Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/69
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.06.19.
Iktatószám:10798/2015
CPV Kód:71320000-7;71335000-5
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RODEN Mérnöki Iroda Kft. és UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Kft. és UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. közös ajánlattevők
Postai cím: Villám utca 13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, és M9 Kaposvár-Bonyhád szakasz autóúti építési engedélyezési tervek készítése”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/06/14 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya:
„M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, és M9 Kaposvár-Bonyhád szakasz autóúti építési engedélyezési tervek készítése”
Mennyisége:
Tervezési feladat az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány dokumentáció elkészítése, az EVD-ben szereplő három nyomvonalra összességében kb. 165 km hosszúságban, valamint az elkészített KHT alapján a környezetvédelmi engedély megszerzése. A tervezési feladat része a megszerzett környezetvédelmi engedély alapján, az EVD-ben szereplő három nyomvonalra már elkészült Miniszteri nyomvonal kijelölési terv aktualizálása, elkészítése a tovább tervezésre kiválasztott nyomvonalra.
Elkészítendő továbbá a környezetvédelmi engedély alapján tovább tervezésre kiválasztott nyomvonalon az M9Kaposvár-Bonyhád kb. 55 km hosszú szakasz építési engedélyezési tervek elkészítése a tervezői szerződésmellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal.
A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71335000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1046000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/06/14 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/08/19 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 013 - 017383
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/01/18 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 0716 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/01/21 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 126 - 216646
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/02 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10710 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/03 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
Végteljesítés: Környezetvédelmi engedélytől számított 32 héten belül, de legkésőbb 2015. 06. 30. (tervezett időpont,a projekt pénzügyi zárása)
Módosított szerződéses feltétel:
Végteljesítés: 2015. augusztus 19.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Tervező 2014. április 25. napján benyújtotta az elkészített környezeti hatástanulmányt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (továbbiakba: OKTF/hatóság) részére (2. sz. melléklet), kérve egyúttal az eljáró hatóságot a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatására és a környezetvédelmi engedély kiadására. Ezzel Tervező határidőben teljesítette a Szerződés 1. sz. mellékletének 3. számú részteljesítéséhez kapcsolódó mérföldkövet.
A környezetvédelmi engedélyezési eljárás a kérelem beadásával 2014. április 25. napján megindult. Az eljáró hatóságnak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 91. § (1) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap ügyintézési idő áll rendelkezésre a kérelem elbírálására és a döntés meghozatalára. E határidő 2014. július 25. napján járt le.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 7. sora alapján a jelen engedélyezési eljárásban szakhatóságként kötelezően bevonandó a települési önkormányzat jegyzője, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja. Az érintett települési önkormányzatok között szerepel Lengyel Község Önkormányzata, melynek jegyzőjét az eljáró hatóság a hivatkozott jogszabály alapján szakhatóságként köteles bevonni az eljárásba. A hatóság értesítette a szakhatóságot az eljárás megindításáról, egyúttal kérte a szakhatósági állásfoglalás jogszabályi határidőn belüli megküldését (3. sz. melléklet). A szakhatóság a megkeresést 2014. június 2. napján átvette. A szakhatósági állásfoglalás megadásának jogszabályi határideje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. § (8) bekezdése alapján 15 nap, mely kivételes esetben 15 nappal meghosszabbítható. Erre tekintettel a szakhatóságnak az állásfoglalását legkésőbb 2014. július 2. napján meg kellett volna adnia. A hatóság több ízben sürgette a szakhatóságot az állásfoglalás kiadása végett (4. sz. melléklet). A szakhatósági állásfoglalás ehhez képest jelentős késéssel került kiadásra. A környezetvédelmi engedély a szakhatósági állásfoglalás beszerzését követően 2015. január 15. napján került kiállításra, Tervező azt 2015. január 19. napján kapta kézhez. A Kvt-ben foglalt - fent hivatkozott - 3 hónap tartamú ügyintézési határidőt hozzávetőlegesen 6 hónappal lépte túl a hatóság a szakhatóság késedelme okán. A hatósági ügyintézés késedelme így Szerződő Felektől független, harmadik személyre vezethető vissza.
Tervező három ízben élt akadályközléssel a teljesítés során, elsőként 2014. október 15. napján, majd 2014. november 25-én, végül 2015. január 20. napján (5-7. sz. mellékletek).
A környezetvédelmi engedély 2015. január 15-i megszerzésével a Szerződés 1. sz. melléklete szerinti végteljesítéshez kapcsolt tervezési feladat teljesítésére megállapított 32 hét időtartam ellentmondásba került a tervezett időpontként közölt 2015. június 30-i dátummal, tekintettel arra, hogy a 2015. január 15-i kezdőnappal számított 32 hetes átfutási idő 2015. augusztus 27. napján jár le.
A végteljesítés határidejeként megállapított átfutási idő és dátum szerint meghatározott határidő közötti ellentmondás feloldása szükséges a jelen szerződésmódosítás keretében. Felek a végteljesítés dátum szerinti határidejében (2015. június 30.) tervezett időpontként állapodtak meg, erre tekintettel Felek módosítják e határidőt a fentiekben foglalt előre nem látható, Szerződő Feleknek nem felróható körülmények okán.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/06/17 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes közös ajánlattevők a hirdetmény tartalmával egyetértenek.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/17 (év/hó/nap)