Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/67
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.04.03.
Iktatószám:6006/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csetény Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8417 Csetény, Hunyadi u. 7. Hrsz: 1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KO-BA 2001 Épületgépészeti Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csetény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17594802
Postai cím: Rákóczi Utca 30.
Város: Csetény
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8417
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +36 309329253
E-mail: polgarmester@cseteny.hu
Fax: +36 88485005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cseteny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kastély, vendéglátóegység felújítása
Hivatkozási szám: EKR000316132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. rész: Kastély felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45212314-0
45212354-2
45260000-7
45443000-4
45454000-4
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8417 Csetény, Hunyadi u. 7. Hrsz: 1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csetény központjában a Hunyadi u. 7. alatt található kastélyparkban áll a kastély. Az épület állaga 1990-as évek elejére annyira leromlott, hogy kiürítésre került. A komoly gombakárosítás miatt (könnyező házigomba) a közbenső fafödém elemek és a nyílászárók nagy része elbontásra került és a belső vakolat is leverésre került. Az épületen 2000-es évek elején történt komplett homlokzat-felújítás, de az érintett szárny homlokzati nyílászáró ekkor sem kerültek helyreállításra. A kastély – belülről is felújított – földszintes épületrészén jelenleg könyvtár üzemel. A kétszintes, északnyugati épületrész viszont jelenlegi formájában használhatatlan. A használat hiánya miatt a felújított homlokzati felületek leromlása is gyorsabb ütemű. Tervezett munka főbb elemei, bontási munkák, belső átalakítás, felújítás, homlokzatfelújítás, akadálymentesítés, és a hozzá tartozó kertészeti munkák.
Alap terület, ami felújításra kerül: 228 m2
Felületképzés: glettelés, belső festés oldalfalon 803,39 m2
Mennyezetfestés (földszint, emelet): 361,86 m2
Homlokzati festés – alapfelület, sárga (északkeleti oldal, délnyugati oldal, északnyugati oldal): 259,41 m2
Ácsmunka (bontás – fafödém): 110,05 m2
Betonozási munkák:
- Aljzatbetonozás (földszint, emelet): 217 87 m2
- Aljzatjavítás – földszint: 155,26 m2
A kastély örökségvédelmi hatósági engedély köteles (VE-09D/EOH/01347-4/2018).
Műemléki törzsszám: 5633 (9808)
A kivitelezés kertészeti munkákat is magában foglal:
- Gyep telepítés: 3000 m2
- Virág telepítés: 200 db
- Sétautak felújítása murvázással: 2000 m2
- Fakitermelést 8m-t meghaladó hossz: 46 db
- Fakitermelés 8m-r el nem érő hossz: 37 db
Részletes leírás a mellékelt dokumentációkban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06651 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: Kastély felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KO-BA 2001 Épületgépészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28578086
Postai cím: Petőfi Utca 47.
Város: Csetény
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8417
Ország: Magyarország
E-mail: ko-ba_bt@freemail.hu
Telefon: +36 302845393
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75315909
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45212314-0
45212354-2
45260000-7
45443000-4
45454000-4
77300000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8417 Csetény, Hunyadi u. 7. Hrsz: 1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csetény központjában a Hunyadi u. 7. alatt található kastélyparkban áll a kastély. Az épület állaga 1990-as évek elejére annyira leromlott, hogy kiürítésre került. A komoly gombakárosítás miatt (könnyező házigomba) a közbenső fafödém elemek és a nyílászárók nagy része elbontásra került és a belső vakolat is leverésre került. Az épületen 2000-es évek elején történt komplett homlokzat-felújítás, de az érintett szárny homlokzati nyílászáró ekkor sem kerültek helyreállításra. A kastély – belülről is felújított – földszintes épületrészén jelenleg könyvtár üzemel. A kétszintes, északnyugati épületrész viszont jelenlegi formájában használhatatlan. A használat hiánya miatt a felújított homlokzati felületek leromlása is gyorsabb ütemű. Tervezett munka főbb elemei, bontási munkák, belső átalakítás, felújítás, homlokzatfelújítás, akadálymentesítés, és a hozzá tartozó kertészeti munkák.
Alap terület, ami felújításra kerül: 228 m2
Felületképzés: glettelés, belső festés oldalfalon 803,39 m2
Mennyezetfestés (földszint, emelet): 361,86 m2
Homlokzati festés – alapfelület, sárga (északkeleti oldal, délnyugati oldal, északnyugati oldal): 259,41 m2
Ácsmunka (bontás – fafödém): 110,05 m2
Betonozási munkák:
- Aljzatbetonozás (földszint, emelet): 217 87 m2
- Aljzatjavítás – földszint: 155,26 m2
A kastély örökségvédelmi hatósági engedély köteles (VE-09D/EOH/01347-4/2018).
Műemléki törzsszám: 5633 (9808)
A kivitelezés kertészeti munkákat is magában foglal:
- Gyep telepítés: 3000 m2
- Virág telepítés: 200 db
- Sétautak felújítása murvázással: 2000 m2
- Fakitermelést 8m-t meghaladó hossz: 46 db
- Fakitermelés 8m-r el nem érő hossz: 37 db
Részletes leírás a mellékelt dokumentációkban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 112707709
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KO-BA 2001 Épületgépészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28578086
Postai cím: Petőfi Utca 47.
Város: Csetény
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8417
Ország: Magyarország
E-mail: ko-ba_bt@freemail.hu
Telefon: +36 302845393
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy Magyarország területén 2020. 03. 11. napjával veszélyhelyzet került kihirdetésre a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel a COVID-19 humánjárvány (továbbiakban: humánjárvány). okán.
Felek rögzítik, hogy a vonatkozó kormányzati tájékoztatók szerint – figyelemmel arra, hogy a humánjárvány ellenszere ill. vakcinája még nem érhető el – a legfontosabb intézkedés a személyes találkozások számának drasztikus csökkentése.
Ennek okán Megrendelő képviselője 2020. 03. 11-i levelében, a fenti közegészségügyi okból elrendelte a tárgyi szerződés teljesítétének felfüggesztését.
Felek ennek alapján szükségesnek tartják tárgyi szerződésük módosítását annak érdekében, hogy a teljesítési határidő vonatkozásában egységes álláspont alakuljon ki.
Felek ezért megállapodnak abban, hogy a hatályos alapszerződés 4.1. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„A fentiek szerint meghatározott teljesítési határidő meghosszabbodik azzal az időszakkal, amely a 2020. 03. 11. napjától a veszélyhelyzet visszavonásáról szóló kormányrendelet hatályba lépéséig telt el (érintett naptári napok számával), vagy amennyiben ez rövidebb meghosszabbodást eredményez, a 2020. 03. 11. napjától számított azon naptári napig terjedő időszakkal, amíg a megrendelő polgármestere a felfüggesztést fenntartja (érintett naptári napok számával).”
Felek rögzítik, hogy a hatályos alapszerződés egyéb rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban, azokat tárgyi szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy tárgyi szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján minősül jogszerűnek, figyelemmel arra, hogy
a. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre a bontási eljárás időpontjában, figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet elrendelésére csak 2020. márciusában került sor, és közegészségügyi okból szükséges és arányos a megrendelői utasítás.
b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen csak az akadályoztatással arányosan változik meg a teljesítési határidő,
c. az ellenérték a tárgyi módosítás okán nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 112707709 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 112707709 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. rész VI.1.5) pontját ajánlatkérő nem módosította, tekintettel a VI.2.1) pontban ismertetett okokra hivatkozva. Ajánlatkérő nem tudja meghatározni, hogy meddig hosszabbodik meg a tejesítési határidő.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben