Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/63
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.30.
Iktatószám:5388/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:1164 Budapest, Felsőmalom u. 5-7., 115601/57. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21198560
Postai cím: Havashalom Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Melinda
Telefon: +36 14011626
E-mail: kissm@bp16.hu
Fax: +36 14011577
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Napsugár Bölcsőde bővítése (2)
Hivatkozási szám: EKR000146252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Napsugár Bölcsőde bővítése (2)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1164 Budapest, Felsőmalom u. 5-7., 115601/57. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XVI. kerület Felsőmalom u. 5-7. sz. alatti, 115601/57 helyrajzi számú ingatlanon meglévő Napsugár Bölcsőde bővítése az alábbiak szerint:
A bővítmény hasznos alapterülete: 392,27 m2
- angol akna: 23,82 m2
- fedett terasz, beton térkő burkolattal: 98,21 m2
- vasbeton fal: 154,65 m3
- vb. sávalap: 146,33 m3
- Porotherm falazat: 171,46 m2
- Gipszkarton előtét- és válaszfal: 511,985 m2
- Acél trapézlemez tetőszerkezet LINDAB síklemez fedéssel: 465 m2
- Festés: 1096 m2
- Központi légkezelő egység: ATREA Duplex 1100 MultiEco
- REMEHA CALENTA 35S+ kondenzációs falikazán
- Épített kémény készítése a gáz kazán részére a Schiedel Avant
- Tűzjelző, behatolást jelző, informatikai rendszer kiépítése
- Heckert Solar HS NeMo 2.0 60P-270 4BB polikristályos napelem: 50 db
- Térburkolat: SEMMELROCK Behaton: 355 m2
- Szikkasztó szekrények: ACO Rigo-fill tip: 75 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 340
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07504 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Napsugár Bölcsőde bővítése (2)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38367252
Postai cím: Gábor Áron Utca 2-10.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: bautrade@vnet.hu
Telefon: +36 28410723
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28430318
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 326179780
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1164 Budapest, Felsőmalom u. 5-7., 115601/57. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XVI. kerület Felsőmalom u. 5-7. sz. alatti, 115601/57 helyrajzi számú ingatlanon meglévő Napsugár Bölcsőde bővítése az alábbiak szerint:
A bővítmény hasznos alapterülete: 392,27 m2
- angol akna: 23,82 m2
- fedett terasz, beton térkő burkolattal: 98,21 m2
- vasbeton fal: 154,65 m3
- Porotherm falazat: 171,46 m2
- Gipszkarton előtét- és válaszfal: 511,985 m2
- Acél trapézlemez tetőszerkezet LINDAB síklemez fedéssel: 465 m2
- Festés: 1096 m2
- Központi légkezelő egység: ATREA Duplex 1100 MultiEco
- REMEHA CALENTA 35S+ kondenzációs falikazán
- Épített kémény készítése a gáz kazán részére a Schiedel Avant
- Tűzjelző, behatolást jelző, informatikai rendszer kiépítése
- Heckert Solar HS NeMo 2.0 60P-270 4BB polikristályos napelem: 50 db
- Térburkolat: SEMMELROCK Behaton: 355 m2
- Szikkasztó szekrények: ACO Rigo-fill tip: 75 db
- Markolt kútalap készítése: 11 db. részben az eredeti költségvetésben szereplő alap helyett
- módosított statikai terv miatti többlet beépítések
- gépészeti kiegészítő tételek
- tető rétegrendjének változása miatti munkák
- többlet támfal
- gyengeárammal kapcsolatos többlet munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 464
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 353789772
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38367252
Postai cím: Gábor Áron Utca 2-10.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: bautrade@vnet.hu
Telefon: +36 28410723
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28430318
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. 1. szerződés módosítás:
A szerződés 1.1. pontja kiegészült: (ide értve a markolt kútalap készítését a tervezett lemezalap helyett)
. A szerződés 2.1. pontja módosult:
A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:
nettó 325.861.489,- Ft, azaz nettó háromszázhuszonötmillió-nyolcszázhatvanegyezer-négyszáznyolcvankilenc forint
+ ÁFA 87.982.602,- Ft, azaz nyolcvanhétmillió-kilencszáznyolcvankettőezer-hatszázkettő forint
Összesen: bruttó 413.844.091,- Ft, azaz bruttó négyszáztizenhárommillió-nyolcszáznegyvennégyezer-kilencvenegy forint
+ tartalékkeret: 9.500.382,- Ft, azaz kilencmillió-ötszázezer-háromszáznyolcvankettő forint
+ ÁFA 2.565.103,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázhatvanötezer-százhárom forint
Összesen: bruttó 12.065.485,- Ft, azaz bruttó tizenkettőmillió-hatvanötezer-négyszáznyolcvanöt forint
Mindösszesen: bruttó 425.909.576,- Ft, azaz bruttó négyszázhuszonötmillió-kilencszázkilencezer-ötszázhetvenhat forint
A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosult:
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE: A szerződés teljesítési határideje (mely magában foglalja a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzését) a szerződéskötéstől számított 441 naptári nap, azaz 2020. június 30.
2. szerződés módosítás:
A szerződés 1.1. pontja kiegészült:
(ide értve a markolt kútalap készítését a tervezett lemezalap helyett és a 2. számú szerződés módosítás mellékletében szereplő munkákat is)
A szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint egészült ki:
Az 2. számú szerződésmódosításba foglalt munkák miatti ellenérték (amelyre külön tartalékkeretet Ajánlatkérő nem biztosít) növekedése:
nettó 18.427.901,- Ft, azaz nettó tizennyolcmillió-négyszázhuszonhétezer-kilencszázegy forint
+ ÁFA 4.975.533,- Ft, azaz négymillió-kilencszázhetvenötezer-ötszázharminchárom forint
Összesen: bruttó 23.403.434,- Ft azaz huszonhárommillió-négyszázháromezer-négyszázharmincnégy forint.
Mindösszesen: bruttó 449.313.010,- Ft, azaz bruttó négyszáznegyvenkilencmillió-háromszáztizenháromezer-tíz forint
A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint egészült ki:
- 5. részszámla: hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárást lezárása után a végszámlával egy időben nyújtható be. A számla összege nettó 18.427.901,- Ft.
- Végszámla: A nem jogerős használatbavételi engedély átadásakor az összes nettó ellenérték 5%-áról.
3. szerződés módosítás:
A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosult:
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE: A szerződés teljesítési határideje (mely magában foglalja a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzését) a szerződéskötéstől számított 464 naptári nap, azaz 2020. július 20
3.3. A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosult:
- 4. részszámla: A szerződés teljesítésének 95%-os elkészülte után nyújtható be az összes nettó ellenérték 20 %-áról.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Magyarország területén , a COVID-19 vírus okozta járványveszély, a bevezetett intézkedések miatt több, már megrendelt anyag, beépítendő eszköz külföldi fuvarban vesztegel. A FÖKÉTÜSZ illetve más közműhatóságok (ELMÜ, Fővárosi Gázművek) csökkentett ügyintézést vezettek be, így az előttük folyó eljárásokban fennakadások vannak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 353789772 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 353789772 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben