Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/140
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.21.
Iktatószám:12894/2020
CPV Kód:34430000-0
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kaposvár város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584982020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584982020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kaposvári közbringa rendszer
Hivatkozási szám: EKR000584982020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34430000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kaposvári közbringa rendszer
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kaposvári közbringa rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzéssel érintett fejlesztés során egy új közszolgáltatás, a városi kerékpáros közösségi közlekedési rendszer, a városi léptékű közbringa rendszer kialakítása a cél.
A fejlesztés során Kaposváron egy új, kötött gyűjtésű közbringa rendszer kerül kialakításra, amely jelen projekt keretében 18 helyszínen, dokkoló állásokkal kialakított közbringa gyűjtőállomás telepítését, 170 db egyedi kialakítású elektromos rásegítéssel ellátott (pedelec) közbringa kerékpár beszerzését, beüzemelését és a hozzá tartozó informatikai fejlesztéseket tartalmazza. A kerékpárok kialakításánál alapvető szempont, A kerékpárokat úgy kell kialakítani, hogy az ügyfelek széles köre számára (férfiak és nők, különféle testmagasságú személyek) utcai öltözetben, kényelmesen és biztonságosan használható legyen.Ajánlatkérői elvárás, hogy azt minél szélesebb célcsoport tudja használni.
A kerékpárok kialakítása és felszereltsége:
- 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben előírt kötelező felszerelések
- alacsony átlépésű (uniszex), alumínium ötvözetű váz
- pedálos működtetésű elektromos rásegítés, legfeljebb 250 W névleges teljesítményű, 25 km/h-s sebességig üzemelő, kefe nélküli egyenáramú (BLDC) motorral. Az elektromos rásegítés gyárilag beállított mértékét az Ajánlatkérővel egyeztetni kell.
- vázba rejtett elhelyezésű akkumulátor, amely teljes feltöltöttség esetén, legerősebb rásegítési fokozatban, -20°C és +50°C közötti hőmérsékleti tartományban, sík terepen legalább 50 km hatótávolságot kell biztosítania.
- 26”-28” közötti átmérőjű, alumínium ötvözetű, duplafalú kerékabroncsok
- 3,2-4,2 cm közötti szélességű, defekttűrő, fényvisszaverő csíkkal ellátott gumiköpenyek
- kormányról működtethető első és hátsó roller fék
- legalább 3 fokozatú agyváltó
- első és hátsó LED világítás, amely a kerékpár indulásával automatikusan bekapcsol. A világítás lehet folyamatosan vagy villogó üzemben világító. Legalább a hátsó lámpa esetében a kerékpár megállása után „állófény” funkciót (1 perc tekerést követően legalább fél perc további világítás) kell biztosítania. A lámpák elektromos tápellátása agydinamóról vagy a kerékpár akkumulátoráról történhet. Nem megengedett a dörzsdinamó, vagy az elemes tápellátás.
- mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga fényvisszaverő
- kényelmes, ergonomikus kialakítású, vízálló burkolattal ellátott, habszivacs nyereg
- legalább 83 cm és 100 cm közötti nyeregmagasság tartományban kézzel állítható (gyorszáras), nem kivehető, skálázott nyeregcső
- ergonomikus kialakítású markolatok
- első és hátsó sárhányó
- zárt láncház vagy láncvédő
- lábbal működtethető kitámasztó
- első csomagtartó vagy kosár, amely alkalmas egy legalább 30 cm szélességű, 20 cm mélységű, 40 cm magasságú hátizsák, táska álló helyzetben történő biztonságos elhelyezésére.
- mechanikus vagy elektronikus működtetésű kerékpárzár (lakat), amely lehetővé teszi a kerékpár bérlése során a kerékpár felhasználó által történő lezárását (parkolását) és újbóli nyitását. A zár kialakítása tegye lehetővé a kerékpár lezárását kerékpártámaszokhoz, oszlopokhoz, vagy a kerékpár olyan módon (önmagához) történő lezárását, hogy az a hajtásrendszert, vagy a kereket, vagy a kormányt rögzítse.
- műholdas nyomkövető és mobilinternet alapú kommunikációs rendszer, amely lehetővé teszi az üzemeltető részére a kerékpár földrajzi helyzetének távolról történő valós idejű meghatározását, illetve egyéb statisztikai adatok gyűjtését. A kommunikációs rendszerhez szükséges mobilinternet előfizetést Ajánlattevővel történt egyeztetés alapján az Ajánlatkérő vagy az Üzemeltető biztosítja.
FOLYTATÁS A III.1.2) PONTBAN
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (db, minimum 0 db, maximum 3 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 100.000000 % Európai Uniós támogatásból és 0,000000 % önerőből valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 74. § (1) bekezdésére, valamint a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
-
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
-
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
FOLYTATÁS A II.2.4) PONTBÓL:
- arculati, információs és reklámfelületek, az alábbiak szerint:
o arculati elemek elhelyezése
o kerékpár azonosító száma, illetve kialakítástól függően QR kódja
o kerékpár használatát segítő információk (használat módja, biztonsági tanácsok, üzemeltető telefonos elérhetősége stb.)
o cserélhető reklámok elhelyezésére alkalmas felületek, amely a hátsó kerék esetében egyúttal szoknyavédő funkcióval is bír
A felületek tartalmát Ajánlatkérővel egyeztetni kell.
- A kerékpár tömege nem haladhatja meg a 25 kg-t.
- A kerékpár teherbírása legalább 100 kg legyen.
- A kerékpároknak meg kell felelniük EN 15194 szabványnak
Gyűjtőállomások:
A projekt része 18 db közbringa gyűjtőállomás szállítása, helyszíni telepítése és beüzemelése, a szükséges előkészítő (tervezési és engedélyeztesi, építési) munkákkal együtt. A gyűjtőállomásoknak az alábbi funkciókat kell ellátnia:
- kerékpárok tárolása, elektromos töltése
- felhasználók információval történő ellátása
- kerékpárok felvétele
- kerékpárok leadása
- megtelt gyűjtőállomás esetén kerékpárok manuális leadása.
A gyűjtőállomásoknak az alábbi funkcionális egységekből (elemekből) kell állnia:
- információs oszlop vagy terminál
- dokkolóállások
- manuális leadásra kijelölt hely.
Üzemeltetéshez szükséges eszközök:
- a kerékpárok és a gyűjtőállomások elemeinek karbantartásához szükséges speciális szerszámok (pl. védett kötések, vagy jogosulatlan hozzáférés ellen védett fedelek eltávolításához szükséges kulcsok stb.): 2 db készlet
- Kopó alkatrészek biztosítása: 50 db gumibelső és 50 db gumiköpeny.
Informatikai eszközök, irodai szoftverek:
- személyes ügyfélkapcsolati feladatok ellátásához:
o 1 db személyi számítógép a használathoz és irodai tevékenységes szükséges perifériákkal (képernyő, billentyűzet, egér stb.), RFID kártyaolvasóval és szoftverekkel – részletes műszaki paraméterek a műszaki leírásban
o 1 db monokróm multifunkciós (szkennelésre és másolásra alkalmas) lézernyomtató
- üzemeltetési feladatok ellátására:
o 1 db személyi számítógép a használathoz szükséges perifériákkal (képernyő, billentyűzet, egér stb.), RFID kártyaolvasóval és szoftverekkel - részletes műszaki paraméterek a műszaki leírásban
o 1 db monokróm multifunkciós (szkennelésre és másolásra alkalmas) lézernyomtató
- karbantartói feladatok ellátására:
o 2 db kültéri használatra alkalmas (igénybevételhez szükséges mértékben víz-, por- és ütésálló) LTE képes mobileszköz (okostelefon vagy tablet)
Egyedi azonosító eszközök – ügyfélkártyák:
1.000 db, az alábbi követelményeknek megfelelő egyedi azonosító eszköz:
- RFID képes kialakítás
- minden eszközön fel kell tüntetni az eszköz egyedi azonosító számát
- az eszközöket a rendszer Ajánlatkérő által elfogadott arculatának megfelelően (színvilág, grafika) kell kialakítani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz közbringa-rendszer és / vagy kerékpár megosztó rendszer és / vagy kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása és / vagy felújítása) származó nettó árbevétele nem éri el a 100.000.000,- Ft összeget.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.
FOLYTATÁS A II.2.4) PONTBÓL:
Oktatás:
Ajánlatkérő elvárása, hogy a rendszer üzemeltetésével kapcsolatban 5 fő részére, 2 alkalommal, alkalmanként 8 óra időtartamban teljes körű oktatást nyújtson a kerékpárok, gyűjtőállomások, dokkolóállomások, informatikai környezet, weboldal és mobiletelefonos alkalmazás használatával kapcsolatban.
A projekt keretében weboldal és mobiltelefonos alkalmazás kialakítása is feladat, amely a rendszer elemeivel együtt, egységes arculattal jelenhet meg.
A közbringa igénybevétele regisztrációhoz kötött, a felhasználókat a rendszer azonosítja. A rendszeres felhasználók előzetes regisztráció után időszaki (pl. éves, féléves) bérletre jogosító hozzáférést vásárolhatnak, ennek birtokában a kerékpárokat egyedi azonosító eszközzel (pl. ügyfélkártyával) egy érintéssel vehetik fel. Az alkalmi felhasználók, így pl. a turisták interneten vagy két helyszínen, a gyűjtőállomási terminálon rövidebb idejű (pl. napi vagy heti) hozzáférést vásárolhatnak, esetükben nincs előzetes azonosítás, az a bankkártyához rögzített módon érvényesül.
A rendszer legyen alkalmas egy előre beállított összegű kaució kezelésére, amelyet az eseti hozzáférés megvásárlásával zárol, és azt a használat végén a felmerült használati díjakkal csökkentve szabadítja fel.
A díjszabás Ajánlatkérő által beállítható, azonban a projekt forrását biztosító pályázat előírásainak megfelelően minden egyes használat első fél órája ingyenes, az ezt követő időtartamért kell csak fizetni.
A rendszer kialakítása mellett Ajánlattevő feladata a rendszer éles üzem elindításáig tartó feladatok elvégzése és a hozzá tartozó informatikai fejlesztések, az üzemeltetést és elszámolást biztosító háttérrendszer felépítése, kialakítása, a rendszer működéséhez szükséges eszközök beszerzése, telepítése, kiépítése, az oktatások elvégzése, valamint az éles üzem előtti próbaüzem véghezvitele, valamint a rendszer kialakításának dokumentálása.
A műszaki megfelelőség igazolása tekintetében Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést. valamint a származási helyet.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1 - M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján,kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket figyelemmel a 22. §-ban foglaltakra. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
M.1.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerinti utólagos igazolás keretében köteles csatolni a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben (nyilatkozat) meg kell adni legalább:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen
(iii) a szerződés mennyiségét
(iv) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és/hónap/nap pontossággal),
(v) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § - a alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának és (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
M.2.1. – M.2.2.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerinti utólagos igazolás keretében köteles ismertetni nyilatkozatban azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, szakmai tapasztalatát, cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó,
Az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakemberek önéletrajzainak a szakmai tapasztalat idejét év / hónap megjelöléssel kell tartalmaznia.
Az igazolási módok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben legalább 10 helyszínen (közbringa állomás) megvalósított, minimum 100 db elektromos rásegítésű kerékpárt tartalmazó (informatikai fejlesztéseket és beüzemelést is magába foglaló), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített közbringa rendszer teljeskörű kialakítására vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő projektvezető vagy projektvezető helyettes, aki legalább 1 db olyan projekt megvalósításában vett részt, amely közbringa-rendszer kialakítására irányult úgy, hogy a projekt koordinálásával kapcsolatos feladatokért volt felelős;
M.2.2. 1 fő műszaki felelős, aki legalább 1 db olyan projekt megvalósításában vett részt, amely közbringa-rendszer kialakítására irányult úgy, hogy a projekt műszaki megvalósításával kapcsolatos feladatokért volt felelős.
Ajánlatkérő a projektvezető fogalma alatt azt a szakembert érti, aki közbringa rendszer kialakításában tevékenyen részt vett, biztosította a folyamatos előrehaladást, és a különböző résztvevők közötti kölcsönösen hatékony együttműködést annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen, feladatai közé tartozott a koordinálással összefüggő feladatok ellátása.
Ajánlatkérő a projektvezető helyettes fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a fent meghatározott projektvezetőt annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíteni tudja.
Ajánlatkérő a műszaki felelős alatt azt a szakembert érti, aki közbringa rendszer kialakításában tevékenyen részt vett, műszaki szakértelmével a megvalósítás, kivitelezés és telepítés helyszíni munkálataiban folyamatosan közreműködött, és szakértelmével hozzájárult a projekt sikeres megvalósításához.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: 20 %)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 30 %)
- Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)
- Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)
- Jótállás (időtartama: 60 hónap)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Folytatva a felhívás VI.4.3 pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ponthatárok: 0-10
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét. a 3. részszempont esetén a pontozás módszerét (1. melléklet B. 1. aa.) alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
2. Feltételes közbeszerzés:
A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.
3. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
4. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).
5. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
6. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
7. Ajánlatkérő fenntartja megának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást folytasson le.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 napként értelmezendő.
10. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.
11. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben is köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns szakaszai (különös tekintettel a 6:130. § (1) bekezdésére, valamint a 6:155. §-ra);
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns szakaszai (különös tekintettel a 27/A. §., és a 135-136. §-a);
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns szakaszai;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns szakaszai;
- az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns szakaszai;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tvtörvény tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns szakaszai.
Számlázásra vonatkozó szabályok:
Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását teszi lehetővé a szerződés időtartama alatt, az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés százalékos arányának megfelelően azzal, hogy:
- az első részszámla kibocsátására a szerződés áfa nélkül számított értékének a 30 % -át elérő teljesítés esetén kerül sor, amennyiben az alábbi műszaki feltételek teljesülnek: Gyűjtőállomási dokkolóállások telepítésének igazolt teljesítése az Árazatlan költségvetés 1. és 12. tétel (2.2.4. és 3.1. - 3.2. Műszaki leírás fejezet) szerint;
- a második részszámla kibocsátására a szerződés áfa nélkül számított értékének a 60 % -át elérő teljesítés esetén kerül sor, amennyiben az alábbi műszaki feltételek teljesülnek: a Kaposvári közbringa rendszer próbaüzemre készen történő részátadása;
- a részszámla összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg;
- a végszámla kiállítására valamennyi feladat igazolt teljesítését követően van lehetőség a Vállalkozói Díj részszámlával ki nem számlázott összegének erejéig.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák