Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/192
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.10.03.
Iktatószám: 20790/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, Kaposvár - Szentjakab, Hrsz: 0261, 3173, 3174/4, 3174 /6, 3175, 17099, 17105, 17106/10, 17106/9, 17106/8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kaposszentjakabi Bencés Apátság kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000174772022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kaposszentjakabi Bencés Apátság romjai műemléki és kulturális turisztikai célú fejlesztése. Fogadóépület felújítása, falazott dongaboltozatos pince felújítása, meglévő kilátó újjáépítése, parkoló, út és járdaépítés, kertészeti munkák. A romterület vonatkozásában: padlószintek helyreállítása, romterület falainak kiegészítése, bemutatása, kerengőrész boltozatának bemutatása, templom karzatrész (kilátó erkély) és lépcső építése, pincekápolna és lépcsőjének helyreállítása, új támfal építés-kőtár kialakítás, K-i alsó támfalsor megerősítése, DK-i fedett-nyitott kőtár kialakítása, romterület megvilágítás, kertrendezés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kaposszentjakabi Bencés Apátság kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45111100-9
45111200-0
45111240-2
45212314-0
45223210-1
45231100-6
45232410-9
45233228-3
45233260-9
45261210-9
45262100-2
45262210-6
45262310-7
45262500-6
45262620-3
45262700-8
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
71421000-5
72413000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország, Kaposvár - Szentjakab, Hrsz: 0261, 3173, 3174/4, 3174 /6, 3175, 17099, 17105, 17106/10, 17106/9, 17106/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Látogatóközpont és környezet munkarész:
Fogadóépület (felújítandó)
- hasznos alapterület: 335,25 m2
- beltéri padló hidegburkolat 349,69 m2
- kültéri hidegburkolat 498,4 m2
- parketta csiszolás 141,17 m2
- beltéri nyílászárók cseréje 22 db,
- vakolás 356,46 m2
- gipszkarton álmennyezet 400 m2
- tető héjazat cseréje kettős hódfarkú cserépfedésre 726 m2,
- magastető hő és hangszigetelés 442,5 m2
- szivárgó építés107 m
- talajnedvesség elleni szigetelés függőleges felületen192 m2
- épületgépészeti felújítás: külső vízellátás, belső víz és csatornaépítés
- villanyszerelési munkák
- gyengeáram: kaputelefon, kábel tv, informatikai rendszer, behatolás és tűzjelző rendszer
- villámvédelem
Keleti szárnyhoz tartozó pihenő (felújítandó)
- acélfelületek festése 150 m2, fa felületek lazúrozása 13 m2
külső térvilágítás
- Keskeny u. feljáró, Monostor u. gyalogos feljáró, park
színpad és nézőtéri padok (felújítandó)
- acélfelületek festése 13,5 m2, fa padok és színpad lazúrozása 460 m2
Öltöző (felújítandó)
- homlokzatfestés 23,5 m2, falszárító vakolat 7,5 m2, padlóburkolat 8 m2
Templom előtti lépcső és mellvéd (bontandó) 4,45 m3
Kőtár (felújítandó)
- tégla felület tisztítás, felületképzés 68,43 m2
Kilátó (felújítandó)
- 15 m magas fa szerkezetű kilátó bontása és új építése meglévő alapra
közlekedés – színpad és környéke (új építés)
- térkő burkolatú járda 995 m2
Monostor utcai parkoló (felújítandó)
- szórt útalap építés 440 m2, szegély építés 137 m
VIP parkoló fogadóépületek előtt (felújítandó)
- térkő burkolat 880 m2
- gabion támfal 38 m2
Keleti felhajtó út (felújítandó)
- 223 m2 felületen 5 cm vtg. új aszfaltréteg készítése, 25 fm szalagkorlát
Konzolos járda (új építés)
- barabás téglakő térkő burkolat 101 m2, konzolos támfalelem 22 db, gyalogos korlát 47 m
Gyalogút (felújítandó)
- 208 m2 barabás téglakő térkő burkolat, 6 db gabion kosár ülőpad, kerti szegély 495 m, paliszád elemek 360 db, gyalogos korlát 120 m
Tájépítészet, kertészet (felújítandó)
- tereprendezés: 640 m2
- sétány felújítás zúzott kővel: 282,2m2
- pergola 2 db
- padok 19 db, asztalok 4 db
- új növények telepítése: fa 15 db, cserje 1706 db, évelők 941 db
- gyepesítés: 1679 m2
II. Kolostor romjainak állagmegóvása, részleges helyreállítása munkarész:
o Kolostor szárnyak és támfalak téglafalainak állagmegóvása, javítása, bemutatása , falazat készítés 304,83 m3
o Kerengő és további helyiségek burkolása, járószintjeinek kialakítása 1205,12 m2 ebből 512,08 m2 térkő, 653,03 m2 stabilizált burkolat
o Kerengő boltozat részleges rekonstrukciós bemutatása
o Pince-kápolna boltozat bemutatása és a mellette lévő keskeny lépcső helyreállítása
o Fedett-nyitott kőtár kialakítása 24,46 m2, kőrestaurálási feladatok;
o templom déli tornyának helyén és a romkert dél-keleti sarkában magaslati kitekintés kiépítése.
o Díszvilágítás kiépítése
o Csapadékvíz elvezetés

Tárgyi szerződés munkaterülete a M4339 Műemléki törzsszámon nyilvántartott Bencés Apátság romterületét is magában foglalja. Régészeti védettség: fokozott 40006.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az M.2.1. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember alkalmassági követelményen felüli műemlék felújítás kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (hó) (min 0hó, maximum 24hó) 10
2 2.2. M.2.2. alkalm. ig. szakember alkalmassági köv. felüli út és/vagy gyalogút és/vagy parkoló, építés és/vagy felújítás kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalat (hó) (min 0 hó, max 24 hó) 10
3 2.3. M.2.3. alkalm. ig. szakember alkalmassági köv. felüli épület építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés és/vagy átalakítás kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapaszt. (hó) (min 0hó, max24hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00003
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok pont FOLYTATÁSA
2. minőségi kitériumok (teljes terjedelemben)
2.1. Az M.2.1. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember alkalmassági követelményen felüli műemlék felújítás kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (hó) (min 0 hó, maximum 24 hó)
2.2. Az M.2.2. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember alkalmassági követelményen felüli út és/vagy gyalogút és/vagy parkoló, építés és/vagy felújítás kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (hó) (min 0 hó, maximum 24 hó)
2.3. Az M.2.3. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember alkalmassági követelményen felüli épület építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés és/vagy átalakítás kivitelezésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (hó) (min 0 hó, maximum 24 hó)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13685 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kaposszentjakabi Bencés Apátság kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Benedek Generál Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23566611214
Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./206
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23566611214

Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13646925210
Postai cím: Árpád Út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646925210

Hivatalos név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11221375214
Postai cím: Kontrássy Utca 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11221375214

Hivatalos név: 4 L Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14685686214
Postai cím: Erdősor Utca 115
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14685686214

Hivatalos név: "VARIABAU" Vegyesprofilú Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11160452210
Postai cím: Trinitárius Utca 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11160452210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges