Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/131
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.11.14.
Iktatószám: 13399/2016
CPV Kód: 45212224-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés: Budapesti Olimpiai Központ 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-5. Hrsz: Budapest XIV. kerület 32826, 32848/5, 32849 / 4, 32848/3, 32700/1, 32826/0/B
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.01.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
Telefon: +36 14714291
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 116. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1046
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
Telefon: +36 14714291
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A budapesti Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése fővállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212224-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A budapesti Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése fővállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A budapesti Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése fővállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212220-4
További tárgyak: 45000000-7
45110000-1
45210000-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Kivitelezés: Budapesti Olimpiai Központ 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-5.
Hrsz: Budapest XIV. kerület 32826, 32848/5, 32849 / 4, 32848/3, 32700/1, 32826/0/B
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya a Puskás Ferenc labdarúgó stadion rekonstrukciójának teljes körű megvalósítása, a rekonstrukcióhoz szükséges egyéb épületek bontása , illetve átépítése, az ehhez kapcsolódó közműkiváltások, gyalogos hidak építése, közúti átépítések, valamint a megvalósításhoz szükséges tervek elkészítése és tervezői művezetés.
Előzmények
A Puskás Ferenc Stadion szerves része, egyik jelképe a főváros életének. A legfontosabb cél a 60 év alatt híressé váló épület építészettörténeti és városképi szempontból is értékes elemeinek - a keleti oldali toronyépületnek és a lépcsőtornyok ( ún. pilonok ) karakterének - megtartása mellett egy XXI. századi, legmagasabb igényszintű, az UEFA és a FIFA, továbbá az MLSZ követelményeinek megfelelő stadion felépítése.
Az épület funkcionális felépítése:
A stadion magon belül:
• Nemzetközi szintű küzdőtér és kapcsolódó helyiségei
• A kb. bruttó 60 000 + nézőt befogadó többszintes lelátó és kiszolgáló helyiségei
• A VIP illetve Business Club lelátóhoz kapcsolódó fogadó terek
• A Sky boxok és kapcsolódó területei (Sky boxok: a lelátón körbefutó különböző méretű páholyok sora, melyekhez a nézőtéren az UEFA ajánlását kielégítő lelátói székszám kapcsolódik. A 84 db 12-60 fő befogadóképességű skybox nettó össz. alapterülete 5963,83 m2, a hozzájuk tartozó lelátói székszám összesen 1656 db ( a nagyobb méretű skyboxok elnevezése sky-club)).
• Múzeum, vendéglátó terület, shop, kiszolgáló és egyéb területek
Ajánlatkérő a műszaki alkalmassági feltételek megfelelőségének megítélése érdekében jelen beruházással összefüggésben az alábbi mennyiségeket tájékoztatásul közli:
- tető acélszerkezete: 9.300 tonna
- a tetőszerkezet meghatározó elemei a maximum 90,9 m összes hosszúságú konzolos acél főtartók
- homlokzati állvány szerelése: 75.788 m2
- helyszíni és előregyártott vasbeton felmenő tartószerkezetek építése ill. elhelyezése: megközelítőleg 103.005 m3
- meglévő-megmaradó helyi védettséggel rendelkező épületrész bruttó szintterülete: 3447 m2, ezen belül a kiállítótér területe nettó 1290 m2
- sprinklerezett területek: 66905,17 m2
- labdarúgó pálya nettó területe: 105 m x 68 m
- a kialakítandó futballpálya megfelelő vízelvezetési és pályafűtési rendszerrel kell, hogy rendelkezzen, öntözése automata
- bruttó szintterület összesen: 171.635,70 m2 ( a stadion körüli dekkek és a lelátó felületek nélkül )
Az opciós tételként megjelölt tételek tekintetében az Ajánlatkérő jogosult eldönteni, hogy az adott opciós tétel kivitelezését kéri-e a szerződés teljesítése során.
Opciós tételek:
- Sky boxok víz-csatorna elemeinek
- Sky boxok szellőzési elemeinek
- Sky boxok hűtési rendszereinek szerelése.
