Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/87
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2014.07.25.
Iktatószám:14883/2014
CPV Kód:45000000-7;45200000-9;45210000-2
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3390 Füzesabony, Rákóczi út 42.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Juhász 99 Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: +36 36341752
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Juhász 99 Kft
Postai cím: Dózsa György út 57.
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Általános közigazgatás
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
"ÉMOP - 4.1.1/A-2012-2013-0005 azonosító számú, A 4. sz. háziorvosi körzet rendelőjének felújítása és ugyanabban az épületben védőnői körzetek összevonása"
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
3390 Füzesabony, Rákóczi út 42.
NUTS-kód HU312
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/05/08 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Rövid műszaki leírás:
- A korszerűsítés után a jelenlegi háziorvosi rendelő továbbra is megmarad, alapterülete nem változik
- Az orvosi ügyelet helyén kialakításra kerülő védőnői szolgálatnak meg kell teremtenie négy fő védőnő egyidejű munkájának feltételeit.
- A jelenlegi orvosi rendelő és az ügyelet bejárata és váróterme közös, amely mindkét használó számára kedvezőtlen. A jövőbeni kialakításnál a két új funkció számára önálló bejáratot és várótermet kell kialakítani.
- A vizesblokkokat szintén korszerűsíteni kell.Ki kell alakítani egy akadálymentes wc-t is.
- A korszerűsítés során meg kell valósítani az épület földszintjének teljeskörű, minden fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítését.
- A helyiség korszerűsítését, átépítését úgy kell kialakítani, hogy eleget tegyen minden higiéniai követelménynek.
- Az épület energetikai jellemzői elmaradnak a mai követelményektől. Szükséges a fűtési rendszer korszerűsítése és a külső nyílászárók cseréje.
- Meg kell valósítani az épület bejárata környezetének rendezését, valamint akadálymentes parkoló kialakítását.
A munkák elvégzését az alábbiak szerint kell megvalósítani. Először kell az orvosi rendelőt felújítani 2014.május1-2014.május 31-ig, utána ebbe a helyiségbe visszaköltözik a háziorvos a felújításra váró védőnői körzetből. Ezt követően történik a védőnői körzet kivitelezése 2014. junius 1-2014.július 31.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 29796134 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/03/28 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9527 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/05/26 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
5. A fenti indokokra tekintettel a szerződés „4. A szerződés hatálya pontjának, módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:
Felek a szerződést határozott időre kötik, a teljesítés határideje a szerződés aláírásától – 2014. július 31-ig tart, az alábbiak szerint:
2014. május 1 – 2014. június 12. az orvosi rendelő felújítása:
2014. június 12 - 2014. július 31.: védőnői körzet kialakítása
azzal, hogy a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
a fenti tétel helyébe az alábbi tétel lép:
4.A szerződés hatálya
Felek a szerződést határozott időre kötik, a teljesítés határideje a szerződés aláírásától – 2014. július 31-ig tart, az alábbiak szerint:
2014. május 1 – 2014. július 4.: az orvosi rendelő felújítása:
2014. július 4. - 2014. július 31.: védőnői körzet kialakítása
IV.1.3) A módosítás indoka:
2014. június 11-én tervezői egyeztetés összehívására volt szükség a villamos betáplálással kapcsolatban, ugyanis az ÉMÁSZ tűzbiztonsági szempontból nem járult hozzá a Rendelő és a Védőnői Szolgálat újólag létesítendő külön betáplálásához, mert egy épületnek csak egy tápja lehet, ezért szükséges volt a villamos tervező és a Megrendelő állásfoglalásának megadása a munka folytatásához. A villamos tervező utasítása alapján a meglévő külön mérőhelyről lesz megtáplálva a két rész külön létesülő elosztószekrénye, így megvalósul a két rész leválasztott mérése és a végpontok leválasztott elosztása.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/06/12 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1 pontjában körülírt vállalkozási szerződés egyebekben mindenben változatlan tartalommal érvényben marad.
Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A módosítással egyetértek.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/07/21 (év/hó/nap)