Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.08.10.
Iktatószám: 11767/2015
CPV Kód: 45000000-7;45212300-9;45260000-7;45262500-6;45300000-0;42416000-5;45315100-9
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Teljesítés helye: 3600 Ózd hrsz. 11185 (volt Kohászati Művek területén lévő „Erőmű Épület”)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Postai cím: Budakeszi út 51/E.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Császár Katalin
Telefon: 06-1-275-18-74
E-mail: csaszar.katalin@mandarchiv.hu
Fax: 06-1-275-18-74
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mandarchiv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kivitelezési szerződés keretében Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer, Szórakoztató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ című, TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosítószámmal ellátott projekt építési kivitelezési feladatainak ellátása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
3600 Ózd hrsz. 11185 (volt Kohászati Művek
területén lévő „Erőmű Épület”)
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgya:
Kivitelezési szerződés keretében Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer, Szórakoztató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ című, TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosítószámmal ellátott projekt építési kivitelezési feladatainak ellátása
Mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális
Térinformációs Rendszer, Szórakoztató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ című,
TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosítószámmal ellátott projekt építési kivitelezési feladatainak
ellátása.
Építési projekt: „ERŐMŰ PROGRAM-ÓZD”
Építtető neve: MaNDA Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
címe: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/E.
Építés helye: 3600 Ózd, Törzsgyár, Ipari Park
hrsz.-a: 11185
Az erőműgépház épülete az 1910-es évek elején, szecessziós stílusban épült.
Az épület átalakítása, felújítása, korszerűsítése funkcióváltást célozza. Az ipari szolgáltató
épületből a projekt keretében a MANDA (Magyar Nemzeti Digitális Archívum) kulturális-oktatási célú
szolgáltató épületévé válik.
Funkcionálisan a NY-i fejépületben, valamint az É-i szárny földszintjén, lévő különleges trafók és
berendezési tárgyak az ipari műemlék-jellegét figyelembe véve eredeti állapotban megmaradnak
(melyeknek későbbi bemutatásuk, kiállításhoz való kapcsolásuk lehetséges). A nyugati szárny
emeletén lévő „Irányító központ” szintén eredeti állapotban meghagyva hasznosul, tanteremként. A
csarnoktérben közösségi-tér (konferenciák, vásárok, rendezvények) létesül. A csarnoktér alatt
húzódó alagsor egyedi vizuális élményt nyújtó, gépalapokkal a meglévő beépítettségre alapozva,
kiállító-tér funkciót kap. A sajátos gépalapokkal osztott térben a vízszintes és a függőleges
felületekre vetített fényfestés mellett a földszintről természetes fénnyel megvilágított „vizes”
felületek (esetleg növényszigetek) gazdagítanák a tematikus kiállítást.
A funkcionális elrendezés két fő egysége - a Módszertani Központ, valamint a Kiállító- és közösségi
tér - elkülönített vendég-forgalommal került kialakításra.
Az ÉNY-i oldalon megközelíthető Módszertani Központ az oktatási, kulturális térinformatikai
funkciók befogadására szolgáló helyiségeket tartalmazza. A 30, ill. 60 fős, 50-120 m2-es, egyes
esetekben mobil falakkal osztható termek az É-i szárnyban, valamint a NY-i fejépület emeleti
(+8,16-os) szintjén helyezkedik el. Az akadálymentesen megközelíthető helyiségek kiszolgálására
egyrészt az É-i és NY-i épületrészek csuklópontjában lévő eredeti lépcsőház szolgál, másrészt az
újonnan kialakított lift és a csarnoktér felé kinyúló folyosó meghosszabbítása, valamint az É-i
szárnyba, a régi lépcső helyére beépített menekülőlépcső. A hallgatókat, dolgozókat, a
magasföldszinten tervezett büfé szolgálja ki, melynek konyharésze az alagsori szinten helyezkedik
el. A vizesblokkok a büfétér mögötti részen, valamint az emeleti, munkahelyi szinten is
biztosítottak.
A DNY-i sarkon lévő új előcsarnokon keresztül közelíthető meg a kiállító- és közösségi tér. A
vezetett látogatói útvonal az alagsori szinten kezdődik. Az útvonal a nagy alagsori kiállítótérben
folytatódik, majd a K-i végén lévő, látványelemként és akadálymentes közlekedés miatt is megépülő
új rámpán keresztül érhető el a magasföldszinti csarnoktér tér. A kiállítás- ill. konferenciák,
rendezvények látogatói forgalmának kiszolgálására a DNY-i előcsarnokból nyíló vizesblokk szolgál,
valamint rendezvények esetén megnyitható a csarnoktér felé az É-i szárnyban lévő büfé és
vizesblokk is.
A NY-i homlokzat előtt futó traverz nem képezi a homlokzat szerves részét, de felújításával
számolni kell.
Jellemző adatok:
Bruttóbeépített alapterület: 4395 m2
Gerincmagassága: 24,50 m (az átlagos talajfelszínhez viszonyítva)
Épületmagasság: 15,39 m
A felújítás alapján kialakítandó helyiségcsoportok:
Iroda, előadó, tanterek, oktató:1075,14 m2
Közlekedő területek: 1209,85 m2
Közösségi terek: 3749,32 m2
Vizesblokkok: 141,97 m2
Kiszolgáló helyiségek: 383,41 m2
Korlátozott beavatkozás I.: 952,60 m2
Nettó (hasznos) szintterület összesen: 7512,29 m2
Egyéb alárendelt helyiségek, amelyek a
nettó szintterületbe nem beszámítandók: 1344,29 m2
Tetőhéjazat:
Lapos tető hő és hangszigetelése komplett extenzív zöldtető rétegrenddel:
250,25 m2
Lapos tető PVC szigetelésszigetelés leterhelő kavicsággyal:
234,65 m2
Homlokzatok:
Homlokzati állvány: 4985,50 m2
Pártázat-attika helyreállítása előregyártott vb elemekből és téglából látszó felülette, szükséges
vápaképzéssel, fallefedéssel: 310,00 m
Lefolyócső, vízgyűjtő üstökkel: 310,00 m
Főépület homlokzat rekonstrukciója, salaktégla kő és műkő, előregyártott vb. felültekkel: 2234,65
m2
A szárnyépületek 10 cm vastag hőszigetelése, szerelt, felületkezelt acél, árnyékoló-ráccsal: 927,26
m2
Homlokzati nyílászárók, üveghomlokzat:
A főépület homlokzatán a nagyméretű acél ablakfelületek javítása és részbeni rekonstrukciója:
434,65 m2
Új nyílászárók hőszigetelő üvegezéssel, hőhídmentes acél/alumínium profilból porszórt kivitelben:
434,65 m2
Belső kialakítás:
Többcélú (hő-nyereség, öntöző, oltóvíz, WC használat) víztároló medence kialakítása, vízoldali, kent
medenceszigeteléssel: ̴ 1300 m3
A medencéhez kapcsolódó szigetelés: 2643,47 m2
Álpadló építése előregyártott, és monolit vb. szerkezetből a medence kialakításához kapcsolódóan:
2221,90 m2
Monolitikus (beton, habarcs, műgyanta) padló,
és falburkolatok: 2512,07 m2
PVC padlóburkolat: 947,47 m2
Falfelületek: 9883,90 m2
Tűzgátló nyílászárók: 70,62 m2
Beltéri nyílászáró: 225,27 m2
Akadálymentes személyfelvonó: 2 db
Épületgépészet:
A szükséges fűtés-hűtést víz-víz hőszivattyú biztosítja a tároló medence vizéből, a tetőre telepített
napelemek villamos energiájának a segítségével. A szükséges tartalék vagy csúcsidejű fűtést a
távhőcsatlakozás és ennek hőközpontja biztosítja. A hő leadása konvekciós módon, részben
radiátorokkal, részben padlófűtéssel biztosított a komfortos hőérzet.
Épületvillamosság:
Az épület átalakítás utáni villamos energia igénye 300 kVA amely, 3x500A-es főbiztosítón keresztül
szolgálható ki. Átvitelére távolságtól függően 2 db NAYY 4x240 mm2-es kábelre van szükség.
Az erősáramon (világítás és erőátvitel) Gyengeáramú rendszerek kerülnek telepítésre, úgymint,
tűzjelző berendezés, strukturált hálózatok, riasztó, kamera, beléptető, és épületfelügyeleti
rendszerek. Az épület tetejére 100 kW napelem kerül telepítésre, amely visszatermel a hálózatba.
Közművek:
A szükséges közmű csatlakozási pontok telken belül (távhő), telekhatáron (víz, szennyvíz,
csapadékvíz), telekhatártól 50 m-en belül (elektromos) rendelkezésre áll.
Külső terület rendezése, jellemző adatai:
A rendezendő terület: 3500 m2
Beton burkolat: 435 m2
Betonlépcső és rámpa: 146 m2
Fémlemez burkolatok: 280 m2
Akadálymentes parkoló: 4 db
Gyalogos híd < 4,00 m fesztávval: 2 db
Gyep: 1926 m2
Évelő cserjék: 295 m2
Fák 33 db
Berendezési tárgyak, padok: 20.db
LED vonalvilágítás 200 m
Kandeláber: 20 db
Öntözőrendszer: 1 db
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212300-9
45260000-7
45262500-6
45300000-0
42416000-5
45315100-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 978790928
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) 80
Napi késedelmi kötbér vállalása (az adott határidővel kapcsolatos feladatokra (részteljesítésre) eső nettó vállalkozói díj (áfa nélküli) %-ban, két tizedes jegyig megadva, ajánlati elem minimum értéke: 0,20%/nap, legkedvezőbb szintje: 0,50%/nap) 5
Meghiúsulási kötbér vállalása (a nettó vállalkozói díj %-ában, két tizedes jegyig megadva, ajánlati elem minimum értéke: 5,00%, legkedvezőbb szintje: 15,00%) 5
Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap) 5
Munkanélküliek, és/vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának mértéke (fő) (minimum érték: 1 fő, legkedvezőbb érték: 5 fő) 5
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5196 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/04/03 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés keretében Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer, Szórakoztató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ című, TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosítószámmal ellátott projekt építési kivitelezési feladatainak ellátása
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/06/26 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 855718000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 978790928 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
felelős műszaki vezetés, munkavédelem és munkavédelmi koordináció, épületgépészet, épületvillamosság,szakipari munkák, kertépítés, közműépítés, útépítés, bontási munkák, szerkezetépítés
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (név) 1158 Budapest, Ady Endre u. 40. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ZERON Zrt. (név) 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I. emelet 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Market Építő Zrt. (név) 1037 Budapest, Bojtár u. 53. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosítószámú projekt
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
x szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
x bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/06 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------