Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/83
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.02.
Iktatószám:7372/2019
CPV Kód:35111100-6
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság Jászberényi út, Kihelyezett Haditechnikai Raktár 1108 Budapest, Jászberényi út 39-41.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SPIROOPTIC Szervíz és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
Telefon: +36 14338012
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Légzésvédő eszk. éves alkatrész és fenntart. anyag
Hivatkozási szám: EKR001037182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35111100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
97M Spiroscape:
Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)
1. Szakító zár (Plomba) 70 db
2. Szelepcsiga 35 db
3. Nyomásmérő 15 db
4. Csukja tömlő nélkül 40 db
5. Tömlő rendszer, bilincsekkel és O gyűrűvel 20 db
6. Palacknyak O gyűrű 10 db/cs 20 cs
90M Spiromatic (90U;QS):
Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)
1. Sziterszűrő 200 db
2. Speciális kenőanyag (szilikon zsír) 1 db
3. Speciális kenőanyag 1 db
4. O gyűrű 10 db/cs 2 cs
5. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
6. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
7. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
8. Tautomata tömlő egy. 0,82m 50 db
9. Biztonsági szelep 8 db
10. Tautomata tömlő 90 0,5m 60 db
11. Nyomásmérő klt 15 db
12. Réz tömítés nyomásmérőhöz 30 db
90M Spiromatic álarc és tüdőautomata (90Ués S): (535) 207C:
Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)
1. Belső belégző m. 90U maszkhoz 10 db/cs 10 cs
2. O gyűrű beszéd m. 90U és S maszkhoz 10 db/cs 4 cs
3. Szerviz csomag 90U automatához 15 db
4. Szerviz csomag S maszkhoz (*) 40 db
5. Szerviz csomag S automatához (*) 40 db
6. REVITOX gyorscsatlakozós tömlő 95 db
7. Rögzítő fejpánt kapocs (4 db/cs) 5 cs
8. Fejpánt 20 db
Kompresszorhoz:
Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)
1. Triplex szűrő 50 db
2. Bauer mineral kompresszor olaj (1 liter) 12 db
3. Micronic szűrő Poseidon P100-hoz 27 db
4. Töltő tömlő 10 db
5. Szelep ülék 25 db
6. Kondenz leeresztő cső csatlakozó 5 db
7. Szelep ülék 15 db
8. O gyűrű (40586) 10 db
9. O gyűrű (205212) 10 db
10. Egyfázisú villanymotor (109112) 1 db
11. Aerotest Simultan HP levegő teszter klt 1 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27557013 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Légzésvédő eszk. éves alk.rész és fennt. any.ut. p
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35111100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság
Jászberényi út, Kihelyezett Haditechnikai Raktár
1108 Budapest, Jászberényi út 39-41.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
97M Spiroscape:
Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)
1. Szakító zár (Plomba) 70 db
2. Szelepcsiga 35 db
3. Nyomásmérő 15 db
4. Csukja tömlő nélkül 40 db
5. Tömlő rendszer, bilincsekkel és O gyűrűvel 20 db
6. Palacknyak O gyűrű 10 db/cs 20 cs
90M Spiromatic (90U;QS):
Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)
1. Sziterszűrő 200 db
2. Speciális kenőanyag (szilikon zsír) 1 db
3. Speciális kenőanyag 1 db
4. O gyűrű 10 db/cs 2 cs
5. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
6. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
7. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db
8. Tautomata tömlő egy. 0,82m 50 db
9. Biztonsági szelep 8 db
10. Tautomata tömlő 90 0,5m 60 db
11. Nyomásmérő klt 15 db
12. Réz tömítés nyomásmérőhöz 30 db
90M Spiromatic álarc és tüdőautomata (90Ués S): (535) 207C:
Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)
1. Belső belégző m. 90U maszkhoz 10 db/cs 10 cs
2. O gyűrű beszéd m. 90U és S maszkhoz 10 db/cs 4 cs
3. Szerviz csomag 90U automatához 15 db
4. Szerviz csomag S maszkhoz (*) 40 db
5. Szerviz csomag S automatához (*) 40 db
6. REVITOX gyorscsatlakozós tömlő 95 db
7. Rögzítő fejpánt kapocs (4 db/cs) 5 cs
8. Fejpánt 20 db
Kompresszorhoz:
Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs)
1. Triplex szűrő 50 db
2. Bauer mineral kompresszor olaj (1 liter) 12 db
3. Micronic szűrő Poseidon P100-hoz 27 db
4. Töltő tömlő 10 db
5. Szelep ülék 25 db
6. Kondenz leeresztő cső csatlakozó 5 db
7. Szelep ülék 15 db
8. O gyűrű (40586) 10 db
9. O gyűrű (205212) 10 db
10. Egyfázisú villanymotor (109112) 1 db
11. Aerotest Simultan HP levegő teszter klt 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 97M Spiroscape:
Fsz. Megnevezés Opció (db)
1. Szakító zár (Plomba) +30 db
90M Spiromatic (90U;QS):
Fsz. Megnevezés Opció (db)
9. Biztonsági szelep +2 db
Kompresszorhoz:
Fsz. Megnevezés Opció (db)
1. Triplex szűrő +5 db
Az opció lehívásának módja: az opció mennyisége az ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés megküldésekor tájékoztatja az Ajánlattevőt az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről.
Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Hirdetmény nélküli tárgy. elj. indoka: A beszerzés tárgyát képező eszközök életvédelmi berendezések, így a gyártó által előírt időszakos karbantartások, javítások, csak az általa engedélyezett alkatrészekkel történhet. Más alkatrész felhaszn. esetén nem garantált az életvédelmi eszköz megbízhatósága, kizárólag a műszaki leírásban szereplő megnevezéssel és cikkszámmal beazonosított szakanyagokkal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Magyar Honvédség katonai repülőterei, védett és veszélyes objektumai tűzoltó állománya részére rendszeresített zárt légzésvédő eszközeinek (97M Spiroscape, 97M Spiromatic 90/QS) „B” és „C” szintű ellenőrzését, illetve azok levegő palackjainak töltését biztosító kompresszorainak karbantartását, szükségszerinti javítását – az 1/2016 (HVK LOGCSF szakutasításának megfelelően - az MH Légijármű Javítóüzem (továbbiakban: MH LÉJÜ) szakállománya hajtja végre.
A fenti életvédelmi légzésvédő eszközök karbantartásának végrehajtása érdekében az MH LÉJÜ szakállománya, az eszközök gyártója (INTERSPIRO Ltd) és a kizárólagos hazai forgalmazója, illetve képviselője (Spirooptic Kft.) által szervezett tanfolyam kertében felkészítésre kerültek.
A légzésvédő eszközök ellenőrzését, szükség szerinti javítását az MH LÉJÜ a gyártó jóváhagyott és átadott technológiai utasítása alapján hajtja végre.
A gyártó által kidolgozott technológiai utasítások tartalmazzák az egy éves („B” típusú), a hat éves („C” típusú) karbantartás és a szükség szerinti javítás során kötelezően végrehajtandó technológiai tevékenységet, valamint a kicserélendő anyagok listáját, amelyek alkalmazásával a gyártó garantálja az általa gyártott életvédelmi légzőkészülékek mindenkori üzembiztonságát.
A katonai repülőterek, védett és veszélyes katonai objektumok tűzoltó állománya életvédelmi légzésvédő eszközein a gyártói ajánlás szerinti B” és „C” szintű karbantartást az MH LÉJÜ nem lesz képes végrehajtani.
Az MH szakfeladatai során ezeket az eszközöket használja, így az éves alkatrész és fenntartási anyag utánpótlása a fentiekben nevesített készüléktípusokhoz szükséges, illetve indokolt (gyártói előírások alapján).
Nevesített eszközök életvédelmi berendezések, így a gyártó által előírt időszakos karbantartások, javítások, csak az általa engedélyezett alkatrészekkel történhet. Más alkatrész felhasználása esetén nem garantált az életvédelmi eszköz megbízhatósága.
A beszerzés tárgyában szereplő légzésvédő eszközök a MH-ban rendszeresített légzésvédő eszközök összefoglaló megnevezése (Spiromatic-90 légzőkészülék, 97 M menekülő készülék).
A készülékek az MH-ban az alábbi dokumentumok alapján kerültek rendszeresítésre:
Spiromatic-90 légzőkészülék 1207/1997 (Használatbavételi és alkalmazási terv)
97 M menekülő készülék 612/1999 (Használatbavételi és alkalmazási terv)

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05193 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8-211/MHLK/KBT/HBTI/265/2018 Rész száma: Elnevezés: Légzésvédő eszk. éves alk.rész és fennt. any.ut. p
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SPIROOPTIC Szervíz és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64989354
Postai cím: Sas Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: spirooptic@spirooptic.com
Telefon: +36 202443322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13403918
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10962646241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27559055
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27557013
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SPIROOPTIC Szervíz és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64989354
Postai cím: Sas Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10962646241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges