Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
Közzététel dátuma: 2015.08.26.
Iktatószám: 15904/2015
CPV Kód: 45316100-6;45317000-2;45310000-3;45200000-9;31527200-8;34928520-9
Ajánlatkérő: Ajka Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 8400 Ajka, Sport utca 23.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: (Ajka 2015 Konzorcium) Elios Innovatív Energetikai Zrt. (vezető tag) és Roneko Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Ajka Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság tér 12.
Város/Község: Ajka
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bodor Géza
Telefon: +36 88521100
E-mail: bodor@hivatal.ajka.hu
Fax: +36 88212794
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: (Ajka 2015 Konzorcium) Elios Innovatív Energetikai Zrt. (vezető tag) és Roneko Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Szilágyi Dezső tér I. 1/6 (vezető tag)
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Az ajkai, nagypályás labdarúgó stadion (8400 Ajka, Sport utca 23.) pályavilágításának kivitelezése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
8400 Ajka, Sport utca 23.
NUTS-kód HU213
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/05/14 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az ajkai, nagypályás labdarúgó stadion (8400 Ajka, Sport utca 23.) pályavilágításának kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében. A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezést ajánlattevőnek az ajánlatkérő által biztosított és az érintettek által jóváhagyott kiviteli tervek és hozzájárulások alapján kell elvégeznie, az alábbi főbb megvalósítandó műszaki mennyiségek tekintetében:
Megvilágítások:
• Kamerairányú megvilágítás: 660 lux (0,8-as avulással számolva)
• Horizontális megvilágítás: 880 lux
Műszaki tartalom
• 80 db 2 kW-os stadionvilágító lámpatest beszerzése, azok felszerelése. A lámpatestbe való
fényforrás egy végén fejelt, GX22-es foglalatú, 2kW-os fémhalogén lámpa, 5600 K
színhőmérséklettel.
• 4 db 241 W-os 26 klm fényáramú LED-es lámpatest oszloptablóra történő felszerelése.
• komplett elektromos hálózat kiépítése az elektromos tervek szerint, amely tartalmazza a főelosztót, az oszlopelosztókat, a földkábelezést, az oszlopokban történő felszálló kábelezést a vezérlést valamint a teljes elektromos hálózat szabványos megszerelését a kiviteli tervek szerint
• statikai tervek szerint az oszlopalapozás elkészítése 4 db stadionvilágító oszlop számára
• 2 db 32 méter magas, zártszelvényű oszlop beszerzése 24 db lámpatest számára kialakított fejszerkezettel
• 2 db 32 méter magas, zártszelvényű oszlop beszerzése 16 db lámpatest számára kialakított fejszerkezettel
• 2 db 32 méter magas, zártszelvényű oszlop két darus technikával történő felállítása, megszerelése (24 db lámpatest számára kialakított fejszerkezettel)
• 2 db 32 méter magas, zártszelvényű oszlop két darus technikával történő felállítása, megszerelése (16 db lámpatest számára kialakított fejszerkezettel).
A részletes és tételes mennyiségek, a részletes műszaki paraméterek, továbbá a Kivitelező által elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki, kiviteli terv dokumentációban találhatók. Ajánlatkérő közli, hogy a labdarúgó pálya mérete 105 méter x 68 méter.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak: 45317000-2
45310000-3
45200000-9
31527200-8
34928520-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 108555575 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű nettó vállalkozói díj, azaz a teljes nettó ellenszolgáltatás tartalékkeret nélkül (HUF) 70
Késedelmi kötbér vállalása minden késedelmesen eltelt naptári nap után (az egyösszegű nettó vállalkozói díj, azaz a teljes nettó ellenszolgáltatás %-a/naptári nap, két tizedes jegyig megadva; minimum 0,10%/ minden késedelmesen eltelt naptári nap vállalható, maximum 1,00%/ minden késedelmesen eltelt naptári nap értékelendő) 15
Meghiúsulási kötbér vállalása (az egyösszegű nettó vállalkozói díj, azaz a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva; minimum 5,00% vállalható, maximum 15
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 803 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/30 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8539 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/22 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
A szerződés 4.1. pontjában rögzített vállalkozói díj: nettó 108.555.575,- HUF + ÁFA, azaz egyszáznyolcmillió-ötszáz ötvenötezer-ötszázhetvenöt forint plusz áfa.
Módosított szerződéses feltétel:
A szerződés 4.1. pontja szerinti módosított vállalkozói díj: nettó 110.443.679 + ÁFA, azaz nettó száztízmillió - négyszáznegyvenháromezer - hatszázhetvenkilenc forint plusz áfa.
Eredeti szerződéses feltétel:
A vállalkozási szerződés 5.1. pontja alapján:
A hiba- és hiánymentes teljesítésnek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának, az üzembehelyezésnek és egyben a szerződés teljesítésének rögzített, kötbérterhes határideje:
legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 90 (kilencven) naptári nap.
A Vállalkozó jogosult előteljesítésre, a pénzügyi ütemezés megváltoztatása nélkül, erről azonban a teljesítés időpontját legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő a határidő előtt felajánlott teljesítést kizárólag abban az esetben köteles elfogadni, amennyiben Vállalkozó az előzőek szerinti értesítést megküldte, ellenkező esetben a Megrendelő átvételi késedelme nem áll be, és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak.
Módosított szerződéses feltétel:
A hiba- és hiánymentes teljesítésnek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának, az üzembehelyezésnek és egyben a szerződés teljesítésének rögzített, kötbérterhes határideje: legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 120 (százhúsz) naptári nap, de legkésőbb a pályavilágításra vonatkozó próba sikeres elvégzésének a napja.
A Vállalkozó jogosult előteljesítésre, a pénzügyi ütemezés megváltoztatása nélkül, erről azonban a teljesítés időpontját legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő a határidő előtt felajánlott teljesítést kizárólag abban az esetben köteles elfogadni, amennyiben Vállalkozó az előzőek szerinti értesítést megküldte, ellenkező esetben a Megrendelő átvételi késedelme nem áll be, és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Felek rögzítik, hogy a pályavilágítás kiépítése során a statikai tervek módosítása során derült fény arra, hogy a már elkészült alépítmények állékonyságát, a korábban vártnál sokkal jobban meg kell erősíteni, annak érdekében, hogy a pályavilágítás biztonságosan működtethető legyen. Ennek eredményeképpen a Vállalkozó és a Megrendelő - a műszaki ellenőr jóváhagyását követően - megállapodtak abban, hogy a tervező statikai véleményét figyelembe véve, az alapok feletti földvisszatöltés helyett betonozás készül. Mivel ez a Vállalkozó számára előre nem látható, nem kalkulálható munka volt, ezért kezdeményezte a Vállalkozási Szerződés módosítását, amelyhez a Megrendelő hozzájárul.
A teljesítési határidőt is módosítani szükséges, figyelemmel arra, hogy a sportlétesítményben kiépített pályavilágítás „éles” próbájának elvégzéséhez, az áramszolgáltató közreműködése szükséges. A Megrendelő és a Vállalkozó, együttműködve, a teljesítési határidő előtt jelzéssel élt az áramszolgáltató felé, ugyanakkor az áramszolgáltató a Vállalkozási Szerződésben rögzített teljesítési határidő előtt nem tud közreműködni. Figyelemmel arra, hogy ez az akadály, nem a Vállalkozó vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, ezért a Felek a Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejét, további 30 (harminc) nappal módosítják azzal: hogy amennyiben a pályavilágítás próbája a meghosszabbított határidő előtt megtörténik, úgy a felek a sikeres próba napját tekintik a Vállalkozó Szerződés teljesítési határidejének.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/08/07 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a szerződésmódosításhoz hozzájárul.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/18 (év/hó/nap)