Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.10.12.
Iktatószám:19968/2021
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Püspökladány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4150 Püspökladány, Gárdonyi Géza u. 2. hrsz: 3147;4150 Püspökladány, Bartók Béla u. 26. hrsz: 3115;4150 Püspökladány, Fazekas Mihály utca hrsz: északi rész: 2733_1 déli rész: 2787
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Püspökladány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728740209
Postai cím: Bocskai Utca 2
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Csilla
Telefon: +36 54517111
E-mail: pmhivpl@t-online.hu
Fax: +36 54451061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.puspokladany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
TOP-4.3.1-16 építés 2. - 3 részben (1452)
Hivatkozási szám: EKR000340872021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: TOP-4.3.1-16- HB1-2017-00009 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja az újtelepi városrészen” című, építési beruházás kivitelezési feladatai megvalósítása, amely 3 részben kerül meghatározásra:
- I. rész: Közösségi Épület kialakítása
- II. rész Szociális bérlakás felújítása és bővítése
- III. rész: Útépítés a Fazekas Mihály utcában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 142596077 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közösségi Épület kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45231300-8
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45410000-4
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4150 Püspökladány, Gárdonyi Géza u. 2. hrsz: 3147
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Püspökladány Város Önkormányzata közösségi célra hasznosítható épületet alakít ki a Püspökladány 3147 helyrajzi számú, Gárdonyi Géza utca 2. sz. alatt.
A felújítás során az épület fő megközelítése a déli homlokzaton marad, azonban a bejárat mögött egy szélfogó lesz kialakítva, melyen keresztül közelíthető meg a közösségi tér és WC helyiségek. Az épület akadálymentes megközelítése a nyugati homlokzaton kialakított rámpán és ajtón keresztül lesz lehetséges. A felújítás magában foglalja az épület energetikai korszerűsítését, a külső határoló szerkezetek (falak, födém) külső oldali utólagos hőszigetelését, a nyílászáró szerkezetek cseréjét, a tetőszerkezet teljes cseréjét, valamint a gépészeti- és elektromos vezetékek, berendezések korszerűsítését és a burkolatok cseréjét. A homlokzati bejáratok felett előtető lesz kialakítva. 6 db belső, 9 db homlokzati nyílászáró és 1 db elektromos szekrényajtó cseréje történi meg.
Az északi oldalon erősen károsodott falszakaszt el kell bontani és újra kell falazni. A déli homlokzat újonnan kialakított ablakok parapetjét szintén fel kell falazni. A megmaradó homlokzati falak előtt hőszigetelés dűbelezéssel és ragasztással rögzítve 15 cm-es vastagságban. A padlásfödém 20 cm ásványgyapot hőszigeteléssel lesznek ellátva. A lábazati fala előtt extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, teljes felületen bitumen alapú ragasztóval ragasztva 15 cm-es vastagságban.
A padló szerkezetekben MSZ EN 13163 szerinti vagy egyenértékű EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés (λ≤0,36 W/mK) készül 10 cm-es vastagságban.
Az így felújított épület kubatúrája nem változik, összesen 57,5 m2 alapterületen történik felújítás, átalakítás. Tetőidoma kontyolt nyeregtetőként jelenik meg. Az épületet megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott személy is látogathatja, ezért az épületben és környékén akadálymentesítésre kerül sor. Mivel az épület közösségi épületként fog funkcionálni, ezért az udvarban 4 db parkoló kerül kialakításra, ebből egy darab akadálymentes parkoló.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
A jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás nem engedélyköteles. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve
az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az
ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A
megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert
szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 5
2 3. Garanciális javítások megkezdési határideje (min. 4 óra, max. 24 óra) 10
3 4. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hó max. 60 hó) 10
4 5. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16- HB1-2017-00009
II.2.9) További információ:
II.2.5) ponthoz:
A II.2.5. pont karakterkorlátozása miatt a 4. értékelési szempont megjelölésének szövege teljes terjedelemben nem volt feltüntethető. A 4. értékelési szempont megjelölésének szövege teljes terjedelemben:
4. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakembernek az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap)
II.2.7) ponthoz:
A szerződés teljesítésének időtartama a munkaterület átadásától számított 5 (öt) hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A teljesítés kezdete a munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül kerül sor.

II.2.1)
Elnevezés: Szociális bérlakás felújítása és bővítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45231300-8
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45410000-4
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4150 Püspökladány, Bartók Béla u. 26. hrsz: 3115
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bartók Béla u. 26. sz., 3115 hrsz. alatt található szociális bérlakás felújítása fog megvalósulni. Az épület földszintes és tetőtér beépített, nyeregtetőnek kialakított magastetős megjelenésű. A felújítás és bővítés során a déli homlokzatra simulóan egy lépcsőházat alakítunk ki úgy, hogy az épület tömegében radikális változás nem történik. A felújítás magában foglalja az épület energetikai korszerűsítését, a külső határoló szerkezetek (falak, tetők) külső oldali utólagos hőszigetelését, a nyílászáró szerkezetek cseréjét, valamint a gépészeti- és elektromos vezetékek, berendezések korszerűsítését és a burkolatok cseréjét. A földszinti lakás funkcionális elrendezésében változás nem történik, csupán a déli homlokzaton lévő fedett terasz szerelt fallal történő beépítésével egy szélfogó alakul ki. A tetőtéri lakás megközelítésére egy acél szerkezetű, egyenes, egykarú lépcső szolgál, melyet el kell bontani. Helyette a déli homlokzathoz illesztetten egy húzott lépcső tervezett. A lépcsőház nyugati irányú folytatásában a földszinti lakás számára egy terasz alakul ki. A tetőtéri lakás funkcionális kialakításában csekély mértékben változik. Az előszoba alapterületét csökkentjük, és az így felszabaduló térben az étkezőhöz kapcsolódóan egy konyha lesz kialakítva. A földszinti lakás 69,02 m2, az emeleti lakás pedig 55,21 m2 lesz. 9 db belső és 13 db külső nyílászáró csere valósul meg.
Az új lépcsőház és a tetőtéri lakás megközelítése végett a tetőszerkezetet meg kell emelni úgy, hogy a jelenlegi tetőszerkezet a helyén maradjon. A beépített tetőteret határoló tetőszerkezet szarufái között és a vízszintes tartószerkezetei között 25 cm kőzetgyapot hőszigetelés készül. A homlokzati falak külső síkján 14 cm expandált polisztirolhab utólagos hőszigetelés. A nyugati homlokzaton a melléképület közelsége miatt, a melléképület ereszmagasságáig hőszigetelő szendvicspanel hőszigetelés készül. Lábazaton 14 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. A tetőtéri előtér padlójában. expandált polisztirolhab réteg.
Megújuló energiaforrásként 3,990 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése fog megvalósulni, melyet a tetőtéri lakás tud hasznosítani.
Az így kialakuló épület komfort szintje jelentősen emelkedik, és megfelel a jelen kor elvárásainak.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
A jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás egyszerűsített bejelentés köteles.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 5
2 3. Garanciális javítások megkezdési határideje (min. 4 óra, max. 24 óra) 10
3 4. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hó max. 60 hó) 10
4 5. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16- HB1-2017-00009
II.2.9) További információ:
II.2.5) ponthoz:
A II.2.5. pont karakterkorlátozása miatt a 4. értékelési szempont megjelölésének szövege teljes terjedelemben nem volt feltüntethető. A 4. értékelési szempont megjelölésének szövege teljes terjedelemben:
4. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakembernek az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap)
II.2.7) ponthoz:
A szerződés teljesítésének időtartama a munkaterület átadásától számított 5 (öt) hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A teljesítés kezdete a munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül kerül sor.

II.2.1)
Elnevezés: Útépítés a Fazekas Mihály utcában
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45453100-8
45110000-1
45112000-5
45213316-1
45233140-2
45233142-6
45233220-7
45233228-3
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4150 Püspökladány, Fazekas Mihály utca hrsz: északi rész: 2733_1 déli rész: 2787
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás 3. részének tárgya a Fazekas Mihály utcában történő útépítési feladatok elvégzése, kiviteli tervdokumentáció, a műszaki leírásban, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Fazekas Mihály utca északi részének (2733/1 hrsz.), valamint a Fazekas Mihály utca déli részének (2787 hrsz.) szilárd burkolattal történő ellátása valósul meg. Az északi rész szilárd burkolatát 4,0 m, az útkoronát pedig 7,00 m szélességben tervezzük, az építendő út hossza 484,13 m. A déli rész esetében 4 m széles aszfaltburkolatot és mindkét oldalra zúzottkővel megerősített 1,5-1,5 m széles padkát tervezünk. Az építendő szakasz hossza 461 m.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
A jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás engedélyköteles.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 5
2 3. Garanciális javítások megkezdési határideje (min. 4 óra, max. 24 óra) 10
3 4. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakembernek az MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hó max. 60 hó) 10
4 5. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16- HB1-2017-00009
II.2.9) További információ:
II.2.5) ponthoz:
A II.2.5. pont karakterkorlátozása miatt a 4. értékelési szempont megjelölésének szövege teljes terjedelemben nem volt feltüntethető. A 4. értékelési szempont megjelölésének szövege teljes terjedelemben:
4. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakembernek az MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap)
II.2.7) ponthoz:
A szerződés teljesítésének időtartama a munkaterület átadásától számított 5 (öt) hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A teljesítés kezdete a munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06115 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közösségi Épület kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17085710
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30876460
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É jogosultságú felelős műszaki vezetői feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13609472209
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13609472209

Hivatalos név: B-ÉP PROFI Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23081499209
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23081499209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szociális bérlakás felújítása és bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25655181
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38255400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É jogosultságú felelős műszaki vezetői feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13609472209
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13609472209

Hivatalos név: B-ÉP PROFI Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23081499209
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23081499209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Útépítés a Fazekas Mihály utcában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24814694206
Postai cím: Szabadkai Út 110
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6710
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@stravaco.hu
Telefon: +36 706330289
Internetcím(ek): (URL) www.stravaco.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24814694206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57866397
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73464217
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: geodézia, mintavétel- és minősítés, közművek szakipari munkái, szakfelügyeletek
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24814694206
Postai cím: Szabadkai Út 110
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6710
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24814694206

Hivatalos név: Hajdut Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12729058209
Postai cím: Sólyom Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12729058209

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: Sándoraszfalt Útépítő Korlátlan Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24720795242
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24720795242

Hivatalos név: Berettyó Útép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14298903209
Postai cím: Széchenyi Utca 59
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903209

Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13609472209
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13609472209

Hivatalos név: Octopus-M Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23063613209
Postai cím: Téglási Utca 44. 608
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23063613209

Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12112263209

Hivatalos név: B-ÉP PROFI Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23081499209
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23081499209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges