Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/85
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.04.
Iktatószám: 7355/2020
CPV Kód: 15700000-5
Ajánlatkérő: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő II.2.4) pontban felsorolt telephelyei;Ajánlatkérő II.2.4) pontban felsorolt telephelyei;Hídi kutrica (Hortobágy 02366/4. és 02366/5. hrsz.), Mátai juhhodályok (Hortobágy 02388/5. hrsz.);Ohat (Egyek-Ohat 0664/22. hrsz.);Kecskés (Tiszacsege 0404/2. hrsz.), Kungyörgy (Hortobágy 02674/1. hrsz.), Darassa (Balmazújváros 02060/6. hrsz.);Ohat (Egyek-Ohat 0664/9. hrsz.);Hortobágy: Hídi kutrica (Hortobágy 02366/4. és 02366/5. hrsz.) juhhodályok, Mátai juhhodályok (Hortobágy 02388/5. hrsz.);Hortobágy: Mátai Ménes (Hortobágy 1120/4. hrsz);Hortobágy: Mátai Ménes (Hortobágy 1120/4. hrsz);Hortobágy: Mátai Ménes (Hortobágy 1120/4. hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Természetvédelem, génmegőrzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52650510
Postai cím: Máta Major 48.
Város: Hortobágy,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas-Tóth Mónika
Telefon: +36 52589110
E-mail: farkas-toth.monika@hortobagy.eu
Fax: +36 52589110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000402192020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000402192020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Természetvédelem, génmegőrzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarmány és alomanyag szállítása 2020-2021.
Hivatkozási szám: EKR000402192020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15700000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Alomszalma, kukoricaszár, réti széna, zab, bio szenázs, kutyatáp, bárány táp, lótáp, lóvitamin és egyéb kiegészítő termékek, valamint faforgács szállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Alomszalma szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03114000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő II.2.4) pontban felsorolt telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alomszalma szállítása keretszerződés keretében: 3440 tonna mennyiségben (+30% opció)
Kecskés (Tiszacsege 0404/2. hrsz.): 576 t, beszállítva kazalba rakva
Kungyörgy (Hortobágy 02674/1. hrsz.):753 t, beszállítva kazalba rakva
Darassa (Balmazújváros 02060/6. hrsz.): 553 t, beszállítva kazalba rakva
Hármas-állás (Hortobágy 02133/3. hrsz.): 162 t, beszállítva kazalba rakva
Kistornyi (Hortobágy 01562/5 hrsz- rossz útviszonyok esetén Hortobágy 02366/4. hrsz): 127 t, beszállítva kazalba rakva
Mátai Ménes (Hortobágy 1120/4. hrsz): 900 t, kazalba rakva
Hídi kutrica (Hortobágy 02366/4. és 02366/5. hrsz.): 76 t, kazalba rakva
Mátai juhhodályok (Hortobágy 02388/5. hrsz.): 151 t, kazalba rakva
Malomháza (Hortobágy 01520/2. hrsz.):50 t, kazalba rakva
Nádas (02174/7. hrsz): 92 t, kazalba rakva
Ajánlatkérő előírásai a szállítás tekintetében:
- a termék 2020. évi termés
- a szalma legyen sárga, beázástól, penésztől mentes.
- nedvesség tartalma max 10%
- felületi víztől mentes
- a bála tömör és szabályos henger legyen
- legalább 2,5 sor háló legyen rajta, szakadástól mentes
- az összerakott kazal (125-ös bálák esetében 4-3-2-1, 150-es bálák esetében 3-2-1bála legyen kazalba összerakva) legalább 4 hónapig tartsa meg a formáját.
Szállítása: a megjelölt teljesítési határidőn belül, Megrendelő igénye alapján és teljesítési helyszínre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiség +30%-ának megfelelő mennyiségű termék megrendelésére jogosult, igényének megfelelően. Az opció lehívására nyitva álló határidő 2021. február 28. napja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján az alábbi összeget határozza meg, melynél az ajánlati ár magasabb nem lehet: nettó 19.480,- Ft/tonna. Ajánlatkérő az e fölötti megajánlásokat érvénytelenné nyilvánítja.
2. A II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpont, csak az EKR technikai feltételei miatt került meghatározásra, a teljesítés a szerződés hatálybalépésekor kezdődik.

II.2.1)
Elnevezés: Kukoricaszár szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03211200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő II.2.4) pontban felsorolt telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kukoricaszár szállítása keretszerződés keretében: 1183 tonna mennyiségben (+30% opció)
Kecskés (Tiszacsege 0404/2. hrsz.):131 t, beszállítva kazalba rakva
Kungyörgy (Hortobágy 02674/1. hrsz.):377 t, beszállítva kazalba rakva
Darassa (Balmazújváros 02060/6. hrsz.): 400 t, beszállítva kazalba rakva
Hármas-állás (Hortobágy 02133/3. hrsz.):118 t, beszállítva kazalba rakva
Kistornyi (Hortobágy 01562/5 hrsz- rossz útviszonyok esetén Hortobágy 02366/4. hrsz): 92 t, beszállítva kazalba rakva
Nádas (02174/7. hrsz): 65 t, beszállítva kazalba rakva
Ajánlatkérő előírásai a szállítás tekintetében:
- a termék 2020. évi termés
- a kukoricaszár száraz, penésztől és beázástól mentes legyen
- nedvesség tartalma max 10%
- felületi víztől mentes
- a bála tömör és szabályos henger legyen
- legalább 2,5 sor háló legyen rajta, szakadástól mentes
- az összerakott kazal (125-ös bálák esetében 4-3-2-1, 150-es bálák esetében 3-2-1bála legyen kazalba összerakva) legalább 4 hónapig tartsa meg a formáját
Szállítása: a megjelölt teljesítési határidőn belül, Megrendelő igénye alapján és teljesítési helyszínre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiség +30%-ának megfelelő mennyiségű termék megrendelésére jogosult, igényének megfelelően. Az opció lehívására nyitva álló határidő 2021. február 28. napja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpont, csak az EKR technikai feltételei miatt került meghatározásra, a teljesítés a szerződés hatálybalépésekor kezdődik.

II.2.1)
Elnevezés: Réti széna szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hídi kutrica (Hortobágy 02366/4. és 02366/5. hrsz.), Mátai juhhodályok (Hortobágy 02388/5. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Réti széna szállítása keretszerződés keretében: 235 tonna mennyiségben (+30% opció)
Hídi kutrica (Hortobágy 02366/4. és 02366/5. hrsz.): 74 t, beszállítva kazalba rakva
Mátai juhhodályok (Hortobágy 02388/5. hrsz.): 161 t, beszállítva kazalba rakva
Ajánlatkérő előírásai a szállítás tekintetében:
- a termék 2020. évi termés
- a bálák tömörek, szabályos henger formájúak legyenek
- beázástól, penésztől mentes
- a bála tömör és szabályos henger legyen
- legalább 2,5 sor háló legyen rajta, szakadástól mentes
- a réti széna bálák nedvesség tartalma ne haladja meg a 15%-ot, a széna legyen, zöldszáraz
- a réti széna mentes nádtól, gyomoktól, mérgező növényektől, fás szárú növényi anyagoktól, fém és műanyag szennyező anyagoktól
- az összerakott réti széna kazal (125-ös bálák esetében 4-3-2-1, 150-es bálák esetében 3-2-1bála legyen kazalba összerakva) legalább 4 hónapig tartsa meg a formáját
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiség +30%-ának megfelelő mennyiségű termék megrendelésére jogosult, igényének megfelelően. Az opció lehívására nyitva álló határidő 2021. február 28. napja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján az alábbi összeget határozza meg, melynél az ajánlati ár magasabb nem lehet: nettó 36.000,- Ft/tonna. Ajánlatkérő az e fölötti megajánlásokat érvénytelenné nyilvánítja.
2. A II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpont, csak az EKR technikai feltételei miatt került meghatározásra, a teljesítés a szerződés hatálybalépésekor kezdődik.

II.2.1)
Elnevezés: Zab szállítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03211600-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ohat (Egyek-Ohat 0664/22. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarmány zab szállítása: 130 tonna mennyiségben (+30% opció)
Ajánlatkérő előírásai a szállítás tekintetében:
- a termék 2020. évi termés
- megfelel a MSZ 6326:1985-nak
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiség +30%-ának megfelelő mennyiségű termék megrendelésére jogosult, igényének megfelelően.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Bio szenázs szállítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Kecskés (Tiszacsege 0404/2. hrsz.), Kungyörgy (Hortobágy 02674/1. hrsz.), Darassa (Balmazújváros 02060/6. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bio szenázs szállítása: 1000 tonna mennyiségben (+30% opció)
Kecskés (Tiszacsege 0404/2. hrsz.): 300 t beszállítva kazalba rakva
Kungyörgy (Hortobágy 02674/1. hrsz.): 300 t, beszállítva kazalba rakva
Darassa (Balmazújváros 02060/6. hrsz.): 400 t, beszállítva kazalba rakva
Ajánlatkérő előírásai a szállítás tekintetében:
Összetétel:
Szárazanyag (g/kg): 250-350
Nyers fehérje (g/kg sza.): 75-85
Nyers hamu (g/kg sza.): 40-50
Nyers rost (g/kg sza.): 210-230
Cukor (g/kg sza.): 8-15
Keményítő: (g/kg sza.):10-18
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiség +30%-ának megfelelő mennyiségű termék megrendelésére jogosult, igényének megfelelően. Az opció lehívására nyitva álló határidő 2021. február 28. napja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpont, csak az EKR technikai feltételei miatt került meghatározásra, a teljesítés a szerződés hatálybalépésekor kezdődik.

II.2.1)
Elnevezés: Kutyatáp szállítása
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ohat (Egyek-Ohat 0664/9. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kutyatáp szállítása: 18 tonna mennyiségben (+30% opció)
Ajánlatkérő előírásai a szállítás tekintetében:
Összetétel:
Szárazanyag: 92 %
Nedvesség: 8 %
Nyers fehérje (min.): 15 %
Nyers zsír (min.): 8 %
Nyers hamu (min.): 5 %
Nyers rost (min.): 4 %
Metabolizálható energia (min.): 14,2 MJ/kg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiség +30%-ának megfelelő mennyiségű termék megrendelésére jogosult, igényének megfelelően.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Báránytáp szállítása
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hortobágy: Hídi kutrica (Hortobágy 02366/4. és 02366/5. hrsz.) juhhodályok, Mátai juhhodályok (Hortobágy 02388/5. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Báránytáp szállítása: 35 tonna mennyiségben (+30% opció)
GARANTÁLT BELTARTALMI PARAMÉTEREK
Bárány nevelő takarmánykeverék:
Beltartalmi értékek
NE m MJ/kg 6,5
NE g MJ/kg 4,2
Nyersfehérje % 14,8
Nyerszsír % 2,2
Nyersrost % 6,00
Kalcium % 1,4
Foszfor % 0,43
Nátrium % 0,25
A vitamin NE/kg 10000,00
D3 vitamin NE/kg 2000
E vitamin mg/kg 19
A termékspecifikációban garantált beltartalmi paraméterektől való megengedett eltérést a 767/2009/EK rendelet IV. mellékletét módosító 939/2010 /EU (X.20.) rendelete rögzíti.
A takarmányozott korcsoport biológiai igényeinek fedezésére 100%-ban megfelelő – indító- és nevelő báránytáp képezi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiség +30%-ának megfelelő mennyiségű termék megrendelésére jogosult, igényének megfelelően.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpont, csak az EKR technikai feltételei miatt került meghatározásra, a teljesítés a szerződés hatálybalépésekor kezdődik.

II.2.1)
Elnevezés: Lótáp szállítása
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hortobágy: Mátai Ménes (Hortobágy 1120/4. hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Lótáp szállítása: 7 tonna mennyiségben (+30% opció)
Összetevők:
Beltartalom (min.):
Nyersfehérje 12,5 %
Nyerszsír, nyers olaj 2,9 %
Nyersrost 6,5 %
Nyershamu 7,0 %
Kalcium 1,0%
Foszfor 0,5%
Magnézium 0,5 g/kg
Nátrium 0,4%
Vitamin A 15.000 IE/kg
Vitamin D3 1500 IE/kg
Vitamin E 100 mg/kg
Vitamin C 50 mg/kg
A fent meghatározott paraméterek minimum követelmények.
Csomagolás:
• Zsákos 20 kg
Szavatossági idő:
• Zsákos kiszerelés 6 hónap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiség +30%-ának megfelelő mennyiségű termék megrendelésére jogosult, igényének megfelelően.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Lóvitaminok – kiegészítők szállítása
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hortobágy: Mátai Ménes (Hortobágy 1120/4. hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Lóvitaminok – kiegészítők szállítása keretszerződés keretében (+30% opció)
Megnevezés - Tervezett mennyiség
Pavo Mash - 105 kg
Triple P - 70 kg
Muscle Care - 2 kg
Vital - 20 kg
Gold E - 50 kg
Mobility - 2 kg
Summer Fit - 5 kg
Nerv Control - 2 kg
Ease Excell - 15 kg
Fibre Nuggets - 10 kg
Podo Start - 140 kg
A fenti mennyiség előirányzott mennyiség, ajánlatkérő a keretösszeg terhére fenntartja a fenti mennyiségtől való eltérés lehetőségét.
A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 550.000,- Ft.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiség +30%-ának megfelelő mennyiségű termék megrendelésére jogosult, igényének megfelelően.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Faforgács szállítása
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hortobágy: Mátai Ménes (Hortobágy 1120/4. hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Faforgács szállítása keretszerződés keretében: 8 tonna mennyiségben (+30% opció)
Faforgács minőségére vonatkozó feltételek:
— a zsákok tömege 25-30 kg között legyen
— Préselt, magas nedvszívó képességű
— Min-max forgács méret: 3,5-20mm
— Anyaga: fenyő
— Nedvesség: max. 14 %
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban meghatározott mennyiség +30%-ának megfelelő mennyiségű termék megrendelésére jogosult, igényének megfelelően.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását részvételre jelentkező, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján részvételre jelentkező –adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös részvételre jelentkezés esetén felhívjuk továbbá a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult - azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás részvételre jelentkezőnek erre vonatkozónyilatkozatát kell csatolnia (EKR űrlap).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek a kizáró okokat a 321/2015. III. fejezete szerint kell igazolnia.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell az α) szakasz kitöltésével, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Amennyiben részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásait igénybe véve kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek/személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket a részvételre jelentkező igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös részvételre jelentkezés esetén felhívjuk továbbá a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére. Az EEKD-t a Kr. 5-7. § alapján kell kitölteni. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult - azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
Az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
P/1. Ajánlattevő(k)nek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított mérlegfordulónappal lezárt utolsó három üzleti évben elérte, a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. alkalmassági követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása ne lehetséges és tájékoztatást kérni a P/1. alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, felvilágosítást követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat Ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
1. rész tekintetében a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából – alomszalma – származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 52.800.000 HUF-ot;
2. rész tekintetében a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából – kukoricaszár – származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 12.300.000‬ HUF-ot;
3. rész tekintetében a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából – réti széna – származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 6.000.000 HUF-ot;
4. rész tekintetében a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából – zab – származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 5.000.000 HUF-ot;
5. rész tekintetében a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából – bio minősítésű mezőgazdasági termény – származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 20.000.000 HUF-ot;
6. rész tekintetében a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából – kutyatáp – származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 1.200.000 HUF-ot;
7. rész tekintetében a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából – báránytáp – származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 1.800.000 HUF-ot;
8. rész tekintetében a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából – lótáp – származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 1.300.000 HUF-ot;
10. rész tekintetében a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából – faforgács – származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 500.000,- HUF-ot;
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitás szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével köteles eljárni. Az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A fenti alkalmassági követelménynek (P/1.) a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell az α) szakasz kitöltésével, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Amennyiben részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásait igénybe véve kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek/személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket a részvételre jelentkező igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös részvételre jelentkezés esetén felhívjuk továbbá a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére. Az EEKD-t a Kr. 5-7. § alapján kell kitölteni. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult - azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
Az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
M/1. A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával egyező szállításainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát/igazolását. A nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező dátuma év, hó, nap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a szállítás mennyisége, értéke
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/1. alkalmassági követelményt a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. A részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladása napjától visszafelé számított hat évben megkezdett és három évben teljesített:
1. részben legalább 2000 tonna alomszalma
2. részben legalább 700 tonna kukoricaszár
3. részben legalább 140 tonna réti széna
4. részben legalább 78 tonna zab
5. részben legalább 100 tonna bio minősítésű mezőgazdasági termény
6. részben legalább 10 tonna kutyatáp
7. részben legalább 18 tonna báránytáp
8. részben legalább 4 tonna lótáp
9. részben legalább nettó 300.000,- Ft értékben állati felhasználásra szánt vitaminok
10. részben legalább 4 tonna faforgács
szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referenciák több szerződéssel is teljesíthetőek. Egy szerződéssel több referencia is igazolható.
A fenti alkalmassági követelménynek (M/1.) a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ebben az esetben a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot kell csatolni, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kapacitás szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével köteles eljárni.
Felhívjuk továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindegyik részajánlat tekintetében:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő számlát a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően nyújthat be. A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, melyek mértékére, elszámolására és esetleges jogkövetkezményeire a szerződéstervezet az irányadó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK jelen közb. eljárásra a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő részvételi jelentkező regisztrációja, összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
2. A részvételi jelentkezések (RJ) felbontása: Az részvételi határidőig beérkezett részvételi jelentkezések bontását az EKR automatikusan, az RT határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg. A bontás szabályait az EKR rendelet 15-16. § tartalmazza.
3. A RJ benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az RTi határidő lejártáig kell benyújtani.
4. A RJ tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyil.ot – részenként - a részvételi jelentkezésnek tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges).
6. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; ill http://nekszt.hu/tamogatas/
8. A RJ-hez csatolni kell az aláíró és/v nyilatkozatot tevő, köt.vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpl.át v a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nm cégjegyzésre jogosult az adott gazd. szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazd. szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
9. A RJ-nek a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot – részenként - kell tartalmaznia, amelyet a Rjelentkező az elektronikus űrlap formájában köteles a RJ részeként kitölteni.
10. A Kbt. 66. § (3) bekezdése értelmében a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot nem tehet. A részvételi szakaszban benyújtott ajánlat érvénytelenséget von maga után. Ajánlattételre az eljárás második szakaszában az ajánlattételi szakaszban kerül sor.
11. AK kizárja projekttársaság létrehozását.
12. Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a közös ajánlattétel lehetőségére. Közös RJ esetén a RJ-ben utalni kell a közös részvételi szándékra, s meg kell nevezni a közös RJ, illa Kbt. 35. § (2) bek. nyomán a RJ kötelesek maguk közül egy, a közb eljárásban a közös RJ nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös RJ képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös RJ képviseletére jogosult RJ adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyíl.ok megtételekor az egyes közös RJ képviseletében eljárhat.
13. AK nem alkalmazza – egyik részben sem - a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. A felhívás IV.2.6) pontja alatt a tárgyalások befejezésétől számított 30 napot ért.
15. AK alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdését.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a felhívás II.2.14) pontokban rögzített maximál árakra, melyeket meghaladó ajánlatok az ajánlattételi szakaszban érvénytelenségek vonnak maguk után.
17. AK felhívja a figyelmet, hogy a P/1., M/1. alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18. Tárgyalásos eljárás jogalapja: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja, figyelemmel arra, hogy a szerződés pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok (az eljárás eredménytelensége) miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
Folytatás karakterkorlát miatt a VI.4.3) pontban A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/06/02 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 19. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti értékelési szempont indokaként az ajánlatkérő azt hozza fel, hogy igényeinek jelen kiírás tárgyát képező áruk felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják, egyéb értékelési szempont alkalmazása nem lehetséges.
20. Az 5. rész (bio szenázs) esetében az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőknek csatolniuk kell az alábbiakat:
- A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és/vagy a Hungária Öko Garancia Kft. és/vagy más ezzel egyenértékű szervezet által kiállított igazolást arról, hogy ajánlattevő bio szenázs betakarításához szükséges területe rendelkezik bio minősítéssel.
21. A 9. rész (Lóvitaminok – kiegészítők) esetében az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőknek csatolniuk kereskedelmi árajánlatát, mint szakmai ajánlatát. Részletei a dokumentációban.
22. FAKSZ: dr. Fülöp Gyula (00880)
23. A jogorvoslati kérelem benyújtása kapcsán felhívjuk a figyelmet a Kbt. 148. §-ra is.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák