Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/143
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2016.12.12.
Iktatószám:15187/2016
CPV Kód:79421000-1
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Füzesabony Város Önkormányzatának székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Promoneta Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17020
Postai cím: Rákóczi út 48
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 1542510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: +36 1341752
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fuzesabony.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Füzesabony iparterület fejlesztése” projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79421000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „Füzesabony iparterület fejlesztése” projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79421000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Füzesabony Város Önkormányzatának székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: A „Füzesabony iparterület fejlesztése” projekt projektelemeinek előkészítési feladatai ellátása
Mennyiség:
Előkészítési feladatok a Támogatási Kérelem benyújtásáig
- A projekt projektelemeinek előkészítése, a pályázó konzocium(ok) összetételének meghatározása, a műszaki-szakmai tartalom és a költségvetés(ek) kidolgozása (ide nem értve a műszaki tervezési, és műszaki szakmai feladatok ellátását), az egyes projektelemek megvalósíthatóságának elemzése,
- Az egyes projektelemek pályázati szempontú illesztése a támogatási kiírások követelményeihez,
- A TOP kiírásokhoz illeszthető projektelemekhez a támogatási kérelem benyújtásakor elvárt dokumentációk összeállítása pályázati felhívásokban és a pályázatokhoz kapcsolódóan a Támogató által kiadott egyéb dokumentumok előírásainak, valamint a releváns jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. A pályázati dokumentumok elérhetőek a következő hivatkozás alatt:
https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
A szakmai előkészítés során Vállalkozó feladata:
o Egyeztetések lefolytatása az érintett szereplőkkel a projekt szakmai tartalmát illetően;
o A műszaki terveket és háttérdokumentációkat kidolgozó szakértők munkájának támogatási szempontú koordinációja
o A támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmányok összeállítása (Igényfelmérés és kihasználtsági terv, illetve a pályázati útmutató által meghatározott más dokumentumok) a megadott útmutatóknak megfelelően.
o Egyeztetések lefolytatása a Heves Megyei Önkormányzattal a projekt ITP-hez való illeszkedéséről;
o Egyeztetések lefolytatása az NGM-mel a projekt TOP-hoz való illeszkedéséről (amennyiben szükséges);
o Javaslattétel Füzesabony Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosítására, a módosítások szövegszerű kidolgozásával (amennyiben szükséges)
- Rendelkezésre állás a projekt bírálati szakaszában (a támogatási döntés meghozataláig). A rendelkezésre állás alatt vállalkozó köteles közreműködni az esetleges hiánypótlási felhívás vagy tisztázó kérdések szakmai megválaszolásában.

Előkészítési és megvalósítási feladatok a támogatási szerződéskötést követően
- A támogatási szerződés megkötése után benyújtandó, a pályázati dokumentációban meghatározott szakmai dokumentumok (pl. részletes szakmai megalapozó tanulmány, üzleti terv stb.) elkészítése a tervezői adatszolgáltatások felhasználásával,
- A részletes műszaki terveket és háttérdokumentációkat kidolgozó szakértők munkájának támogatási szempontú koordinációja,
- Az elvárt dokumentációk kidolgozásához és benyújtásához kötődő kedvezményezetti feladatok szakértői támogatása.
- Rendelkezésre állás a dokumentumok elfogadási szakaszában, közreműködés az esetleges hiánypótlási, módosítási feladatok ellátásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3958 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Füzesabony iparterület fejlesztése” projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/04/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Promoneta Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5000 Szolnok, Kossuth L. u.17-23.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail: promoneta@t-online.hu
Telefon: +36209162899
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9450000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79421000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Füzesabony Város Önkormányzatának székhelye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Előkészítési feladatok a Támogatási Kérelem benyújtásáig
- A projekt projektelemeinek előkészítése, a pályázó konzocium(ok) összetételének meghatározása, a műszaki-szakmai tartalom és a költségvetés(ek) kidolgozása (ide nem értve a műszaki tervezési, és műszaki szakmai feladatok ellátását), az egyes projektelemek megvalósíthatóságának elemzése,
- Az egyes projektelemek pályázati szempontú illesztése a támogatási kiírások követelményeihez,
- A TOP kiírásokhoz illeszthető projektelemekhez a támogatási kérelem benyújtásakor elvárt dokumentációk összeállítása pályázati felhívásokban és a pályázatokhoz kapcsolódóan a Támogató által kiadott egyéb dokumentumok előírásainak, valamint a releváns jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. A pályázati dokumentumok elérhetőek a következő hivatkozás alatt:
https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
A szakmai előkészítés során Vállalkozó feladata:
o Egyeztetések lefolytatása az érintett szereplőkkel a projekt szakmai tartalmát illetően;
o A műszaki terveket és háttérdokumentációkat kidolgozó szakértők munkájának támogatási szempontú koordinációja
o A támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmányok összeállítása (Igényfelmérés és kihasználtsági terv, illetve a pályázati útmutató által meghatározott más dokumentumok) a megadott útmutatóknak megfelelően.
o Egyeztetések lefolytatása a Heves Megyei Önkormányzattal a projekt ITP-hez való illeszkedéséről;
o Egyeztetések lefolytatása az NGM-mel a projekt TOP-hoz való illeszkedéséről (amennyiben szükséges);
o Javaslattétel Füzesabony Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosítására, a módosítások szövegszerű kidolgozásával (amennyiben szükséges)
- Rendelkezésre állás a projekt bírálati szakaszában (a támogatási döntés meghozataláig). A rendelkezésre állás alatt vállalkozó köteles közreműködni az esetleges hiánypótlási felhívás vagy tisztázó kérdések szakmai megválaszolásában.

Előkészítési és megvalósítási feladatok a támogatási szerződéskötést követően
- A támogatási szerződés megkötése után benyújtandó, a pályázati dokumentációban meghatározott szakmai dokumentumok (pl. részletes szakmai megalapozó tanulmány, üzleti terv stb.) elkészítése a tervezői adatszolgáltatások felhasználásával,
- A részletes műszaki terveket és háttérdokumentációkat kidolgozó szakértők munkájának támogatási szempontú koordinációja,
- Az elvárt dokumentációk kidolgozásához és benyújtásához kötődő kedvezményezetti feladatok szakértői támogatása.
- Rendelkezésre állás a dokumentumok elfogadási szakaszában, közreműködés az esetleges hiánypótlási, módosítási feladatok ellátásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9450000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Promoneta Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 5000 Szolnok, Kossuth L.u.17-23.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail: promoneta@t-online.hu
Telefon: +36209162899
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Ajánlatkérő Képviselő Testületének 99/2016 (IX.22.) számú határozata alapján a Képviselő Testület a már megkötött és teljesítés alatt álló - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött - szerződésből fakadó jogokat (pályázati dokumentáció átvétele) és kötelezettségeket (ellenérték kifizetése) a Képviselő Testület hatósági aktusa folytán átruházta az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a pályázat benyújtására külön íven szövegezett testületi határozat alapján feljogosított önkormányzati gazdasági társaságra, a Füzesabonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaságra (3390 Füzesabony, Mátyás király út 29.). Erre figyelemmel a megbízói pozícióba ezen társaság lépett.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő Képviselő Testületének 99/2016 (IX.22.) számú határozata alapján a Képviselő Testület a már megkötött és teljesítés alatt álló - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött - szerződésből fakadó jogokat (pályázati dokumentáció átvétele) és kötelezettségeket (ellenérték kifizetése) a Képviselő Testület hatósági aktusa folytán átruházta az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a pályázat benyújtására külön íven szövegezett testületi határozat alapján feljogosított önkormányzati gazdasági társaságra, a Füzesabonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaságra (3390 Füzesabony, Mátyás király út 29.).
A pályázó személyében történt változás miatt (Önkormányzat helyett FÜV Kft) a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött Szerződés módosítása szükséges.
Felek fenti előzményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződést akként módosítják, hogy Ajánlatkérő helyébe a szerződésmódosítás aláírásának napjával Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. lép. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásukkal minden a Szerződésből eredő jog és kötelezettség Ajánlatkérő helyett Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft.-t illeti és terheli. Ajánlattevő a megbízói jogutódláshoz hozzájárult.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 9450000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9450000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja 2016.11.17. napja.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben