Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/127
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.07.05.
Iktatószám:12174/2021
CPV Kód:77211500-7
Ajánlatkérő:BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Pécs megyei jogú város területe;Pécs megyei jogú város területe;Pécs megyei jogú város területe;Pécs megyei jogú város területe;Pécs megyei jogú város területe;Pécs megyei jogú város területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.07.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11014959202
Postai cím: Siklósi Út 52
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
Telefon: +36 72502164
E-mail: paizs.jozsef@biokom.hu
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.biokom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.biokom.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000646372021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000646372021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Faállomány kezelése, fenntartása 2021-2022-III.
Hivatkozási szám: EKR000646372021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő területeken faállomány kezelése, utcasorfák, parki fák fenntartása alpin technikával, illetőleg a Pécsi Köztemető területein faápolási munkák ellátása
1. rész: A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő egyéb közterületeken, faállomány kezelése, utcasorfák, parki fák fenntartása, valamint vízfolyások, árkok partján faállomány kezelése kosaras emelőautóval
2. rész: A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő egyéb egyéb közterületeken, faállomány kezelése, utcasorfák, parki fák fenntartása, valamint vízfolyások, árkok partján faállomány kezelése alpin technikával
3. rész; Pécsi Köztemető és peremtemetők területén faápolási munkák ellátása kosaras emelőautóval
4. rész: Pécsi Köztemető és peremtemetők területén faápolási munkák alpin technikával történő ellátása
5. rész: Mecseki és Malomvölgyi Parkerdők területén faápolási munkák alpin technikával történő ellátása
6. rész: Mecseki és Malomvölgyi Parkerdők területén faápolási munkák ellátása kosaras emelőautóval
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Faállomány kezelése kosaras emelőautóval (BIOKOM)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs megyei jogú város területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő egyéb közterületeken, faállomány kezelése, utcasorfák, parki fák fenntartása, valamint vízfolyások, árkok partján faállomány kezelése kosaras emelőautóval.
A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő területen összesen 40.000 db faállomány (Budai városrész: 9.500 egyed, Belváros: 6.300 egyed, Uránváros: 11.500 egyed, Kertváros Kelet városrész: 7.700 egyed, illetve Kertváros Nyugat városrész: 5.000 egyed) kezelése, fenntartása. A vállalkozó által elvégzendő feladatok a következők: törött, beteg, száraz vagy veszélyes ágak leszedése 5 méter felett, fák koronaalakító metszése 5 méter felett, fák ifjító metszése 5 méter felett, fakivágás 5 méter felett, továbbá zöldhulladék és az ág- nyesedék beszállítása.
A szerződés kezdete, befejezése: 2021. augusztus 1 - 2022. december 31.
A szerződés keretösszege: nettó 42 000 000 HUF + 30 % opció (12 600 000 HUF), azaz 54 600 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés keretösszege: nettó 42 000 000 HUF + 30 % opció (12 600 000 HUF), azaz 54 600 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
2. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár kritérium” az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése kosaras emelőautóval 5-16 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 20
1.2. Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése kosaras emelőautóval 16,1-21 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 5
1.3. Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése kosaras emelőautóval 21,1-27 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 2
1.4. Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése kosaras emelőautóval 27 m fölött (nettó Ft/db) / Súlyszám: 1
1.5. Fák koronaalakító metszése kosaras emelőautóval 5-16 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 18
1.6. Fák koronaalakító metszése kosaras emelőautóval 16,1-21 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 2
1.7. Fák koronaalakító metszése kosaras emelőautóval 21,1-27 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 5
1.8. Fák koronaalakító metszése kosaras emelőautóval 27 m fölött (nettó Ft/db) / Súlyszám: 1
1.9. Fák ifjító metszése kosaras emelőautóval 5-16 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 12
1.10. Fák ifjító metszése kosaras emelőautóval 16,1-21 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 2
1.11. Fák ifjító metszése kosaras emelőautóval 21,1-27 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 5
1.12. Fák ifjító metszése kosaras emelőautóval 27 m fölött (nettó Ft/db) / Súlyszám: 2
1.13. Fák kivágása kosaras emelőautóval 5-16 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 10
1.14. Fák kivágása kosaras emelőautóval 16,1-21 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 2
1.15. Fák kivágása kosaras emelőautóval 21,1-27 m (nettó Ft/db) / Súlyszám: 4
1.16. Fák kivágása kosaras emelőautóval 27 m fölött (nettó Ft/db) / Súlyszám: 1
1.17. Motorfűrész kezelő szakmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.18. Segédmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.19. Emelőkosaras autó (5,00 m - 16,00 m között) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.20. Emelőkosaras autó (16,1 m - 21,00 m között) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.21. Emelőkosaras autó (21,1 m – 27,00 m között) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.22. Emelőkosaras autó (27 m felett) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.23. Teherautó (3,5 t össztömegű) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.24. Rendkívüli helyzetben (élet-, baleseti-, vagy vagyoni kárveszély esetén) megrendelt faápolási munkák felára a nettó ajánlati árra vetítve %-ban (max. + 10 %) / Súlyszám: 1
3. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb árat határozza meg, mert igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is.
4. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az esetlegesen bekövetkező balesetekre és károkozásra vonatkozó legalább 10.000.000,-Ft/év és legalább 1.000.000,-Ft/kár biztosítási összegű felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.

II.2.1)
Elnevezés: Faállomány kezelése alpin technikával (BIOKOM)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs megyei jogú város területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő egyéb közterületeken faállomány kezelése, utcasorfák, parki fák fenntartása, valamint vízfolyások, árkok partján faállomány kezelése alpin technikával
A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő közterületen 40.000 db faállományból 400 db fa ápolása, kezelése alpin technikával.
Vállalkozó által elvégzendő feladatok a következők: törött, beteg vagy veszélyes ágak leszedése 5 méter felett, fák koronaalakító metszése 5 méter felett, fák ifjító metszése 5 méter felett, fakivágás 5 méter felett, továbbá zöldhulladék és az ág- nyesedék beszállítása.
A szerződés kezdete, befejezése: 2021. augusztus 1 - 2022. december 31.
A szerződés keretösszege: nettó 3 600 000 HUF + 30 % opció (1 080 000 HUF), azaz 4 680 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés keretösszege: nettó 3 600 000 HUF + 30 % opció (1 080 000 HUF), azaz 4 680 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
2. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár kritérium” az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Alpin favágó szakmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 65
1.2. Motorfűrész kezelő szakmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 15
1.3. Segédmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 15
1.4. Teherautó (3,5 t össztömegű) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 4
1.5. Rendkívüli helyzetben (élet-, baleseti-, vagy vagyoni kárveszély esetén) megrendelt faápolási munkák felára a nettó ajánlati árra vetítve %-ban (max. + 10 %) / Súlyszám: 1
3. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb árat határozza meg, mert igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is.
4. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az esetlegesen bekövetkező balesetekre és károkozásra vonatkozó legalább 1.000.000,-Ft/év és legalább 200.000,-Ft/kár biztosítási összegű felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.

II.2.1)
Elnevezés: Faápolási munkák kosaras emelőautóval (P. Közt.)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs megyei jogú város területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pécsi Köztemető és peremtemetők területén faápolási munkák ellátása kosaras emelőautóval.
A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő köztemetőkben 2.500 db faállományból 70 db fa ápolása, kezelése kosaras emelőautóval.
A szerződés kezdete, befejezése: 2022. január 1 - 2022. december 31.
A szerződés keretösszege: nettó 9 000 000 HUF + 30 % opció (2 700 000 HUF), azaz 11 700 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés keretösszege: nettó 9 000 000 HUF + 30 % opció (2 700 000 HUF), azaz 11 700 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár kritérium” az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Fák ifjító metszése kosaras emelőautóval 12-16 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 2
1.2. Fák ifjító metszése kosaras emelőautóval 16,1-21 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 4
1.3. Fák ifjító metszése kosaras emelőautóval 21,1-27 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 10
1.4. Fák ifjító metszése kosaras emelőautóval 27 m fölött (nettó Ft/db) / Súlyszám: 5
1.5. Fák kivágása kosaras emelőautóval 12-16 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 14
1.6. Fák kivágása kosaras emelőautóval 16,1-21 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 20
1.7. Fák kivágása kosaras emelőautóval 21,1-27 m (nettó Ft/db) / Súlyszám: 31
1.8. Fák kivágása kosaras emelőautóval 27 m fölött (nettó Ft/db) / Súlyszám: 9
1.9. Rendkívüli helyzetben (élet-, baleseti-, vagy vagyoni kárveszély esetén) megrendelt faápolási munkák felára a nettó ajánlati árra vetítve %-ban (max. + 10 %) / Súlyszám: 5

3. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb árat határozza meg, mert igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is.
4. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az esetlegesen bekövetkező balesetekre és károkozásra vonatkozó legalább 2.000.000,-Ft/év és legalább 500.000,-Ft/kár biztosítási összegű felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.

II.2.1)
Elnevezés: Faápolási munkák alpin technikával (P. Közt.)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs megyei jogú város területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pécsi Köztemető és peremtemetők területén faápolási munkák alpin technikával történő ellátása.
A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő köztemetőkben 28 db fa ápolása, kezelése alpin technikával.
A szerződés kezdete, befejezése: 2021. augusztus 1 - 2022. december 31.
A szerződés keretösszege: nettó 3 400 000 HUF + 30 % (1 020 000 HUF) opció, azaz 4 420 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés keretösszege: nettó 3 400 000 HUF + 30 % opció (1 020 000 HUF), azaz 4 420 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
2. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár kritérium” az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Alpin favágó szakmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 65
1.2. Motorfűrész kezelő szakmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 16
1.3. Segédmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 16
1.4. Rendkívüli helyzetben (élet-, baleseti-, vagy vagyoni kárveszély esetén) megrendelt faápolási munkák felára a nettó ajánlati árra vetítve %-ban (max. + 10 %) / Súlyszám: 3
3. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb árat határozza meg, mert igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is.
4. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az esetlegesen bekövetkező balesetekre és károkozásra vonatkozó legalább 2.000.000,-Ft/év és legalább 500.000,-Ft/kár biztosítási összegű felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.

II.2.1)
Elnevezés: Faápolási munkák alpin technikával (Parkerdők)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs megyei jogú város területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Mecseki és Malomvölgyi Parkerdők területén faápolási munkák alpin technikával történő ellátása.
A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő Mecseki Parkerdőben (460 ha) és Malomvölgyi Parkerdőkben (300 ha) 400 db fa ápolása, kezelése alpin technikával.
A Parkerdők területén elsősorban olyan faegyedek alpin technikával történő faápolási munkáit kérjük, melyek közvetlen épületek, út, sétaút, mellett állnak vagy tópartról a víz fölé emelkednek, vagy elektromos vezetékek, egyéb közművek, egyéb parkerdei berendezések közvetlen környezetében állnak és azokra veszélyesek. Kitermelésük, metszésük földről nem megoldható.
A szerződés kezdete, befejezése: 2021. augusztus 1 - 2022. december 31.
A szerződés keretösszege: nettó 4 500 000 HUF + 30 % opció (1 350 000 HUF), azaz 5 850 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés keretösszege: nettó 4 500 000 HUF + 30 % (1 350 000 HUF) opció, azaz 5 850 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
2. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár kritérium” az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Alpin favágó szakmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 65
1.2. Motorfűrész kezelő szakmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 16
1.3. Segédmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 16
1.4. Rendkívüli helyzetben (élet-, baleseti-, vagy vagyoni kárveszély esetén) megrendelt faápolási munkák felára a nettó ajánlati árra vetítve %-ban (max. + 10 %) / Súlyszám: 3
3. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb árat határozza meg, mert igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is.
4. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az esetlegesen bekövetkező balesetekre és károkozásra vonatkozó legalább 2.500.000,-Ft/év és legalább 1.000.000,-Ft/kár biztosítási összegű felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.

II.2.1)
Elnevezés: Faápolási munkák kosaras emelőautóval (Parkerdők)
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs megyei jogú város területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Mecseki és Malomvölgyi Parkerdők területén faápolási munkák ellátása kosaras emelőautóval.
Mecseki Parkerdőben (460 ha) és Malomvölgyi Parkerdőkben (300 ha) 400 db fa ápolása, kezelése kosaras emelőautóval.
A Parkerdők területén, elsősorban olyan faegyedek kosaras autóval történő faápolási munkáit kérjük, melyek közvetlen épületek, út, sétaút, mellett állnak vagy tópartról a víz fölé emelkednek, vagy elektromos vezetékek, egyéb közművek, egyéb parkerdei berendezések közvetlen környezetében állnak és azokra veszélyesek. Kitermelésük, metszésük földről nem megoldható. (A lemetszett vagy lebontott faanyag, földön történő darabolása, annak elszállítása, a terület összetakarítása nem a vállalkozó feladata, azt a parkerdei szakmunkások végzik el.)
A szerződés kezdete, befejezése: 2021. augusztus 1 - 2022. december 31.
A szerződés keretösszege: nettó 2 150 000 HUF + 30 % opció (645 000 HUF), azaz 2 795 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés keretösszege: nettó 2 150 000 HUF + 30 % opció (645 000 HUF), azaz 2 795 000 HUF.
Ajánlatkérőt az opciós mennyiség vonatkozásában lehívási (megrendelési) jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget nem jelent, Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat.
2. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár kritérium” az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése kosaras emelőautóval 16,1-21 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 8
1.2. Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése kosaras emelőautóval 21,1-27 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 12
1.3. Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése kosaras emelőautóval 27 m fölött (nettó Ft/db) / Súlyszám: 16
1.4. Fák kivágása kosaras emelőautóval 5-16 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 3
1.5. Fák kivágása kosaras emelőautóval 16,1-21 m között (nettó Ft/db) / Súlyszám: 8
1.6. Fák kivágása kosaras emelőautóval 21,1-27 m (nettó Ft/db) / Súlyszám: 20
1.7. Fák kivágása kosaras emelőautóval 27 m fölött (nettó Ft/db) / Súlyszám: 25
1.8. Motorfűrész kezelő szakmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.9. Segédmunka óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.10. Emelőkosaras autó (5,00 m - 16,00 m között) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.11. Emelőkosaras autó (16,1 m - 21,00 m között) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.12. Emelőkosaras autó (21,1 m – 27,00 m között) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.13. Emelőkosaras autó (27 m felett) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.14. Teherautó (3,5 t össztömegű) óradíja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 1
1.15. Rendkívüli helyzetben (élet-, baleseti-, vagy vagyoni kárveszély esetén) megrendelt faápolási munkák felára a nettó ajánlati árra vetítve %-ban (max. + 10 %) / Súlyszám: 1
3. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb árat határozza meg, mert igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is.
4. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az esetlegesen bekövetkező balesetekre és károkozásra vonatkozó legalább 1.000.000,-Ft/év és legalább 200.000,-Ft/kár biztosítási összegű felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: formanyomtatvány) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetek/személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. (KR 3. § (3) bekezdés).
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatványban. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a KR 8-16. §-aiban foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a KR 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges az EKR által biztosított űrlapon.
A kizáró okok és az alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lenniük az igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a KR 1-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés tekintetében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év
- 1. rész, 3. rész és 6. rész esetében kosaras emelőautóval,
- 2. rész, 4. rész és 5. rész esetében alpin technikával
történő fakezelésre irányuló teljesítéseit a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a teljesítés tárgya és mennyisége megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerinti referenciaigazolásokat vagy
nyilatkozatokat. Ajánlatkérő a korábbi teljesítések bemutatásánál a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe. AK az alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja. AK a teljesítés igazolásaként a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Az ATnek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, a formanyomtatvány benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő (AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. ATnek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem. A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazdasági szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban megkezdett, és 36 hónapon belül az előírásoknak és a szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesített,
- az 1. rész tekintetében legalább 500 db faegyed kosaras emelőautóval,
- a 3. rész tekintetében legalább 25 db faegyed kosaras emelőautóval,
- a 6. rész tekintetében legalább 15 db faegyed kosaras emelőautóval,
- a 2. rész tekintetében legalább 10 db faegyed alpin technikával,
- a 4. rész tekintetében legalább 10 db faegyed alpin technikával,
- az 5. rész tekintetében legalább 20 db faegyed alpin technikával
történő kezelésére vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának pillanatában érvényben lévő, és a feladás napjáig szerződésszerűen teljesített referenciamunkákat is elfogadja befejezett referenciaként. AK elfogadja ugyanannak a referenciamunkának a bemutatását az 1., 3., 6. részek, valamint a 2., 4. és 5. részek tekintetében.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. A KR 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, ill. az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzékén való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: minden egész órát követő 20.000,- Ft. A késedelmi kötbér a késedelembeesés időpontjától esedékes. Késedelmi kötbér maximális mértéke az egyedi megrendelő kapcsán: az egyedi megrendelés alapján elszámolt, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás: 30 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés nettó keretösszegének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke: a szerződés nettó keretösszegének 10 %-a.
Fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A vállalkozási díj kifizetése az egyedi megrendelőben meghatározott szerződésszerű teljesítést követően, havi elszámolás szerint, a teljesített szolgáltatás mennyiségének megfelelően (tételes elszámolás szerint), a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét/befogadását vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, utalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre.
Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus
közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást a NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget, figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
5. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
6. Az ajánlathoz adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely AT (közös AT) és/vagy alvállalkozó és/vagy kapacitást biztosító szervezet képviselője részéről aláírásra került] csatolni kell az AT és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó.
7. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti
felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
9. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
10. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.
11. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat
érvénytelenségét okozhatja.
12. Az ajánlatok értékelésének értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, legalacsonyabb árat
megjelenítő értékelési szempont.
13. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat.
14. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
15. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá adott esetben az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ajánlat részeként történő benyújtását.
16. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
17. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt biztosítja, azonban egy részen belül ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell benyújtania.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák