Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/141
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.12.07.
Iktatószám: 14214/2016
CPV Kód: 39100000-3
Ajánlatkérő: Vas Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.;9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.;9700 Szombathely, Welther Károly u. 1. 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1-3. 9700 Szombathely, Sugár út 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Linea Bútor Kft.;Balaton Bútor Kft.;Linea Bútor Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK15403
Postai cím: Berzsenyi tér 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 94517126
E-mail: galanko.marta@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Irodabútor beszerzés a Vas megyei Kormányhivatal részére
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
IRODABÚTOR BESZERZÉS A VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL RÉSZÉRE”
I. rész
1. Polcos szekrény 2 féle különböző, a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint:
Mennyiség: 12 db
2. Polcos szekrény 2 féle különböző, a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint:

Mennyiség: 2 db
3. Falra szerelhető polcok 5 féle különböző méretekben, a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint
Mennyiség: 18 db
II. rész

1. Irodai ülőbútor a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint 3 személyes kanapé
Mennyiség. 1 db
2. Irodai ülőbútor a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint
Fotel
Mennyiség: 2 db
III. rész

1. Irodai forgószék a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint
Mennyiség: 100 db
2. Vezetői forgószék a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint
Mennyiség: 7 db
3. Tárgyalószék, Taurus vagy azzal egyenértékű
Mennyiség: 22 db
4. Tárgyalószék a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint:
Mennyiség: 18 db
5. 10 fős tárgyalóasztal:
Mennyiség: 1 db
6. Kerek asztal
Mennyiség: 1 db

5. Állófogas
Mennyiség: 4 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 5394520 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5394520 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5394520
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Irodabútor beszerzés a Vas Megyei Kormányhivatal részére I. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„IRODABÚTOR BESZERZÉS A VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL RÉSZÉRE”
I. rész
1. Polcos szekrény 2 féle különböző, a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint:
Mennyiség: 12 db
2. Polcos szekrény 2 féle különböző, a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint:

Mennyiség: 2 db
3. Falra szerelhető polcok 5 féle különböző méretekben, a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint
Mennyiség: 18 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Leszállított áruk garanciaideje/jótállás (hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Irodabútor beszerzés a Vas Megyei Kormányhivatal részére II. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Irodabútor beszerzés a Vas megyei Kormányhivatal részére
II. rész

1. Irodai ülőbútor a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint 3 személyes kanapé
Mennyiség. 1 db
2. Irodai ülőbútor a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint
Fotel
Mennyiség: 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Leszállított áruk garanciaideje/jótállás (hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Irodabútor beszerzés a Vas Megyei Kormányhivatal részére III. rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Welther Károly u. 1.
9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1-3.
9700 Szombathely, Sugár út 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Irodabútor beszerzés a Vas megyei Kormányhivatal részére III. rész

1. Irodai forgószék a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint
Mennyiség: 100 db
2. Vezetői forgószék a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint
Mennyiség: 7 db
3. Tárgyalószék, Taurus vagy azzal egyenértékű
Mennyiség: 22 db
4. Tárgyalószék a közbeszerzési dokumentumban megadott műszaki paraméterek szerint:
Mennyiség: 18 db
5. 10 fős tárgyalóasztal:
Mennyiség: 1 db
6. Kerek asztal
Mennyiség: 1 db

5. Állófogas
Mennyiség: 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Leszállított áruk garanciaideje/jótállás (hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: Irodabútor beszerzés a Vas Megyei Kormányhivatal részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Linea Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Major 01052/16 hrsz.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
E-mail: nemeth.istvan@linea-art.hu
Telefon: +36 96511060
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96511061
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11137050-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1297223
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1049380
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1049380 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1098900
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Balaton Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 4.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail: cser.aniko@balaton-butor.hu
Telefon: +36 88422697
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 36 88427080
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14554674-2-19
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 1098900 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balaton Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 4.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14554674-2-19

Hivatalos név: Falco Sopron Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánfalvi út 27
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10693818-2-08

Hivatalos név: Linea Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Major 01052/16 hrsz.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11137050-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Irodabútor beszerzés a Vas Megyei Kormányhivatal részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balaton Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 4.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail: cser.aniko@balaton-butor.hu
Telefon: +36 88422697
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88427080
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 1455467-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 353718
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 510900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 510900 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 519950
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Linea Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Major 01052/16 hrsz.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
E-mail: nemeth.istvan@linea-art.hu
Telefon: +36 96511060
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96511061
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11137050-2-08
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 519.950 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balaton Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 4.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14554674-2-19

Hivatalos név: Falco Sopron Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánfalvi út 27
Város: Sopron
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10693818-2-08

Hivatalos név: Linea Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Major 01052/16 hrsz.
Város: Győr
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11137050-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Irodabútor beszerzés a Vas Megyei Kormányhivatal részére 3. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Linea Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Major 01052/16 hrsz.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
E-mail: nemeth.istvan@linea-art.hu
Telefon: +36 96511060
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96511061
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11137050-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3926920
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3834240
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3834240 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3910800
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Balaton Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 4.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail: cser.aniko@balaton-butor.hu
Telefon: +36 88422697
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88427080
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14554674-2-19
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 3834240 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balaton Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 4.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14554674-2-19

Hivatalos név: Falco Sopron Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánfalvi út 27
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10693818-2-08

Hivatalos név: Linea Bútor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Major 01052/16 hrsz.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11137050-2-08

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/05/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges