Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2016.02.03.
Iktatószám: 1703/2016
CPV Kód: 45000000-7;45300000-0;45210000-2;45311200-2;45350000-5;45223210-1
Ajánlatkérő: Balmazújváros Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Sporttér út 5-7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PHAROS '95 Sportpályaépítő Kft. (Konzorciumvezető);Temen-Trade Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Balmazújváros Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 4-5.
Város/Község: Balmazújváros
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Veres Margit
Telefon: +36 52580100
E-mail: polgarmester@balmazujvaros.hu
Fax: +36 52370035
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balmazujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: PHAROS '95 Sportpályaépítő Kft. (Konzorciumvezető)
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város/Község: Dunavarsány
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 24484030
E-mail: pharos95@pharos95.hu
Fax: +36 24484025
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.pharos95.hu

Hivatalos név: Temen-Trade Kft.
Postai cím: Nagy Imre utca 17. 3/307
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax: +36 46786665
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a Balmazújvárosi Városi Sportpálya Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
4060 Balmazújváros, Sporttér út 5-7.
NUTS-kód HU321
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/11/17 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya:
A Balmazújvárosi Városi Sportpálya Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztése az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában foglaltaknak megfelelően.
Mennyisége:
A Balmazújvárosi Városi Sportpálya Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő feljesztése. Főbb kivitelezési feladatok:
- A déli 600 férőhelyes lelátó két irányban történő bővítése kb. 1000 férőhelyesre.
- A nyugati oldalon 552 férőhelyes vendégszektor építése.
- A keleti oldalon, a sportcsarnok és a pálya közé 341 férőhelyes lelátó építése.
- Az öltözőépületre épülő, szerkezetileg független VIP épületrész (hasznos terület: 350 m2) kivitelezése.
-Az északi 504 férőhelyes állóhelyes fedetlen lelátóból, ülőhelyes fedett lelátó kialakítása.
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45300000-0
45210000-2
45311200-2
45350000-5
45223210-1
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 333308403 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 220 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 70
Organizációs terv (A kivitelezés ideje alatt a stadion üzemszerű működésének leírását tartalmazó organizáció) 30
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15108 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/04 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24591 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/11/24 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
EREDETI SZERZŐDÉSES FELTÉTEL:
4.1. ...A teljesítési véghatáridő a munkaterület Vállalkozó részére történt átadásától számított 220 naptári nap...
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES FELTÉTEL:
4.1 A teljesítési véghatáridő a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásától számított 269 naptári nap.
A Felek a műszaki ütemtervet és azzal összhangban a pénzügyi ütemtervet a szerződésmódosításhoz csatolt módosított részletes műszaki ütemezés és pénzügyi ütemterv szerint módosítják.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Vállalkozási Szerződés alapján a fejlesztés mindhárom ütemét egy szerződésen belül kell a Vállalkozónak megvalósítania. A jelen szerződésmódosítás a kivitelezésre vonatkozó építési engedéllyel összhangban került módosításra és az építési engedélyben foglalt III. ütemet (Új VIP épületrész Sporttér utca felőli része (irodák), valamint az új VIP épületrész földszintjén a feljárati lépcső melletti recepció) érinti. A Vállalkozási Szerződés 4.1. pontjában rögzített 220 napos teljesítési határidő előre nem látható okból nem tartható valamennyi ütem vonatkozásában. A kivitelezés során ugyanis olyan nem várt időjárási körülmények léptek fel (különösen esős ősz és csapadékos esős tél), amely miatt a munkálatokat a Vállalkozónak többször is félbe kellett szakítania. Az októberi, novemberi és decemberi hónapokban az időjárási körülmények miatti munkafelfüggesztések okán nyilvánvalóvá vált, hogy a szerződés keretében az kivitelezés mindhárom ütemét a Vállalkozási Szerzősében rögzített 220 nap alatt nem lehetséges megvalósítani.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/01/11 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/01 (év/hó/nap)