Az Ajánlatkérő tervezői művezetést rendelhet meg az Ajánlattevőtől a szerződéstervezetben foglalt feltételek szerint, melyet a közreműködőjeként eljáró tervező köteles teljesíteni. A teljesítés igényelhető fél és egész mérnöknapok alapján.
Ajánlatkérő a munkaterületet a dokumentációban rögzítettek szerint szakaszosan biztosíthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Környezetvédelmi, Fenntarthatósági terv és Kockázatfelmérési- , kockázatkezelési módszertani megoldások terve (Szakmai ajánlat - 1.)  15
2 3. Építésszervezési projektterv (Szakmai ajánlat - 2.) 35
3 3.1 Építés technológiai helyszínszervezési terv 10
4 3.2 Építéshelyszíni Gépszükségleti erőforrás-szervezési terv (kézi gépek relevanciája nélkül) 5
5 3.3 Humán erőforrásokra vonatkozó Munkaerő-biztosítási terv  5
6 3.4 Munkamenet-szervezési folyamatterv  10
7 3.5. Mintavételi és minősítési (minőségbiztosítási és ellenőrzési) terv 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 32 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: lásd II.2.4 pontban foglalt opciós tételeket
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) a beszerzés becsült értéke nem kerül közzétételre, az 1 Ft szerepeltetése a hirdetmény EU hirdetménykezelő rendszerbe történő továbbküldése érdekében történt.
2) 1. részszempont: Ár=ajánlati ár (nettó Ft)
3) Valamennyi alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása:
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésre tekintettel ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A nyilatkozatot jelen eljárásra tekintettel kell megtenni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsájtja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.
A Kbt. 69. § (4), (6) és (9) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat ajánlattevőjét, ill. az azt követő legkedvezőbb ajánlat/ajánlatok ajánlattevőjét/ajánlattevőit öt munkanapos határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §, 6. § és a 12-16. §-aiban foglaltak.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okok igazolása esetén felhívja ajánlatkérő ajánlattevők figyelmét arra, hogy az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás feladásának időpontja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 19. §-a.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság előzetes igazolására. A Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolni szükséges az alábbiakat:
P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
Ha ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.
P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő), mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmassági előírásokra irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben
P1.1) a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közül kettőben negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 28 milliárd forintot, amelyből a tervezés legalább nettó 200 millió Ft;
P1.2) a saját tőke összege az utolsó lezárt üzleti évben nem érte el az 2 milliárd Ft-ot, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 28 milliárd forintot, amelyből a tervezés legalább nettó 200 millió Ft;
P2) az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben
- a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 95 milliárd Ft-ot,
- a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 84 milliárd Ft összeget, amelyből a tervezés legalább nettó 200 millió Ft.
Közös ajánlattevők pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 65. § (6) bekezdésben előírtak szerint történik. (Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1.1 és P1.2), elegendő, ha közülük csak egy felel meg.)
Közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén esetében a P2) pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. § (2) és 24 § (2) bekezdése.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság előzetes igazolására. A Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolni szükséges az alábbiakat:
M1) Ajánlattevő ismertesse a felhívás feladásának napját megelőző 96 hónap legjelentősebb építési beruházásait cégszerű nyilatkozattal és a szerződést kötő másik fél által adott igazolással a 321/2016. Korm. rendelet 22.§ (3)-(5) bekezdése szerint.
M2) A műszaki-technikai felszereltség leírása cégszerűen aláírt nyilatkozatban.
Csatolni kell az eszközök szerződés teljesítése során annak teljes időtartama alatt történő rendelkezésre állását bizonyító dokumentum egyszerű másolatát (pl. bérleti szerződés, előszerződés, nyilvántartó lap), továbbá az üzemképességet igazoló dokumentum másolatát (üzemképességet igazoló utolsó emelőgép-felülvizsgálat jegyzőkönyve, ÉMI-ATB vagy azzal egyenértékű bizonyítvány, stb.).
M3) Ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket az alábbi iratok csatolásával: iskolai oklevél, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat
Ajánlattevő nyertessége esetén az M3) (A), (C)-(D), és (I)-(M) pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői, illetve tervezői jogosultsággal.

M4) A magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, melyet ajánlatkérő ellenőriz. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell csatolnia.
Az alkalmassági előírásokra irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Referencia:
(A) legfeljebb 3 szerződésből származó magasépítési létesítmény építésére vonatkozó referencia, ellenszolgáltatások összege összesen min. nettó 25 milliárd Ft;
(B) legfeljebb 3 szerződésből származó, összesen min. 2.400 t acélszerkezet kivitelezése;
(C) legfeljebb 2 szerződésből származó, összesen min. 16.000 m3 helyszíni és/vagy előregyártott vasbeton felmenő tartószerkezetek építése;
(D) egy szerződésből származó olyan új, „UEFA Category 3 vagy 4” kategóriának megfelelő futballstadion kivitelezésére vonatkozó referencia, amely tartalmazott öntözőrendszer és pályafűtés kiépítését is;
(E) egy magasépítési referencia, amely új építésű, legalább 55 m-es hosszúságú konzolos vagy kéttámaszú acél főtartókat és az azokon elhelyezkedő tetőszerkezet kivitelezését tartalmazta;
(F) legfeljebb 2 szerződés keretén belül teljesített legalább összesen bruttó 40 000 m2 szintterületű közhasználatú épület kivitelezése, mely sprinkler rendszer kiépítését tartalmazta;
(G) egy olyan létesítmény kivitelezésére vonatkozó referencia, mely legalább összesen nettó 400 millió Ft értékű gyengeáramú kiépítést tartalmazott;
(H) legfeljebb 3 szerződés keretén belül teljesített legalább 100 000 m2 bruttó szintterületű, közhasználatú épület kivitelezésére vonatkozó referencia.
M2) Eszközök, gépek:
(A) 4 db, legalább 50 m gémkinyúlású toronydaru, melyek a gém végén egyenként legalább 2 t teherbírásúak;
(B) 15000 m2 homlokzati állvány
M3) Szakemberek:
(A) 1 fő MV-É szakember, aki felelős műszaki vezetőként részt vett legalább 2 db olyan, sikeres átadás-átvétellel lezárt magasépítési beruházás megvalósításában, amely két projektben a magasépítés területe elérte együttesen a bruttó 80.000 m2 területet,
(B) 2 fő okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel és minimum 36 hónap építésvezetői gyakorlattal, vagy építészmérnök, építőmérnök végzettséggel és minimum 4 év építésvezetői gyakorlattal rendelkező szakemberek, akik magasépítési szakterületen egyenként legalább 60 hónapos építésvezetői tapasztalattal rendelkeznek;
(C) 1 fő MV- ÉG szakember, aki ezen a szakterületen legalább 60 hónap felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik;
(D) 1 fő MV- ÉV szakember, aki ezen a szakterületen legalább 60 hónap felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik;
(E) 1 fő okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel és minimum 36 hónap építésvezetői gyakorlattal, vagy gépészmérnök épületgépész szakirány és minimum 48 hónap építésvezetői gyakorlattal rendelkező szakember, aki magasépítési szakterületen legalább 60 hónap építésvezetői tapasztalattal rendelkezik;
(F) 1 fő okleveles villamosmérnök végzettséggel és minimum 36 hónap építésvezetői gyakorlattal, vagy villamosmérnök és minimum 48 hónap építésvezetői gyakorlattal rendelkező szakember, aki magasépítési szakterületen legalább 60 hónap építésvezetői tapasztalattal rendelkezik;
(G) 1 fő, minőségmenedzser vagy minőségügyi szakmérnök végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik;
(H) 1 fő, környezetvédelmi szakmérnök végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések környezetvédelmi irányításának vezetésében legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik;
(I) 1 fő É tervező;
(J) 1 fő T tervező;
(K) 1 fő G tervező;
(L) 1 fő V tervező;
(M) 1 fő TUO tervező
Az (A)-(M) pontokban meghatározott szakemberek esetében elvárás a felsőfokú végzettség, továbbá az (A), (C)-(D) és (I)-(M) szakember esetében a 266/2013. Korm. rendelet szerinti (vagy hatályos átsorolás előtti, illetve az adott országban ennek megfelelő minősítés) jogosultság (a szerződéskötésig). Az (M) pontban meghatározott szakemberre vonatkozóan irányadó továbbá a 375/2011 (XII.31.) Korm. rendelet.
E pont folytatása a felhívás VI.3)További információk 15. pontjában.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előírt biztosítékok:
- teljesítési biztosíték a szerződéstervezet szerint, alapja a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás,
- jótállási biztosíték a szerződéstervezet szerint, alapja a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás
- előleg visszafizetési biztosíték
Biztosíték nyújtása: a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján
Csatolni kell a Kbt. 134. § (5) szerinti nyilatkozatot.
Ajánlatkérő előleget biztosít, mértéke 30%.
A jótállás időtartama: 36 hónap, szerződéstervezetben részletezve.
Kötbér: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási és szerződésszegési.
Fizetési feltételek:
- százalékos felmérés alapján, szerződéstervezet szerint.
- végszámla a szerződéstervezet szerint, alapja a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás
Részletek a szerződéstervezetben.
Jogszabályok:
a) 2015. évi CXLIII. törvény
b) 2013. évi V. törvény
c) 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet
Ajánlattétel, számla és fizetés pénzneme HUF.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárást ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja meg. A szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől számítódik.
2) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a I.3) pontban található címen érhető el.
3.) A Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti esetben a hiánypótlás egy alkalommal biztosított.
4.) Ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet csatolja:
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy aláírás minta, illetve ennek megfelelő dokumentum; továbbá
b) ajánlattevő csatolja: folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemlegesség esetén nyilatkozat)
5.) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során a 2014/24/EK irányelv alapján jár el.
6.) Nyilatkozatok csatolása a Kbt. 66. § (4)-(6) bekezdése szerint.
7.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint, elsősorban építőmesteri, épületgépészeti, épületvillamos, külső munkára, szakipari munkára, illetve ezekhez kapcsolódó munkákra. Ajánlatkérő ezeket jelen szerződéses feltételekhez hasonló módon, a szerződés időtartama alatt rendelheti meg, a munkák megfelelnek az alapprojektnek, eredeti műszaki tartalomhoz igazodnak, abban szereplő, azokkal megegyező, ahhoz kapcsolódó munkák lehetnek.
8.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 321/2015. (X.30.) és 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
10.) Ajánlatkérő 2016. november 29-én 10 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. A találkozó helye: Budapest, SYMA csarnok Ifjúság úti portájánál, Google Maps: 47.501373, 19.103695 koordináta alatt.
11.) A III.1.2 és III.1.3 pontban előírt alkalmassági igazolásokat csak a Kbt. 69. § szerinti ajánlatkérői felhívásra kell csatolni.
12.) Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
13.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172, kiss.laszlo@bmsk.hu
14.) Projekttársaság létrehozható.
15.) A III.1.3) M3)minimumkövetelmények pont folytatása.
Az (I)-(M) tervezők estében elvárás a tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel való rendelkezés és az adott szakterületen legalább 60 hónap tervezői tapasztalat.
Az (A)-(M) pontokban meghatározott szakemberek esetében elvárás: tárgyalóképes magyar nyelv ismerete vagy magyar nyelvű tolmács. A (C)-(M) pontokban meghatározottak esetében egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M4) Ajánlattevő és az ajánlattételkor már ismert, a szerződés teljesítése során a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozó szerepeljen az Étv. szerinti névjegyzékben vagy rendelkezzen a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/11/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák