % ÁFA = 31.750 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja:A fenti összeg bruttó összeg. A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő az EuProcure Consult Kft. FHB Bank Zrt.-nél vezetett 18203174-06010316-40010017 számú bankszámlájára Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát, és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul. A dokumentáció ellenértéke 25 000 -HUF + 27 % ÁFA = 31 750 HUF. Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó összeg utalandó. Csak a nyertes ajánlattevőnek kell megfizetni.
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. §. (4) bekezdése szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/11/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/11/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Füzesabony Város Önkormányzata, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. Nagyterem
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt az Ajánlatkérő nevében EuProcure Consult Kft. egri telephelyén (MAGYARORSZÁG 3300 Eger, Bajcsy Zs. út 5. I/2.) lehet átvenni személyesen hétfőtől-péntekig 9:00-14:00 óráig pénteken 9:00-12:00 óráig és a határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig vagy a Kbt. 50. § (3)bekezdése alapján kérésre, postai úton megküldi ajánlatkérő. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba történő ingyenes betekintésre a dokumentáció személyes átvételére megadott időpontokban. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, a dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az Ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az egyes részszempontok értékelése során az adott részszempontra nézve az Ajánlatkérő
szempontjából legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap.
Az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” szóló, útmutatója (a továbbiakban: Útmutató, megjelent a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ. 2012. évi 61. számában, 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja figyelembevételével arányosítás (fordított arányosítás),
A 2. részszempont esetében az értékelés módszere: ajánlatkérő - a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É. 84/2004.) ajánlása szerint - a pontozás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit.
Ajánlatkérő kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás tárgyához köthető megajánlásokat értékeli. Az értékelési módszer részletes kifejtése a Kbt. 71.§ (5) bekezdése alapján a dokumentációban
található.
A 3. részszempont számítása az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ajánlásának 2. számú melléklete szerint, a dokumentációban szereplő képlet alapján
(Országos Tisztifőorvosi Hivatal táplálkozás-egészségügyi ajánlása a közétkeztetők számára, a rendszeres étkezést biztosító szervezett élelmezési ellátásra; Budapest, 2011. augusztus 1.)
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P1. P/2, M/1, M/2, M/3, M/4, M/5
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. A Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy Ajánlatkérő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
2. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők köteles maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
3. Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 45. §-ban, oglaltak alapján írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Figyelemmel a Kbt. 122.§ (5) bekezdésére a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
4. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte (Kbt. 124. §. (4) bek.).
5. A hiánypótlás a Kbt. 67. §-a szerint biztosított.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 40.§. (1) bekezdés a) b) pontjai, valamint a 60.§. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e.
7. A Kbt. 61. § (1) bekezdésének megfelelően a z ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 (egy) eredeti papír alapú és 1 (egy) az eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD lemezen) kéri benyújtani az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívás III. mellékletében megadott címére közvetlenül, vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően kerül sor. Az ajánlat és az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevő terheli. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: „Ajánlat a Füzesabony Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben közétkeztetés biztosítására. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig.”
8. Az ajánlattevő köteles ajánlatához az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 55.§ (5) szerinti szervezet/személy esetében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
9. Az ajánlathoz a Kbt. 60.§ (6) bekezdése alapján Felolvasólapot kell csatolni, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, és az ajánlat árat. A Felolvasólapot az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
10. A szerződéstervezetet az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
11. Az eljárás eredményéről az Ajánlatkérő a Kbt. 77.§. (2) bek. alapján értesíti az ajánlattevőket.
12. A szerződéskötés időpontja tekintetében a Kbt. 124. §. (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
13. Ajánlattevőnek az ajánlattétel során az alábbiakra is figyelemmel kell lennie.
- 62/2011. (VI.30. VM. rendelet) a vendéglátó- ipari termékek előállításának, és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről; 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról. A rendszeres étkeztetést biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára – Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2011. augusztus 01.
14. Ajánlattevő, közös ajánlattevő nyilatkozzon az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevőnél, közös ajánlattevőnél nem került sor az elmúlt három évben (az ajánlati felhívás feladásáig) a szolgáltatási tevékenysége során szakhatósági (ÁNTSZ, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal stb.) korlátozó intézkedéssel összefüggésben bírság kiszabására.
15. Jelenlegi konyhai dolgozói létszám (14 fő) továbbfoglalkoztatása átszállással a nyertes Ajánlattevő feladata. A részletek a dokumentációban található szerződéstervezetben rögzítettek. Éves bruttó bértömeg: 24. 120.000 Ft/év
16. Az óvodai- iskolai tálalókonyhák üzemeltetése a nyertes ajánlattevő feladata.
17. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., 310/2011. Korm. rendelet és az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak.
18. Ajánlatkérőnek fontos érdeke fűződik a rendszeres étkezés biztosításához, ezért ajánlattevőknek rendelkezniük kell olyan mértékű szabad kapacitással, amely a jelen eljárás alapján üzemeltetett konyha működési zavara esetén lehetővé teszi az ellátott intézményekben a közétkeztetés folyamatos biztosítását.
Ajánlattevő ajánlatában mutassa be, hogy honnan, milyen módon kívánja megoldani az intézményekben az étkeztetést (ebédre melegétel szükséges, hidegcsomag adását nem fogadja el Ajánlatkérő megoldásként!). Ajánlatkérő nem fogad el a székhelyétől 30 km-es körzeten kívüli havaria főzőkonyhát megoldásként (ennek ellenőrzése a www.utvonalterv.hu internetes útvonaltervező használatával történik).
Ajánlattevők kifejezett nyilatkozatot csatoljanak ajánlatukba, hogy a főzőkonyha működési zavara esetén hogyan, milyen eszközökkel (kapacitásadatok) tudják biztosítani a szolgáltatás folyamatosságát a megfelelő adagszámban és az előírt időpontokban.
A nyilatkozat hiánya vagy tartalmának nem megfelelősége az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatban megnevezett főzőkonyha érvényes működési engedélyének másolatát is.
19. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Kr. 7.§).
20. Ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, leírását. Ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerek egyéb bizonyítékait. Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/10/24 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky út 5-7. I. em. 2. ajtó
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bakondi Attila
Telefon: +36 36784924
E-mail: bakondi@eupconsult.hu
Fax: +36 36784701
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky út 5-7. I. em. 2. ajtó
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bakondi Attila
Telefon: +36 36784924
E-mail: bakondi@eupconsult.hu
Fax: +36 36784701
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48.
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Schmetzné dr.Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542512
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: +36 36341752
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------