Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/207
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.26.
Iktatószám: 20531/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit Zrt.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26592352241
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
Telefon: +36 12250554
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Fax: +36 12250554
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varkapitanysag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit Zrt.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Daróczi kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000485612021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Daróczi úti épületcsoport az 1900-as évek elején az Osztrák-Magyar Monarchia K und K katonai épületeinek épült. A telep 9 épületből áll, eredetileg raktár, laktanya, iroda és műhely funkciók voltak benne, a II. világháborút követően a raktár funkció dominált.
A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. kezelésében levő épületegyüttesből jelen kivitelezés érintő egységei az alábbiak:
Alapcsomag:
- a III. épület szélső szárnyának I. emelete
- a III. épület szélső szárnyának II. emelete és derékszögben csatlakozó terület a középső szárnyig
- a III. épület három függőleges közlekedő magjának felvonói
- az I. és II. emeleten meglevő irodatér részleges átalakítása és új irodaterek kialakítása
- a felvonók cseréje
- a parkolásra használható területeken parkolók kialakítása
- a teljes területen a parkolók
Opcionális tételek:
- a homlokzat veszélyelhárítási munkái
- a III. épület homlokzatai és kapcsolódó kiegészítő menekülő lépcső
Későbbi, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során megvalósítandó tétel:
- - a III. épület középső szárnyának pincei területe
- - a pincei területen egy irattár kialakítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1270578057 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Daróczi kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1113 Budapest, Daróczi u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A. ALAPCSOMAG
1. II. épület 1. (984 m2) és 2. emeleti (1011 m2) irodafelújítási munkálatai
Az átalakítás kettő területre bontható:
1.1 A lépcsőháztól balra eső működő iroda részen étkező fülke kialakítás és irodai terek átalakítása szükséges ésszerűsítési okokból.
1.2 A lépcsőháztól jobbra eső „Restaurátorok és Lelőhelydiagnosztika” iroda mögötti részen új irodák, tárgyaló, vizes blokk és egyéb helyiségek kialakítása.
Tervezett állapot:
A régészeti iroda két szegmensében térelválasztással mini irodák és étkező fülkék kerülnek kialakításra. Az ügyiratkezelési iroda egy nagy légterének szétválasztásával 3 db kisebb irodává alakítandó amik egymásból nyílnak. A „B” épület főrészében lévő üres terek kihasználtságának érdekében irodák, tárgyaló, vizes blokk és egyéb helyiségek létesülnek.
Világítás: A világítási berendezések a helyiségek MSZ HD 60364 sz. szabvány szerinti besorolásának és jellegének megfelelő lámpatestekkel alakítandó ki, az MSZ EN 12464-1 sz. szabvány szerint meghatározott megvilágítási szintekre. A meglévő áramköröket módosítani szükséges.
Biztonsági világítás / kijárat mutató világítás: A meglévő áramköröket módosítani szükséges. Ha szükségből új lámpákat kell felrakni, azokat jól látható módon kell megkülönböztetni a normál lámpatestektől, ami az üzemeltetési feladatot későbbiekben megkönnyíti. (Számozással jelölni kell valamennyit a zöld pont matrica mellett.) Ezen lámpatestek önálló akkumulátoros egységről működjenek, amik minimális áthidalási idejük 60 perc.
Tűzvédelem: A meglévő áramköröket módosítani szükséges. A tervezés megkezdése előtt pontosítani kell a helyiségeket elválasztó gk. válaszfalak helyzetét. Ez határozza meg a jelenleg üzemelő füstérzékelők és hangjelzők beavatkozási mértékét. Ehhez előfelmérés és hatósági egyeztetés szükséges. Biztosítani kell a hangjelzők általi hangnyomás 65dB(A) meglétét az épület bármelyik pontjára vonatkozóan
Energia ellátás: A meglévő áramköröket módosítani szükséges
Betáplálás – IT iroda: A terület energia ellátásához javasolt egy kis, korszerű, maszkos lemezszekrényes elosztó berendezést valamelyik helyiségben elrejtetten kialakítani
Betáplálás – Gyengeáram: A meglévő áramköröket módosítani szükséges. A leválasztásra került irodák munkahelyi követelménye: 2 db RJ45 IT csatlakozási pont megléte
Érintésvédelem: Az érintésvédelem módja TN (nullázás) + EPH hálózat az MSZ HD 60364 szerint. Az épületbe TN-S osztályú nullázást alakítandó ki, azaz három- és ötvezetős leágazásokat kell kiépíteni. Az érintésvédelmi (nullázó) vezetőt (PE), továbbá az EPH rendeltetésű vezetőket az elosztókban a védősínre (PE sín) kell csatlakoztatni. Az elosztók leágazásainak nullavezetőit az N sínről, védővezetőit a PE sínről kell leágaztatni
Szerelés: réz erű vezetékek alkalmazása, amelyeket falon kívüli műanyag védőcsőbe húzott kialakításban, vagy álmennyezet feletti kábeltálcán vezetett megvalósításban történjen. A tűzálló kábeleket, a tűzálló kábeleknek megfelelő tűzállóságú kábelrögzítő elemekkel szükséges rögzíteni. Gyenge- és erősáramú szereléseket védőcsőben kell kialakítani. A létesítményben falon kívüli kivitelű szerelvényeket kell alkalmazni.
Hőközponti átalakítások: Az érintett hőközpont üzemelési biztonságának növelését az épületeket ellátó hőcserélők szekunder oldalán, a meglévővel azonos melegtartalék szivattyúk elhelyezésével kívánjuk megoldani
3 db liftcsere
Parkolóhelyek felfestése, beléptető rendszer cseréje
Fő mennyiségek:
Bontási munkák: Meglévő padlórétegrend elbontása 685,19 m2, Meglévő aljzat javítása 2807,53 m2, Bontási terven jelölt falszakaszok bontása 514,25 m2
Burkolatok és festés: PVC burkolat raktárban, irodatérben 3408,99 m2, PVC burkolatból kialakított lábazat irodaterekben, konyhában, előterekben (magasság: 10cm) 429,58 + 1909,14 fm, Teniszpálya új burkolat építése; meglévő beton/aszfalt rétegre új burkolat készítése 724 m2
Aljzatkészítés: Aljzatbeton készítése, rétegrendnek megfelelő vastagságban padlóburkolat alá 685,19
Falburkolatok és festés: Felület előkészítése 12889,21 m2, Megmaradó falazat javítása, síkfelület kialakítása, finomglettelés 4338,83 m2, FAL-01 Fehér [RAL 9002 színű, matt, selyemfényű festés készítése kézi felhordással 7308,52 m2
Nyílászárók: AB-02 - 117X110-es egyedi acélkeretes homlokzati ablak (részletek lsd. konszignációs tervek) meglévő falazatban 27 db,
Előkészítő munkálatok: Teljes homlokzat tisztítása magasnyomású technológiával 8664,75 m2
Építési-javítási munkák: Lábazat tisztítása, javítása az ebből szükséges felületeken 11545 fm, Eresz javítás/kiegészítése az ebből szükséges szakaszon 11545 fm
Egyéb telepítendő tételek: Út és parkoló jelzések felfestése 2325 fm
Elektromos munkálatok, Gépészeti munkálatok, Statika, Tűzvédelem, Szigetelésterv
B. OPCIONÁLIS TÉTELEK
III. épület homlokzati javítások:
­ Korábban hibás tető eresz és homlokzati párkányfedések következtében szétfagyott téglák, fugáik, illetve ezek esztétikai szempontból elégtelen, meglévő javításuk
­ Törött, hiányos téglák
­ Az általánoshoz képest vörösebb színű téglamezők, téglák felületi mállása
­ A homlokzaton találhatók csak részben lebontott kiegészítő elemek, szerelvények. Ezek és a már teljesen visszabontott kiegészítő elemek, szerelvények, villamos vezetékek helyén hiányzik az esztétikai szempontból elfogadható visszajavítás
­ Lehetséges leesés miatt veszélyt jelentő málló/laza elemek cseréje/rögzítése
C. HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS: II. épület pinceszinti irattár kialakítás (633 m2)
„F” épület felől megközelíthető bejáraton keresztül 2. szárny pincehelyiségében irattárolási céllal raktárhelyiségek kialakítása
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 3. A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 5
3 4. Építésszervezési terv - Építéstechnológiai terv alszempontja 10
4 5. Építésszervezési terv - Munkaerőterv alszempontja 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: B. OPCIONÁLIS TÉTELEK
III. épület homlokzati javítások:
­ Korábban hibás tető eresz és homlokzati párkányfedések következtében szétfagyott téglák, fugáik, illetve ezek esztétikai szempontból elégtelen, meglévő javításuk
­ Törött, hiányos téglák
­ Az általánoshoz képest vörösebb színű téglamezők, téglák felületi mállása
­ A homlokzaton találhatók csak részben lebontott kiegészítő elemek, szerelvények. Ezek és a már teljesen visszabontott kiegészítő elemek, szerelvények, villamos vezetékek helyén hiányzik az esztétikai szempontból elfogadható visszajavítás
­ Lehetséges leesés miatt veszélyt jelentő málló/laza elemek cseréje/rögzítése
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 086 - 221352
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
x Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5000/180-1/2021. Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Daróczi kivitelezés tárgyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1695760459
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1270578057
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tűzvédelem, tűzjelző és oltásvezérlő rendszer telepítése
Gázzal oltó rendszerek kivitelezése
Gépészet költségtérítési feladatainak ellátása
Gépészeti feladatok ellátása
Lift telepítésének feladatai
Villámvédelem feladatai
Közműépítés feladatai
Fűtési-hűtési rendszer kialakítása
Víz-, csatornahálózat kialakítása
Falazás és egyéb kőművesmunkák
Védőcsövezés munkái
Kábelezés munkái
Szerelvényezés munkái
Villamos berendezések telepítése
Lámpatestek cseréje
Behatolásvédelmi rendszer telepítése
Kaputelefon telepítése
Kamerás megfigyelő rendszer telepítése
Informatikai rendszer kiépítése
Egyéb elektromos munkák elvégzése
Acélszerkezeti munkák elvégzése
Előkészítő munkálatok
Bontási munkák
Szárazépítés
Burkolatok és festési munkák elvégzése
Nyílászárók, üvegfalak beépítése
Szaniterek beépítése
Akusztikus felületek munkái
Tűzvédelmi menekülő lépcső kialakítása
Út és parkoló jelzések felfestése, közlekedési táblák telepítése, távműködtetésű sorompó beépítése
Mobíliák
Homlokzat előkészítő munkái
Homlokzat építési-javítási munkái
Zsaluzás és állványozás munkái
Alapozás munkái
Földmunka
Szigetelés munkái
Légcsatorna kialakítása
Tűzvédelmi munkák
Lakatos szerkezetek gyártása és elhelyezése
Aljzatkészítés
Lábazati burkolat kialakítása
Előkészítő feladatok elvégzése
C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése
Terület előkészítési munkák
Őrzés- védelem
Felvonulási létesítmények
Konténer bérlés
Mobil WC bérlés
Minőségbiztosítási feladatok
Munkavédelmi koordinációs feladatok
Hulladékgazdálkodás
Hulladék elszállítási feladatok
Műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatok elvégzése
Átadási dokumentáció elkészítésének feladatai
Megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének feladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a alapján
a) nem releváns, az eljárás eredményes
b) FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8086 Felcsút Fő utca 217., adószám: 25308673-2-07)
c) FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8086 Felcsút Fő utca 217., adószám: 25308673-2-07), Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1112 Budapest Németvölgyi Út 146., adószám: 11266101-2-44), SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3400 Mezőkövesd Eper Utca 51., adószám: 14927393-2-05)
d) eljárásban nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)