Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.11.20.
Iktatószám: 24296/2015
CPV Kód: 45221110-6
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: Somogy megye 76/4+841 km sz. Balatonszentgyörgy
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Híd-Tám Kft.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jogi Igazgatóság
Telefon: +36 18199171
E-mail: szekely.marta@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Híd-Tám Kft.
Postai cím: Veres Péter út 48.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csohány Antal
Telefon: +36 14317989
E-mail: hidtam@hidtam.hu
Fax: +36 14317988
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Országos közutak üzemeltetése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Közúti hidak fejlesztése az országos közúthálózat főútvonalain - Kivitelezés I. / 6. rész
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Somogy megye 76/4+841 km sz. Balatonszentgyörgy
NUTS-kód HU232
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/03/20 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Közúti hidak fejlesztése az országos közúthálózat főútvonalain - Kivitelezés I.
6. rész: Somogy megye 76/4+841 km sz. Balatonszentgyörgy, vasút feletti híd teljes felújítása Ht.hf.08.42-09 számú tervdokumentáció szerint
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221110-6
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 122895297 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/03/20 (év/hó/nap)
Befejezés 2014/11/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 175 - 301387
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/09/10 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15534 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/09/11 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 071 - 121846
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/10 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6240 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/14 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti feltétel:
Vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletét képező költségvetés kiírás:
464 030 tételszám: Rézsűburkolat készítése előregyártott elemekkel
564 230 tételszám: Hagyományos kétsoros vezetőkorlát (nem ütközési kísérlettel igazolt)
Módosított feltétel:
Vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletét képező költségvetés kiírás:
464 030/M tételszám: Rézsűburkolat készítése előregyártott elemekkel (v=6cm)
564 230/M tételszám: Hagyományos kétsoros vezetőkorlát (nem ütközési kísérlettel igazolt) csavarozott korlátoszlopok
IV.1.3) A módosítás indoka:
Ajánlatkérő 2014. március 20. napján Vállalkozási Szerződést kötött a HÍD-TÁM Kft.-vel „Közúti hidak fejlesztése az országos közúthálózat főútvonalain - Kivitelezés I. - 6. rész (Somogy megye 76/4+841 km sz. Balatonszentgyörgy, vasút feletti híd teljes felújítása Ht.hf.08.42-09 számú tervdokumentáció szerint)” tárgyában (szerződésszám: ESZ-2014/001074/001).
A változtatás bemutatása
1.) számú műszaki változás
A terv szerinti bebetonozott talplemezhez hegesztett korlát oszlopok helyett oszloptalppal összehegesztett, tűzihorganyzott oszlopok alkalmazása, illetve az előregyártott beton lefuttató elem helyett acélszerkezetű tűzihorganyzott korlátvég lezárás alkalmazása.
2. számú műszaki változás
A terven szereplő 10 cm vastag ágyazó beton és 10 cm vtg. betonlap építése helyett, 12 cm vastag beton ágyazatba helyezett, 6 cm vtg. burkolólap elhelyezése.
Változtatás indoklása
1.) számú műszaki változás
A 2008. évi tervezési időpont óta szabványosították az utólag befúrt korlátrögzítést és az acél lefuttató elemeket. A módosított megoldásnak a tervezett funkció szempontjából nincs káros hatása, viszont korrózióvédelmi szempontból jobb és üzemeltetési szempontból kedvezőbb megoldás.
A változtatás a befejezési határidőt és a költségeket nem befolyásolja.
2. számú műszaki változás
A térségben párhuzamosan zajló több beruházás miatt beszerzési nehézségekre és kapacitás problémákra hivatkozva Vállalkozó javasolta a módosítást, amelyet Megrendelő elfogadott.
A vastagabb ágyazó beton és vékonyabb burkolólapok alkalmazásával a meredek részűk kivitelezése egyszerűsödött, az elemek kisebb súlya miatt kedvezőbb ez a megoldás, külső megjelenés szempontjából nem jelent változást, és biztosítja a tartósságot a garanciális időn túl is, a változásnak nincs káros hatása.
A változtatás a befejezési határidőt és a költségeket nem befolyásolja.
A fenti módosítás megfelel a jogszabályi (vö. Kbt. 132. §) követelményeknek, mivel
• a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/12 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/11/16 (év/hó/nap)