Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/17
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.01.24.
Iktatószám: 24785/2019
CPV Kód: 71310000-4
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.;FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
Telefon: +36 14714100
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A budapesti Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójához szükséges komplex lebonyolítói, műszaki ellenőri, tervellenőrzési, gyártásközi ellenőrzési feladatok ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A budapesti Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójához szükséges komplex lebonyolítói, műszaki ellenőri, tervellenőrzési, gyártásközi ellenőrzési feladatok ellátása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
További tárgyak: 71356300-1
71520000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Olimpiai Központ 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Hrsz: Budapest XIV. kerület 32826, 32848/5, 32849 / 4, 32848/3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzési eljárás tárgya a Puskás Aréna rekonstrukciójának teljes körű megvalósításához, a rekonstrukcióhoz szükséges egyéb épületek bontásához ( hőfogadó, gázfogadó, transzformátor állomás ) illetve átépítéséhez ( SYMA csarnok ), az ehhez kapcsolódó közműkiváltásokhoz, gyalogos hidak építéséhez, közúti átépítésekhez kapcsolódó lebonyolítói, műszaki ellenőri, mérnök tanácsadói, tervellenőrzési és gyártásközi ellenőrzési feladatok ellátása az alábbi szempontok figyelembevételével együtt:
• MLSZ biztonságtechnikai előírásainak betartása
• Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vonatkozó előírásainak betartása és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ajánlásainak figyelembevétele
• Gazdaságos üzemeltethetőség
Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
- Komplex lebonyolítás (beleértve a belsőépítészeti kialakítást és külső közműveket);
- A kiviteli tervek szakmai felülvizsgálata, véleményezése;
- Folyamatos és naprakész költségellenőrzés, elszámolások;
- Építési műszaki ellenőrzés a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, valamint a dokumentációban meghatározottak szerint;
- A Stadion előregyártott szerkezeteinek és acélszerkezeteinek gyártásközi és végellenőrzése;
- A létesítmény használatbavételét követően a kivitelező vállalkozó jótállási kötelezettségével kapcsolatos feladatok, 1. év és a teljes időszak lejártának napján bejárás szervezése;
- A beruházás műszaki és pénzügyi menedzselését végző információs rendszer felállítása és folyamatos üzemeltetése;
- Tervellenőrzés;
- Kockázatelemzés
Az épület funkcionális felépítése:
• Nemzetközi szintű küzdőtér a hozzákapcsolódó sportolói öltözőkkel és kiegészítő helyiségekkel
• A kb. bruttó 60 000 + nézőt befogadó többszintes lelátó és kiszolgáló helyiségei
• A VIP illetve Business Club lelátóhoz kapcsolódó fogadó terek
• A Sky boxok, illetve azok háttér területe, közösségi területekkel, fogyasztói illetve kereskedelmi részekkel,
• Múzeum, vendéglátó terület, shop, kiszolgáló és egyéb területek
A létesítményben a sportesemények mellett más rendezvények (pl. koncertek) is helyet kaphatnak, akár a küzdőtér teljes elfoglalásával is.
Alapadatok:
- Nettó torony épület területe: 2.588,70 m2 (helyi védettségű épület)
- Nettó Épület összesen: 139.654,39 + 2.588,70 = 142.243,09 m2
- Kültéri közlekedők: 8.386,81 m2
- Nettó épített alapterület összesen: 142.243,09 + 8.386,81 = 150.629,90 m2
- Bruttó szintterület összesen: 171.635,70 m2 ( a stadion körüli dekkek és a lelátó felületek nélkül )
Ajánlatkérő a műszaki alkalmassági feltételek megfelelőségének megítélése érdekében jelen beruházással összefüggésben az alábbi mennyiségeket tájékoztatásul közli:
- Építési terület nagysága: mintegy 220.000 m2
- Tető acél tartószerkezete: 9300 tonna
- Előregyártott vasbeton szerkezet elhelyezése: 14255,48 m3
- A tetőszerkezet meghatározó elemei a maximum 90,9 m összes hosszúságú konzolos acél főtartók
A Stadion épület létszám adatai
- Maximális nézőszám: 67.155 fő
-Küzdőteret is igénybe vevő egyéb rendezvény ( pl. koncert ) esetén összesen: 78.259 fő
A beruházás (tervezés és kivitelezés) időtartama mintegy 32 hónap és a használatbavételi engedély megszerzéséig tart. A következő 36 hónapos időszakban nyertes ajánlattevő az alábbi munkák elvégzésére köteles:
A használatbavételi engedély megszerzését követően a kivitelező vállalkozó jótállási kötelezettségével kapcsolatos feladatok ellátása, az 1. év és a teljes időszak lejártának napján bejárás szervezése.
A szerződés tárgyát képező műszaki ellenőri feladatok ellátása Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásra vonatkozik.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 68 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 069 - 130615

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2340000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Megbízási szerződés 2. számú módosítás dátuma: 2019. november 29.
2) VII.2.2) pont folytatása:
Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontja az Előzmények E. és F. pontjában meghatározott módosítások közül a jelen Szerződésmódosítás 1. számú mellékletének XVII, fejezetében részletezett módosítás és ezzel összefüggésben a Megbízási Díj módosulása tekintetében megalapozza jelen 2. számú Szerződésmódosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel az eredeti szerződő féltől olyan további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen a Szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával jár. Az ellenérték növekedése (84.564.000,-Ft + ÁFA) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A jelen 2. számú Szerződésmódosítás Előzmények fejezet E. és F. pontjában meghatározott módosításokkal összefüggően a Fizetési Ütemterv módosítása, továbbá az 1. számú melléklet XIX. fejezetében rögzített módosulások nem tekintendők lényeges módosításoknak, nem határoznak meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, nem változtatják meg a Megbízási Szerződés általános jellegét és illeszkednek a Megbízási Szerződés jellegéhez, valamint nem változtatják meg a Megbízási Szerződés gazdasági egyensúlyát a Megbízott javára, így a szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
Ezen szerződésmódosítás értelmében a Mérnök a korábban rögzítettekhez képest további feladatokat végez, lefedve a Puskás Aréna nyitóeseményét, illetve az üzemeltetés első három hónapját.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
További tárgyak: 71356300-1
71520000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Olimpiai Központ 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Hrsz: Budapest XIV. kerület 32826, 32848/5, 32849 / 4, 32848/3
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya a Puskás Ferenc labdarúgó stadion rekonstrukciójának teljes körű megvalósításához, a rekonstrukcióhoz szükséges egyéb épületek bontásához ( hőfogadó, gázfogadó, transzformátor állomás ) illetve átépítéséhez ( SYMA csarnok ), az ehhez kapcsolódó közműkiváltásokhoz, gyalogos hidak építéséhez, közúti átépítésekhez kapcsolódó lebonyolítói, műszaki ellenőri, mérnök tanácsadói, tervellenőrzési és gyártásközi ellenőrzési feladatok ellátása az alábbi szempontok figyelembevételével együtt:
• MLSZ biztonságtechnikai előírásainak betartása
• Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vonatkozó előírásainak betartása és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ajánlásainak figyelembevétele
• Gazdaságos üzemeltethetőség
Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
- Komplex lebonyolítás (beleértve a belsőépítészeti kialakítást és külső közműveket);
- A kiviteli tervek szakmai felülvizsgálata, véleményezése;
- Folyamatos és naprakész költségellenőrzés, elszámolások;
- Építési műszaki ellenőrzés a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, valamint a dokumentációban meghatározottak szerint;
- A Stadion előregyártott szerkezeteinek és acélszerkezeteinek gyártásközi és végellenőrzése;
- A létesítmény használatbavételét követően a kivitelező vállalkozó jótállási kötelezettségével kapcsolatos feladatok, 1. év és a teljes időszak lejártának napján bejárás szervezése;
- A beruházás műszaki és pénzügyi menedzselését végző információs rendszer felállítása és folyamatos üzemeltetése;
- Tervellenőrzés;
- Kockázatelemzés
Az épület funkcionális felépítése:
• Nemzetközi szintű küzdőtér a hozzákapcsolódó sportolói öltözőkkel és kiegészítő helyiségekkel
• A kb. bruttó 60 000 + nézőt befogadó többszintes lelátó és kiszolgáló helyiségei
• A VIP illetve Business Club lelátóhoz kapcsolódó fogadó terek
• A Sky boxok, illetve azok háttér területe, közösségi területekkel, fogyasztói illetve kereskedelmi részekkel,
• Múzeum, vendéglátó terület, shop, kiszolgáló és egyéb területek
A létesítményben a sportesemények mellett más rendezvények (pl. koncertek) is helyet kaphatnak, akár a küzdőtér teljes elfoglalásával is.
Alapadatok:
- Nettó torony épület területe: 2.588,70 m2 (helyi védettségű épület)
- Nettó Épület összesen: 139.654,39 + 2.588,70 = 142.243,09 m2
- Kültéri közlekedők: 8.386,81 m2
- Nettó épített alapterület összesen: 142.243,09 + 8.386,81 = 150.629,90 m2
- Bruttó szintterület összesen: 171.635,70 m2 ( a stadion körüli dekkek és a lelátó felületek nélkül )
Ajánlatkérő a műszaki alkalmassági feltételek megfelelőségének megítélése érdekében jelen beruházással összefüggésben az alábbi mennyiségeket tájékoztatásul közli:
- Építési terület nagysága: mintegy 220.000 m2
- Tető acél tartószerkezete: 9300 tonna
- Előregyártott vasbeton szerkezet elhelyezése: 14255,48 m3
- A tetőszerkezet meghatározó elemei a maximum 90,9 m összes hosszúságú konzolos acél főtartók
A Stadion épület létszám adatai
- Maximális nézőszám: 67.155 fő
-Küzdőteret is igénybe vevő egyéb rendezvény ( pl. koncert ) esetén összesen: 78.259 fő
A beruházás (tervezés és kivitelezés) időtartama mintegy 32 hónap és a használatbavételi engedély megszerzéséig tart. A következő 36 hónapos időszakban nyertes ajánlattevő az alábbi munkák elvégzésére köteles:
A használatbavételi engedély megszerzését követően a kivitelező vállalkozó jótállási kötelezettségével kapcsolatos feladatok ellátása, az 1. év és a teljes időszak lejártának napján bejárás szervezése.
A szerződés tárgyát képező műszaki ellenőri feladatok ellátása Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásra vonatkozik.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 68 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2488610000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.1. A Szerződő Felek a Megbízási Szerződés 2. számú Mellékletét (A Megbízott részletes feladatai) kiegészítik XIV.-XIX. fejezetekben meghatározott Módosított Megbízotti feladatokkal és a Megbízott módosított feladatainak teljesítéséhez szükséges feltételekkel, teljesítési időszakokkal. Ezen okból a Megbízási Szerződés 2. számú Melléklete helyébe a módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetű melléklet kerül, e Szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként csatolva.
1.2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen 2. számú Szerződésmódosításban meghatározott Módosított Megbízotti Feladatok díja (a továbbiakban: "Kiegészítő Díj") 148.610.000,-Ft + ÁFA (azaz száznegyvennyolcmillió-hatszáztízezer forint plusz általános forgalmi adó). A Felek a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott Megbízási Díj összegét a Kiegészítő Díjnak megfelelően módosítják, a hivatkozott szerződéses pontot hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.1. Megbízottat szerződésszerű teljesítés esetén a megbízás teljes körű ellátásáért összesen 2.488.610.000,- Ft + ÁFA, azaz kétmilliárd-négyszáznyolcvannyolcmillió-hatszáztízezer forint összegű megbízási díj illeti meg (a „Megbízási Díj”).
1.3. A Megbízási Szerződés 4. számú mellékletét képező Fizetési ütemtervet Felek e szerződés-módosításban foglaltaknak megfelelően aktualizálják, és a módosított melléklet a 4. számú melléklet helyébe lép. Felek a módosított Fizetési Ütemtervet e Szerződésmódosítás 2. számú mellékleteként csatolják.
1.4. Felek rögzítik, hogy a Megbízási Szerződés és módosításai teljesítése kapcsán a „Puskás Aréna”, a „Vállalkozó Üzemeltetési Időszaka” fogalmakat, továbbá az „Üzemeltetési Időszak” fogalmat e 2. számú Szerződésmódosítás Előzmények C. és F pontjában foglaltaknak megfelelően használják. Felek rögzítik, hogy a Puskás Aréna nyitómérkőzése (a továbbiakban: „Nyitómérkőzés”) a jogerős használatba vételi engedély megszerzését és a vonatozó további működési és rendezvénytartási engedélyek megszerzését követően a Vállalkozási Szerződés szerint 2019. november 15-ére tervezett nemzetközi labdarúgó mérkőzést tekintik.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdése az Előzmények E. és F. pontjában meghatározott módosítások közül a jelen Szerződésmódosítás 1. számú melléklete XIV., XV., XVI. és XVIII. fejezetében részletezett módosítások és ezzel összefüggésben a Megbízási Díj módosulás tekintetében megalapozza jelen 2. számú Szerződésmódosítást, tekintettel arra, hogy a hivatkozott Módosított Megbízotti Feladatok rögzítésével kapcsolatos, illetőleg ezekkel összefüggésben a Megbízási Díj módosulása nem változtatja meg a Megbízási Szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti Megbízási Szerződés jellegéhez, valamint az ellenérték változása (64.046.000,-Ft + ÁFA) nem haladja meg az uniós értékhatárt.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) pontban!
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2340000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2488610000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben