Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/185
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.10.13.
Iktatószám:14542/2017
CPV Kód:30144200-2
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12347124
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Projekt szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30144200-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szerződés jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártására, szállítására, telepítésére és üzemeltetésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50316000-3
További tárgyak:71500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése.
A jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, és teljes körű üzemeltetése, amely az alábbi elvégzendő feladatokat foglalja magában:
1.) 300 db -10% jegykiadó automata berendezés legyártása, leszállítása, telepítése (bontási munkák, kivitelezés), üzembe helyezés
2.) jegykiadó automaták teljes körű üzemeltetése (pénzszállítással együtt)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 181 - 313078

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Projekt szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2013/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kovacs.sandor@t-systems.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5561690409 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés 4. számú módosításának időpontja: 2017.09.15. napja.
Az ellenérték növekedése nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. A 4. számú Módosításban rögzítésre került továbbá, hogy a Kbt. 141.§ (4) bek. cc) alpontjában szereplő 50%-os kifizetési limit a 4. sz. Módosítás szerinti többletkifizetésekre önállóan, a 2. sz. Módosítás és a 3. sz. Módosítás szerinti többlet kifizetésektől függetlenül értelmezendő, mivel a hivatkozott módosítások egymással össze nem függő körülmények miatt váltak szükségessé.
Figyelemmel a szerződés és a módosítások jellegére a 4. számú Módosítást követő teljes szerződéses érték pontosan nem meghatározható, így a VII.2.3. pontban a Kbt. 141.§ (4) bek. cc) alpontjában szereplő 50%-os kifizetési limit maximális értékével növelt érték került rögzítésre (figyelembe véve a korábbi szerződésmódosítások értékét is), amely összegtől a tényleges szerződéses érték alacsonyabb lehet, de magasabb nem.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A régi Kbt. 137. § rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30144200-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50316000-3
További tárgyak:71500000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése.
A jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, és teljes körű üzemeltetése, amely az alábbi elvégzendő feladatokat foglalja magában:
1.) 300 db -10% jegykiadó automata berendezés legyártása, leszállítása, telepítése (bontási munkák, kivitelezés), üzembe helyezés
2.) jegykiadó automaták teljes körű üzemeltetése (pénzszállítással együtt)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9026106679
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kovacs.sandor@t-systems.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): - A Fő Projektszerződés II.1. pontjában szereplő fogalom-meghatározások kiegészülnek az „Eltömítés”, a „Bankjegy-visszahúzás” és az „Ügyfél hiba” fogalmával.
- Az Üzemeltetési Szerződés az Eltömítések és Bankjegy-visszahúzások kezelésének kérdéseit részletesen szabályozó (a Felek együttműködésére, a hibaelhárítási határidőkre, a hibaelhárítás keretében teljesítendő feladatokra, a limitációk, priorizálás kérdéseire, a Vállalkozó díjazására, a felelősségi szabályokra kiterjedő) új III.11. ponttal egészül ki.
- A Felek az Üzemeltetési Szerződés új III.11. pontjára, az ebben foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy a TVM rendszer üzemeltetésére irányadó korábbi megállapodásaik alábbi rendelkezései a 4. sz. Módosítás hatályba lépése után, a továbbiakban nem alkalmazandóak:
- az 1.4. pontban hivatkozott Jegyzőkönyv 2.3. pontjának második francia bekezdése („a TVM készpénz kiadó egységeinek eltömítése haszonszerzés céljából és az ebből adódó modulkiesés (ezek elhárítására a rongálások kijavítására vonatkozó szabályok érvényesek”);
- az 1.4. pontban hivatkozott Jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét, egyben 1. sz. mellékletét képező, a Vállalkozó által egyoldalúan adott Nyilatkozat a jelen 4. sz. Módosításban megfogalmazott Eltömítés, Bankjegy-visszahúzás és Ügyfél-hiba esetek tekintetében. A teljes egyértelműség kedvéért az ezen kívül álló esetek - például, de nem kizárólagosan: a kijelző törés- esetében az 5 (öt) napos vállalási határidő érvényben marad.
- A Felek által 2015.09.28.-án aláírt Kiegészítő Keretmegállapodás 4.5.1. pontja második bekezdése alábbi utolsó mondata:
„Ebben a körben a Felek a teljes egyértelműség kedvéért, a Fő Projektszerződés egészére (és a Meglévő rendszer üzemeltetésére) is kiterjedő hatállyal, az egységes értelmezés kedvéért rögzítik, hogy a TVM készülékek úgynevezett „eltömítése” az Üzemeltetési Szerződés szerinti vandalizmusnak (harmadik személyek által végzett jogellenes tevékenységnek) minősül, aminek következményei (a TVM készülék esetleges leállása miatti újraindítás) elvégzésére a Vállalkozónak a Fő Projektszerződéshez kapcsolódó, a Felek által aláírt Szerződés Értelmező Közös Jegyzőkönyv mellékletét képező egyoldalú vállalkozói nyilatkozat szerinti 5 (öt) naptári napos határideje van alapesetben.”
- Az Üzemeltetési Szerződés III.2. pontjában szereplő, „Az Üzemeltetési időszak minden egyes naptári hónapjában a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások szolgáltatási szintjének, ennek megfelelően az adott hónapra fizetendő Üzemeltetési díj összegének megállapítása” tárgyú szerződéses fejezet egy, a határidőn túli teljesítés szankciói szabályait rögzítő új VII.2.4. ponttal kerül kiegészítésre.
- Vállalkozó kötelezettségvállalása a 4. sz. Módosítás hatályba lépése időpontjában a Megrendelő által átvett, de csak a teszt-TVM készüléken működő egyes funkciók (automatikus hibajegy generálás; online tranzakciós adatbetöltés; vakok és gyengén látók menüje) kiterjesztése a teljes TVM rendszerre.

- Az Üzemeltetési Szerződés a TVM készülékek érintőképernyője nem megfelelő működésével kapcsolatos hibák kezelését szabályozó, új III.12. ponttal egészül ki.
- Az új Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) alpontja cc) alpontjára figyelemmel a 4. sz. Módosítás kapcsán kifizethető összes többlet díjazás nem haladhatja meg a Fő Projektszerződés aláírásakor érvényes összes nettó díjazás (a Fő Projektszerződés hatályba lépése időpontjában ez az összeg nettó 2.954.197.980,- Ft volt - opciók nélkül számítva - a Vállalkozási Szerződésre, és nettó 2.106.193.759,- Ft volt az Üzemeltetési Szerződés eredeti, 5 (öt) éves időtartamára számolva, összesen tehát nettó 5.060.391.739,- Ft 50%-át (ötven százalékát), vagyis nettó 2.530.195.870,- Ft (kettőmilliárd-ötszázharmincmillió-százkilencvenötezer-nyolcszázhetven forint) összeget.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amit az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (Kbt. 141.§ (4) bek. ca) alpont). A 4. sz. Módosításban szereplő többletszolgáltatások, és az azok kapcsán kifizetendő többlet díjazás az Eltömítések, és azok következményei elhárításához kapcsolódik. Az Eltömítés jelenségének bekövetkezésére a Felek előre nem tudtak felkészülni. A Megrendelő számára racionális lépés egy olyan többlet-szolgáltatás igénybe vétele, ami a Fő Projektszerződés eredeti rendelkezéseihez képest rövidebb idő alatti kijavítást két a TVM készülékek Eltömítésére visszavezethető hibák kapcsán a Vállalkozótól még többlet díjazás fizetése árán is.
A módosítás nem változtatja meg a Fő Projektszerződés általános jellegét (Kbt. 141.§ (4) bek. cb) alpont). Az Eltömítések következményeinek elhárítása az üzemeltetés szorosan vett körébe tartozó tevékenység(pluszfeladat). Az ellenérték növekedése nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6495910809 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9026106679 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben