Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/81
Beszerzés tárgya:A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint: Főbb munkamennyiségek: a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő vezeték 5422,3 m Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel, csőroppantással összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi megoszlás szerint: D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m vezetékhosszal együtt) D225 KPE (P10) 14860,4 m D160 KPE (P10) 4835,4 m D110 KPE (P10) 4284,9 m D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján) D90 KPE (P10) 898 m D63 KPE (P10) 264,1 m Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi megoszlás szerint: D25 KPE (P10) 1957,4 m D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján) D32 KPE (P10) 1433,7 m D63 KPE (P10) 1301,2 m D90 KPE (P10) 6,1 m D110 KPE (P10) 11,9 m Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó állomással, az alábbi megoszlás szerint: D110 KPE (P10) 173,9 m D90 KPE (P10) 2296,5 m D63 KPE (P10) 1841,9 m Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint: D32 KPE (P10) 40,0 m b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása; 2x500 m3-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával, osztóaknával, udvartéri vezetékekkel. 1x1000 m3 (2x500 m3-es körszimmetrikus) és 1x600 m3 térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása. c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése; d) 17 db új vízmérő hely kialakítása; 17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknákba meglévő vízhálózaton e) 67 db tolózár cseréje 67 db DN 100- DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton aknákban üzemelő vízhálózaton. f) Üzemirányító rendszer kiépítése Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél. g) Térinformatikai adatbázis kiépítése Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhálózaton, hierarchikus térinformatikai adatbázis építése szükséges. További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban): a) Szervezési feladatok - Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek megjelölése); - Kitűzési terv; - Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, - Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása. b) Szakfelügyeletek biztosítása - Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő régészeti feladatok ellátása is); c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok - A megvalósítást jelző táblák kihelyezése; - A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken; - Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban. Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő járulékos munkák elkészítését is: - felvonulás; - vezetékek és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai kitűzése; - tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő mennyiségi és minőségi előírások szerint; - szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése; - kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés; - az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése; - provizorvezetékek kiépítése és elbontása; - üzempróbák elvégzése; - minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése; - üzemelő vízvezetékekre történő rákötések, szakaszolások; - az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái; - zöldkárok helyreállítása; - deponálás; - hulladékelszállítás és elhelyezés; - közterület használati díjak; - szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás. A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza. Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti minőség-ellenőrzési tervvel. A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen kifejtésre. A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása. A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %%-a. A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2013.07.12.
Iktatószám:11855/2013
CPV Kód:45231300-8;45232151-5;45232150-8;45232430-5;44161200-8;44162500-8
Ajánlatkérő:Ózd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Ózd Város Önkormányzata
Postai cím: Városház tér 1.
Város/Község: Ózd
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csák-Molnár Eszter
Telefon: +36 48574169
E-mail: molnar.eszter@ozd.hu
Fax: +36 48574198
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ozd.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzésére.
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint:
Főbb munkamennyiségek:
a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő vezeték 5422,3 m
Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel, csőroppantással összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi megoszlás szerint:
D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m vezetékhosszal együtt)
D225 KPE (P10) 14860,4 m
D160 KPE (P10) 4835,4 m
D110 KPE (P10) 4284,9 m
D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)
D90 KPE (P10) 898 m
D63 KPE (P10) 264,1 m
Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi megoszlás szerint:
D25 KPE (P10) 1957,4 m
D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)
D32 KPE (P10) 1433,7 m
D63 KPE (P10) 1301,2 m
D90 KPE (P10) 6,1 m
D110 KPE (P10) 11,9 m
Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó állomással, az alábbi megoszlás szerint:
D110 KPE (P10) 173,9 m
D90 KPE (P10) 2296,5 m
D63 KPE (P10) 1841,9 m
Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint:
D32 KPE (P10) 40,0 m
b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása;
2x500 m3-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával, osztóaknával, udvartéri vezetékekkel. 1x1000 m3 (2x500 m3-es körszimmetrikus) és 1x600 m3 térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása.
c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése;
d) 17 db új vízmérő hely kialakítása;
17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknákba meglévő vízhálózaton
e) 67 db tolózár cseréje
67 db DN 100- DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton aknákban üzemelő vízhálózaton.
f) Üzemirányító rendszer kiépítése
Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél.
g) Térinformatikai adatbázis kiépítése
Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhálózaton, hierarchikus térinformatikai adatbázis építése szükséges.
További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban):
a) Szervezési feladatok
- Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek megjelölése);
- Kitűzési terv;
- Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,
- Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása.
b) Szakfelügyeletek biztosítása
- Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő régészeti feladatok ellátása is);
c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok
- A megvalósítást jelző táblák kihelyezése;
- A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken;
- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban.
Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő járulékos munkák elkészítését is:
- felvonulás;
- vezetékek és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai kitűzése;
- tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő mennyiségi és minőségi előírások szerint;
- szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése;
- kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés;
- az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése;
- provizorvezetékek kiépítése és elbontása;
- üzempróbák elvégzése;
- minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése;
- üzemelő vízvezetékekre történő rákötések, szakaszolások;
- az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái;
- zöldkárok helyreállítása;
- deponálás;
- hulladékelszállítás és elhelyezés;
- közterület használati díjak;
- szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás.
A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti minőség-ellenőrzési tervvel.
A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása.
A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a.
A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
További tárgyak:45232151-5
45232150-8
45232430-5
44161200-8
44162500-8

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8695 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/05/28 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/05/31 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/06/17 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10589 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/07/01 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/07/05 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/07/15 (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? igen
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: 2013/07/05 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
  Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3)
A következő helyett
Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)
A következő helyett
Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8)
A következő helyett
Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A következő helyett:
A (tervezett) időtartam hónapban: 27 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
A következő irányadó:
A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
AD II. kötet 4.4.
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció térítésmentesen megküldésre kerül azon ajánlattevők részére, akik az ajánlattételi dokumentációt megvásárolták a módosító hirdetmény megjelenésének napjáig. A módosító hirdetmény megjelenését követően jelentkező ajánlattevőknek, ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ajánlattételi dokumentációt bocsátja rendelkezésre az eljárást megindító felhívásban leírt módon és feltételekkel.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2013. június 12-én kelt tájékoztatásával, a kiegészítő tájékoztatás iránt beérkezett kérdésekre szükséges válaszadás időigényére tekintettel 2013. június 17. 11:00 óráról elhalasztotta 2013. július 1. 11.00 órára, majd a 2013. június 27-én kelt tájékoztatásával a fenti módosított ajánlattételi határidőt 2013. július 5. napján 11.00 órára halasztotta. Az eljárást megindító felhívást és az ajánlattételi dokumentációt módosító hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2013. július 5. napján jelent meg.
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/07/05 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 14118400
E-mail: fodor.gergely@provitalzrt.hu
Fax: +36 14118401
Internetcím (URL):