Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/62
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.03.27.
Iktatószám: 5177/2020
CPV Kód: 79821000-5
Ajánlatkérő: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Dürer Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság;Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság;Szekszárdi Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság;Gyomai Kner Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16962
Postai cím: Váci út 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tőczik Zsolt
Telefon: +36 12376900
E-mail: titkarsag@kello.hu
Fax: +36 13394791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kello.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kello.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Legfeljebb három magyarországi közigazgatási területen belül található
helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
II. rész: kis példányszámú megrendelések vonatkozásában
Beszerzés tárgya: Az iskolai tankönyvellátás biztosítása érdekében és az egyéb feladatainak ellátásához szükséges mennyiségű tankönyvek valamint egyéb nyomdai termékek előállítását szerzi be.
A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének és az attól való eltérés százalékos mértékének meghatározásával közli a következők szerint: a II. rész vonatkozásában nettó 300.000.000,- Ft + ÁFA + (plusz) 20 %. A keretösszeg és a plusz 20% felhasználása ajánlatkérő számára lehetőség és nem kötelezettség.
Az elkészült termékek helyszínre szállítása a nyertes ajánlattevő feladata. A szállítás részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A szállítás díját az ajánlati ár tartalmazza.
Az elkészült készterméket egységcsomagba kell csomagolni. A csomagolás részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A csomagolás költségét az ajánlati ár tartalmazza.
A közbeszerzési felhívásban az ajánlatkérő tájékoztatásként az elmúlt két év gyártás statisztikai adatai alapján megadja a következőket:
•a legyártásra kerülő tankönyvek és nyomdai termékek várható összes darabszáma évente: 60.000 pld. (+20%),
•a gyártásra kerülő tankönyvek és nyomdai termékek címszáma évente: 340 cím (+20%),
Ezen adatok azonban nem kötik az ajánlatkérőt, az információk kizárólagos célja, hogy az ajánlattevő tervezési feladatához kiegészítő információt nyújtson.
Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendelést leadni.
Ajánlatkérő tájékoztatja a jelentkezőket arról, hogy az eseti megrendelések száma hozzávetőlegesen évente 250 és 500 között fog alakulni, melyek jelentős részét előreláthatólag évente május 01. és július 26. között kell a nyertes ajánlattevőnek leszállítania ajánlatkérő megrendelései alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/05/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 096 - 189479

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
E-mail: patakil@anyrt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52515749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Dürer Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 5-7.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail: viktor.fekete@durer.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66463105
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Somogyi Béla u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
E-mail: titkarsag@mhk.hu
Telefon: +36 12669290
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12354548
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Szekszárdi Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egyetem u. 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: HU
E-mail: titkarsag@szekszardinyomda.hu
Telefon: +36 74411422
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74412153
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Gyomai Kner Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth út 10-12.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: HU
E-mail: knernyomda@gyomaikner.hu
Telefon: + 36 66887400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66887445
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút út 105.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
E-mail: nyomda@dabasinyomda.hu
Telefon: +36 29360133
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29360134
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 360000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A szerződés aláírásának időpontjában még nem ismert, ezért Nyertes Közös Ajánlattevők az alvállalkozók bejelentésénél a
Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján kötelesek eljárni. A feladat, aminek teljesítésében az alvállalkozó együttműködik: CD gyártás,
nem papír alapú termékek gyártása, boríték, szállítás.
2: Közös Ajánlattevők - és egyben a Nyertes Közös AJánlattevők - neve, címe adószáma:
Alföldi Nyomda Zrt. (4027 Debrecen, Böszörményi út 6. ; 11147729-2-09)
Dürer Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság (5700 Gyula, Jókai u. 5-7.; 10447693-2-04)
Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 10897706-2-42)
Szekszárdi Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Egyetem u. 4.; 10730038-2-02)
Gyomai Kner Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 10-12.; 11048572-2-04)
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2373 Dabas, Vasút út 105.; 10798102-2-13)
Szerződés módosítása jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
Szerződés módosításának időpontja: 2020. március 18. napja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Legfeljebb három magyarországi közigazgatási területen belül található
helyszín.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. rész: kis példányszámú megrendelések vonatkozásában
Beszerzés tárgya: Az iskolai tankönyvellátás biztosítása érdekében és az egyéb feladatainak ellátásához szükséges mennyiségű tankönyvek valamint egyéb nyomdai termékek előállítását szerzi be.
A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének és az attól való eltérés százalékos mértékének meghatározásával közli a következők szerint: a II. rész vonatkozásában nettó 300.000.000,- Ft + ÁFA + (plusz) 20 %. A keretösszeg és a plusz 20% felhasználása ajánlatkérő számára lehetőség és nem kötelezettség.
Az elkészült termékek helyszínre szállítása a nyertes ajánlattevő feladata. A szállítás részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A szállítás díját az ajánlati ár tartalmazza.
Az elkészült készterméket egységcsomagba kell csomagolni. A csomagolás részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A csomagolás költségét az ajánlati ár tartalmazza.
A közbeszerzési felhívásban az ajánlatkérő tájékoztatásként az elmúlt két év gyártás statisztikai adatai alapján megadja a következőket:
•a legyártásra kerülő tankönyvek és nyomdai termékek várható összes darabszáma évente: 60.000 pld. (+20%),
•a gyártásra kerülő tankönyvek és nyomdai termékek címszáma évente: 340 cím (+20%),

Ezen adatok azonban nem kötik az ajánlatkérőt, az információk kizárólagos célja, hogy az ajánlattevő tervezési feladatához kiegészítő információt nyújtson.
Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendelést leadni.
Ajánlatkérő tájékoztatja a jelentkezőket arról, hogy az eseti megrendelések száma hozzávetőlegesen évente 250 és 500 között fog alakulni, melyek jelentős részét előreláthatólag évente május 01. és július 26. között kell a nyertes ajánlattevőnek leszállítania ajánlatkérő megrendelései alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/05/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 510000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
E-mail: patakil@anyrt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52515749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Dürer Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai utca 5-7.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail: viktor.fekete@durer.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66463105
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Somogyi Béla u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
E-mail: titkarsag@mhk.hu
Telefon: +36 12669290
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12354548
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Szekszárdi Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egyetem u. 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: HU
E-mail: titkarsag@szekszardinyomda.hu
Telefon: +36 74411422
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74412153
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Gyomai Kner Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth utca 10-12.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: HU
E-mail: knernyomda@gyomaikner.hu
Telefon: +36 66887400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66887445
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 105.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
E-mail: nyomda@dabasinyomda.hu
Telefon: +36 29360133
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29360134
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): III.1. Felek megállapodnak, hogy a Keretmegállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szöveg:
„4.1. Jelen Keretmegállapodás tárgya az Ajánlati felhívásban és a jelen megállapodás 4. számú mellékleteként csatolt műszaki leírásban meghatározott feladatok ellátása. Ennek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 4. számú melléklet szerinti feladatok eseti megrendelések szerinti teljesítését, a Vállalkozó Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlata szerinti tartalommal - az abban megadott egységárakon - a Megrendelő által közölt egyedi megrendelések (a továbbiakban: Egyedi Megrendelés) alapján, 300.000.000 Ft + ÁFA, azaz Háromszázmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg erejéig. Megrendelő jogosult az előbbi keretösszegtől plusz 20%-kal eltérni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a keretösszeg és az opció teljes felhasználása a Megrendelő számára jogosultság, de nem kötelezettség.”
Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„4.1. Jelen Keretmegállapodás tárgya az Ajánlati felhívásban és a jelen megállapodás 4. számú mellékleteként csatolt műszaki leírásban meghatározott feladatok ellátása. Ennek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 4. számú melléklet szerinti feladatok eseti megrendelések szerinti teljesítését, a Vállalkozó Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlata szerinti tartalommal - az abban megadott egységárakon - a Megrendelő által közölt egyedi megrendelések (a továbbiakban: Egyedi Megrendelés) alapján, 510.000.000 Ft + ÁFA, azaz Ötszáztízmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg erejéig. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a keretösszeg felhasználása ajánlatkérő számára lehetőség és nem kötelezettség.”
III.2. Felek megállapodnak, hogy a Keretmegállapodás 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul - tekintettel a 320/2015 (X.30.) szerinti Kormány rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés során kiadott KSZ-54/971/5/2020 iktatószámú véleményre figyelemmel:
Eredeti szöveg:
„Felek a jelen Keretmegállapodást 2017. május 01. napjától - illetve amennyiben a szerződéskötésre későbbi időpontban kerül sor, akkor a szerződéskötéstől - 2020. július 31. napjáig tartó határozott időtartamra vagy a 4.1. pontban meghatározott keretösszeg kimerülésének időpontjáig kötik.”
Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a kiegészítés):
„Felek a jelen Keretmegállapodást 2017. május 01. napjától - illetve amennyiben a szerződéskötésre későbbi időpontban kerül sor, akkor a szerződéskötéstől - 2020. július 31. napjáig tartó határozott időtartamra vagy a 4.1. pontban meghatározott keretösszeg kimerülésének időpontjáig kötik. Felek rögzítik, hogy jelen Keretmegállapodás 2020. július 31. napját, vagy a módosított keretösszeg kimerülésének időpontját megelőzően is megszűnik az új keretmegállapodás hatályba lépésével, és a módosított Keretmegállapodás terhére kizárólag az új keretmegállapodás hatályba lépése előtt feltétlenül szükséges gyártási mennyiség kerül megrendelésre.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek előadják, hogy a szerz. módosítása vált szükségessé tekintettel az alábbiakra: Megrendelő kiemelt közfeladata az országos tankönyvellátás, melynek keretében az állami tankönyvek sokszorosításával összefüggő feladatokat is ellátja. Az állami tankönyvek sokszorosításával összefüggésben 2017-ben megkötött keretmegállapodás az időbeli hatály - 2020.07.31. - előtt a keretmegállapodásban meghatározott keretösszeg kimerülésével hamarabb prognosztizálható, tekintettel az állami tankönyvek 2019-ben erősen megnövekedett példányszámban történő sokszorosítására, illetve az idén várható ismét terveken felüli mennyiségi növekedésre.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 360000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 510000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben