Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/70
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.14.
Iktatószám: 6497/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 3934 Tolcsva, Kossuth Lajos u. 55.Hrsz.: 388
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági Társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Borászati tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11069296205
Postai cím: Petőfi Sándor Út 36-40.
Város: Tolcsva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3934
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tihor József
Telefon: +36 306687283
E-mail: tihor.jozsef@grandtokaj.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.grandtokaj.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.grandtokaj.com
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Gazdasági Társaság
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Borászati tevékenység
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Rákóczi Kastély felújítása_Tolcsva
Hivatkozási szám: EKR000095422021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Rákóczi-kastély turisztikai hasznosítása
Szintadatok: az épület 3 használati szintet tartalmaz (pince: 202,39 m2 , földszint: 215,65 m2 , emelet: 227,41 m2 , össz.: 645,45 m2 ) telek területe 3852 m2 nem változik - telek beépített területe 754 m2
Védett épületek (műemlék, helyi egyedi védelem) bővítéssel nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása esetében nem kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani. 2 db parkolóhely elhelyezésre kerül a telken belül.
Építészeti koncepció
A földszinti szobákban, helyiségekben új kiállítótereket, enteriőröket hozunk létre. Az emelet jelenleg nem a fejlesztés része, ott csak feltétlenül szükséges beavatkozásokat végzünk.
Az egész tervünk a reprezentatív, exkluzív épület koncepcióra épít.
Az építészeti koncepcióval összhangban beavatkozásokat végzünk a meglévő épületben, illetve a szükséges helyeken apró kiegészítéseket tervezünk.
Elbontásra kerül az épület fedése (szakaszosan és a beázások maximális kizárásával, biztonsági védőtető létesítésével) - az épület ácsszerkezete az eredeti szerkezeti rendszer logikájában helyreállításra kerül.
A földszinti lábazat vonalában műemlékileg megfelelő és elfogadható magasságban utólagos falszigetelést tervezünk.
A földszinten a meglévő terekbe a hátsó traktusban az eredeti térformákat és felületeket érintetlenül hagyó belsőépítészeti beavatkozásokat végzünk.
Új padlóburkolatokat készítünk a feltételezhető, vagy kutatások alapján igazolható szerkezeteknek, burkolattípusoknak megfelelően, új beépített bútorzatot tervezünk a bemutatóterem és a teakonyha működéséhez.
Új installációkat tervezünk a kiállítótérbe.
Szükséges kiegészítések: - a hátsó kijárat felett új légies üveg előtetőt tervezünk, amely nem zavarja a homlokzat összképét, de védi a nyugati homlokzati ajtót - az épület előtt egy könnyű, kerti lugast tervezünk - a nagyon rossz állapotú melléképület most nem kerül felújításra, de a látványban nagyon zavaróan jelenik meg; ennek tompítására a homlokzata elé ideiglenes molinót tervezünk kifeszíteni, amelyen grafikailag magas színvonalon kivitelezett látványos felületet képezünk (Grand Tokaj brand, vagy a felújított épület látványterve, vagy valamilyen világörökségi témában).
Helyreállítás: - a földszinti terekben kutatások alapján reményeink szerint előkerülhetnek díszítőfestések, vagy annak maradványai; ezeket valamilyen később egyeztetett módon bemutatni kívánjuk.
Restaurálni szükséges a homlokzati kőelemeket (ablakkeretek, ajtókeretek, sarokarmírozás) - restauráljuk a homlokzati fém elemeket, rácsokat, vasalatokat, stb. - restauráljuk a belső nyílászárók kőkereteit és az esetleges történeti belső nyílászárókat - kutatások alapján tisztázni kell az ablakok korát és helyre kell állítani a történeti állapotukat
Belső terek kialakítása
A kastély meglévő eredeti térrendszerét a legnagyobb körültekintéssel igyekszünk kihangsúlyozni, tiszteletben tartani. Az épület belsőépítészeti formálásában azt tartottuk szem előtt, hogy az építészeti karakter és az új funkciókból következő minőségi történeti és kortárs enteriőr harmóniában maradjon. A ház műemléki jellégéből fakadóan rengeteg történeti részletképzést tartalmaz, melyeket meg kívánunk tartani. Szándékunk szerint az épület egészére a történeti karakterrel összefüggő visszafogott elegancia jellemző. A minőségi burkolatok, felületek és berendezési elemek egyfajta exkluzív hátteret biztosítanak a házban zajló eseményeknek, rendezvényeknek és kiállításnak. A kiállítások egy része enteriőr jellegű berendezésre épít, ezeken a helyeken eredeti, vagy újragyártott másolat bútorokkal, berendezésekkel korhű belsőket alakítunk ki. Azokban a helyiségekben, ahol installatív tárlatok készülnek jellemzően körbejárható, szabadon álló berendezésekben gondolkodunk, amelyek engedik kibontakozni és érvényesülni a földszinten boltozatos terek építészeti karakterét. Ezekben a terekben a falakon nem lesznek mozgalmas elemek, csak kisebb méretű képek, ill. monitorok kapnak helyet, hagyjuk érvényesülni a tér saját geometriáját. A berendezés a kastély építészeti hangulatához illeszkedő erőteljes, ugyanakkor könnyed formálással készül. Kerüljük a túlzsúfoltságot. Az utólagos beépítések finom árnyékfugákkal válnak el az eredeti szerkezetektől, hangsúlyozva a történeti formákat. Az épületben egységes felirati rendszert tervezünk. Ennek végleges tipográfiája, az iránymutató nyilak és piktogramok, betűk méretének meghatározása külön készülő grafikai terv alapján történik.
Kert koncepció
A kapu és a főbejárat tengelyét egy szegéllyel körített kockakő út tárja föl, melyet dézsás növények kísérnek. A kaputól jobbra egy hat férőhelyes parkoló található, mely kiszolgálja a kastélyba érkező vendégeket, amit az 57-es számú ház felől egy színes, zárt cserjesor választ el. A tér két oldalán, tengely szimmetrikusan, a bal oldalon szőlő lugas, a jobb oldalon pedig gyógy- és fűszerkert gazdagítja a kastély kertjének értékeit.
Villamos és gépészeti rendszerek
A felújítás során a földszinti helységekben ki kell bontani a régi közmű vezetékeket és teljesen új rendszereket kell tervezni illetve megépíteni. Az erősáramú rendszeren kívül meg kell tervezni és kivitelezni a víz- és csatorna hálózatot, a csapadék víz elvezetését, az infokommunikációs hálózatokat, vagyon- illetve biztonságtechnikai hálózatot és amennyiben szükséges a villámvédelmet.
Kutatások
A kiviteli terv készítésének fázisában el kell végezni a tervezéssel érintett terek és a kastély közvetlen környezetének régészeti illetve festő restaurátori kutatását és ezekről kutatási jelentést és helyreállítási javaslatot kell készíteni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 187437729 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rákóczi Kastély felújítása_Tolcsva
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak: 45210000-2
45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3934 Tolcsva, Kossuth Lajos u. 55.Hrsz.: 388
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rákóczi-kastély turisztikai hasznosítása
Szintadatok: az épület 3 használati szintet tartalmaz (pince: 202,39 m2 , földszint: 215,65 m2 , emelet: 227,41 m2 , össz.: 645,45 m2 ) telek területe 3852 m2 nem változik - telek beépített területe 754 m2
Védett épületek (műemlék, helyi egyedi védelem) bővítéssel nem járó átalakítása, rendeltetésmódosítása esetében nem kell a gépjárművek elhelyezését biztosítani. 2 db parkolóhely elhelyezésre kerül a telken belül.
Építészeti koncepció
A földszinti szobákban, helyiségekben új kiállítótereket, enteriőröket hozunk létre. Az emelet jelenleg nem a fejlesztés része, ott csak feltétlenül szükséges beavatkozásokat végzünk.
Az egész tervünk a reprezentatív, exkluzív épület koncepcióra épít.
Az építészeti koncepcióval összhangban beavatkozásokat végzünk a meglévő épületben, illetve a szükséges helyeken apró kiegészítéseket tervezünk.
Elbontásra kerül az épület fedése (szakaszosan és a beázások maximális kizárásával, biztonsági védőtető létesítésével) - az épület ácsszerkezete az eredeti szerkezeti rendszer logikájában helyreállításra kerül.
A földszinti lábazat vonalában műemlékileg megfelelő és elfogadható magasságban utólagos falszigetelést tervezünk.
A földszinten a meglévő terekbe a hátsó traktusban az eredeti térformákat és felületeket érintetlenül hagyó belsőépítészeti beavatkozásokat végzünk.
Új padlóburkolatokat készítünk a feltételezhető, vagy kutatások alapján igazolható szerkezeteknek, burkolattípusoknak megfelelően, új beépített bútorzatot tervezünk a bemutatóterem és a teakonyha működéséhez.
Új installációkat tervezünk a kiállítótérbe.
Szükséges kiegészítések: - a hátsó kijárat felett új légies üveg előtetőt tervezünk, amely nem zavarja a homlokzat összképét, de védi a nyugati homlokzati ajtót - az épület előtt egy könnyű, kerti lugast tervezünk - a nagyon rossz állapotú melléképület most nem kerül felújításra, de a látványban nagyon zavaróan jelenik meg; ennek tompítására a homlokzata elé ideiglenes molinót tervezünk kifeszíteni, amelyen grafikailag magas színvonalon kivitelezett látványos felületet képezünk (Grand Tokaj brand, vagy a felújított épület látványterve, vagy valamilyen világörökségi témában).
Helyreállítás: - a földszinti terekben kutatások alapján reményeink szerint előkerülhetnek díszítőfestések, vagy annak maradványai; ezeket valamilyen később egyeztetett módon bemutatni kívánjuk.
Restaurálni szükséges a homlokzati kőelemeket (ablakkeretek, ajtókeretek, sarokarmírozás) - restauráljuk a homlokzati fém elemeket, rácsokat, vasalatokat, stb. - restauráljuk a belső nyílászárók kőkereteit és az esetleges történeti belső nyílászárókat - kutatások alapján tisztázni kell az ablakok korát és helyre kell állítani a történeti állapotukat
Belső terek kialakítása
A kastély meglévő eredeti térrendszerét a legnagyobb körültekintéssel igyekszünk kihangsúlyozni, tiszteletben tartani. Az épület belsőépítészeti formálásában azt tartottuk szem előtt, hogy az építészeti karakter és az új funkciókból következő minőségi történeti és kortárs enteriőr harmóniában maradjon. A ház műemléki jellégéből fakadóan rengeteg történeti részletképzést tartalmaz, melyeket meg kívánunk tartani. Szándékunk szerint az épület egészére a történeti karakterrel összefüggő visszafogott elegancia jellemző. A minőségi burkolatok, felületek és berendezési elemek egyfajta exkluzív hátteret biztosítanak a házban zajló eseményeknek, rendezvényeknek és kiállításnak. A kiállítások egy része enteriőr jellegű berendezésre épít, ezeken a helyeken eredeti, vagy újragyártott másolat bútorokkal, berendezésekkel korhű belsőket alakítunk ki. Azokban a helyiségekben, ahol installatív tárlatok készülnek jellemzően körbejárható, szabadon álló berendezésekben gondolkodunk, amelyek engedik kibontakozni és érvényesülni a földszinten boltozatos terek építészeti karakterét. Ezekben a terekben a falakon nem lesznek mozgalmas elemek, csak kisebb méretű képek, ill. monitorok kapnak helyet, hagyjuk érvényesülni a tér saját geometriáját. A berendezés a kastély építészeti hangulatához illeszkedő erőteljes, ugyanakkor könnyed formálással készül. Kerüljük a túlzsúfoltságot. Az utólagos beépítések finom árnyékfugákkal válnak el az eredeti szerkezetektől, hangsúlyozva a történeti formákat. Az épületben egységes felirati rendszert tervezünk. Ennek végleges tipográfiája, az iránymutató nyilak és piktogramok, betűk méretének meghatározása külön készülő grafikai terv alapján történik.
Kert koncepció
A kapu és a főbejárat tengelyét egy szegéllyel körített kockakő út tárja föl, melyet dézsás növények kísérnek. A kaputól jobbra egy hat férőhelyes parkoló található, mely kiszolgálja a kastélyba érkező vendégeket, amit az 57-es számú ház felől egy színes, zárt cserjesor választ el. A tér két oldalán, tengely szimmetrikusan, a bal oldalon szőlő lugas, a jobb oldalon pedig gyógy- és fűszerkert gazdagítja a kastély kertjének értékeit.
Villamos és gépészeti rendszerek
A felújítás során a földszinti helységekben ki kell bontani a régi közmű vezetékeket és teljesen új rendszereket kell tervezni illetve megépíteni. Az erősáramú rendszeren kívül meg kell tervezni és kivitelezni a víz- és csatorna hálózatot, a csapadék víz elvezetését, az infokommunikációs hálózatokat, vagyon- illetve biztonságtechnikai hálózatot és amennyiben szükséges a villámvédelmet.
Kutatások
A kiviteli terv készítésének fázisában el kell végezni a tervezéssel érintett terek és a kastély közvetlen környezetének régészeti illetve festő restaurátori kutatását és ezekről kutatási jelentést és helyreállítási javaslatot kell készíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt általános jótállás időtartama (minimum 36 hónap maximum 60 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő M./1.1) szerinti "E" tervezőmérnök többlet szakmai gyakorlati ideje (0-36 hónap) 7
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő M./1.2.) szerinti "„MV-É-M” felelős műszaki vezető többlet szakmai gyakorlati ideje (0-36 hó) 7
4 A teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő M./1.3.) szerinti „kőszobrász-restaurátor” többlet szakmai gyakorlati ideje (0-36 hó) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6–16-2017-00005
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11440118205
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
E-mail: drdiazanna@gmail.com
Telefon: +36 46303393
Internetcím(ek): (URL) http://polgarikft.hu
Fax: +36 46587438
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 182216472
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 187437729
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezési tevékenység
Műemlékvédelmi felelős műszaki vezetés
Restaurálási feladatok
Egyes kivitelezési munkarészek (egyes építőmesteri, épületgépészeti, külső közmű építési, épületvillamossági és restaurálási
feladatok)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11440118205
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205

Hivatalos név: ÉPSZER Építő-és Szerelőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12610008205
Postai cím: Eötvös Utca 11
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12610008205

Hivatalos név: Juhász László egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 45321724225
Postai cím: Alsóvárosi Körút 56
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 45321724225

Hivatalos név: Hámori és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13001087205
Postai cím: Előhegy Utca 21
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13001087205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/01/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges