Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/120
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.07.14.
Iktatószám:9653/2017
CPV Kód:55500000-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Teljesítés helye:HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15790
Postai cím: Szent László tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Aziz-Malak Nóra
Telefon: +36 14338250
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kobanya.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn k
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55500000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39141000-2
További tárgyak:39220000-0
39315000-3
90900000-6
50880000-7
45453000-7
45420000-7
45442100-8
45212420-6
55521200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, X. kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével a dokumentációban részletezettek szerint, 2015. január 01-től - 2020. július 01-ig terjedő időszakra.
Közétkeztetés összesen 26 konyhán, melyből 12 db óvodai tálalókonyha, 12 db iskolai tálalókonyha, 1 db középiskolai tálalókonyha ellátása, és a nyári napközis tábor ellátása, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 1 db tálalókonyha ellátása.
Közétkeztetés:
1. Óvodai létszám:
Gyermek
- tízórai biztosítása: 1466 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 1466 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 1466 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 13 fő/nap.
2. Általános iskolás létszám:
Gyermek:
- tízórai biztosítása: 2315 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 3511 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 2459 fő/nap.
Felnőtt:
- tízórai biztosítása: 1 fő/nap
- ebéd biztosítása: 88 fő/nap.
3. Középiskolás létszám:
Gyermek:
- ebéd biztosítása: 151 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 4 fő/nap.
4. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (12 férőhelyes)
4.1. Gyermekek Átmeneti Otthona

- ebéd biztosítása: szombaton és vasárnap, és iskolaszüneti napokon 12 fő/nap, kiszállítás időpontja: 11 és 11:30 óra között
- vacsora biztosítása az év 365 napján: hétfőtől vasárnapig 12 fő/nap
havi
98 adag ebéd és 256 adag vacsora.
4.2. Szociális étkeztetés házhoz szállítással
napi 300-340 adag (havi 7447 adag) - dobozokban történő - ebéd házhozszállítás (11 és 13 óra között) a X. kerületben, egy része hétvégén is. Az adagszám kb. 20%-a diétás.

4. Nyári tábor létszám. A nyári tábor esetén változó az étkezők létszáma. A tábor időtartamának 9 hete alatt összesen az alábbi adagszámokkal kell számolni:
Gyermek:
- tízórai biztosítása: 1542 adag,
- ebéd biztosítása: 1542 adag,
- uzsonna biztosítása: 1542 adag.
Diétás étkezők: 2-3 fő/nap
felnőtt ebéd: 3-4 fő/nap
5. Diétás gyermek étkeztetés az intézményekben összesen:
- tízórai biztosítása: 100 adag,
- ebéd biztosítása: 100 adag,
- uzsonna biztosítása: 100 adag.
Diétás étkezés az ajánlattételi dokumentáció részét képező részletes táblázat szerint történik.
Az adagszám a létszám változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a fenti mennyiségtől az ajánlatkérő évente + 20 %-kal eltérhet.

Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi járulékos feladatokat kell ellátnia:
- Ételszállítás,
- Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi előírások szerint,
- ételhulladék elszállítása
- Tűz, munkabiztonság és vagyonvédelem.
- Minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság
A szállítást rendelkezésére álló fuvareszközével, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő fertőtleníthető hőtárolós anyagból készült, saját edényeiben végzi a nyertes ajnlattevő oly módon, hogy az adott napi edényt a következő napon kapja vissza, ezért két edénnyel kell rendelkezzen.11 db tálalókonyha felújítása az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.
• Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.)
• Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196-198.)
• Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.)
• Bem József Általános Iskola (1102 Bp., Hungária krt. 5-7.)
• Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.)
• Csupa Csoda Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 38.)
• Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.)
• Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi út 13/a.)
• Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág u. 5.)
• Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7.)
• Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1101 Budapest Salgótarjáni út 47.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 019 - 029901

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2014/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőér utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9340000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a minimálbér 2017 januárjától 14,8%-kal (111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra), a garantált bérminimum 24,8%-kal (129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra) emelkedett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint, amely a korábbi évek béremeléseihez képest többszörös mértékű és a 2014. január 10-i szerződéskötéskor nem volt előre látható a felek egyike által sem. Vállalkozó számos garantált bérminimumon foglalkoztatott szakképzett személlyel rendelkezik, így a garantált bérminimum 24,8%-os emelése kihat a Vállalkozó személyi jellegű költségeire és a rezsiköltségét átlagosan 1,8%-kal emeli. Vállalkozó éves bérköltsége (amely része a rezsiköltségnek) a 2017 januárjától hatályos jogszabályváltozás következtében 50.872.785 Ft-ról 55.706.526 Ft-ra emelkedett, az éves rezsiköltsége pedig 265.907.204 Ft-ról 270.740.945 Ft-ra, mivel a Vállalkozó beszállítóit, sőt az egész ellátási láncot is érintette a minimálbér és a garantált bérminimum fenti hivatkozott Rendelettel bevezetett emelése, így a beszállítók is az árak emelésére kényszerültek. A Megrendelő által a 2016. évben megrendelt adagszámok alapján a Vállalkozó éves nyersanyag költsége 448.343.271 Ft volt, a Rendelet által bevezetett bérköltség növekedés finanszírozása közvetlenül költségnövekedést okozott a Vállalkozó beszállítóinak, aminek következtében a Vállalkozó nyersanyagköltsége az adagszámok változatlansága mellett 112.085.818 Ft-tal emelkedett kizárólag a minimálbér- és garantált bérminimum emelés okozta költségnövekedés beszállítók általi áthárítása okán, mivel Vállalkozó kénytelen volt a beszállítók által érvényesített 3,35%-os áremelést elfogadni. Ugyanakkor az ÁFA 2017. január 01-jétől hatályos csökkentése nem eredményezi az eladási árak csökkenését, mivel a Vállalkozó által beszerzett termék nettó értéke alapján számított áfát a beszállítók áthárítják a Vállalkozóra, amelyet Vállalkozó megfizet a beszállítói felé. A közétkeztetési szolgáltatásról a Vállalkozó által kiállított számla áfa tartalma 27%, amelyet a Vállalkozó teljes egészében köteles befizetni a központi költségvetésbe. Azon termékek esetében, ahol az Áfa mértéke alacsonyabb 27%-nál a Vállalkozó nettó áfa befizető, azaz pénzforgalmi szempontból az áfa előfinanszírozása szükséges a Vállalkozó részéről a beszállítók felé, amelyet a Megrendelő később fizet meg a Vállalkozónak, ezáltal a Vállalkozó áfa előfinanszírozási többlete akár 22% is lehet, amely a szerződés megszűnéséig folyamatosan fennáll, csak a szerződés megszűnésekor egyenlítődik ki. Az áfa csökkentés tehát Vállalkozó oldalán likviditási kérdést jelent, de nem eredményez költségcsökkentést a szerződés időtartama alatt, ráadásul az áfa visszaigénylés mértéke a 27%-ról lecsökken a baromfihús és a tejtermékek esetében, miközben a fizetendő adó változatlan a Vállalkozó oldalán, mivel a vendéglátóiparban bejelentett áfacsökkentés a közétkeztetési szolgáltatásra nem terjed ki. A KSH szakági inflációs rátája a 2015., 2016. évben 4,45% volt, ami az átlagos infláció mértékét tizenötszörösen meghaladó mértékű növekedés, a Vállalkozó azonban 2015. január elseje óta nem érvényesítette a felek között létrejött vállalkozási szerződés 4.4. pontjában rögzített infláció okozta költségnövekedést a Megrendelővel szemben. A felek között létrejött vállalkozási szerződés 4.4. pontjában a felek rögzítették, hogy a Vállalkozó jogszabályváltozás esetén a jogszabályban meghatározott mértékű emelésre is jogosult a KSH által meghatározott fogyasztói árindexen felül, amennyiben a Megrendelő Képviselő Testülete az emelést jóváhagyja.A 9,6%-os emelés a szociális hozzájárulási adó csökkentésének figyelembe vételével került meghatározásra.A kötelező béremelés mértéke többszöröse a korábbi évek béremeléseinek; valamint az ellenérték
növekedése (522.906.392 Ft)nem haladja meg az eredeti szerződés értékének (9.340.000.000 HUF)50%-át. A jogszabályváltozás indokolta emelés 9,6%.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55500000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39141000-2
További tárgyak:39220000-0
39315000-3
90900000-6
50880000-7
45453000-7
45420000-7
45442100-8
45212420-6
55521200-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, X. kerület
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével a dokumentációban részletezettek szerint, 2015. január 01-től - 2020. július 01-ig terjedő időszakra.
Közétkeztetés összesen 26 konyhán, melyből 12 db óvodai tálalókonyha, 12 db iskolai tálalókonyha, 1 db középiskolai tálalókonyha ellátása, és a nyári napközis tábor ellátása, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 1 db tálalókonyha ellátása.
Közétkeztetés:
1. Óvodai létszám:
Gyermek
- tízórai biztosítása: 1466 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 1466 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 1466 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 13 fő/nap.
2. Általános iskolás létszám:
Gyermek:
- tízórai biztosítása: 2315 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 3511 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 2459 fő/nap.
Felnőtt:
- tízórai biztosítása: 1 fő/nap
- ebéd biztosítása: 88 fő/nap.
3. Középiskolás létszám:
Gyermek:
- ebéd biztosítása: 151 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 4 fő/nap.
4. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (12 férőhelyes)
4.1. Gyermekek Átmeneti Otthona
- ebéd biztosítása: szombaton és vasárnap, és iskolaszüneti napokon 12 fő/nap, kiszállítás időpontja: 11 és 11:30 óra között
- vacsora biztosítása az év 365 napján: hétfőtől vasárnapig 12 fő/nap
havi 98 adag ebéd és 256 adag vacsora.
4.2. Szociális étkeztetés házhoz szállítással,napi 300-340 adag (havi 7447 adag) - dobozokban történő - ebéd házhozszállítás (11 és 13 óra között) a X. kerületben, egy része hétvégén is. Az adagszám kb. 20%-a diétás.
4. Nyári tábor létszám. A nyári tábor esetén változó az étkezők létszáma. A tábor időtartamának 9 hete alatt összesen az alábbi adagszámokkal kell számolni:
Gyermek:
- tízórai biztosítása: 1542 adag,
- ebéd biztosítása: 1542 adag,
- uzsonna biztosítása: 1542 adag.
Diétás étkezők: 2-3 fő/nap
felnőtt ebéd: 3-4 fő/nap
5. Diétás gyermek étkeztetés az intézményekben összesen:
- tízórai biztosítása: 100 adag,
- ebéd biztosítása: 100 adag,
- uzsonna biztosítása: 100 adag.
Diétás étkezés az ajánlattételi dokumentáció részét képező részletes táblázat szerint történik. Az adagszám a létszám változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a fenti mennyiségtől az ajánlatkérő évente + 20 %-kal eltérhet.
Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi járulékos feladatokat kell ellátnia:
- Ételszállítás,
- Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi előírások szerint,
- ételhulladék elszállítása
- Tűz, munkabiztonság és vagyonvédelem.
- Minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság
A szállítást rendelkezésére álló fuvareszközével, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő fertőtleníthető hőtárolós anyagból készült, saját edényeiben végzi a nyertes ajnlattevő oly módon, hogy az adott napi edényt a következő napon kapja vissza, ezért két edénnyel kell rendelkezzen.
11 db tálalókonyha felújítása az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.
• Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.)
• Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196-198.)
• Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.)
• Bem József Általános Iskola (1102 Bp., Hungária krt. 5-7.)
• Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.)
• Csupa Csoda Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 38.)
• Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.)
• Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi út 13/a.)
• Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág u. 5.)
• Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7.)
• Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1101 Budapest Salgótarjáni út 47.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9392290632
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőér utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A 2014. január 10. napján megkötött vállalkozási szerződés 4.1. pontja és 4. melléklete helyébe (Vállalkozó ajánlatában benyújtott részletes ártáblázat) a jelen szerződésmódosítás 1. melléklete lép. Azaz Vállalkozó a minimálbér- és garantált bérminimum emelésből eredő 1,8%-os vállalkozói rezsiköltség növekedés, a KSH adatai alapján megállapított 4,45%-os szakági inflációs ráta, valamint a 2017 januárjában hatályba lépett - jogszabályváltozásból eredő - kötelező béremelések okán érvényesített 3,35%-os beszállítói áremelés eredményeként 9,6%-kal jogosult a vállalkozói díj emelésére 2017. július 01-jei hatállyal. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 197.§ (1) bekezdése alapján a vállalkozási szerződés módosítására a hatályos Kbt. 141.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződésmódosítás jogalapjául a hatályos Kbt. 141.§ (4) bekezdésének a) és c) pontja szolgál.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a közöttük létrejött vállalkozási szerződés 4.4. pontjában előre rögzítették, hogy Vállalkozó indokolt esetben az árindex változását meghaladó mértékű áremelésre is jogosult, amennyiben az emlelést az Önkormányzat Képviselő - Testülete jóváhagyja. Rögzítették továbbá, hogy Vállalkozó
jogszabályváltozás esetén a jogszabály által indokolt további emelésre is jogosult, amennyiben azt Megrendelő képviselő-testülete jóváhagyja. A képviselő-testület 234/2017. (VI. 22.) KÖKT határozattal jóváhagyta a 9,6%-os áremelést.a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2017. januári módosítása 14,8%kal emelte a minimálbért és 24,8%-kal a garantált bérminimumot, amely többszöröse az előre kalkulálható béremelésnek, így a felek 2014. januárjában a szerződéskötéskor nem láthatták előre. A szakági infláció 15szöröse a korábbinak, így ez sem volt előre látható a felek által.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9340000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9392290632 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben