Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/232
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.12.01.
Iktatószám: 21669/2018
CPV Kód: 33141420-0
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye: HU, HU1, HU2, HU3; HU, HU1, HU2, HU3; HU, HU1, HU2, HU3; HU, HU1, HU2, HU3; HU, HU1, HU2, HU3; HU, HU1, HU2, HU3; HU, HU1, HU2, HU3; HU, HU1, HU2, HU3; HU; HU, HU1, HU2, HU3; HU, HU1, HU2, HU3; HU, HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mercator Medical Kft.;Mercator Medical Kft.;Mercator Medical Kft. - 264 000 000,- Ft.;Sempermed Magyarország Kft. - 366 000 000,- Ft.;Mercator Medical Kft.;Mercator Medical Kft.;Mercator Medical Kft. - 195 000 000,- Ft.;Sempermed Magyarország Kft. - 291 000 000,00;SEMPERMED Magyarország Kereskedelmi Kft.;SEMPERMED Magyarország Kereskedelmi Kft.;SEMPERMED Magyarország Kereskedelmi Kft.;SEMPERMED Magyarország Kereskedelmi Kft.;Mercator Medical Kft.;Mercator Medical Kft. - 621 000 000,- Ft;Sempermed Magyarország Kft. -789 300 000,- Ft.
Ajánlatkérő típusa: központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: orszagos.beszerzes@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekek.aeek.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi kesztyűk beszerzése magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények részére - OT-002/2018/KM
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Orvosi kesztyűk beszerzése magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények részére - OT-002/2018/KM
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4 442 750 000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 1-6 hónap
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, porozott.
Előirányzott mennyiség: 3 000 000 pár
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 6
2 Méretpontosság (hosszúság) 6
3 Szakítóerő 6
4 Pormennyiség 6
5 Kioldható protein mennyiség 6
6 Környezetterhelési szempont 2
7 Egyedi csomagolás 4
8 Felvétel 4
9 Rugalmasság 4
10 Forma és mérettartás 4
11 A tapintott felületek érzékelhetősége 6
12 Használat közbeni ellenálló-képesség 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint köteles Intézmények ellátására az eljárás 1-6. hónapjaiban. Az eljárás hónapjai az adott tárgyra vonatkozó legkisebb sorszámú (1.,4.,7.,10.) rész szerződésének hatályba
lépésekor kezdődnek, úgy, hogy valamennyi Keretmegállapodás időrendben, szünet nélkül követi egymást.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 7-12 hónap
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból,
porozott.Előirányzott mennyiség: 3 000 000 pár
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 6
2 Méretpontosság (hosszúság) 6
3 Szakítóerő 6
4 Pormennyiség 6
5 Kioldható protein mennyiség 6
6 Környezetterhelési szempont 2
7 Egyedi csomagolás 4
8 Felvétel 4
9 Rugalmasság 4
10 Forma és mérettartás 4
11 A tapintott felületek érzékelhetősége 6
12 Használat közbeni ellenálló képesség 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint köteles Intézmények ellátására az eljárás 7-12. hónapjaiban.
Az eljárás hónapjai az adott tárgyra vonatkozó legkisebb sorszámú (1,4,7,10) rész szerződésének hatályba lépésekor kezdődnek, úgy, hogy valamennyi Keretmegállapodás időrendben, szünet nélkül követi egymást.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 13-24 hónap
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, porozott.
Előirányzott mennyiség: 6 000 000 pár
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 6
2 Méretpontosság (hosszúság) 6
3 Szakítóerő 6
4 Pormennyiség 6
5 Kioldható protein mennyiség 6
6 Környezetterhelési szempont 2
7 Egyedi csomagolás 4
8 Felvétel 4
9 Rugalmasság 4
10 Forma és mérettartás 4
11 Tapintott felületek érzékelhetősége 6
12 Használat közbeni ellenálló-képesség 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Általános Keretmegállapodás megkötése több ajánlattevővel, amely alapján Ajánlatkérő a versenyt újranyitja.
Az újranyitás eredményeként köt Ajánlatkérő Keretmegállapodást egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint köteles Intézmények ellátására az eljárás 13-24. hónapjaiban.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes, 1-6 hónap
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból,
pormentes
Előirányzot t mennyiség: 500 000 pár
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 7
2 Méretpontosság (hosszúság) 7
3 Szakítóerő 8
4 Kioldható protein mennyiség 8
5 Környezetterhelési szempont 2
6 Egyedi csomagolás 4
7 Felvétel 4
8 Rugalmasság 4
9 Forma és mérettartás 4
10 A tapintott felületek érzékelhetősége 6
11 Használat közbeni ellenálló-képesség 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint
köteles Intézmények ellátására az eljárás 1-6. hónapjaiban.
Az eljárás hónapjai az adott tárgyra vonatkozó legkisebb sorszámú (1.,4.,7.10.) rész szerződésének hatályba
lépésekor kezdődnek, úgy, hogy valamennyi Keretmegállapodás időrendben, szünet nélkül követi egymást.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes, 7-12 hónap
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból,
pormentes.
Előirányzott mennyiség: 500 000 pár
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 7
2 Méretpontosság (hosszúság) 7
3 Szakítóerő 8
4 Kioldható protein mennyiség 8
5 Környezetterhelési szempont 2
6 Egyedi csomagolás 4
7 Felvétel 4
8 Rugalmasság 4
9 Forma és mérettartás 4
10 A tapintott felületek érzékelhetősége 6
11 Használat közbeni ellenálló-képesség 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint köteles Intézmények ellátására az eljárás 7-12. hónapjaiban.
Az eljárás hónapjai az adott tárgyra vonatkozó legkisebb sorszámú (1,4,7,10) rész szerződésének hatályba lépésekor kezdődnek, úgy, hogy valamennyi Keretmegállapodás időrendben, szünet nélkül követi egymást.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes, 13-24 hónap
Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból,
pormentes.
Előirányzott mennyiség: 3 000 000 pár
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 7
2 Méretpontosság (hosszúság) 7
3 Szakítóerő 8
4 Kiadható protein mennyiség 8
5 Környezetterhelési szempont 2
6 Egyedi csomagolás 4
7 Felvétel 4
8 Rugalmasság 4
9 Forma és mérettartás 4
10 A tapintott felületek érzékelhetősége 6
11 Használat közbeni ellenálló-képesség 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Általános Keretmegállapodás megkötése több ajánlattevővel, amely alapján Ajánlatkérő a versenyt újranyitja.
Az újranyitás eredményeként köt Ajánlatkérő Keretmegállapodást egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint köteles Intézmények ellátására az eljárás 13-24. hónapjaiban.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 1-6 hónap
Rész száma: 7.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, latex alapanyagból, porozott
Előirányzott mennyiség: 32 500 000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 4
2 Méretpontosság (hosszúság) 4
3 Szakítóerő 4
4 Pormennyiség 4
5 Kioldható protein mennyiség 4
6 A tapintott felületek érzékelhetősége 4
7 Forma és mérettartás 4
8 Használat közbeni ellenálló-képesség 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint köteles Intézmények ellátására az eljárás 1-6. hónapjaiban.Az eljárás hónapjai az adott tárgyra vonatkozó
legkisebb sorszámú (1.,4.,7.10.) rész szerződésének hatályba lépésekor kezdődnek, úgy, hogy valamennyi Keretmegállapodás időrendben, szünet nélkül követi egymást.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 7-12 hónap
Rész száma: 8.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. rész Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, latex alapanyagból, porozott.
Előirányzott mennyiség: 32 500 000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 4
2 Méretpontosság (hosszúság) 4
3 Szakítóerő 4
4 Pormennyiség 4
5 Kioldható protein mennyiség 4
6 A tapintott felületek érzékelhetősége 4
7 Forma és mérettartás 4
8 Használat közbeni ellenálló-képesség 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint
köteles Intézmények ellátására az eljárás 7-12. hónapjaiban.
Az eljárás hónapjai az adott tárgyra vonatkozó legkisebb sorszámú (1,4,7,10) rész szerződésének hatályba lépésekor kezdődnek, úgy, hogy valamennyi Keretmegállapodás időrendben, szünet nélkül követi egymást.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 13-24 hónap
Rész száma: 9.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9. rész Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, latex alapanyagból, porozott.
Előirányzott mennyiség: 75 000 000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 4
2 Méretpontosság (hosszúság) 4
3 Szakítóerő 4
4 Pormennyiség 4
5 Kioldható protein mennyiség 4
6 A tapintott felületek érzékelhetősége 4
7 Forma és mérettartás 4
8 Használat közbeni ellenálló-képesség 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Általános Keretmegállapodás megkötése több ajánlattevővel, amely alapján Ajánlatkérő a versenyt újranyitja.
Az újranyitás eredményeként köt Ajánlatkérő Keretmegállapodást egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint köteles Intézmények ellátására az eljárás 13-24. hónapjaiban.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, nitril alapanyagból, pormentes, 1-6 hónap
Rész száma: 10.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország
területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10. rész Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, nitril alapanyagból, pormentes
Előirányzott mennyiség: 40 000 000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 5
2 Méretpontosság (hosszúság) 5
3 Szakítóerő 5
4 A tapintott felületek érzékelhetősége 4
5 Forma és mérettartás 4
6 Használat közbeni ellenálló-képesség 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint köteles Intézmények ellátására az eljárás 1-6. hónapjaiban.
Az eljárás hónapjai az adott tárgyra vonatkozó legkisebb sorszámú (1.,4.,7.10.) rész szerződésének hatályba lépésekor kezdődnek, úgy, hogy valamennyi Keretmegállapodás időrendben, szünet nélkül követi egymást.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, nitril alapanyagból, pormentes, 7-12 hónap
Rész száma: 11.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
11. rész Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, nitril alapanyagból,
pormentes.
Előirányzott mennyiség: 40 000 000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 5
2 Méretpontosság (hosszúság) 5
3 Szakítóerő 5
4 A tapintott felületek érzékelhetősége 4
5 Forma és mérettartás 4
6 Használat közbeni ellenálló-képesség 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint köteles Intézmények ellátására az eljárás 7-12. hónapjaiban.
Az eljárás hónapjai az adott tárgyra vonatkozó legkisebb sorszámú (1,4,7,10) rész szerződésének hatályba lépésekor kezdődnek, úgy, hogy valamennyi Keretmegállapodás időrendben, szünet nélkül követi egymást.

II.2.1)
Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, nitril alapanyagból, pormentes, 13-24 hónap
Rész száma: 12.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU, HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
12. rész Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, nitril alapanyagból,
pormentes.
Előirányzott mennyiség: 90 000 000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Méretpontosság (szélesség) 5
2 Méretpontosság (hosszúság) 5
3 Szakítóerő 5
4 A tapintott felületek érzékelhetősége 4
5 Forma és mérettartás 4
6 Használat közbeni ellenálló-képesség 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Általános Keretmegállapodás megkötése több ajánlattevővel, amely alapján Ajánlatkérő a versenyt újranyitja.
Az újranyitás eredményeként köt Ajánlatkérő Keretmegállapodást egy ajánlattevővel, amely alapján a nyertes szállító a Keretmegállapodás szerint köteles Intézmények ellátására az eljárás 13-24. hónapjaiban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 164146
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1. Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 1-6 hónap
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercator Medical Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor u. 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: iroda@hu.mercatormedical.eu
Telefon: +36 305058485
Internetcím(ek): (URL) www.mercatormedical.eu/hu
Fax: +36 14039598
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 147 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132 000 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2. Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 7-12 hónap
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercator Medical Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor u. 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: iroda@hu.mercatormedical.eu
Telefon: +36 305058485
Internetcím(ek): (URL) www.mercatormedical.eu/hu
Fax: +36 14039598
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 147 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132 000 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3. Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 13-24 hónap
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercator Medical Kft. - 264 000 000,- Ft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor u. 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: iroda@hu.mercatormedical.eu
Telefon: +36 305058485
Internetcím(ek): (URL) www.mercatormedical.eu/hu
Fax: +36 14039598
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sempermed Magyarország Kft. - 366 000 000,- Ft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tartsay Vilmos utca 3. 3. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: sempermed.budapest@seupmperitgroup.com
Telefon: +36 13357111
Internetcím(ek): (URL) https://www.sempermed.com/
Fax: +36 13357112
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 294 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 630 000 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4. Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes, 1-6 hónap
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercator Medical Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor u. 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: iroda@hu.mercatormedical.eu
Telefon: +36 305058485
Internetcím(ek): (URL) www.mercatormedical.eu/hu
Fax: +36 14039598
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53 890 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32 500 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5. Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercator Medical Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor u. 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: iroda@hu.mercatormedical.eu
Telefon: +36 305058485
Internetcím(ek): (URL) www.mercatormedical.eu/hu
Fax: +36 14039598
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53 890 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32 500 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6. Elnevezés: Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes, 13-24 hónap
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercator Medical Kft. - 195 000 000,- Ft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor u. 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: iroda@hu.mercatormedical.eu
Telefon: +36 305058485
Internetcím(ek): (URL) www.mercatormedical.eu/hu
Fax: +36 14039598
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sempermed Magyarország Kft. - 291 000 000,00
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tartsay Vilmos utca 3. 3. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: sempermed.budapest@seupmperitgroup.com
Telefon: +36 13357111
Internetcím(ek): (URL) https://www.sempermed.com/
Fax: +36 13357112
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 323 340 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 486 000 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7. Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 1-6 hónap
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SEMPERMED Magyarország Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tartsay Vilmos u. 3. 3.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: sempermed.budapest@semperitgroup.com
Telefon: +36 13357111
Internetcím(ek): (URL) www.sempermed.com
Fax: +36 13357112
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 241 475 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 210 275 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8. Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 7-12 hónap
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SEMPERMED Magyarország Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tartsay Vilmos u. 3. 3.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: sempermed.budapest@semperitgroup.com
Telefon: +36 13357111
Internetcím(ek): (URL) www.sempermed.com
Fax: +36 13357112
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 241 475 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 218 725 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9. Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, latex alapanyagból, porozott, 13-24 hónap
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SEMPERMED Magyarország Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tartsay Vilmos u. 3. 3.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: sempermed.budapest@semperitgroup.com
Telefon: +36 13357111
Internetcím(ek): (URL) www.sempermed.com
Fax: +36 13357112
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 557 250 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 629 250 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10. Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, nitril alapanyagból, pormentes, 1-6 hónap
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SEMPERMED Magyarország Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tartsay Vilmos u. 3. 3.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: sempermed.budapest@semperitgroup.com
Telefon: +36 13357111
Internetcím(ek): (URL) www.sempermed.com
Fax: +36 13357112
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 335 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 269 200 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11. Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, nitril alapanyagból, pormentes, 7-12 hónap
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercator Medical Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor u. 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: iroda@hu.mercatormedical.eu
Telefon: +36 305058485
Internetcím(ek): (URL) www.mercatormedical.eu/hu
Fax: +36 14039598
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 335 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 260 000 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 12. Elnevezés: Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű, nitril alapanyagból, pormentes, 13-24 hónap
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercator Medical Kft. - 621 000 000,- Ft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokor u. 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: iroda@hu.mercatormedical.eu
Telefon: +36 305058485
Internetcím(ek): (URL) www.mercatormedical.eu/hu
Fax: +36 14039598
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sempermed Magyarország Kft. -789 300 000,- Ft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tartsay Vilmos utca 3. 3. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: sempermed.budapest@seupmperitgroup.com
Telefon: +36 13357111
Internetcím(ek): (URL) https://www.sempermed.com/
Fax: +36 13357112
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 753 750 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 410 300 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. A több Ajánlattevővel kötött Általános Keretmegállapodások esetében (3;6;12. részek), a vonatkozó részek V.2.3. pontjaiban, a Nyertes ajánlattevő hivatalos neve mellett az ajánlati ár is feltüntetésre került. Továbbá, az V.2.4 "A szerződés/rész értékére vonatkozó információk" mezők "A szerződés/rész végleges összértéke" rovataiban a több nyertesek ajánlati árai összeadva kerültek rögzítésre.
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) pontja szerint
Nyertes ajánlattevők adószáma:
- SEMPERMED Magyarország Kereskedelmi Kft. 11885612-2-43
- Mercator Medical Kft. 23442629-2-41
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § c) pontja szerint
Ajánlattevők neve, címe, adószáma, megpályázott részek száma:
- név: SEMPERMED Magyarország Kereskedelmi Kft.
cím: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 3.em.
adószám: 11885612-2-43
megpályázott részek: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. sz. részek
- név: Mercator Medical Kft.
cím: 1037 Budapest, Bokor u. 23-25.
adószám: 23442629-2-41
megpályázott részek: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. sz. részek
- név: HARTMANN-RICO Hungaria Kereskedelmi Kft.
cím: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann u. 8.
adószám: 12278923-2-13
megpályázott részek: 4., 5., 6., 10., 11., 12. sz. részek
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 §. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)