Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/31
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2018.02.13.
Iktatószám: 1947/2018
CPV Kód: 45316000-5
Ajánlatkérő: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Teljesítés helye: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.02.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: útkezelő szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: útfenntartás, útfelújítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Nemzeti azonosítószám: AK21509
Postai cím: Kálvária utca 4-10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gősy Gábor
Telefon: +36 96516185
E-mail: gosy.gabor@utkezelogyor.hu
Fax: +36 96516199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.utkezelogyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.utkezelogyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://vanin.hu/cikk/76/vilber.html (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ludvigné Paczolay Ildikó
Telefon: +36 12251585
E-mail: ildiko.paczolay@vaninmc.com
Fax: +36 12251585
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.utkezelogyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária utca 4-10. 1. emelet 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gősy Gábor
Telefon: +36 96516185
E-mail: gosy.gabor@utkezelogyor.hu
Fax: +36 9616199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.utkezelogyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: útkezelő szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: útfenntartás, útfelújítás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás közvilágítás aktív, díszvilágítás aktív és passzív elemeinek és forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, ill. átépítésére Győr közig. területén belül.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás közvilágítás aktív, valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, illetve átépítésére Győr város közigazgatási területén belül.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás közvilágítás aktív, díszvilágítás aktív és passzív elemeinek és forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, ill. átépítésére Győr közig. területén belül.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232000-0
További tárgyak: 45311200-2
45316100-6
45316110-9
45316200-7
45316212-4
45316213-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás közvilágítás aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, illetve átépítésére Győr város közigazgatási területén belül.
A keretmegállapodás alapján, a konkrét munkára vonatkozóan, közvetlenül, vagy - adott esetben - ajánlatkérő kezdeményezésére lefolytatásra kerülő konzultáció eredményeként (VI.3./9. pont), egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra
A keretmegállapodás alapján elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan, kiterjed Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül található, különböző besorolású közterületeken működő közvilágítási berendezések aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések tervezési, létesítési,, felújítási, illetve átépítési, valamint ezekhez kapcsolódó munkák ellátására. A konkrét munkára vonatkozó egyedi megrendelések műszaki tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi megrendelések nagyságrendje a beszerzési igény felmerülésétől függ, előzetesen nem meghatározható. Azaz a keretmegállapodásos eljárás megindításakor a Keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó beruházásokra vonatkozó további információk még nem állnak rendelkezésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
- A tervek elkészítése - a megrendelés függvényében - a nyertes ajánlattevő feladatát képezheti;
- A feladat ellátása során a városi forgalom zavartalanságát és a lakossági szolgáltatás fenntartását a kivitelezés során, adott esetben, biztosítani kell;
- A nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről és költségeinek viseléséről, a geodéziai kitűzésekről, bemérésekről, és azok költségeinek viseléséről;
- Az egyedi megrendelések teljesítése kapcsán az építés alatt a közmű üzemeltetők esetenkénti szakfelügyeleti díjai, továbbá a munka és vagyonvédelemmel valamint a forgalomkorlátozással kapcsolatos költségei a nyertes ajánlattevőt terhelik;
- A nyertes ajánlattevőnek ajánlatkérő - adott esetben - egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is teljesítenie kell, így párhuzamosan több tervezési feladat ellátására, illetőleg több egyedi megrendelés egyidejű teljesítésére is kötelezhető, összehangolt munkavégzés mellett;
A létrejövő keretmegállapodás hatálya alatt (korábbi 4 év tényadatai alapján: 310 megrendelés keretében 310 helyszínen, amelyből kb. 10% 10 napnál rövidebb, kb. 60 % 10-15 nap, és kb. 30% 30 napnál hosszabb átfutási idejű munkavégzés keretében) várhatóan megrendelésre kerülő munkák nagyságrendje - tájékoztató jelleggel összesen:
Köz- és díszvilágítási
- lámpatest: 1864 db
- lámpakar: 856 db
- valamint forgalomtechnikai oszlop: 27 db
Jelzőfej (forgalomirányítóhoz, gyalogátkelőhöz): 45 db
KRESZ tábla: 36 db
Kábelfektetés (földmunkával): 65.513 fm
Védőcső (földmunkával): 24.199 fm
Elosztó-, fogyasztásmérő-, vezérlő szekrény: 65 db
Gyalogos övezeti beléptető
- süllyedő oszlop: 31 db
- fix oszlop: 14 db
- vezérlő oszlop: 11 db
- működéséhez szükséges kamera: 35 db
Parkoló telítettséget kijelző oszlop: 2 db
Az adott évre vonatkozó költségvetés elfogadásakor kerül meghatározásra a rendelkezésre álló keret pontos összege, mely várhatóan évi nettó 400 millió HUF/év. Ajánlatkérő, az adott évben addig, amíg a - közvetlen, vagy írásbeli konzultációt követő - megrendelések ki nem merítik az adott évben rendelkezésére álló anyagi fedezetet, jogosult megrendelést, illetve konzultációra irányuló felhívást kibocsátani.
A teljesítendő feladat ismertetését, és a beruházással érintett eszközállomány bemutatását, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata  30
2 2.1 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 2
3 2.2 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 2
4 2.3 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 2
5 2.4 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 8
6 2.5 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 8
7 2.6 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 8
8 3. Próbaüzem alatt az élet és vagyonbiztonságot fenyegető hibák elhárításának megkezdés: (perc; Kbt. 77.§ (1) szerint min30/max60 perc) 6
9 4. Jótállás mértéke (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min12/max60 hónap)  4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2.720.000.000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: a Kiadóhivatali gyakorlat miatt került rögzítésre jelen pontban tervezett keretszám, azonban ajánlatkérő ezt nem kívánja korlátozni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult Győr Megyei Jogú Város által a számára biztosított éves költségvetés függvényében a keretmegállapodás éves keretösszegét, az adott költségvetési évre vonatkozóan, évente legfeljebb három alkalommal, megemelni, oly módon, hogy a lehívások összesített értéke nem haladhatja meg a keretmegállapodás teljes értékének +70%-t.
Az opció lehívása esetén ajánlatkérőnek a keretmegállapodás alapján az adott évben a lehívott opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig van lehetősége a II.2.4 pont szerinti tevékenység elvégzésére megrendelést/konzultációra vonatkozó felhívást kibocsátani.
A beruházás részeként megrendelhető elemek adatait a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, az opció lehívásának szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Teljesítés során figyelembe veendő jogszabályok, előírások a részvételi dokumentációban.
II.2.5./Ár szempont:
1.1 Mintaköltségvetés1: jelzőlámpás forgalomirányító csomópont építése közvilágítás és energia ellátás létesítésével / súlyszám: 25
1.2 Mintaköltségvetés2: Belvárosi beléptető rendszer létesítése / súlyszám: 25
1.3. Mintaköltségvetés3: Kiviteli terv készítése / súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
1. nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági (gazd.) szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt.62.§(1)-ben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó az a gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(2) szerinti kizáró ok fennáll.
Igazolás:
Részvételre jelentkezőnek, alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplőnek a jelentkezésben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerinti eljárásban a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról - továbbiakban Kormányrendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)-nek hatálya alá. E körben Kbt. 64.§ rendelkezései is irányadók.
Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében be kell nyújtani nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69.§(4)-(8) alapján a kizáró okok igazolására felhívott gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8.és 10.§ szerint kell igazolni, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá-figyelemmel a 12-16.§-ban foglaltakra, nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárása, ha igen, csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha ajánlatkérő a Kbt.69.§ (11)szerint közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazd. szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz és a gazd. szereplő ezek elérhetőségét ESPD-ben megadta.
A Kormányrendelet III. Fejezet szerinti igazolási módok az V. Fejezet szerint kiválthatók, ha az érintett gazd. szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra a korábban kiállított igazolás is benyújtható/felhasználható mindaddig, ameddig az abban foglalt tény, adat tartalma valós. Ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig- ezek valóságtartalmát a jelentkező vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság-Kbt. 65.§ (1) bek. c)
1) Építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd. szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezői névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett, ilyen tevékenységet végző gazd. szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy az ott előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által kiadott érvényes „FAM technológia helyszíni audit” alkalmassági nyilatkozattal.
A Kbt.65.§(6) és (7) alapján a követelményeknek a közös jelentkezők együttesen is, ill. a jelentkező bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
Igazolás a jelentkezésben:
Az ESPD benyújtásával. Nem elfogadott a gazd. szereplő egyszerű nyilatkozata, elvárt a IV. rész kitöltése az adatok feltüntetésével.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
1) Magyarországon letelepedett gazd. szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; egyéb gazd. szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást vagy az ott előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.
2) Az igazoló dokumentum másolatát kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolás a részvételi jelentkezésben:
Részvételre jelentkezőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában, valamint a Kormányrendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával. Nem elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, elvárt a formanyomtatvány IV. részének kitöltése az alkalmassági követelmények feltüntetésével. Igazolás Kormányrendelet V. Fejezetében előírtak szerint válthatók ki minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
Benyújtandó a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
P1) valamennyi - jelen felhívás feladásának napjáig le nem zárt - pénzforgalmi számlájára vonatkozó, számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó,jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű (attól függően, hogy az részvételre jelentkező mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) nyilatkozat(ok), amiből megállapítható, hogy „a - jelen felhívás feladásának napjáig le nem zárt - pénzforgalmi számláin jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő”. (Kbt.65.§(1)a, Kormányrendelet 19.§(1)a)
P2) Benyújtandó a részvételre jelentkező saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző három - számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év vonatkozásában, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha ez a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló benyújtása nem szükséges.
Amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző három lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.
Ha a részvételre jelentkező a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. (Kbt.65.§(1) a), Kormányrendelet 19.§(1) b))
P3) benyújtandó az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozata a közbeszerzés tárgyából származó - ÁFA nélküli - árbevételéről az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt, üzleti évre, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1) a), Kormányrendelet 19.§(1) c))
Ha a P2) P3) pontban előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a Kormányrendelet 19.§(3) szerint járhat el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a részvételre jelentkező, ha
P1) valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint valamennyi - jelen felhívás feladásának napjáig le nem zárt - pénzforgalmi számláin jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő. (Sorba állítás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. §. 25. pont.)
P2) adózott eredménye az előző 3 lezárt üzleti évben legfeljebb 1 évben negatív.
Ha az alkalmasságot a vizsgálati időszak kezdetét követően létrejött gazdasági szereplő igazolja, alkalmas, ha működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közvilágítási berendezések aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések tervezési, létesítési, felújítási, illetve átépítési munkáiból összesen) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele eléri a 900 millió HUF-ot.
P3) rendelkezik jelen felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év átlagában legalább 300 millió HUF/év - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából (közvilágítási berendezések aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések tervezési, létesítési, felújítási, illetve átépítési munkáiból összesen) származó árbevétellel;
Alanyi kör:
III.1.2./P1) és P2) pontban meghatározott követelménynek közös részvételre jelentkezők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt.65.§(6)).
III.1.2./P3) pontban meghatározott követelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.65.§(6)).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.
Az előírt alkalmassági feltételnek részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a Kormányrendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Igazolás az részvételi jelentkezésben:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával. Nem elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, elvárt a formanyomtatvány IV. részének kitöltése az alkalmassági követelmények feltüntetésével. Igazolás Kormányrendelet V. Fejezetében előírtak szerint válthatók ki minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
Benyújtandó a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
M1) jogszabály szerinti igazolása(i) jelen felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi - a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett - építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakon túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. (Kbt.65.§(1) b), és Kormányrendelet 21.§(2)a), 22.§(3)).
M2) nyilatkozata - mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat - azon szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kormányrendelet 21.§(2)b)) Benyújtandók továbbá a nevezett szakemberek által aláírt, az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat tartalmazó nyilatkozat(ok), rendelkezésre állási nyilatkozat(ok), valamint a képzettséget igazoló dokumentum(ok).
Az M2.3-M2.4) alkalmassági követelmény esetében a képzettség és szakmai tapasztalat igazolására elfogadott - adott esetben - a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása vagy a jogosultság elérési útvonalának megadása is.
M3) részéről az előírt időszakra vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás (Kbt. 65.§ (1)b), és Kormányrendelet 21.§(2)g))
M4) nyilatkozata a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásáról (bemutatásáról) az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges tartalommal: az eszközök, illetve a műszaki felszereltség műszaki adatainak bemutatása, igazolása (forgalmi engedély, műszaki specifikáció (bármilyen gyártó/forgalmazó által kibocsátott, vagy nyilvános internetes adatbázisból elérhető terméklap, vagy termék ismertető, amelyből az alkalmassági feltételben szereplő előírásnak való megfelelés megállapítható), továbbá tulajdoni lap vagy eszköznyilvántartás, nem saját tulajdon esetén a rendelkezésre állás igazolása (Kbt. 65.§ (1)b), és Kormányrendelet 21.§(2)h));
Amennyiben részvételre jelentkező az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas részvételre jelentkező, ha
M1) rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60hónapban igazoltan - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - lezárt, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyára (közvilágítás aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, illetve átépítésére) vonatkozó korábbi teljesítésekkel, melyek összesen tartalmazzák legalább az alábbiak létesítését és/vagy felújítását és/vagy átépítését:
M1.1) Köz- és díszvilágítási
M1.1.1) lámpatest: 1.300 db
M1.1.2) lámpakar: 600 db
M1.1.3) valamint forgalomtechnikai oszlop: 20 db
M1.2) Jelzőfej (forgalomirányítóhoz, gyalogátkelőhöz): 33 db
M1.3) KRESZ tábla: 27 db
M1.4) Kábelfektetés (földmunkával): 49.000 fm
M1.5) Védőcső (földmunkával): 18.000 fm
M1.6) Elosztó-, fogyasztásmérő-, vezérlő szekrény: 48 db
M1.7) Gyalogos övezeti beléptető
M1.7.1) süllyedő oszlop: 23 db
M1.7.2) fix oszlop: 10 db
M1.7.3) vezérlő oszlop: 8 db
M1.7.4) működéséhez szükséges kamera: 26 db
M.1.8) parkoló telítettséget kijelző oszlop: 1db
M2) rendelkezik legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonandó szakemberekkel:
M2.1) 4 fő (az előírt Call Centerhez), melyből 2 fő min. 1év szakmai tapasztalattal közvilágítási és/vagy díszvilágítási és/vagy forgalomtechnikai hibabejelentések terén;
M2.2) 4 fő szakirányú mérnök, melyből min.
M2.2.1) 1 fő közlekedési szakiránnyal;
M2.2.2) 4 fő min. 1 év/fő építésvezetési szakmai gyakorlattal.
M2.3) 2 fő MV-VI -vagy azzal egyenértékű- jogosultsággal, vagy ehhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M2.4) 2 fő V és EN-VI -vagy ezekkel egyenértékű- tervezői jogosultsággal, vagy ehhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M2.5) 20 fő (4 db 5 fős csoport) villanyszerelő végzettséggel és kisgépkezelői képzettséggel, melyből min.
M2.5.1) 8 fő (csoportonként 2 fő) rendelkezik teherkötöző képzettséggel;
M2.5.2) 4 fő (csoportonként 1 fő) rendelkezik KIF kábel szerelő, érvényes szerelői vizsgával;
M2.5.3) 4 fő (csoportonként 1 fő) rendelkezik KIF csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő, vagy KIF mérőhelyi FAM szerelő, vagy KIF szabadvezeték hálózati FAM szerelő, érvényes szerelői vizsgával.
M2.6) 4 fő hidraulikus emelőgép-kezelő vizsgával.
M2.7) 1 fő elektronikai technikus végzettséggel.
M2.8) 1 fő fakitermelő (316230101003103 részszakképesítés) végzettséggel.
M3) az előző 3 évben (2016., 2015., 2014.) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma, átlagban, elérte a 20 főt.
M4) rendelkezik legalább az alábbi műszaki felszereltséggel:
M4.1) 2 db min 20m munkamagasságú, min 225kg teherbírású, kosaras gépjárművel, mely EURO VI környezetvédelmi besorolású;
M4.2) 1 db min 15m munkamagasságú, min 200kg teherbírású, furgon kivitelű, kosaras gépjárművel, mely EURO VI környezetvédelmi besorolású;
M4.3) 1 db min 10m munkamagasságú, de max 3,5t (saját tömeg) kosaras gépjárművel (belváros környezet miatt szükséges);
M4.4) 1 db min 7,5t tömegű, min 24,5m kinyúlású, önrakodós tehergépjárművel;
M4.5) 1 db min 7,5t tömegű, min 26,5m kinyúlású autódaru gépjárművel;
M4.6) 1 db terepjáró tehergépjárművel, amely vonóhoroggal felszerelt;
M4.7) 1 db oszlopok szállítására alkalmas berendezéssel: min 12t összsúlyú platós utánfutó, vagy min. 13t összsúlyú speciális oszlopszállító utánfutó;
M4.8) 1 db kábelhúzó csörlővel;
M4.9) 1 db sodronyhúzó berendezéssel, amely min 50db görgővel felszerelt;
M4.10) 1 db kábel és csőtekercsekhez alkalmazandó szállítóeszközzel;
M4.11) 2 db aggregátorral;
M4.12) 1 db vízszintes talajfúró géppel.
Alanyi kör, Fogalommagyarázat (III.1.3 és II.2.5 ponthoz) a részvételi dokumentációban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér, teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték, jótállás a keretmegállapodás tervezetben részletezettek szerint.
Az előírt biztosíték(ok) határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
Finanszírozási, fizetési feltételek: Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Jogszabályok:
Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7)
322/2015 (X.30) Kr. 30-32/A§,32/B.§
2007. évi CXXVII. tv
Ptk. 6:130.§(1)-(2)
Az előírások részletezése a keretmegállapodás tervezetben!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Győr MJV területén uniós forrásokból induló fejlesztésekhez, ajánlatkérő számára előre nem ismert mértékben, jelen keretmegállapodás szerinti feladatok teljesülése szükséges. Ehhez szükséges feladat állomány a hatályos keretmegállapodásából már nem rendelhető, a fejlesztések pályázatban vállalt határidőre történő teljesüléséhez elengedhetetlen jelen keretmegállapodás mielőbbi létrejötte.
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbesz. dokumentumokat jelentkezésenként min. egy részvételre jelentkezőnek vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie a jelentkezési határidő lejártáig.
2. A jelentkezés felbontásának dátuma: 2018/02/26, 11:00óra.Hely: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 9024 Győr, Kálvária út 4-10. 1.emelet 8. szoba.A bontáson Kbt. 68. §(3)bek. szerinti szervezetek/személyek vehetnek részt
3. A jelentkezések benyújtásának helye, ideje: a határidő lejártáig munkanapokon (hétfő-csütörtök)10:00-14:00, péntek 10:00-12:00 között a felhívás I.3) pontjában „Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó” címnél megadott helyszín, a határidő lejárta napján az utolsó fél órában a felhívás VI.3.2 pontban a bontásra megadott helyszín.
4. Felhívás IV.2.6) esetében 2hónap=60nap a Kbt.81.§ (11)bek. alapján.
5. Tájékoztatás: ajánlatkérő (AK) az ajánlattételt ajánlati biztosíték (25millió Ft) nyújtásához fogja kötni, a vonatk. információkat az ajánlati felhívásban fogja megadni /Kbt.54.§(4)-(7)
6. A jelentkezésben korábban nem szereplő gazd.szereplő hiánypótlás útján való bevonása esetén AK e szereplőre tekintettel nem rendel el újabb hiánypótlást.
7. AK előírja a Kbt. 66.§(6) szerinti nyilatkozattételt,felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1)-(2)és(4)-(5)re.
8. Értékelési ponthatárok:1-10. Pontszámítás módszere:
1.értékelési szempont alszempontok: relatív fordított arányosítás;
2-4.értékelési szempont: abszolút folytonos hasznossági függvény;
Az ért. módszer részletezését az ajánlati dokumentáció tartalmazza majd.
9. A Kbt.61.§(4) bek. szerinti indokolás: AK a részajánlattételt nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya olyan összetett közbeszerzési igény, amely a megrendelések (szerződések) időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. A kivitelezéssel érintett terület magas beépítettségére tekintettel a teljesítések szakszerű és organizáció szempontjából optimális megvalósítása indokolja, hogy egy felelősségi körbe tartozó részvételre jelentkező végezze. Továbbá a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok -jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján- szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. Több vállalkozó egyidőben történő teljesítése esetén a vállalkozók részére önálló munkaterület a munkaterület megosztásával az esetek döntő többségében nem biztosítható, illetve AK részéről a különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása jelentős többlet feladatokkal és többlet kiadással járna AK részére.
10. AK a közbesz. dokumentumokban tájékoztatásként közli a szervezetek nevét, amelyektől jelentkező tájékoztatást kaphat.
11. Tájékoztatás: AK a Kbt.98.§(3)bek. meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, és ilyen közbeszerzési eljárást folytathat le a jelen felhívásban előírt teljesítési,fizetési,szerződéses feltételek mellett a későbbiekben felmerülő,a keretmegállapodás mennyiségi keretein túlmutató, jelen felhívás II.2.4 pontban definiált tartalmú további megrendelésre vonatkozóan.
12. Az alkalmassági feltételek,igazolásuk a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: III.1.2)P1-P3 pont,III.1.3)M1-M4.
13. AK az eljárás nyertesével köti meg a keretmegállapodást,-a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel/személlyel, ha őt -a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel- a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte.(Kbt.131.§(4)).
Jelen eljárás eredményeként egy ajánlattevővel,a Kbt.105.§(1)bek.b)pont szerinti keretmegállapodás jön létre.
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontot.
15. Közös részvételre jelentkezés esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett,nem megkövetelt.
16. FAKSZ: Ludvigné Paczolay Ildikó (00195)
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§
II.2.5) értékelési szempontok megnevezése:
2.1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.2) ponthoz megnevezettek közül 1 fő közvilágítás és/vagy díszvilágítás és/vagy forgalomtechnikai berendezések hibajavítás irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min12/max60 hónap)
2.2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.3) ponthoz megnevezettek jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot meghaladó szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min0/max60 hónap/fő)
2.3 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.4) ponthoz megnevezettek közül 1 fő jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot meghaladó, tervezési szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min12/max60 hónap/fő)
2.4 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.5.2 vagy M2.5.3) ponthoz megnevezettek közül 4 fő (csoportonként 1 fő) képzettség megszerzését követő jelzőlámpás forgalomirányító rendszerek FAM körülmények közötti létesítése és/vagy felújítása és/vagy átépítése terén szerzett szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min0/max60 hónap/fő)
2.5 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.5.2 vagy M2.5.3) ponthoz megnevezettek közül 4 fő (csoportonként 1 fő) képzettség megszerzését követő köz- és/vagy díszvilágítási rendszerek FAM körülmények közötti létesítése és/vagy felújítása és/vagy átépítése terén szerzett szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min0/max60 hónap/fő)
2.6 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.5.2 vagy M2.5.3) ponthoz megnevezettek közül 2 fő képzettség megszerzését követő gyalogos övezeti beléptető rendszerek FAM körülmények közötti létesítése és/vagy felújítása és/vagy átépítése terén szerzett szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min12/max60 hónap/fő)
VI.3) folytatása:
17. A megállapodás feltétele, hogy nyertes (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik ajánlattevő) rendelkezzen
• a megkötendő keretmegállapodás időtartamával megegyező érvényességi idejű vagy a megkötés időpontjában érvényes és a megállapodás időtartama alatt folyamatosan fenntartásra kerülő, legalább 15 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény értékű általános felelősségbiztosítással;
• Integrált Vállalatirányítási Rendszerrel, melynek legalább a nyertes ajánlattevő raktárgazdálkodását,megrendeléseit,kivitelezéseit,levelezésének iktatását kell tartalmaznia;
• a munkavédelmi oktatások nyomonkövetésére szolgáló naplóval;
• a munkavégzéshez és a munka irányításához használt gépjárművek mozgását követő nyomkövető rendszerrel. AK kérésére a munkaterületen töltött idő,végzett tevékenység igazolására a log fájlok kötelezően átadandók.
• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015
• ISO/IEC 27001:2008 (információbiztonsági rendszer),OHSAS 18001:2007 (munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer),ISO 50001:2011 (energiairányítási rendszer) működtetésére vonatkozó igazolással. AK elfogadja az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt,az egyenértékű információ biztonsági/munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási/energiairányítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a gazd. szereplőnek -fel nem róható okból- nem volt lehetősége a tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, ha a gazd.szereplő bizonyítja ezen intézkedések egyenértékűségét az előírtakkal.
Ezek bármelyikének hiányát AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi,és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.
18. AK elvárása: nyertes a megállapodás aláírásának időpontjára rendelkezzen Győr közig.területén az eszközök,anyagok,gépek ideiglenes tárolására szolgáló telephellyel. Az ajánlatban nyilatkozni kell az ennek megfelelő telephelyéről vagy létesítését nyilatkozatban kell vállalni nyertesség esetére. AK az előírt telephely meglétének hiányát a szerz.kötéstől való visszalépésként értelmezi,a Kbt.131.§(4) szerint jár el.
A felhívás nem tartalmaz minden előírást,így az a közb.dokumentumokkal együtt értelmezendő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák