Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/95
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.18.
Iktatószám: 9415/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Csík F. sétány, hrsz.: 7091/4, 7094, 7083.;7400 Kaposvár, Csík F. sétány, hrsz.: 7091/4, 7094, 7096/1, 7096/2, 7097/1, 7097/2, 7098, 7099, 7100/2, 7101, 7093/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000618852022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000618852022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kaposvár Virágfürdő felújítás
Hivatkozási szám: EKR000618852022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Virágfürdő felújítás (a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont szerinti tervezés és kivitelezés) 2 részajánlattételi lehetőséggel:
1. rész: az 1. részfeladat szerinti tervezés és kivitelezés;
2. rész: a 2. részfeladat szerinti tervezés és kivitelezés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: az 1. részfeladat szerinti tervezés és kivitelezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Csík F. sétány, hrsz.: 7091/4, 7094, 7083.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata egy négycsillagos szállodát kíván létesíteni, melynek kiegészítéseként a szabadtéri strandot is fel kívánja újítani. A projektet Ajánlatkérő támogatásból kívánja megvalósítani.
A fejlesztés helyszíne a Kaposvár, Csík Ferenc sétány déli oldala az élményfürdő és a körforgalom közötti szakaszon. A szabadtéri strand mind a szállodához, mind a fedett élményfürdőhöz kapcsolódik. A fedett élményfürdő e projekt keretében nem kerül felújításra.
A tervezett projekt az alábbi főbb elemeket tartalmazza:
- a projekt megvalósításához szükséges minden terv (engedély- és kiviteli terv), engedély beszerzése. Épületek, építmények bontása, átalakítása, felújítása, új építés;
- környezetrendezés, parkosítás;
- közműépítés, közműkiváltások.
A strandfelújításhoz projektterv szintű tervdokumentáció tartozik. Ajánlattevő feladata a projektterv alapján minden részfeladathoz kapcsolódóan:
• a beruházás megvalósításához szükséges, összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése;
• a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése;
• minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.
1. részfeladat:
Bontások:
• 269 m2-es, földszintes, fűtetlen öltöző épület, benne nagyfeszültségű villamos elosztószekrénnyel;
• 150 m2-es, földszintes műhely;
• 62 m2-es földszintes büfé épület;
• medence bontások;
• homokos sportpályák bontása összesen 1159 m2;
• 3250 m2 meglévő útburkolat bontása.
Új, szezonálisan működő épületek építése:
• 350 m2 bejárati öltöző;
• 182 m2 bejárati személyzeti szárny;
• 350 m2, bejárathoz kapcsolódó, épületen kívüli tető;
• 254 m2 gazdasági épület (műhely);
• 60 m2-es új vízgépház épület;
• 3 db öltöző pavilon.
Környezetalakítás:
• 610 m2-en 2 db strandröpladba pálya kialakítása labdafogó hálóval;
• 8 db zuhanyzó;
• 15 db hulladéktároló;
• 15 db pad;
• 40 db kerékpártároló;
• 10 db Info tábla;
• kertészeti munkák (tereprendezés, növényzet-, locsoló rendszer felújítása).
Medencék:
• A meglévő 2850 m2-es, virág alakú élménymedence tagolása, újjáépítése, statikai problémák megszüntetése, felújítása. A tagolás után kialakuló medencerészek. A kialakuló medencerészek vízfelülete az eredeti vízfelülethez képest max 3-8%-t csökkenhet.
o élménymedence felújítása élményelemekkel, lőttbetonos sziklával;
o csúszdamedence, minimális mérete: 380 m2, lőttbetonos szikla felújításával;
o élménymedence az ugrómedencével, a barlanggal, új sodró folyosóval.
• 258 m2 –es gyerekmedence felújítása burkolattal, új élményelemekkel.
Élményelemek, csúszdák
• 4 db csúszda cseréje;
• 1 db csúszda forgalomirányító rendszer;
• 6 db élményelem gyerekmedencébe.
Térburkolatok:
• 2450 m2 térkő burkolat gyalogos forgalomra;
• 1180 m2 térkő burkolat gépkocsi forgalomra.
Növénytelepítések: 10500 m2 gyep, 30 m2 egynyári virágágyás beültetése, 105 db fa telepítése, 1650 db cserje, 56 db fa kivágása kialakítása.
609 fm kerítés, 5 db kapuval.
Térvilágítás kiépítése (40 db 3 m magas oszlop, 13 db 8 m magas oszlop, oszlopokon strandhangosítással, térfigyelő rendszerrel, áramvételi pontokkal mobil büféhez).
Új beléptető pontok kialakítása a meglévő rendszerhez kapcsolódóan: új forgóvillák kiépítése, kártyaolvasók, óraelnyelők, szekrényzárak - a meglévő Seawing rendszer felfejlesztésével.
Meglévő beléptető rendszer korszerűsítése: meglévő forgóvillák, óranyelők, szekrényzárak, terminálok, pénztárak cseréje.
Részletek a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírásban, költségvetésben és tervekben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2.a. pont szerinti szakember MV-É kategóriás (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  8
2 3. Az M2.b. pont szerinti szakember MV-ÉG kategóriás (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  8
3 4. Az M2.c. pont szerinti szakember MV-M kategóriás (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (hónap, min.0, max. 36 hónap)  8
4 5. Az M2.d. pont szerinti szakember É kategóriás (vagy azzal egyenértékű) építészeti tervezőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A II.2.7) pont kiegészítése: Az engedélyterveket a szerződés hatálybalépésétől számított 60 napon belül, a kiviteli terveket 180 napon belül köteles a Vállalkozó átadni Megrendelő részére. A kivitelezési munkákat Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől számított 15 hónapon belül köteles teljesíteni.
2) AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
3) AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
4) Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0,00-10,00 pont, mely minden részszempont esetén azonos.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont (nettó vállalkozói díj) alszempontjai esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot adja (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat.
Az 1.2. értékelési szempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni szerkeszthető excel formátumban és cégszerűen aláírt pdf. formátumban is.
Ajánlatkérő a 2-5. értékelési szempontok (szakemberek tapasztalata) esetében az egyenes arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a magasabb érték a kedvezőbb. Az ajánlatkérő a maximális 36 hónapos és az annál kedvezőbb, vagy a 36 hónapot el nem érő, de az összes ajánlat viszonyában legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámokat. Ajánlatkérő a minimális 0 megajánlásra 0 pontot ad.
A megajánlások alátámasztására az ajánlathoz csatolandó ajánlattevő nyilatkozata az értékelés körében bemutatott szakemberekről, benne a szakemberek névszerinti felsorolásával.
Továbbá a felolvasólapon szereplő megajánlás alátámasztására csatolni kell a szakember önéletrajzát, melyből a felolvasólapon szereplő tapasztalati hónapszámnak ki kell derülnie. Ajánlatkérő az értékelési szempontok körében az adott jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) szerinti felelős műszaki vezetőként/tervezőként végzett tevékenységet fogadja el tapasztalatként.
Az ár értékelési szempont alszempontjai:
1.1. Tervezésre vonatkozó vállalkozói díj (nettó HUF), súlyszám: 2.
1.2. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj (nettó HUF), súlyszám: 68.

II.2.1)
Elnevezés: a 2. részfeladat szerinti tervezés és kivitelezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Csík F. sétány, hrsz.: 7091/4, 7094, 7096/1, 7096/2, 7097/1, 7097/2, 7098, 7099, 7100/2, 7101, 7093/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata egy négycsillagos szállodát kíván létesíteni, melynek kiegészítéseként a szabadtéri strandot is fel kívánja újítani. A projektet Ajánlatkérő támogatásból kívánja megvalósítani.
A fejlesztés helyszíne a Kaposvár, Csík Ferenc sétány déli oldala az élményfürdő és a körforgalom közötti szakaszon. A szabadtéri strand mind a szállodához, mind a fedett élményfürdőhöz kapcsolódik. A fedett élményfürdő e projekt keretében nem kerül felújításra.
A tervezett projekt az alábbi főbb elemeket tartalmazza:
- a projekt megvalósításához szükséges minden terv (engedély- és kiviteli terv), engedély beszerzése. Épületek, építmények bontása, átalakítása, felújítása, új építés;
- környezetrendezés, parkosítás;
- közműépítés, közműkiváltások.
A strandfelújításhoz projektterv szintű tervdokumentáció tartozik. Ajánlattevő feladata a projektterv alapján minden részfeladathoz kapcsolódóan:
• a beruházás megvalósításához szükséges, összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése;
• a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése;
• minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.
2. részfeladat:
133 m2-es kültéri szaunaház (2 db finn szauna, merülő medence, jéggép) a kapcsolódó fedett területtel, mely 330 m2.
250 db pihenő ágyak fém szerkezettel.
50 kWp-os Napelemes rendszer telepítése.
parkoló építése térvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel (2200m2 útburkolat gépjármű forgalomra. A parkoló rendelkezik létesítési engedéllyel, de a csapadékvíz elvezetés engedélyéről Ajánlatadónak kell gondoskodni.
500 db fa kivágása parkoló területén.
Térburkolatok: 500 m2 térkő burkolat gyalogos forgalomra.
1 db spraypark (virágos mező tematika, 358 m2).
205 m2 –es termálmedence felújítása.
875 m2 strandfoci pálya kialakítása labdafogó hálóval.
446 m2 földszintes étterem tetőszerkezetének bontása (ebből 178 m2 belső tér, a többi terasz) és új min. 400 m2-es tetőszerkezet építése.
140 m2 gazdasági udvar lefedés.
51 m2 vizesblokk.
Részletek a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírásban, költségvetésben és tervekben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2.a. pont szerinti szakember MV-É kategóriás (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  8
2 3. Az M2.b. pont szerinti szakember MV-ÉG kategóriás (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  8
3 4. Az M2.c. pont szerinti szakember MV-M kategóriás (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (hónap, min.0, max. 36 hónap)  8
4 5. Az M2.d. pont szerinti szakember É kategóriás (vagy azzal egyenértékű) építészeti tervezőként szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A II.2.7) pont kiegészítése: Az engedélyterveket a szerződés hatálybalépésétől számított 60 napon belül, a kiviteli terveket 180 napon belül köteles a Vállalkozó átadni Megrendelő részére. A kivitelezési munkákat Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől számított 15 hónapon belül köteles teljesíteni.
2) AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
3) AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
4) Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0,00-10,00 pont, mely minden részszempont esetén azonos.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont (nettó vállalkozói díj) alszempontjai esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot adja (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat.
Az 1.2. értékelési szempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni szerkeszthető excel formátumban és cégszerűen aláírt pdf. formátumban is.
Ajánlatkérő a 2-5. értékelési szempontok (szakemberek tapasztalata) esetében az egyenes arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a magasabb érték a kedvezőbb. Az ajánlatkérő a maximális 36 hónapos és az annál kedvezőbb, vagy a 36 hónapot el nem érő, de az összes ajánlat viszonyában legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámokat. Ajánlatkérő a minimális 0 megajánlásra 0 pontot ad.
A megajánlások alátámasztására az ajánlathoz csatolandó ajánlattevő nyilatkozata az értékelés körében bemutatott szakemberekről, benne a szakemberek névszerinti felsorolásával.
Továbbá a felolvasólapon szereplő megajánlás alátámasztására csatolni kell a szakember önéletrajzát, melyből a felolvasólapon szereplő tapasztalati hónapszámnak ki kell derülnie. Ajánlatkérő az értékelési szempontok körében az adott jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) szerinti felelős műszaki vezetőként/tervezőként végzett tevékenységet fogadja el tapasztalatként.
Az ár értékelési szempont alszempontjai:
1.1. Tervezésre vonatkozó vállalkozói díj (nettó HUF), súlyszám: 2.
1.2. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj (nettó HUF), súlyszám: 68.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: I. Kizáró okok (mindkét rész vonatkozásában):
Az eljárásban nem lehet AT és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban előírtakra.
Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-8., 10., 12-16.§-ai szerint.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat az AT kizárólag AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani, figyelembe véve a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakat.
AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá (űrlap EKR rendszerben).
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján AT – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát az EKR rendszerben megtalálható űrlapon a Kr. II. fejezetében foglaltak szerint.
Amennyiben az AT a felhívásban vagy a KD-ben előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az AT nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bek. szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Amennyiben AT, közös AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (Kr. 13. §). A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.
AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont).
Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolás benyújtását.
II. Szakmai alkalmasság (mindkét rész vonatkozásában):
SZ1. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
SZ1. igazolási mód: AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek (űrlap EKR rendszerben). AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli.
AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
SZ2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal valórendelkezés követelményét.
SZ2 igazolási mód: AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek (űrlap EKR rendszerben). AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli.
AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban (a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu vagy a https://mek.hu) a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelmények (SZ1. és SZ2.) igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész vonatkozásában:
AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek (űrlap EKR rendszerben). AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli.
AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) A Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT nyújtsa be valamennyi pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a felhívásban előírt időtartamra vonatkozó nyilatkozatot - attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK az alábbi tartalommal kéri benyújtani a pénzügyi intézmény nyilatkozatát:
- a számlaszám(ok) feltüntetése;
- a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
- arra vonatkozó információ, hogy a számlán (számlákon) a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétel, amennyiben igen, akkor hány alkalommal;
- arra vonatkozó információ, hogy a sorba állított tétel a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerint értendő.
A fenti követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike felel meg teljes mértékben.
P2) A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT nyújtsa be a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a jelen közbeszerzési eljárás tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT ezen irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Mindkét rész vonatkozásában: alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma alapján bármely pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban egynél több alkalommal volt 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele.
AK sorba állított tétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
AK a megszüntetett pénzforgalmi számlákat nem vizsgálja.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építési tevékenység) származó- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el
a) az 1. rész vonatkozásában az összesen nettó 1 500 000 000 forintot.
b) a 2. rész vonatkozásában az összesen nettó 200 000 000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész vonatkozásában:
AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek (űrlap EKR rendszerben). AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, elegendő tehát az előírt feltételeknek megfelelő, EEKD csatolása, melyben AT az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése táblázatban a megfelelő választ megjelöli.
AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján AT nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített, a minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Kr. 23. §) legalább a következő tartalommal:
a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap pontossággal megadva, külön feltüntetve a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját);
b) a teljesítés helyét;
c) az építési beruházás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen);
d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a referenciaigazolásban feltüntetendő, hogy az ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült.
AK a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe. Ajánlatkérő akkor tekinti az építési beruházást fenti időtartamon belül befejezettnek, ha a sikeres átadás-átvétel a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) történt.

M2. A 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az alábbiakat:
- az ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítésébe bevonni tervezett szakemberekről (EKR űrlap szerinti tartalommal);
- a szakember által aláírt szakmai önéletrajz (benne: a szakember jelenlegi munkahelye, releváns szakmai tapasztalatának ismertetése, a képzettség/végzettség megjelölése);
- a szakember végzettségét igazoló okirat(ok) másolata, abban az esetben, ha a szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik az alkalmassági követelmény szerinti jogosultsággal, csupán a jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételekkel;
- a szakember rendelkezésre állási és arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (9), (12) bekezdés alapján.
Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt alábbi referenciával:
a) az 1. rész vonatkozásában: Fürdő építmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely tartalmazta legalább 1db, legalább 500m2-es medence építését, vagy felújítását.
b) a 2. rész vonatkozásában: Fürdő építmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely tartalmazta legalább 1db, legalább 100m2-es medence építését, vagy felújítását.
M2. Mindkét rész vonatkozásában: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
b) 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
c) 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „MV-M” (vagy azzal egyenértékű) műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
d) 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „É” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik
Az M2. a, b, c és d pont szerinti alkalmassági követelménynek egy vagy több szakemberrel való megfelelés is engedélyezett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetében:
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Késedelmi kötbér: 0,5%/ naptári nap.
Meghiúsulási kötbér: 25 %.
Jótállás: 36 hónap.
Teljesítési biztosíték: 2%.
Jótállási biztosíték: 2%.
Előleg: maximum 5%, igénybevétele előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához nem kötött.
Részszámlázás biztosított, nyertes ajánlattevő összesen 20 darab számla benyújtására jogosult a szerződésben rögzítettek szerint.
Fedezet: az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő hazai támogatási forrásból tervezi finanszírozni.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bek.-ben, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bek.-ben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A KD a Kbt. 57. § alapján, a felhívás közzétételének időpontjától elérhető az EKR-ben.
2. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § (1) bek. szerint.
3. AK a bírálat során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-ét.
4. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint teljeskörűen.
5. FAKSZ: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (lajstromszám: 00538).
6. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
7. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melyet a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani a Kbt. 54. § (4) bek.-ben foglaltak biztosítására, amely az AT választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 Ft. Fizetési számlára történő befizetés esetében AK 11743002-15398006-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, igazolása a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példánya. A Kbt. 54. § (2) bek. szerinti egyéb mód esetében az igazolás módja elektronikus okirat a Kbt. 41/A § (2) bek. szerint.
8. AK a Kbt. 53. § (6) bek. szerint feltételes eljárást folytat le, tekintettel arra, hogy a megkötendő szerződések fedezetét biztosító forrás a közbeszerzési eljárás megkezdésekor még nem áll rendelkezésére, támogató okirat hiányában. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását AK olyan körülménynek tekinti, amelyre tekintettel az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. AK fenti feltételt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
9. Abban az esetben, ha az AT egyenértékű, de a KD-ban nem nevesített anyagot/terméket javasol beépíteni, ezt megteheti, de az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat az ajánlatához csatolnia kell, mely dokumentum szakmai ajánlatnak minősül. Egyenértékű, de a KD-ben nem nevesített anyag/termék tervezett beépítéséről az AT-nek nyilatkoznia kell. A nemleges nyilatkozat is benyújtandó.
10. A műszaki dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattétel során be kell árazni, szakmai ajánlat keretében nyomtatott formában cégszerűen aláírva az ajánlathoz (.pdf és .xls formátumban is) csatolni kell.
11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
12. Csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ben részletezettek szerint.
13. Az ajánlatban benyújtandó űrlapok: felolvasólap; EEKD; a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkozat (nemleges is); a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat (nemleges válasz esetén is); nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint; AT nyilatkozata Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint; nyilatkozat változásbejegyzésről; üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is); az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozat; nyilatkozat kamarai nyilvántartásba vételről; nyilatkozat felelősségbiztosításról; nyilatkozat üvegkapuról;
14. AK– a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – előírja, hogy a felhívás M2. alpontjaiban felsorolt szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és azt követően a teljes szerződéses időszak alatt szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben. AT-nek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bevont szakértők a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésére és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg AK a szerződést. AK az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes AT vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi.
15. AK– a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján előírja, hogy a nyertes AT -nek legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig rendelkeznie kell min. 200 000 000 HUF/időtartam és min. 100 000 000 HUF/káresemény mértékű, építés-szerelési feladatok ellátására vonatkozó (C.A.R) felelősségbiztosítással. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjában érvényes, a nevére szóló felelősségbiztosítás, valamint a biztosítási díj biztosító részére történő megfizetését igazoló dokumentum másolati példányát legkésőbb a szerződés hatálybalépésének napját követő 5 munkanapon belül az AK részére benyújtani.
16. AK– a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján előírja, hogy a nyertes AT -nek legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig rendelkeznie kell min. 20 000 000 HUF/időtartam és min. 10 000 000 HUF/káresemény mértékű a szerződés szerinti tervezési feladatok ellátásra vonatkozó felelősségbiztosítással, A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjában érvényes, a nevére szóló felelősségbiztosítás, valamint a biztosítási díj biztosító részére történő megfizetését igazoló dokumentum másolati példányát legkésőbb a szerződés hatálybalépésének napját követő 5 munkanapon belül az AK részére benyújtani.
17. AK konzultációt nem tart.
18. AK helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2022. május 31. napján 11:00 órai kezdettel. A találkozó helyszíne: 7400 Kaposvár, Csík F. sétány, a Fürdő bejárata előtt.
19. AK a Kr. 30. § (4) bek. alapján meghat. minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg valamennyi alkalmassági követelményt.
20. AK a közbesz. elj.-t az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. által üzemeltetett EKR-ben folytatja le, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Minden komm. és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ében foglaltakra, a Kbt. 41/A § szerinti formában.
21. Irányadó jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend., valamint a Ptk. előírásai.
22. Az ajánlathoz csatolandó ajánlattevő nyilatkozata az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák