Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/81
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.29.
Iktatószám:6885/2019
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közintézmények energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közintézmények energetikai fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214200-2
További tárgyak:45212222-8
45212290-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Madár utca 16. hrsz.: 9746/6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Gárdony Géza Tagiskola
A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:
- homlokzatok utólagos hőszigetelése
- új szerelt homlokzati falak kialakítás a
- tetőszerkezetek hőszigetelése, új lejtés képzéssel
- részleges nyílászáró csere (konyhai-kazánházi blokknál)
- épületgépészet korszerűsítése, fűtés korszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész)
- új konyhai légtechnika kiépítése (lásd épületgépészeti munkarész)
- részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)
- világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)
- napelemes rendszer telepítése (lásd építész, statika és épület villamossági munkarész) 30,51 kWp mennyiséggel
- villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)
Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 4190 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1090 m2 födém hőszigetelés: 3100 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP - 6.5.1-15-KA1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 196 - 442559

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 10 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Honvéd Utcai Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross Gábor u. 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Telefon: +36 82510036
Internetcím(ek): (URL) https://www.ceginformacio.hu/cr9310121278
Fax: +36 82419442
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 152503057 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
szerződés módosítása: 2019. 04.08. napján
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban rögzítettek szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214200-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Honvéd utca 33.; 4779 helyrajzi szám
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - II. Rákóczi Ferenc Tagiskola építészeti és komplex
energetikai korszerűsítése kapcsán az alábbi feladatok ellátása:
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Honvéd Utcai Tagiskola
A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:
- homlokzatok utólagos hőszigetelése
- nyílászárók (részleges, ahol elavult) cseréje hőszigetelő nyílászárókra 364 m 2 -en
- tetőszerkezetek hőszigetelése, új lejtésképzéssel
- pince helyiségek részleges szigetelése
- épületgépészet részleges korszerűsítés e (lásd épületgépészeti munkarész)
- részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)
- épület külső vízelvezető rendszerének felújítása lépcsőházak hő - és füstelvezetése (lásd tűzvédelmi
munkarész)
- világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)
- napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamos sági munkarész) 30,24 kWp mennyiséggel
- villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)
- új kulisszafal kialakítása kémény és épület között (lásd épületszerkezetek és tartószerkezeti munkarészek)
Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 4340 m 2 (homlokzati hőszigetelés: 2436 m 2 födém
hőszigetelés: 1904 m 2 )
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 152503057
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross G. u. 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Telefon: +36 82510036
Internetcím(ek): (URL) https://www.ceginformacio.hu/cr9310121278
Fax: +36 82419442
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Vállalkozási Szerződés 5.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
"A homlokzati alapozással, színezéssel, illetve a párkányok ragasztásával kapcsolatos akadályozással nem érintett területeken a kivitelezési munkálatoknak (homlokzati - és tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, tűzvédelem, épületgépészet és épületvillamosság) a határideje 2018.december 15. A homlokzati alapozásra,színezésre, ill a párkányok ragasztására vonatkozóan a Felek megállapodnak,hpgy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat 2019.április 15. napig köteles maradéktalanul teljesíteni, amennyiben a homlokzati alapozás és színezés akadálya elhárul április 8.-ig, de legkésőbb az akadály eljárulását követő 7.napon.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés aláírásakor előre nem látható eseményként az alábbi többlet kivitelezési időszakot eredményező munkavégzést akadályozó tényező jelentkezett: Kivitelező 2018.10.08-án akadályt közölt, mivel az épület homlokzati hőszigetelési munkáinak előkészítése során elvégezte az új csapadékvíz ejtővezetékek bekötésének ellenőrzését, ahol a feltárások alapján több helyen azt tapasztalta, hogy az elvezető rendszerre történő csatlakozás a meglévő helyen nem lehetséges, mert a járda alatti csatlakozási pont nem fellelhető, illetve nem hozzáférhető. A kivitelező 2018.11.13-án újból akadályt közölt. A tetőhéjzat készítése kapcsán morzsalékos felületeket tártak fel a megmaradó bitumenes lemezen. Ennek során kiderült, hogy a betonfelület több helyen korrodált,helyenként lyukak is találhatók.A kivitelezés közben felmerült akadályok miatt az eredetileg október 15-re meghatározott befejezés nem volt tartható.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 152503057 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 152503057 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben