Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/141
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.07.22.
Iktatószám: 12040/2020
CPV Kód: 33157000-5
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: CECZ Közép-európai Kereskedelmi és Logisztikai Együttműködési Övezet Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Dénes
Telefon: +36 12109610
E-mail: farkas.denes@semmelweis-univ.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: lélegeztető gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000281472020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33157000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: lélegeztető gépek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33157000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
56 db NIV és 140 db IV lélegeztető gép beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 059 - 141181

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 38506/KSGF/2020 Rész száma: Elnevezés: lélegeztető gépek beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CECZ Közép-európai Kereskedelmi és Logisztikai Együttműködési Övezet Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98376405
Postai cím: Szentmihályi Út 171. III.em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: v.eva.1968@gmail.com
Telefon: +36 309019010
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3251553 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
II.2.7) és VII.1.5) pont tekintetében Eladó a módosítást megelőzően akadáyközlést nyújtott be Vevőnk, melyet Vevő elfogadott.
Szerződés módosításának időpontja: 2020. április 23.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-149.§ alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33157000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33157000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
56 db NIV és 140 db IV lélegeztető gép beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4610476
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CECZ Közép-európai Kereskedelmi és Logisztikai Együttműködési Övezet Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23462098242
Postai cím: Szentmihályi Út 171. III.em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: v.eva.1968@gmail.com
Telefon: +36 309019010
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): „III.1. A termékek ellenértékét (vételár) – mely magában foglal valamennyi, a felhívásban, ill. jelen szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján nettó 3.251.553.08 EUR, azaz nettó Hárommillió-kettőszázötvenegyezer-ötszázötvenhárom egész nyolc század EUR összegben állapítják meg.
helyett
„III.1. A termékek ellenértékét (vételár) – mely magában foglal valamennyi, a felhívásban, ill. jelen szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján nettó 4.610.476,04 EUR, azaz nettó Négymillió-hatszáztízezer-négyszázhetvenhat egész négy század EUR összegben állapítják meg.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződés módosítása a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján.
A folyamatosan változó infektológiai helyzet, ill. beszerzési lehetőségek folyamatos változása, valamint a szükségesnek mutatkozó eszközigények okán szükséges az alapszerződés módosítása azzal, hogy annak tárgya (lélegeztetőgépek ill. kapcsolódó eszközök beszerzése, nem módosul jelen szerződés alapján). Felek rögzítik, hogy a fenti körülmények az ajánlat bontásakor nem voltak (lehettek) ismertek a kellő gondosság mellett sem, figyelemmel a COVID-19 vírus terjedésének előre nem látható jellegére, továbbá a nemzetközi piacokon kialakult és folyamatosan változó helyzetre, különösen, hogy hatalmas kereslet keletkezett a védőeszközökre világszinten, mely ellátási problémákat okozott, továbbá a folyamatosan változó therápiás igényekre is.
A humánjárvány terjedése során, az első teljesítési ütemet követően a védekezéshez szükséges eszközök változtatása, így különösen más típusú lélegeztetőgépek beszerzése ill. kapcsolódó eszközök beszerzése (de mindenképpen az alapszerződés tárgykörében) vált indokolttá és a korlátozott elérhetőésgek miatt szükségszerűvé.
Felek rögzítik, hogy a fentiek okán szükséges a szerződés módosítása annak biztosítása érdekében, hogy a fenti okból a védekezéshez ill. a folyamatosan változo terápiás igényeknhez leginkább szükséges és egyebekben fizikailag elérhető eszközök kerüljenek beszerzésre.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3251553 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4610476 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben