Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/178
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.16.
Iktatószám:17384/2019
CPV Kód:55500000-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pensio Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15790
Postai cím: Szent László tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338250
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kobanya.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55500000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45441000-0
További tárgyak:45420000-7
45453000-7
45212420-6
55521200-0
50880000-7
90900000-6
39315000-3
39220000-0
39141000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, X. kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok
ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és
középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti
Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével a dokumentációban részletezettek szerint, 2015. január 01-től - 2020. július 01-
ig terjedő időszakra.
Közétkeztetés összesen 26 konyhán, melyből 12 db óvodai tálalókonyha, 12 db iskolai tálalókonyha, 1 db középiskolai
tálalókonyha ellátása, és a nyári napközis tábor ellátása, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 1 db
tálalókonyha ellátása.
Közétkeztetés:
1. Óvodai létszám:
Gyermek
- tízórai biztosítása: 1466 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 1466 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 1466 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 13 fő/nap.
2. Általános iskolás létszám:
Gyermek:
- tízórai biztosítása: 2315 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 3511 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 2459 fő/nap.
Felnőtt:
- tízórai biztosítása: 1 fő/nap
- ebéd biztosítása: 88 fő/nap.
3. Középiskolás létszám
Gyermek:
- ebéd biztosítása: 151 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 4 fő/nap.
4. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (12 férőhelyes)
4.1. Gyermekek Átmeneti Otthona
- ebéd biztosítása: szombaton és vasárnap, és iskolaszüneti napokon 12 fő/nap, kiszállítás időpontja: 11 és 11:30 óra között
- vacsora biztosítása az év 365 napján: hétfőtől vasárnapig 12 fő/nap
havi
98 adag ebéd és 256 adag vacsora.
4.2. Szociális étkeztetés házhoz szállítással
napi 300-340 adag (havi 7447 adag) - dobozokban történő - ebéd házhozszállítás (11 és 13 óra között) a X. kerületben, egy
része hétvégén is. Az adagszám kb. 20%-a diétás.
4. Nyári tábor létszám. A nyári tábor esetén változó az étkezők létszáma. A tábor időtartamának 9 hete alatt összesen az alábbi
adagszámokkal kell számolni:
Gyermek:
- tízórai biztosítása: 1542 adag,
- ebéd biztosítása: 1542 adag,
- uzsonna biztosítása: 1542 adag.
Diétás étkezők: 2-3 fő/nap
felnőtt ebéd: 3-4 fő/nap
5. Diétás gyermek étkeztetés az intézményekben összesen:
- tízórai biztosítása: 100 adag,
- ebéd biztosítása: 100 adag,
- uzsonna biztosítása: 100 adag.
Diétás étkezés az ajánlattételi dokumentáció részét képező részletes táblázat szerint történik.
Az adagszám a létszám változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a fenti mennyiségtől az ajánlatkérő évente +
20 %-kal eltérhet.
Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi járulékos feladatokat kell ellátnia:
- Ételszállítás,
- Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi előírások szerint,
- ételhulladék elszállítása
- Tűz, munkabiztonság és vagyonvédelem.
- Minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság
A szállítást rendelkezésére álló fuvareszközével, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő fertőtleníthető hőtárolós
anyagból készült, saját edényeiben végzi a nyertes ajnlattevő oly módon, hogy az adott napi edényt a következő napon kapja
vissza, ezért két edénnyel kell rendelkezzen.11 db tálalókonyha felújítása az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki
tartalommal.
• Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.)
• Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196-198.)
• Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.)
• Bem József Általános Iskola (1102 Bp., Hungária krt. 5-7.)
• Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.)
• Csupa Csoda Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 38.)
• Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.)
Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi út 13/a.)
• Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág u. 5.)
• Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7.)
• Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1101 Budapest Salgótarjáni út 47.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 019 - 029901

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2014/01/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pensio Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hofherr Albert u. 20-22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11915936734 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Pensio Magyarország Kft. 2019. augusztus 10. napjával eladta közétkeztetési üzletágát a Klassz Menza Kft-nek, amely üzletág átruházási szerződés értelmében a teljes közétkeztetési üzletág - annak valamennyi eszközével, berendezésével, továbbá szerződéses állományával, HACCP és ISO tanúsítványaival, NÉBIH minősítéseivel, a konyhák működéséhez szükséges engedélyeivel és munkavállalóival, referenciáival és beszámolóival együtt - a jogutód Klassz Menza Kft-hez került, aki köteles a közétkeztetési tevékenységet folytatni.Az üzletág átruházás értelmében a szerződés alanyi hatályában következik be változás, amely a jogelőd és a Megrendelők között 2014. január 10. napjával létrejött szerződés módosítását igényli a hatályos Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 197.§ (1) bekezdése alapján a vállalkozási szerződés módosítására a szerződés-módosításakor hatályos Kbt. 141.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződésmódosítás jogalapjául a hatályos Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szolgál, figyelemmel a Kbt. 139.§ (1) bekezdés b) pontjára.

A Kbt.139.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél személye csak abban az esetben változhat meg, ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) átruházásra kerül a jogutódra, feltéve, hogy a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, és a Kbt.138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek.
Az üzletág átruházási szerződésben a jogelőd átruházza a jogutódra a teljes üzletágat, a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel, munkavállalókkal és a jogutód a jelen szerződés-módosítást megelőzően igazolta, hogy nem áll a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt, továbbá megfelelően igazolta, hogy megfelel az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek.
A szerződés módosítással a nyertes ajánlattevő egyetért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55500000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39141000-2
További tárgyak:39220000-0
39315000-3
50880000-7
90900000-6
55521200-0
45453000-7
45420000-7
45441000-0
45212420-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest X. kerület
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időnkívül a nyári
napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére atálalókonyhák fejlesztésével a
dokumentációban részletezettek szerint, 2015. január 01-től - 2020. július 01-igterjedő időszakra.
Közétkeztetés összesen 26 konyhán, melyből 12 db óvodai tálalókonyha, 12 db iskolai tálalókonyha, 1 dbközépiskolai
tálalókonyha ellátása, és a nyári napközis tábor ellátása, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 1 db
tálalókonyha ellátása.
Közétkeztetés:
1. Óvodai létszám:
Gyermek
- tízórai biztosítása: 1 466 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 1 466 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 1 466 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 13 fő/nap.
2. Általános iskolás létszám:
Gyermek:
- tízórai biztosítása: 2 315 fő/nap,
- ebéd biztosítása: 3 511 fő/nap,
- uzsonna biztosítása: 2 459 fő/nap.
Felnőtt:
- tízórai biztosítása: 1 fő/nap,
- ebédbiztosítása: 88 fő/nap.
3. Középiskolás létszám:
Gyermek:
- ebéd biztosítása: 151 fő/nap.
Felnőtt:
- ebéd biztosítása: 4 fő/nap.
4. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (12 férőhelyes).
4.1. Gyermekek Átmeneti Otthona:
- ebéd biztosítása: szombaton és vasárnap, és iskolaszüneti napokon 12 fő/nap, kiszállítás időpontja: 11 és11:30 óra között,
- vacsora biztosítása az év 365 napján: hétfőtől vasárnapig 12 fő/nap,
- havi 98 adag ebéd és 256 adag vacsora.
4.2. Szociális étkeztetés házhoz szállítással,napi 300-340 adag (havi 7447 adag) - dobozokban történő - ebédházhozszállítás (11
és 13 óra között) a X. kerületben, egy része hétvégén is. Az adagszám kb. 20 %-a diétás.
4. Nyári tábor létszám. A nyári tábor esetén változó az étkezők létszáma. A tábor időtartamának 9 hete alattösszesen az alábbi
adagszámokkal kell számolni:
Gyermek:
- tízórai biztosítása: 1 542 adag,
- ebéd biztosítása: 1 542 adag,
- uzsonna biztosítása: 1 542 adag.
Diétás étkezők:2-3 fő/nap.
felnőtt ebéd: 3-4 fő/nap.
5. Diétás gyermek étkeztetés az intézményekben összesen:ebéd biztosítása: 100 adag,
- uzsonna biztosítása: 100 adag.
Diétás étkezés az ajánlattételi dokumentáció részét képező részletes táblázat szerint történik. Az adagszám alétszám
változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a fenti mennyiségtől az ajánlatkérő évente+ 20 %-kal eltérhet.
Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi járulékos feladatokat kell ellátnia:
- Ételszállítás,
- Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi előírások szerint,
- ételhulladék elszállítása,
- Tűz, munkabiztonság és vagyonvédelem,
- Minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság.
A szállítást rendelkezésére álló fuvareszközévelvonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő fertőtleníthetőhőtárolós
anyagból készült, saját edényeiben végzi a nyertes ajnlattevő oly módon, hogy az adott napi edényt akövetkező napon kapja
vissza, ezért két edénnyel kell rendelkezzen.
11 db tálalókonyha felújítása az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.
- Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.).Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196-
198.).
- Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.).
- Bem József Általános Iskola (1102 Bp., Hungária krt. 5-7.).
Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.).
- Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.)
- Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi út 13/a.)
- Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág u. 5.)
- Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7.)
- Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.)
- Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1101 Budapest Salgótarjáni út 47.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11915936734
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Klassz Menza Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Markó utca 1. B. ép. II. em. 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Pensio Magyarország Kft. 2019. augusztus 10. napjával eladta közétkeztetési üzletágát a Klassz Menza Kft-nek, amely üzletág átruházási szerződés értelmében a teljes közétkeztetési üzletág - annak valamennyi eszközével, berendezésével, továbbá szerződéses állományával, HACCP és ISO tanúsítványaival, NÉBIH minősítéseivel, a konyhák működéséhez szükséges engedélyeivel és munkavállalóival, referenciáival és beszámolóival együtt - a jogutód Klassz Menza Kft-hez került, aki köteles a közétkeztetési tevékenységet folytatni.
Az üzletág átruházás értelmében a szerződés alanyi hatályában következik be változás, amely a jogelőd és a Megrendelők között 2014. január 10. napjával létrejött szerződés módosítását igényli a hatályos Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 197.§ (1) bekezdése alapján a vállalkozási szerződés módosítására a szerződés-módosításakor hatályos Kbt. 141.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződésmódosítás jogalapjául a hatályos Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szolgál, figyelemmel a Kbt. 139.§ (1) bekezdés b) pontjára.
1. A Kbt.139.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél személye csak abban az esetben változhat meg, ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) átruházásra kerül a jogutódra, feltéve, hogy a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, és a Kbt.138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek.
Az üzletág átruházási szerződésben a jogelőd átruházza a jogutódra a teljes üzletágat, a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel, munkavállalókkal és a jogutód a jelen szerződés-módosítást megelőzően igazolta, hogy nem áll a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt, továbbá megfelelően igazolta, hogy megfelel az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a szerződés 2014. január 10. napján történő megkötésekor még nem láthatta előre a 2019. augusztus 10. napján bekövetkező jogutódlást a nyertes ajánlattevő személyében.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11915936734 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11915936734 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben