Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/41
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.03.21.
Iktatószám:1045/2017
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pöttömke Óvoda - 3300 Füzesabony, Rákóczi út 16. (2247. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"JUHÁSZ '99" Villanyszerelő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17020
Postai cím: Rákóczi út 48
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: +36 36341752
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.fuzesabony.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Füzesabonyi Pöttömke Óvoda felújítása I. ütem”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Füzesabonyi Pöttömke Óvoda felújítása I. ütem”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Pöttömke Óvoda - 3300 Füzesabony, Rákóczi út 16. (2247. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: „Füzesabonyi Pöttömke Óvoda felújítása I. ütem”
Mennyiség: A Pöttömke Óvoda felújításának I. üteme (2247. hrsz.) az alábbiakat foglalja magában:
I. ütem: tetőhéjazat csere a hozzátartozó munkálatokkal, villámhárító szerelés
II. ütem: homlokzati nyílászárók cseréje
III. ütem: homlokzati hőszigetelés
A részletes feladatleírást, valamint terveket a mellékelt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/11/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14675 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "JUHÁSZ '99" Villanyszerelő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u 57.
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: HU
E-mail: juhasz99kft@gmail.com
Telefon: +36 209223593
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36542220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28521797
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Pöttömke Óvoda - 3300 Füzesabony, Rákóczi út 16. (2247. hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: „Füzesabonyi Pöttömke Óvoda felújítása I. ütem”
Mennyiség: A Pöttömke Óvoda felújításának I. üteme (2247. hrsz.) az alábbiakat foglalja magában:
I. ütem: tetőhéjazat csere a hozzátartozó munkálatokkal, villámhárító szerelés
II. ütem: homlokzati nyílászárók cseréje
III. ütem: homlokzati hőszigetelés
A részletes feladatleírást, valamint terveket a mellékelt műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/11/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28521797
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "JUHÁSZ '99" Villanyszerelő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. út 57.
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: HU
E-mail: juhasz99kft@gmail.com
Telefon: +36 209223593
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36542220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2016/12/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A végteljesítési határidő módosítása nélkül részhatáridők kerültek módosításra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Felek a jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy egymással 2016. november 24. napján kötöttek Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő, mint Ajánlatkérő által 2016. október 12. napján megküldött ajánlattételi felhívása alapján indult közbeszerzési eljárás alapján.
2. A Szerződésben Vállalkozó kötelezettséget vállalt a Megrendelő, mint építtető számára a 3390 Füzesabony, Rákóczi út 16. szám (2247. hrsz.) alatti építkezési helyszínen a Megrendelő által elhatározott és Vállalkozónál megrendelt Füzesabonyi Pöttömke Óvoda felújítása I. üteméhez kapcsolódóan a tetőhéjzat csere a hozzátartozó munkarészekkel, homlokzati nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigeteléssel kapcsolatos feladatok ellátására. A feladatok 3 részben történő ütemezését a Szerződés 4. 1. pontja tartalmazta.
3. Vállalkozó a szerződés megkötését követő napon, azaz 2016. november 25. napján megrendelte a műszaki leírásnak megfelelő (5. oldal) Tondach tetőcserepeket annak hivatalos és kizárólagos joggal bíró forgalmazójától írásban igazolható módon, azonban a 2016. december 07. napján érkezett visszaigazolás alapján kiderült, hogy a teljesítési idő 6 hét. Erről a Vállalkozó 2016. december 09. napján értesítette Megrendelőt. A Szerződés szerinti első két ütem teljesítési határideje 2016. december 31. napja volt, azonban a tetőcserép rendelkezésre állása nélkül annak teljesítése nem lehetséges.
4. Fentiekre figyelemmel Feleknek a szerződés módosításáról kell rendelkeznie a jelen dokumentumban foglaltak alapján.
5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem minősül lényeges, hiszen a végteljesítési határidő változatlan, nem kerülnek olyan feltételek meghatározásra, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.
6. Felek rögzítik, miszerint az 1. pont szerinti Szerződés előzményi közbeszerzési eljárásban előírt műszaki tartalom okán a műszaki tartalom más termékkel nem megvalósítható, továbbá a hivatalos és kizárólagos forgalmazótól való megrendelés megküldésére a Szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozó részéről nem volt módon és arra vonatkozó jogi lehetőség sem. A raktárkészlet hiánya és a hosszadalmas szállítási határidő ily módon előre nem látható körülménynek minősül a Vállalkozó oldalán is.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28521797 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28521797 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben