Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/69
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.04.11.
Iktatószám:5363/2018
CPV Kód:55500000-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15790
Postai cím: Szent László tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338250
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kobanya.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55500000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39141000-2
További tárgyak:39220000-0
39315000-3
55521200-0
50880000-7
90900000-6
45453000-7
45420000-7
45442100-8
45212420-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest X. kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok
ellátására Budapest Főváros X. kerület KőbányaiÖnkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola),
az iskolai szorgalmi időnkívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
részére atálalókonyhák fejlesztésével a dokumentációban részletezettek szerint, 2015. január 01-től - 2020. július 01-igterjedő
időszakra.
Közétkeztetés összesen 26 konyhán, melyből 12 db óvodai tálalókonyha, 12 db iskolai tálalókonyha, 1 dbközépiskolai
tálalókonyha ellátása, és a nyári napközis tábor ellátása, valamint a Bárka Kőbányai Szociális ésGyermekjóléti Központ 1 db
tálalókonyha ellátása.
Közétkeztetés:
1. Óvodai létszám:
Gyermek
- tízórai biztosítása: 1 466 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 1 466 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 1 466 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 13 fő/nap.
2. Általános iskolás létszám:
Gyermek:
- tízórai biztosítása: 2 315 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 3 511 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 2 459 fő/nap.
Felnőtt:
- tízórai biztosítása: 1 fő/nap
- ebéd biztosítása: 88 fő/nap.
3. Középiskolás létszám:
Gyermek:
- ebéd biztosítása: 151 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 4 fő/nap.
4. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (12 férőhelyes)
4.1. Gyermekek Átmeneti Otthona:
- ebéd biztosítása: szombaton és vasárnap, és iskolaszüneti napokon 12 fő/nap, kiszállítás időpontja: 11 és11:30 óra között,
- vacsora biztosítása az év 365 napján: hétfőtől vasárnapig 12 fő/nap,
- havi 98 adag ebéd és 256 adag vacsora
4.2. Szociális étkeztetés házhoz szállítással napi 300-340 adag (havi 7447 adag) - dobozokban történő - ebédházhozszállítás (11
és 13 óra között) a X. kerületben, egy része hétvégén is. Az adagszám kb. 20 %-a diétás.
4. Nyári tábor létszám. A nyári tábor esetén változó az étkezők létszáma. A tábor időtartamának 9 hete alattösszesen az alábbi
adagszámokkal kell számolni:
Gyermek:
- tízórai biztosítása: 1 542 adag,
- ebéd biztosítása: 1 542 adag,
- uzsonna biztosítása: 1 542 adag.
Diétás étkezők: 2-3 fő/nap.
Felnőtt ebéd: 3-4 fő/nap.
5. Diétás gyermek étkeztetés az intézményekben összesen:
- tízórai biztosítása: 100 adag,
- ebéd biztosítása: 100 adag,
- uzsonna biztosítása: 100 adag.
Diétás étkezés az ajánlattételi dokumentáció részét képező részletes táblázat szerint történik.
Az adagszám a létszám változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a fenti mennyiségtől azajánlatkérő évente +
20 %-kal eltérhet.
Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi járulékos feladatokat kell ellátnia:
- Ételszállítás,
- Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi előírások szerint,
- ételhulladék elszállítása,
- Tűz, munkabiztonság és vagyonvédelem,
- Minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság.
A szállítást rendelkezésére álló fuvareszközével, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő fertőtleníthetőhőtárolós
anyagból készült, saját edényeiben végzi a nyertes ajnlattevő oly módon, hogy az adott napi edényt akövetkező napon kapja
vissza, ezért két edénnyel kell rendelkezzen.11 db tálalókonyha felújítása az ajánlattételidokumentációban részletezett műszaki
tartalommal.
- Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.).
- Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196-198.).
- Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.).
- Bem József Általános Iskola (1102 Bp., Hungária krt. 5-7.).
- Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.).
- Csupa Csoda Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 38.).
- Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.).
Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi út 13/a.).
- Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág u. 5.).
- Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7.).
- Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1101 Budapest Salgótarjáni út 47).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 019 - 029901

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2014/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőér utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9340000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 2014. január 10. napján megkötött vállalkozási szerződés 4.1. pontja és 4. melléklete helyébe (Vállalkozó ajánlatában benyújtott részletes ártáblázat) a jelen szerződésmódosítás 1. melléklete lép, tekintettel arra, hogy a minimálbér 2018 januárjától 8,2%-kal, a garantált bérminimum 12,1 %-kal emelkedett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint, amely a korábbi évek béremeléseihez képest többszörös mértékű és a 2014. január 10-i szerződéskötéskor kellő gondossággal eljárva sem volt a felek által előrelátható. Vállalkozó számos garantált bérminimumon foglalkoztatott szakképzett személlyel rendelkezik, így a garantált bérminimum emelése kihat a Vállalkozó személyi jellegű költségeire. Vállalkozó tájékoztatása szerint az éves bérköltsége a 2018 januárjától hatályos jogszabályváltozás következtében 55 706 526 Ft-ról 61 403 452 Ft-ra emelkedett, a rezsiköltsége pedig összességében ennél nagyobb mértékben növekedett, mivel beszállítóit, sőt az egész ellátási láncot is érintette a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, amelynek következtében a Vállalkozó beszállítói is emelték áraikat.A fentiek alapján a felek - figyelemmel Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 53/2018. (II.22.) számú határozatára - megállapodnak, hogy a 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet által bevezetett minimálbér- és garantált bérminimum emelésből eredő vállalkozói rezsiköltség növekedés, a KSH adatai alapján megállapított inflációs ráta, valamint a 2018 januárjában hatályba lépett - jogszabályváltozásból eredő - kötelező béremelések okán érvényesített beszállítói áremelés eredményeként a Vállalkozó 9,0872%-kal jogosult a vállalkozási szerződés 4.1. pontjában és 4. mellékletében szereplő egységárak emelésére 2018. április 1-jei hatállyal. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 197.§ (1) bekezdése alapján a vállalkozási szerződés módosítására a szerződés-módosításkor hatályos Kbt. 141.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződésmódosítás jogalapjául a hatályos Kbt. 141.§ (4) bekezdésének a) és c) pontja szolgál, tekintettel arra, hogy a felek között 2014. január 10. napján létrejött szerződés 4.4. pontja minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit, így a KSH átlagos fogyasztói árindex automatikus érvényesítését és a jogszabályváltozás következtében bekövetkező áremelés lehetőségét és annak feltételeit. A módosítás a felek egyike által sem volt előrelátható a szerződéskötéskor és a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, továbbá az ellenérték növekedése a korábbi módosításokkal együtt sem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. A Vállalkozó által hivatkozott áremelési indokokat (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet által bevezetett béremelések, amely 2016. december 15. napján került kihirdetésre, valamint a 2017. évre irányadó - 2018 januárjában közzétett 2,4%-os - KSH átlagos fogyasztói árindex) a szerződés 2014. január 10-i megkötésekor egyik fél - így az ajánlatkérő - sem láthatta előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződés tárgya és mennyisége nem változik, a szerződés új elemre nem kerül kiterjesztésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55500000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39141000-2
További tárgyak:39220000-0
39315000-3
90900000-6
50880000-7
45453000-7
45420000-7
45442100-8
45212420-6
55521200-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, X. kerület
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület
KőbányaiÖnkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időnkívül a nyári
napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére atálalókonyhák fejlesztésével a
dokumentációban részletezettek szerint, 2015. január 01-től - 2020. július 01-igterjedő időszakra.
Közétkeztetés összesen 26 konyhán, melyből 12 db óvodai tálalókonyha, 12 db iskolai tálalókonyha, 1 dbközépiskolai
tálalókonyha ellátása, és a nyári napközis tábor ellátása, valamint a Bárka Kőbányai Szociális ésGyermekjóléti Központ 1 db
tálalókonyha ellátása.
Közétkeztetés:
1. Óvodai létszám:
Gyermek
- tízórai biztosítása: 1 466 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 1 466 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 1 466 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 13 fő/nap.
2. Általános iskolás létszám:
Gyermek:
-tízórai biztosítása: 2 315 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 3 511 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 2 459 fő/nap.
Felnőtt:
- tízórai biztosítása: 1 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 88 fő/nap.
3. Középiskolás létszám:
Gyermek:
- ebéd biztosítása: 151 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 4 fő/nap.
4. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (12 férőhelyes).
4.1. Gyermekek Átmeneti Otthona:
- ebéd biztosítása: szombaton és vasárnap, és iskolaszüneti napokon 12 fő/nap, kiszállítás időpontja: 11 és11:30 óra között,
- vacsora biztosítása az év 365 napján: hétfőtől vasárnapig 12 fő/nap,
- havi 98 adag ebéd és 256 adag vacsora.
4.2. Szociális étkeztetés házhoz szállítással,napi 300-340 adag (havi 7447 adag) - dobozokban történő - ebédházhozszállítás (11
és 13 óra között) a X. kerületben, egy része hétvégén is. Az adagszám kb. 20 %-a diétás.
4. Nyári tábor létszám. A nyári tábor esetén változó az étkezők létszáma. A tábor időtartamának 9 hete alattösszesen az alábbi
adagszámokkal kell számolni:
Gyermek:
- tízórai biztosítása: 1 542 adag,
- ebéd biztosítása: 1 542 adag,
- uzsonna biztosítása: 1 542 adag.
Diétás étkezők: 2-3 fő/nap.
felnőtt ebéd: 3-4 fő/nap.
5. Diétás gyermek étkeztetés az intézményekben összesen:
- tízórai biztosítása: 100 adag,
- ebéd biztosítása: 100 adag,
- uzsonna biztosítása: 100 adag.
Diétás étkezés az ajánlattételi dokumentáció részét képező részletes táblázat szerint történik. Az adagszám alétszám
változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a fenti mennyiségtől az ajánlatkérő évente+ 20 %-kal eltérhet.
Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi járulékos feladatokat kell ellátnia:
- Ételszállítás,
- Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi előírások szerint,
- ételhulladék elszállítása,
- Tűz, munkabiztonság és vagyonvédelem,
- Minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság.
A szállítást rendelkezésére álló fuvareszközével, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő fertőtleníthetőhőtárolós
anyagból készült, saját edényeiben végzi a nyertes ajnlattevő oly módon, hogy az adott napi edényt akövetkező napon kapja
vissza, ezért két edénnyel kell rendelkezzen.
11 db tálalókonyha felújítása az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.
- Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.).
- Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196-198.).
- Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.).
- Bem József Általános Iskola (1102 Bp., Hungária krt. 5-7.).
- Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.).
- Csupa Csoda Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 38.)
- Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.)
- Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi út 13/a.)
Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág u. 5.).
- Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7.).
- Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1101 Budapest Salgótarjáni út 47.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11915936734
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PENSIO Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hofherr Albert u. 20-22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Vállalkozó 9,0872%-kal jogosult a vállalkozási szerződés 4.1. pontjában és 4. mellékletében szereplő egységárak emelésére 2018. április 1-jei hatállyal. szerződésmódosítás jogalapjául a hatályos Kbt. 141.§ (4) bekezdésének a) és c) pontja szolgál, tekintettel arra, hogy a felek között 2014. január 10. napján létrejött szerződés 4.4. pontja minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit, így a KSH átlagos fogyasztói árindex automatikus érvényesítését és a jogszabályváltozás következtében bekövetkező áremelés lehetőségét és annak feltételeit. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 53/2018. (II.22.) számú határozatával jóváhagyta az áremelést a vállalkozási szerződés 4.4. pontjában foglaltak szerint.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a minimálbér 2018 januárjától 8,2%-kal, a garantált bérminimum 12,1 %-kal emelkedett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint, amely a Vállalkozó - szerződéskötéskor előre nem látható - bérköltség növekedésén felül beszállítói áremelést is indukált, továbbá 2,4 %-os KSH infláció. A 2018 januárjától hatályos jogszabályváltozás következtében 55 706 526 Ft-ról 61 403 452 Ft-ra emelkedett a Vállalkozó bérköltsége.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10923313399 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11915936734 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben