Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/21
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.30.
Iktatószám:1217/2020
CPV Kód:55300000-3
Ajánlatkérő:FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39044073
Postai cím: Rákóczi Út 48
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné Dr. Balog Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001658002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közétkeztetési feladatok ellátása: Élelmezési és konyhaüzemeltetési szolgáltatások
Óvodai, bölcsődei, általános iskolai és középiskolai, valamint a szociális intézmények részére közétkeztetés biztosítása, melynek mértéke a megrendelések alapján évente 15%-kal eltérhet az óvodai, a bölcsődei, az általános- és középiskolai létszámok változása miatt.
Az iskolai tanévre szóló ételadagok korcsoportonkénti bontásban: Jelenlegi adatok alapján iskolai időszakban 625 adag készül naponta az oktatási és szociális intézményekben összesen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 25267 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 005 - 007378
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Óvodai, bölcsődei, általános iskolai és középiskolai intézmények részére közétkeztetés biztosítása, melynek mértéke a megrendelések alapján évente 15%-kal eltérhet az óvodai, a bölcsődei, az általános- és középiskolai létszámok változása miatt.
Az iskolai tanévre szóló ételadagok korcsoportonkénti bontásban: iskolai időszakban 565 adag készül az oktatási intézményekben naponta.
Bölcsőde (napi négyszeri étkezés):
reggeli: 32 adag/nap
tízórai: 32 adag/nap
ebéd: 32 adag/nap
uzsonna: 32 adag/nap
Élelmezési napok száma: 230 nap/év
Óvodák (napi háromszori étkezés):
tízórai: 273 adag/nap
ebéd: 273 adag/nap
uzsonna: 273 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Dormándi Óvoda (napi háromszori étkezés):
tízórai: 29 adag/nap
ebéd: 29 adag/nap
uzsonna: 29 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Általános iskola (napi háromszori étkezés):
tízórai: 105 adag/nap
ebéd: 161 adag/nap
uzsonna: 105 adag/nap
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola (napi egyszeri étkezés):
ebéd: 70 adag/nap
Élelmezési napok száma: 180 nap/év
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani (a kiszállítást ezen időpont előtt kell biztosítani.)
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Általános iskolában napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközép iskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a különböző korosztályok (bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola) 4 heti étlapjait menüvel, az ezekhez tartozó 100 személyes anyagkiszabást. Az ajánlat részét lépezi az étlapok tápanyagértékeinek, só és hozzáadott cukortartalmának bemutatása, valamint a változatossági mutató.
Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása, legfeljebb a teljes rendelési mennyiségek 0-15%-ig, valamint az adott normál étkezésre vonatkozó nyersanyagnormához képest +100%-kal emelt értéken.
Jelenleg nyilvántartásban lévő speciális étkezést igénylők:
Liszt érzékeny: 6 fő, Cukorbeteg: 8 fő, Tejcukor érzékeny: 7 fő, CHRON beteg: 1 fő (tájékoztató jelleggel, mely időközben változhat)
AT köteles:
- a főzőkonyha, az étkező és a tálalókonyhák HACCP szerinti felülvizsgálatát elvégzeni, és a HACCP szerinti átalakítását, felszerelést, üzemeltetését végezni.
- az átvett technikai eszközök és berendezések javításának és karbantartásának költségeit vállalni.
- az elhasználódott, kiselejtezett eszközök cseréjére, illetve pótlására. A szükség szerinti csere, illetve pótlás csak a megrendelővel egyeztetve, annak beleegyezésével végezhető. A szerződéses időszakban elvégzett eszközcserével érintett technikai eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával megrendelő részére vállalkozó átadja, a használhatósági fok különbözetének megrendelő általi megtérítése mellett.
- a tálaláshoz szükséges fogyóeszközöket (tálak, tányérok, poharak, evőeszközök) és az ételek elkészítéséhez szükséges konyhai eszközöket (fazék, lábas) nyertes ajánlattevő biztosítja, és saját költségén gondoskodik azok pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről.
A szolgáltatás magában foglalja az étkeztetés és tálalás biztosításán túl a takarítási, karbantartási, a keletkező hulladék kezelési és elszállítási tevékenységet és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is, mely szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak.
Nyertes AT feladata az eszközök, felszerelések biztosítása, hogy az a konyha üzemeltetéshez szükséges HACCP szabványoknak megfeleljen és az engedély kiadásra kerüljön.
Főzőkonyha min. elvégzendő felújítási, fejlesztési munkái:
Étkezőben a padlóburkolat pvc teljes cseréje, a tálalóablak alatt az oldalfal burkolatának javítása, a teljes falfelület tisztasági festése, a kézmosók cseréje, a csempe cseréje, Főzőkonyha padlóburkolatának teljes cseréje, elektr. hálózat felújítása, tisztasági festés. További inf-ók a KD-ban
Helyesen:
Óvodai, bölcsődei, általános iskolai és középiskolai intézmények részére közétkeztetés biztosítása, melynek mértéke a megrendelések alapján évente 15%-kal eltérhet az óvodai, a bölcsődei, az általános- és középiskolai létszámok változása miatt.
Az iskolai tanévre szóló ételadagok korcsoportonkénti bontásban: iskolai időszakban 565 adag készül az oktatási intézményekben naponta.
Bölcsőde (napi négyszeri étkezés):
reggeli: 32 adag/nap
tízórai: 32 adag/nap
ebéd: 32 adag/nap
uzsonna: 32 adag/nap
Élelmezési napok száma: 230 nap/év
Óvodák (napi háromszori étkezés):
tízórai: 273 adag/nap
ebéd: 273 adag/nap
uzsonna: 273 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Dormándi Óvoda (napi háromszori étkezés):
tízórai: 29 adag/nap
ebéd: 29 adag/nap
uzsonna: 29 adag/nap
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
Általános iskola (napi háromszori étkezés):
tízórai: 105 adag/nap
ebéd: 161 adag/nap
uzsonna: 105 adag/nap
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
Középiskola (napi egyszeri étkezés):
ebéd: 70 adag/nap
Élelmezési napok száma: 180 nap/év
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani (a kiszállítást ezen időpont előtt kell biztosítani.)
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Általános iskolában napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközép iskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell 2 heti mintaétlapot, az ezekhez tartozó 100 személyes anyagkiszabást. Az ajánlat részét képezi az étlapok tápanyagértékeinek, só és hozzáadott cukortartalmának bemutatása, valamint a változatossági mutató.
Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása, legfeljebb a teljes rendelési mennyiségek 0-15%-ig, valamint az adott normál étkezésre vonatkozó nyersanyagnormához képest +100%-kal emelt értéken.
AT köteles:
- a főzőkonyha, az étkező és a tálalókonyhák HACCP szerinti felülvizsgálatát elvégzeni, és a HACCP szerinti átalakítását, felszerelést, üzemeltetését végezni.
- az átvett technikai eszközök és berendezések javításának és karbantartásának költségeit vállalni.
- az elhasználódott, kiselejtezett eszközök cseréjére, illetve pótlására. A szükség szerinti csere, illetve pótlás csak a megrendelővel egyeztetve, annak beleegyezésével végezhető. A szerződéses időszakban elvégzett eszközcserével érintett technikai eszközöket, berendezéseket a szerződés lejártával megrendelő részére vállalkozó átadja, a használhatósági fok különbözetének megrendelő általi megtérítése mellett.
- a tálaláshoz szükséges fogyóeszközöket (tálak, tányérok, poharak, evőeszközök) és az ételek elkészítéséhez szükséges konyhai eszközöket (fazék, lábas) nyertes ajánlattevő biztosítja, és saját költségén gondoskodik azok pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről.
A szolgáltatás magában foglalja az étkeztetés és tálalás biztosításán túl a takarítási, karbantartási, a keletkező hulladék kezelési és elszállítási tevékenységet és az azokhoz szükséges eszközök biztosítását is, mely szolgáltatás tevékenységének meg kell felelni a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásoknak.
Nyertes AT feladata az eszközök, felszerelések biztosítása, hogy az a konyha üzemeltetéshez szükséges HACCP szabványoknak megfeleljen és az engedély kiadásra kerüljön.
Főzőkonyha min. elvégzendő felújítási, fejlesztési munkái:
Étkezőben a padlóburkolat pvc teljes cseréje, a tálalóablak alatt az oldalfal burkolatának javítása, a teljes falfelület tisztasági festése, a kézmosók cseréje, a csempe cseréje, Főzőkonyha padlóburkolatának teljes cseréje, elektr. hálózat felújítása, tisztasági festés. További inf-ók a KD-ban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Közétkeztetési feladatok ellátása szociális intézményi részére, melynek mértéke a megrendelések alapján évente mely 15% opciót tartalmaz a létszámok változása miatt.
Szociális intézmények (egyszeri étkezés):
ebéd: 60 adag/nap
Élelmezési napok száma: 251 nap/év
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani:
Szociális intézményben:
napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 10.30-12.00
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a szociális intézmények étlapjait menüvel, az ezekhez tartozó 100 személyes anyagkiszabást. Az ajánlat részét képezi az étlapok tápanyagértékeinek, só és hozzáadott cukortartalmának bemutatása, valamint a változatossági mutató.
Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása, legfeljebb a teljes rendelési mennyiségek 0-15%-ig, valamint az adott normál étkezésre vonatkozó árhoz képest +100%-kal emelt értéken.
Jelenleg nyilvántartásban lévő speciális étkezést igénylők:
Liszt érzékeny: 6 fő, Cukorbeteg: 8 fő, Tejcukor érzékeny: 7 fő, CHRON beteg: 1 fő (tájékoztató jelleggel, mely időközben változhat).
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az egyszeri étkeztetés biztosításán túl a szociális intézményben a kiadagolás, tálalás biztosítása, a mosogatás és az ehhez szükséges működési engedély beszerzése.
A vállalkozónak az étrend elkészítésekor figyelemmel kell lennie a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, valamint a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet, és a 37/2014 (IV.30) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról rendeletben foglaltakra.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a szükséges árubeszerzések, ételkészítési és kiszállítási feladatok elvégzése.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes előírásokat és feltételeket a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
Helyesen:
Közétkeztetési feladatok ellátása szociális intézmény részére, melynek mértéke a megrendelések alapján évente mely 15% opciót tartalmaz a létszámok változása miatt.
Szociális intézmények (egyszeri étkezés):
ebéd: 60 adag/nap
Élelmezési napok száma: 251 nap/év
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani:
Szociális intézményben:
napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 10.30-12.00
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a szociális intézmények 2 heti étlapjait menüvel, az ezekhez tartozó 100 személyes anyagkiszabást. Az ajánlat részét képezi az étlapok tápanyagértékeinek, só és hozzáadott cukortartalmának bemutatása, valamint a változatossági mutató.
Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása, legfeljebb a teljes rendelési mennyiségek 0-15%-ig, valamint az adott normál étkezésre vonatkozó árhoz képest +100%-kal emelt értéken.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az egyszeri étkeztetés biztosításán túl a szociális intézményben a kiadagolás, tálalás biztosítása, a mosogatás és az ehhez szükséges működési engedély beszerzése.
A vállalkozónak az étrend elkészítésekor figyelemmel kell lennie a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, valamint a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet, és a 37/2014 (IV.30) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról rendeletben foglaltakra.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a szükséges árubeszerzések, ételkészítési és kiszállítási feladatok elvégzése.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes előírásokat és feltételeket a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Mindkét rész vonatkozásában
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
ATnek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján –egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Helyesen:
Mindkét rész vonatkozásában
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
ATnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § szerint.
A VI.3. pont folytatása:
13. AK a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére AK kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
14. AK a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
15. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
16. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
17. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtásirendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
18. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.
20.Szakmai ajánlatnak minősül a „részletes kalkulációs lap” (ajánlati ár alátámasztásaként – 1.a ért.szp.) és a bírálat során bevont szakács önéletrajza (2-3. ért.szp ), a minta étlap (4-5. ért.szp alátámasztására). 21.AT többváltozatú ajánlatot nem tehet.22. Bontás:www.ekr.gov.hu, 2020. 01.24. 12:00 óra. 23. Ajánlati kötöttség: 30 nap az ajánlatok bontásától számítva.
24. A beruházások igazolására ajánlatkérő nem fogadja el azt a referenciát, amely kizárólag karbantartás jellegű munkákat (tisztasági festés, mázolás, konyhai eszközök javítása, valamint a selejtezés miatti csere stb.), valamint olyan eszközbeszerzéseket és beruházásokat tartalmaz, amelyek kizárólag a HACCP rendszer által előírt követelményeknek való megfelelés érdekében történtek.
Fentiekre vonatkozó részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban
Helyesen:
A Kbt. 148. § szerint.
A VI.3. pont folytatása:
13. AK a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére AK kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
14. AK a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
15. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
16. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
17. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtásirendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
18. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.
20.Szakmai ajánlatnak minősül a „részletes kalkulációs lap” (ajánlati ár alátámasztásaként – 1.a ért.szp.) és a bírálat során bevont szakács, élelm.vezető önéletrajza (2-3. ért.szp ), a minta étlap (4-5. ért.szp alátámasztására). 21.AT többváltozatú ajánlatot nem tehet.22. Bontás:www.ekr.gov.hu, 2020. 02.11. 12:00 óra. 23. Ajánlati kötöttség: 30 nap az ajánlatok bontásától számítva.
Fentiekre vonatkozó részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