Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/166
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.08.28.
Iktatószám:15564/2020
CPV Kód:90730000-3
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:HM Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), Szakmai teljesítés helyei: Aszód,Budapest,Debrecen,Hetényegyháza,Hódmezővásárhely,Szolnok,Szentes,Kecskemét,;1-3.rk.: HM Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), Szakmai teljesítés helyei: 1.rk.:Aszód,Budapest,Debrecen,Hetényegyháza,Hódmezővásárhely,Kecskemét,Szentes, Szolnok 2.rk.:Győr,Pápa,Szentendre,Székesfehérvár,Tata,Táborfalva,Várpalota. 3.rk.:Felcsút,Székesfehérvár, Szolnok,Tarnaszentmária.;1-3.rk.: HM Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), Szakmai teljesítés helyei: 1.rk.:Aszód,Budapest,Debrecen,Hetényegyháza,Hódmezővásárhely,Kecskemét,Szentes, Szolnok 2.rk.:Győr,Pápa,Szentendre,Székesfehérvár,Tata,Táborfalva,Várpalota. 3.rk.:Felcsút,Székesfehérvár, Szolnok,Tarnaszentmária.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.;ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.;Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.;BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Monitoring üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR001060892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90730000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Monitoring kutak rendszeres mintázása, karbantartása, egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttér anyagok, vizsgálati összefoglalók és monitoring jelentések, szükséges FAVI adatlapok kitöltése, készítése.
- Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés az érintett területek tulajdonosaival, használóival, Vagyonkezelővel, Ajánlatkérővel, az illetékes hatóságokkal, a lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése;
- Meglévő adatok összegyűjtése (helyszínre vonatkozó információk), rendszerezése, értékelése;
- Monitoring jelentések készítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján és a hatósági határozatokban rögzítetteknek megfelelően;
- Talaj- és talajvízvizsgálatok elvégzése a hatósági előírásoknak megfelelően;
- A Műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása Ajánlatkérőnek.
- Az elkészült dokumentációk – a HM VGH Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően – a területileg illetékes Hatóság részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése.
- A területileg illetékes Hatóság által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a területileg illetékes Hatóság által előírt határidőre és módon. Amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a területileg illetékes Hatóság, mind Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen.
Elkészítendő dokumentumok:
a) Jelentések 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
b) Előrehaladási jelentések 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
c) Emlékeztető/jegyzőkönyv 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
d) Zárójelentés 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón
a Műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 55661504 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Monitoring rendszer üzemeltetése 8 helyőrségben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90730000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU321,HU322,HU331,HU333 A teljesítés helye: HM Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.),
Szakmai teljesítés helyei:
Aszód,Budapest,Debrecen,Hetényegyháza,Hódmezővásárhely,Szolnok,Szentes,Kecskemét,
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Monitoring kutak rendszeres mintázása, karbantartása, egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttér anyagok, vizsgálati összefoglalók és monitoring jelentések, szükséges FAVI adatlapok kitöltése, készítése.
- Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés az érintett területek tulajdonosaival, használóival, Vagyonkezelővel, Ajánlatkérővel, az illetékes hatóságokkal, a lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése;
- Meglévő adatok összegyűjtése (helyszínre vonatkozó információk), rendszerezése, értékelése;
- Monitoring jelentések készítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján és a hatósági határozatokban rögzítetteknek megfelelően;
- Talaj- és talajvízvizsgálatok elvégzése a hatósági előírásoknak megfelelően;
- A Műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása Ajánlatkérőnek.
- Az elkészült dokumentációk – a HM VGH Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően – a területileg illetékes Hatóság részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése.
- A területileg illetékes Hatóság által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a területileg illetékes Hatóság által előírt határidőre és módon. Amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a területileg illetékes Hatóság, mind Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen.
Elkészítendő dokumentumok:
a) Jelentések 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
b) Előrehaladási jelentések 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
c) Emlékeztető/jegyzőkönyv 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
d) Zárójelentés 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón
a Műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (M2)  1
2 Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (M3)  1
3 Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (M4)  1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban a szerződés kezdő dátumának kitöltése azért történt, hogy a felhívás megküldhető legyen.

II.2.1)
Elnevezés: Monitoring rendszer üzemeltetése 7 helyőrségben
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90730000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221 A teljesítés helye: 1-3.rk.:
HM Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.),
Szakmai teljesítés helyei:
1.rk.:Aszód,Budapest,Debrecen,Hetényegyháza,Hódmezővásárhely,Kecskemét,Szentes,
Szolnok
2.rk.:Győr,Pápa,Szentendre,Székesfehérvár,Tata,Táborfalva,Várpalota.
3.rk.:Felcsút,Székesfehérvár, Szolnok,Tarnaszentmária.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Monitoring kutak rendszeres mintázása, karbantartása, egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttér anyagok, vizsgálati összefoglalók és monitoring jelentések, szükséges FAVI adatlapok kitöltése, készítése.
- Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés az érintett területek tulajdonosaival, használóival, Vagyonkezelővel, Ajánlatkérővel, az illetékes hatóságokkal, a lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése;
- Meglévő adatok összegyűjtése (helyszínre vonatkozó információk), rendszerezése, értékelése;
- Monitoring jelentések készítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján és a hatósági határozatokban rögzítetteknek megfelelően;
- Talaj- és talajvízvizsgálatok elvégzése a hatósági előírásoknak megfelelően;
- A Műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása Ajánlatkérőnek.
- Az elkészült dokumentációk – a HM VGH Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően – a területileg illetékes Hatóság részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése.
- A területileg illetékes Hatóság által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a területileg illetékes Hatóság által előírt határidőre és módon. Amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a területileg illetékes Hatóság, mind Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen.
Elkészítendő dokumentumok:
a) Jelentések 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
b) Előrehaladási jelentések 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
c) Emlékeztető/jegyzőkönyv 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
d) Zárójelentés 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón
a Műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (M2)  1
2 Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (M3)  1
3 Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (M4)  1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban a szerződés kezdő dátumának kitöltése azért történt, hogy a felhívás megküldhető legyen.

II.2.1)
Elnevezés: Monitoring rendszer üzemeltetése 4 helyőrségben
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90730000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 1-3.rk.:
HM Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.),
Szakmai teljesítés helyei:
1.rk.:Aszód,Budapest,Debrecen,Hetényegyháza,Hódmezővásárhely,Kecskemét,Szentes,
Szolnok
2.rk.:Győr,Pápa,Szentendre,Székesfehérvár,Tata,Táborfalva,Várpalota.
3.rk.:Felcsút,Székesfehérvár, Szolnok,Tarnaszentmária.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Monitoring kutak rendszeres mintázása, karbantartása, egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttér anyagok, vizsgálati összefoglalók és monitoring jelentések, szükséges FAVI adatlapok kitöltése, készítése.
- Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés az érintett területek tulajdonosaival, használóival, Vagyonkezelővel, Ajánlatkérővel, az illetékes hatóságokkal, a lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése;
- Meglévő adatok összegyűjtése (helyszínre vonatkozó információk), rendszerezése, értékelése;
- Monitoring jelentések készítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján és a hatósági határozatokban rögzítetteknek megfelelően;
- Talaj- és talajvízvizsgálatok elvégzése a hatósági előírásoknak megfelelően;
- A Műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása Ajánlatkérőnek.
- Az elkészült dokumentációk – a HM VGH Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően – a területileg illetékes Hatóság részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése.
- A területileg illetékes Hatóság által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a területileg illetékes Hatóság által előírt határidőre és módon. Amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a területileg illetékes Hatóság, mind Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen.
Elkészítendő dokumentumok:
a) Jelentések 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
b) Előrehaladási jelentések 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
c) Emlékeztető/jegyzőkönyv 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón;
d) Zárójelentés 3 példányban papír alapon (2 eredeti + 1 másolat), valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példányban digitális adathordozón
a Műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (M2) 1
2 Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (M3) 1
3 Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (M4) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban a szerződés kezdő dátumának kitöltése azért történt, hogy a felhívás megküldhető legyen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11-19/VGH/Kbt/167/2019-01-1HA Rész száma: 1 Elnevezés: Monitoring rendszer üzemeltetése 8 helyőrségben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15856780
Postai cím: Soroksári Út 164. 3. épület földszint
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@elgoscar.eu
Telefon: +36 13637231
Internetcím(ek): (URL) www.elgoscar.eu
Fax: +36 14670188
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11969567243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30672080
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24123206
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 1.
Város: Páty
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807244213

Hivatalos név: ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15856780
Postai cím: Soroksári Út 164. 3. épület földszint
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11969567243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11-19/VGH/Kbt/167/2019-02-1HA Rész száma: 2 Elnevezés: Monitoring rendszer üzemeltetése 7 helyőrségben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15856780
Postai cím: Soroksári Út 164. 3. épület földszint
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@elgoscar.eu
Telefon: +36 13637231
Internetcím(ek): (URL) www.elgoscar.eu
Fax: +36 14670188
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11969567243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20089424
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24123206
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 1.
Város: Páty
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807244213

Hivatalos név: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80783327
Postai cím: Váci Út 188. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10832972241

Hivatalos név: ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15856780
Postai cím: Soroksári Út 164. 3. épület földszint
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11969567243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11-19/VGH/Kbt/167/2019-03-1HA Rész száma: 3 Elnevezés: Monitoring rendszer üzemeltetése 4 helyőrségben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80783327
Postai cím: Váci Út 188. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozpont@oviber.hu
Telefon: +36 13128600
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13129798
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10832972241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40627904
Postai cím: Bláthy Ottó Utca 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: biokor@biokor.hu
Telefon: +36 306816204
Internetcím(ek): (URL) www.biokor.hu
Fax: +36 12990010
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10524046242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24123206
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 1.
Város: Páty
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807244213

Hivatalos név: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80783327
Postai cím: Váci Út 188. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10832972241

Hivatalos név: ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15856780
Postai cím: Soroksári Út 164. 3. épület földszint
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11969567243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges