Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/89
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.10.
Iktatószám: 6342/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálffy Katalin
Telefon: +36 306274521
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE II. Patológia NOIKK megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001311392021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
II. számú Patológia átépítése, bővítése kapcsán az az igény merült fel az intézmény részéről, hogy a bővítéssel meg kell oldani a hallgatók öltözését (jelenleg az 1. emeleti folyosón zajlik), létre kell hozni egy új előadótermet 40 fő részére, meg kell oldani a 2. emelet vizesblokk kiszolgálási problémáját, valamint kutatólaborokat és a kiszolgáló területeiket kell kialakítani.
A Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központja (NOIKK) létrehozásának aktualitását a negyedik ipari forradalom generálta digitális fejlesztések gyógyításban bekövetkezett térhódítása indokolja.
A tervezett új épület - teljes körű (alapozás, szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) építése -, -3 parkolószint + földszint + 6 emelet felépítésű, lapos tető lefedésű. A meglévő patológia épület -1, földszint, +4 emelet magas magastetős épület. A kettő épület egymáshoz az aula téren, valamint a -1 szinten létesítendő átjárón keresztül csatlakozik egymáshoz.
NOIKK új épület építés területek szintenként:
- -3 pinceszint nettó összesen: 1164,13 m2
- -2 pinceszint nettó összesen: 1214,85
- -1 pinceszint nettó összesen: 1118,79 m2
Terepszint alatti szintterület összesen: 3497,77 m2
- földszint nettó összesen: 796,99 m2
- 1. emelet nettó összesen: 517,05 m2
- 2. emelet nettó összesen: 513,77 m2
- 3. emelet nettó összesen: 507,75 m2
- 4. emelet nettó összesen: 523,82 m2
- 5. emelet nettó összesen: 351,14 m2
- 6. emelet nettó összesen: 180,58 m2
NOIKK nettó szintterület összesen: 6888.69 m2
SE II. sz. Patológia épület felújítása, nettó alapterület 901 m2. A II. számú Patológia épülete és környezete kerületi helyi védettség alatt áll.
Főbb adatok/ellátandó feladatok:
- pinceszintek tekintetében a választott mélyalapozási technológia: résfal.
- szerelt homlokzat: 3088 m2
- üvegtető: 354 m2
- üvegfal: 775 m2
- 3.280 m2 homlokzattisztítás (tégla)
- nettó 1100 m2 Diagnosztikai központ kialakítása, melyben a diagnosztikai blokkal közösen kialakítandó önálló képalkotó (CT, MR, UH) bázis létrehozása is feladat
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 14720797733 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1091 Budapest Üllői út 93.; hrsz: 37192
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. számú Patológia átépítése, bővítése kapcsán az az igény merült fel az intézmény részéről, hogy a bővítéssel meg kell oldani a hallgatók öltözését (jelenleg az 1. emeleti folyosón zajlik), létre kell hozni egy új előadótermet 40 fő részére, meg kell oldani a 2. emelet vizesblokk kiszolgálási problémáját, valamint kutatólaborokat és a kiszolgáló területeiket kell kialakítani.
A Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központja (NOIKK) létrehozásának aktualitását a negyedik ipari forradalom generálta digitális fejlesztések gyógyításban bekövetkezett térhódítása indokolja.
A tervezett új épület - teljes körű (alapozás, szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) építése -, -3 parkolószint + földszint + 6 emelet felépítésű, lapos tető lefedésű. A meglévő patológia épület -1, földszint, +4 emelet magas magastetős épület. A kettő épület egymáshoz az aula téren, valamint a -1 szinten létesítendő átjárón keresztül csatlakozik egymáshoz.
NOIKK új épület építés területek szintenként:
- -3 pinceszint nettó összesen: 1164,13 m2
- -2 pinceszint nettó összesen: 1214,85
- -1 pinceszint nettó összesen: 1118,79 m2
Terepszint alatti szintterület összesen: 3497,77 m2
- földszint nettó összesen: 796,99 m2
- 1. emelet nettó összesen: 517,05 m2
- 2. emelet nettó összesen: 513,77 m2
- 3. emelet nettó összesen: 507,75 m2
- 4. emelet nettó összesen: 523,82 m2
- 5. emelet nettó összesen: 351,14 m2
- 6. emelet nettó összesen: 180,58 m2
NOIKK nettó szintterület összesen: 6888.69 m2
SE II. sz. Patológia épület felújítása, nettó alapterület 901 m2. A II. számú Patológia épülete és környezete kerületi helyi védettség alatt áll.
Főbb adatok/ellátandó feladatok:
- pinceszintek tekintetében a választott mélyalapozási technológia: résfal.
- szerelt homlokzat: 3088 m2
- üvegtető: 354 m2
- üvegfal: 775 m2
- 3.280 m2 homlokzattisztítás (tégla)
- nettó 1100 m2 Diagnosztikai központ kialakítása, melyben a diagnosztikai blokkal közösen kialakítandó önálló képalkotó (CT, MR, UH) bázis létrehozása is feladat
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hó) 5
2 2.2. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hó) 5
3 2.3. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hó)  5
4 2.4. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Felelős műszaki vezetés fejezet 1. részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-M jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli nehezített organizációs környezetben szerzett szakmai gyakorlata a szakembernek (0-36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: Gazdaság-újraindítási Akcióterv, 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban, az első Munkaterület-szakasz átadásától értendő.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2. A 2.1-2.4.) értékelési szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
3. Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 60 hónapban határozza meg a 2.1-2.3 értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét, valamint 36 hónapban határozza meg a 2.4. értékelési részszempont szerinti ajánlati elem legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
4. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok esetében az Ár értékelési szempont (súlyszám: 70) az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalékkeret nélkül) - súlyszám: 70
5. Ajánlatkérő nehezített organizációs környezet alatt olyan építési munkaterületet ért, mely mellett legalább egy oldalon minimum 2 forgalmi irányú útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal vagy megállóhely található.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 237 - 623139
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SE II. Patológia NOIKK megvalósítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469830244
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL) www.whb.hu
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14720797733
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Telek előkészítő munkák, bontási munkák
Felvonulás, organizáció
Földmunka
Mélyalapozás
Szerkezetépítés
Helyszíni beton, vasbeton munkák
Falazás, egyéb kőművesmunkák
Vakolás és rabicolás
Burkolás
Szárazépítési munkák
Felületképzési munkák
Szigetelési munkák
Külső nyílászárók (ezen belül üveges munkák)
Belső nyílászárók
Bútorozás
Lakatos munkák
Lift
Épületgépészeti hűtés-fűtés
Gázhálózat
Épületgépészeti szellőzés
Hő-és füstelvezetés
Víz-csatorna
Automatika
Külső közmű
Erősáram
Gyengeáram
Sprinkler
Útépítés
Kertépítés
Konyhatecnológia
Orvostechnológia (panelműtők)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.), adószám: 11469830-2-44
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar Körút 13.), adószám: 11121426-2-08
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)