Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/76
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.05.12.
Iktatószám:6604/2017
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:XIV. kerület, 29732/11 helyrajzi számú területnek az eseti megrendelőlapon kijelölt helyszíne
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 703325527
E-mail: office@ligetbudapest.org
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.org
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési, valamint védelmi feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési, valamint védelmi feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: XIV. kerület, 29732/11 helyrajzi számú területnek az eseti megrendelőlapon kijelölt helyszíne
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési,védelmi feladatok ellátása
A feladat ismertetése:
A Városliget biztonsági felügyelete:
- a parkot látogatók nyugalmának biztosítása
- közvagyon védelme
- a Városliget felújítása során épülő épületek, létesítmények, kertek és parkok létesítési munkafolyamatainak zavartalansága biztosítása,
- az Állatkerti krt.-Hermina út -Ajtósi Dürer sor-Dózsa Gy. út által határolt területen az alábbi építmények őrzése a köz. dok. III. fej. leírtak szerint.
Magyar Zene Háza 10600 nm,
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 15000 nm
Városliget közpark, Liget útépítés, Liget közmű munkák: 980.000 nm
Olof Palme Ház 2800 nm,
Nemzeti Galéria 32000 nm,
Néprajzi Múzeum 26000 nm
Városliget Színház 3300 nm,
Dózsa Gy. úti mélygarázs 27400 nm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3649 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási keretszerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: kis.tamas@valton.hu
Telefon: +36 18722941
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 465.000.000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület, 29732/11 helyrajzi számú területnek az eseti megrendelőlapon kijelölt helyszíne
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési,védelmi feladatok ellátása
A feladat ismertetése:
A Városliget biztonsági felügyelete:
- a parkot látogatók nyugalmának biztosítása
- közvagyon védelme
- a Városliget felújítása során épülő épületek, létesítmények, kertek és parkok létesítési munkafolyamatainak zavartalansága biztosítása,
- az Állatkerti krt.-Hermina út -Ajtósi Dürer sor-Dózsa Gy. út által határolt területen az alábbi építmények őrzése a köz. dok. III. fej. leírtak szerint.
Magyar Zene Háza 10600 nm,
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 15000 nm
Városliget közpark, Liget útépítés, Liget közmű munkák: 980.000 nm
Olof Palme Ház 2800 nm,
Nemzeti Galéria 32000 nm,
Néprajzi Múzeum 26000 nm
Városliget Színház 3300 nm,
Dózsa Gy. úti mélygarázs 27400 nm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 465.000.000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: kis.tamas@valton.hu
Telefon: +36 18722941
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/05/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Alapszerződés VI. fejezet 6.) pontja az alábbiak szerint módosul (azzal, hogy a módosításra került szövegrészek vastag, dőlt betűvel kerültek kiemelésre):
„6.) Megbízó a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §, valamint a Ptk. 6:130. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.”
2. Felek megállapodnak, hogy a megbízási jogviszonyuk tekintetében a Módtv. 38. §-át tekintik irányadónak, amely módosította a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdését arra vonatkozóan, hogy szolgáltatásmegrendelés esetén az alvállalkozói részvétel korlátozását nem kötelesek a szerződő felek alkalmazni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2017. január 1. napján hatályba lépett módosításai egyszerűsítették a szolgáltatási szerződések tekintetében a számla kifizetés szabályait, továbbá az alvállalkozói igénybevétellel kapcsolatos szabályokat. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) által megállapított új szabályok nem lépnek automatikusan a már megkötött szerződések szerződéses rendelkezései helyébe, emiatt a Felek a Kbt. 2017. január 1. napján hatályba lépett új rendelkezéseinek megfelelően módosítják az Alapszerződést.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 465.000.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 465.000.000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben