Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/135
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.14.
Iktatószám: 12679/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Somogy Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. hrsz 12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19215507
Postai cím: Fő Utca 10.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Gábor
Telefon: +36 302392553
E-mail: lengyel.gabor@som-onkorm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.som-onkorm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A kaposvári Megyeháza épületenergetikai felújítása
Hivatkozási szám: EKR001569672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése (Megyeháza) a TOP 3.2.1-16 pályázat keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A kaposvári Megyeháza épületenergetikai felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45210000-2
45261210-9
45261310-0
45262100-2
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45421160-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. hrsz 12
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület alapterülete kb. 6.697 m2.
A megvalósítandó HMKE napelemes rendszer teljesítménye 47,3kWp/40kVA.
A világítás fejlesztése esetében a cserélendő világítótestek összes darabszáma 1072 db.
A megújítandó és homlokzati szigetelő vakolattal ellátandó felület nagysága 690 m2.
A fejlesztendő nyílászárók darabszáma 212 db.
Az épület számított fűtési hőigénye 405kW, a radiátorok és HMV tartály fűtéséhez szükséges hőigényt a tetőszinten meglévő kazánházba telepített 4db WOLF CGB-100 Comfortline (Q=95kW/db), kondenzációs fali gázkazánok szolgáltatják kaszkád rendszerbe kapcsolva.
Az épületbe tervezett hűtő-fűtő VRV rendszer kültéri és beltéri egységekből és az ezeket összekötő vezetékrendszerből épül föl. A VRV rendszer energia felhasználás optimalizálása az igényekhez igazodó inverteres szabályozással történik. Az egyes terek különböző hőmérséklete a helyiség termosztátokon állítható be.
A fent számított igényekre 2db kültéri csoportból álló rendszer alakítható ki. A kültéri egységeket az épület kiszellőztetett és víz- akusztikai szigeteléssel ellátott padlásterében terveztük elhelyezni. Típusa: 1db DAIKIN RYMQ12T+RYMQ12T és 1db DAIKIN RYYQ10T Qfűt=95,0kW; Qhűt=95,0kW.
A tervezett Daikin VRV (2csöves) rendszer környezetkímélő R410A jelű közvetítő közeggel van feltöltve. Ezen közvetítő közeg (klímatechnikai gáz) szállítja a hőt a beltéri és kültéri egységek között. A közvetítőközeg keringtetett mennyisége mindig az aktuális igényekhez igazodik. Műemlék alkotórészét, tartozékát képező képző- vagy iparművészeti alkotás áthelyezése csak restaurátor szakember közreműködésével végezhető.
A kivitelezés megkezdése előtt farestaurátor által kutatási tervet kell készíttetni.
A Megyeháza és múzeum, illetve annak kiegészítő funkcióit magában foglaló – műemléki védelem alatt álló - épület a 7400 Kaposvár, Fő utca 10. szám alatt, a hrsz.:12 számon található földszint plusz 2 emeletes, részben alápincézett kialakítással épült. A kivitelezés során az épület energetikai fejlesztése valósul meg, mely nem a teljes épületet érinti, funkcionális átalakítással nem jár.
Az felújítás kizárólag a belső udvari homlokzat egy részének újra vakolását, nyílászárók korszerűsítését, cseréjét, vagy részbeni cseréjét és a gépészeti felújításhoz tartozó padlástéri átalakítást, kazánház kivitelezését, a padlástér hőszigetelését érinti.
A homlokzatok vakolata jelenleg nagyon rossz állapotú, ezért felújítása, javítás szükséges. A díszítésmentes felületeken a vakolatot tégláig el kell távolítani és a fúgákat ki kell kaparni. Ezt követően egy 4cm vastagságú hőszigetelő vakolattal kell az épületet vakolni. A kültéri világítás kábelezésének csövezését a vakolatban kell elrejteni.
A díszítő elemek javítása restaurátori feladat. Díszek elbontása leszedése szigorúan tilos arra jogosulatlan és szakképzetlen személyek részére.
A hőszigetelő vakolással érintett homlokzatok az épület udvari oldalán találhatók az 1. és 2. szintet érintik a főépület és a keleti szárny oldalán.
A felújító hőszigetelő vakolattal ellátandó homlokzatok lábazata is erősen károsodott.
A nyílászárók esetében a felújítás során a külső szárnyat megtartjuk jellemzően, amennyiben nem javítható és passzítható, akkor újragyártása szükséges.
Belső oldali szárny eltávolítandó és egy korszerű ablak helyezendő el az eredeti tokszerkezetbe, korszerű kettős ütközésű fa tokkal és fa szárnnyal az eredeti osztások és keresztmetszetekkel kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel.
A nyílászárók felújításának, cseréjének részletes ismertetése a műszaki dokumentáció részét képező konszignációban került bemutatásra.
Az épület hőellátását két különböző rendszerrel tervezzük. A 2. emeleti felújítandó épületrészben és a díszteremben a fűtési-hűtési energiát elektromos üzemű levegő-levegő hőszivattyúval (Daikin VRV), a használatban lévő épületrészben és a használati melegvíz termelés hőigényét gázenergiával biztosítjuk. A hagyományos hőenergia fedezését az épület tetőterében lévő gázkazános hőközpont szolgáltatja. A 2. emeleti felújítandó épületrész és díszterem fűtését-hűtését a kiszellőztetett és szigetelt padlástérbe telepített Daikin VRV kültéri egységek biztosítják.
Az épületre photovoltaikus energia termelő berendezés telepítését javasoljuk.
A kivitelezőtől megkövetelt a projektszintű építési napló vezetés, számlarészletező, teljesítésigazolási jegyzőkönyv és elszámolás.

Restaurátorok és további műemlékvédelemhez kapcsolódó szakértők biztosítása szükséges a hatósági engedély és a műszaki leírás előírásai szerint, pl:A kivitelezés megkezdése előtt farestaurátor által kutatási tervet kell készíttetni.
Műemlék alkotórészét, tartozékát képező képző- vagy iparművészeti alkotás áthelyezése csak restaurátor szakember közreműködésével végezhető.
A bontás farestaurátor irányítása mellett végezhető.
A lépcsőkarok és lépcső helyreállításához kőrestaurátor szükséges, továbbá restaurátori feladat a festés helyreállítása, a homlokzati díszítő elemek javítása restaurátori feladat.
A kivitelezéssel érintett épületegyüttes műemléki törzsszáma: 4342
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A M/2a) alk.-ot ig.szakember M/2.a) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalataműemlékiszakterületen - (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal) 10
2 A M/2b) alk.-ot ig.szakember M/2.b) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata építménygépészeti szakterületen - (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal) 8
3 A M/2c) alk.-ot ig.szakember M/2.c) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata restaurátorszakterületen - (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal) 8
4 Jótállás időtartama 36 hónap felett (0-24 hónap) 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer:
1. részszempont alszempontjai (részletesen lsd. VI.3.4 pontban): fordított arányosítás, 2-5. részszempont: egyenes arányosítás
Telj.határidő.: A munkaterület átadásától számított 14 hónap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03737 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: A kaposvári Megyeháza épületenergetikai felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül, figyelemmel a Kbt. 70. § (1) bekezdés második mondatára.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58127706
Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./209
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23566611214

Hivatalos név: Artemisz & Sofia Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23659182
Postai cím: Szépvölgyi Út 41
Város: Budapest, III.
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24868167241

Hivatalos név: Pillér Invest Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77225922
Postai cím: Kócsag Utca 25
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13592730214

Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243

Hivatalos név: GÁÉV-2008 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82952745
Postai cím: Pázmány Péter Tér 4
Város: Magyaratád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7463
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325478214

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevő neve: Artemisz & Sofia Építőipari Kft.
Székhelye: 1037 Budapest, III. Szépvölgyi Út 41
Adószáma: 24868167241
Ajánlattevő neve: Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság
Székhelye: 7400 Kaposvár Ond vezér Utca 1. 2.em./209
Adószáma: 23566611214
Ajánlattevő neve: GÁÉV-2008 Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7463 Magyaratád Pázmány Péter Tér 4
Adószáma: 14325478214
Ajánlattevő neve: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3300 Eger Árpád Út 64.
Adószáma:13646925210
Ajánlattevő neve: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 6000 Kecskemét Csongrádi Utca 6.
Adószáma:23037108203
Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12
Adószáma: 25098367243
Ajánlattevő neve: Pillér Invest Építőipari Kft
Székhelye: 7400 Kaposvár Kócsag Utca 25
Adószáma:13592730214
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges